Nieuw Religieus Peil: peilt onvrijheid en onverdraagzaamheid

Diverse godsdiensten leven tegenwoordig met en naast elkaar. En met atheïsten, vrijdenkers, humanisten, new-agers… Het evenwicht lijkt gevonden. Maar… toch kan het nog steeds: Een toneelstuk verbieden op grond van religieuze motieven. Zoals het toneelstuk Aisja dat na protest van moslimorganisaties werd afgelast Of een uitzonderingspositie claimen voor één godsdienst. Zoals de SGP die als enige politieke partij in Nederland geen vrouwen verkiesbaar stelt. De vraag is in hoeverre gelovigen ook vandaag nog andersdenkenden kunnen beperken in de vrijheid hun eigen leven vorm te geven. Of in de vrijheid om hun gedachten te uiten. Nieuw Religieus Peil onderzoekt In hoeverre heeft religie een beperkende invloed op onze samenleving: op openbare ruimte, gedrag, wetgeving, op onderwijs, onderzoek en kunst? Nieuw Religieus Peil houdt de vinger aan de pols en meet het meest actuele religieuze peil in Europa.

Nieuw Religieus Peil is een onafhankelijke groep burgers die bezorgd is over de toenemende beperkende invloed van religie op het openbare leven. Voor ons is vrijheid essentieel en kostbaar. Vrijheid in kunst, wetenschap, onderwijs, werk, de persoonlijke levenssfeer, zoals partnerkeuze en relatievormen …Kortom: op alle levensterreinen. Voor ons betekent vrijheid ook: vrijheid voor andersdenkenden vanzelfsprekend vinden. En accepteren dat in een open maatschappij iedere levensbeschouwing en iedere godsdienst onderwerp kan zijn van kritische beschouwing. Zijn we tegen religie? Nee, zeker niet. Wél zijn we tegen onverdraagzaamheid op grond van religie. Waar onverdraagzaamheid tracht om vrijheid in te perken, willen we dat registreren. Met als doel: vrijheid bewaken.Contact