Publieke ruimte

Ook in Finland massa-aanranding gepland in nieuwjaarsnacht

Finland, januari 2016

De Finse politie heeft in de nieuwjaarsnacht een tweede ’Keulen’ voorkomen. De politie kreeg informatie van veiligheidsdiensten dat er in Kirkkonumm, net als in Duitsland, massa-aanrandingen zouden gaan plaatsvinden.
Een groep van naar schatting duizend asielzoekers zou van plan zijn geweest op seksuele rooftocht te gaan. Met versterkingen uit andere delen van het land werd dat voorkomen, aldus de minister van binnenlandse zaken Petteri Orpo. 
Zes Irakezen zijn gearresteerd en afgelopen zaterdag weer vrijgelaten. Uiteindelijk kwamen er drie aangiftes van seksueel geweld binnen.

Telegraaf, 7 januari 2016
Tundra Tabloids, 7 januari 2016
Verkkouutiset, 7 januari 2016

Massa-aanrandingen Keulen: daders kunnen moeilijk worden uitgezet

Duitsland, januari 2016

De politie in Keulen heeft een aantal arrestaties verricht in verband met de massa-aanrandingen en berovingen tijdens de Nieuwjaarsnacht. Volgens de politie gaat het om mannen uit Noord-Afrikaanse en Arabische landen. Een aantal van hen heeft waarschijnlijk eerder in Frankrijk, Spanje of België gewoond.
Uitzetten is moeilijk, omdat onduidelijk is hoe lang de daders al in Duitsland verblijven. In Duitsland geldt de regel dat asielzoekers alleen uitgezet worden, als ze de zwaarste misdrijven als moord of doodslag hebben gepleegd. Er zijn inmiddels ruim 90 aangiftes gedaan.
Over ruim een maand zal het beroemde carnaval in Keulen plaatsvinden. Maar de autoriteiten zijn niet alleen bang voor terreuraanslagen, maar ook voor massa-aanrandingen en berovingen.

Telegraaf, 5 januari 2016
Elsevier, 5 januari 2016
Express, 5 januari 2016

Toestroom asielzoekers leidt tot permanente massawerkloosheid

Nederland, december 2015

Harrie Verbon, hoogleraar financiën in Tilburg stelt dat door de toestroom van asielzoekers veel meer arbeid beschikbaar komt.
                                                                                                  

Harrie VerbonConcurrentie op arbeidsmarkt: óf loondaling óf werkloosheid
Uit ervaring blijkt dat asielzoekers vooral banen vinden waarvoor geen hogere opleiding nodig is, ook als zij die hogere opleiding wel hebben. De verwachting is dat er geen banen meer bijkomen voor mensen met een lagere of middelbare scholing. Dus zal er een concurrentiestrijd komen tussen Nederlanders met lagere of middelbare scholing en asielzoekers. Dit veel grotere arbeidsaanbod zet druk op de lonen. Dit betekent óf loondaling óf werkloosheid en waarschijnlijk beide.
                                       
Talloze asielzoekers in de uitkering
Veel asielzoekers zullen echter helemaal niet integreren in de arbeidsmarkt en zullen zijn aangewezen op een uitkering. Dat zou moeten leiden tot lagere uitkering. Echter: deze kunnen al bijna niet lager worden dan ze nu al zijn. Volledig open grenzen betekent voor de laagst betaalden het einde van de welvaart en voor iedereen het einde van de welvaartsstaat.
Eerder al zei minister Dijsselbloem dat de huidige instroom van asielzoekers de welvaartsstaat zal opblazen.

Volkskrant, 14 december 2015

Hoogleraar: inspraak voor omwonenden pas ná beslissing over vestiging AZC

Nederland, december 2015

Hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente, Marcel Boogers vindt dat het gesprek met omwonenden pas ná een beslissing over planning nieuw AZC moet plaatsvinden. In een interview in Trouw pleit de hoogleraar voor beslissingsbevoegdheid over vestiging nieuwe AZC's bij het Rijk: ‘De beslissing wordt nu neergelegd bij gemeentebestuurders. Ondertussen voert het Rijk de druk van bovenaf op. Dat blijkt een recept voor ongelukken. De vraag dringt zich op: moet je dit nog wel overlaten aan de lokale democratie?’
                            Marcel Boogers
Trouw stelt de vraag: ‘Moet de staatssecretaris asielopvang er dus maar doordrukken, zoals in Oranje?’ Boogers: ‘Je moet met omwonenden zo goed en zorgvuldig mogelijk praten. Maar het is inderdaad beter om dat ná de beslissing te doen. We spreiden de opvang uit over het hele land, de last wordt gelijk verdeeld. Vervolgens is het aan het gemeentebestuurders om het gesprek aan te gaan: hoe gaan we ervoor zorgen dat de komst van dat AZC goed verloopt?’

Trouw, 29 december 2015

Terreurdreiging tegen politie en oudjaarsfeesten in Brussel

België, december 2015

Afgelopen nacht zijn 2 terreurverdachten aangehouden, die aanslagen zouden plegen plannen ‘op symbolische plaatsen’ in Brussel tijdens de oudjaarsfeesten. Op de Grote Markt in Brussel komen elk jaar duizenden mensen om oud en nieuw te vieren.
                            Bewapende soldaten Brussel
Het federaal parket stelt in een persmededeling: ‘De eerste verdachte wegens bedreiging met terroristische aanslagen, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep als leidend figuur en het aanwerven van personen met het oog op het plegen van terroristische misdrijven. De tweede wegens bedreiging met terroristische aanslagen, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep’.
Er vonden verschillende huiszoekingen plaats in Brussel, Luik en Vlaams Brabant. Er werd onder meer propagandamateriaal voor ISIS en militaire trainingskledij en informatica materiaal in beslag genomen. De terreurdreiging voor politiekantoren in Brussel werd opgeschaald van 2 naar 3.

Nieuwsblad, 29 december 2015
Elsevier, 29 december 2015

ISIS plant aanslagen tijdens feestdagen

Internationaal, december 2015

Uit onderschepte communicatie tussen ISIS-leden in Syrië/Irak en ISIS-aanhangers in Europa, blijkt dat ISIS aanslagen plant tussen 21 december en 2 januari a.s. Doelwitten zijn: Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Engeland en België. In de communicatie is sprake van de ‘voltooiing van de kerst-cadeaubommen voor de ongelovigen’. Ook werd er gesproken over het 'toevoegen van een vleugje Parijs” aan de kerst-cadeaubommen. De betrokken ISIS-aanhangers vragen elkaar naar de status van de autobommen en bomvesten. Tevens sprak men over de ‘dierenarts’ die met giftige stoffen/chemicaliën kan omgaan. Eerder waarschuwde het Europees Parlement al voor chemische aanslagen door ISIS.
Eén (deel)groep in de terreurcel bestaat uit 6-8 personen onder leiding van een Fransman. Mogelijk zijn de leden van de cel meegekomen met de boot van 200 vluchtelingen, waar ook 2 tot 3 daders van de aanslagen in Parijs mee naar Europa kwamen. Eerder deze maand werden ISIS gelieerde terreurcellen opgerold in Marokko, Tunesië, Algerije en Indonesië, die in de kerstperiode aanslagen wilden plegen.

Terrorisme Monitor, 21 december 2015

Leraar in Parijs neergestoken in naam van ‘Daesh’. Met update

Frankrijk, december 2015

In Aubervilliers, een voorstad van Parijs is vanochtend een leraar in zijn keel gestoken. De aanvaller zou hebben geschreeuwd dat hij in naam van ISIS handelde.
De dader kwam rond 07.30 uur de klas binnen, toen de leraar de les aan het voorbereiden was. Hij stak de docent met een stanleymes die hij in het lokaal zag liggen. Daarbij zou hij geroepen hebben dat 'dit Daesh is' (zoals ISIS ook wordt genoemd) en dat zijn actie een 'waarschuwing' was. Wie de dader is, is nog onbekend. Hij zou een capuchon hebben gedragen en vluchtte na zijn daad weg.
De rector van de school zei dat het nog te vroeg was om conclusies te trekken. De Franse politie gaat uit van een mogelijke terreurdaad. Het onderzoeksteam van het Franse OM dat zich bezighoudt met terreur is met het onderzoek belast.
Update: het blijkt om een hoax te gaan. De leraar heeft de aanval verzonnen.

Trouw, 14 december 2015
TPO, 14 december 2015

Nederlandse Bank: asielzoekers kosten in 2016 € 1,4 miljard

Nederland, december 2015

Een verkennende analyse van De Nederlandse Bank (DNB )laat zien dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn een zeer klein, positief effect heeft op de economische groei, vooral door het bestedingseffect van de hogere overheidsuitgaven. ‘Deze hogere economische activiteit nu betekent een hoger begrotingstekort in de toekomst.
In de jaren 2016 en 2017 ziet het plaatje er anders uit: door de lastenverlichting, lagere gasbaten de kosten voor vluchtelingen verslechtert het structurele begrotingssaldo van -0,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2014 tot -2,5% bbp in 2017. De uiteindelijke invloed op de overheidsfinanciën van de toestroom aan asielzoekers wordt vooral bepaald door hun arbeidsparticipatie, hun verblijfsduur en toegankelijkheid tot de collectieve voorzieningen.
In de DNB raming wordt uitgegaan van 60.000 nieuwe asielzoekers in 2016 en 40.000 in 2017. Verondersteld wordt dat 80% van de asielverzoeken wordt gehonoreerd. Dat zijn 80.000 asielzoekers meer dan in de raming van juni 2015. Te verwachten kosten de komende jaren zijn: huisvesting, verzorging, juridische dienstverlening en bij toekennen status recht op bijstand en andere collectieve voorzieningen.
Voor 2016 en 2017 gaat het dan om 0,21%: dat is € 1,4 miljard van ons inkomen.

925, 9 december 2015

40 jihadverdachten op vrije voeten in Nederland

Nederland, november 2015

In Nederland lopen veertig verdachten van jihadisme vrij rond. Het gaat om vermeende Syriëgangers, ronselaars, opruiers en jihadfinanciers die hun strafproces afwachten en onder begeleiding staan van de reclassering. Een aantal verdachten is alsnog naar Syrië gereisd.
Volgens directeur van Reclassering Nederland Sjef van Gennip gaat het om een zeer geïsoleerde groep die vaak alleen nog contact heeft met reclasseringsmedewerkers. Veel verdachten spreken hun afkeer uit jegens de samenleving. Van Gennip: ‘Zij vinden dat ze in Nederland onheus worden behandeld, dat ze geen kansen krijgen en op een zijspoor worden gezet’.

Telegraaf, 25 november 2015
NRC, 25 november 2015

Feest in Rotterdam-West na aanslagen Parijs

Nederland, november 2015

De website Terrorisme Monitor ontving meerdere mails van mensen die na de aanslagen van 13 november harde knallen hoorden in Rotterdam-West. Ook werd er ‘Allahu Akbar’ geroepen. Dit gebeurde meerdere keren tussen vrijdagavond 23.30 en zaterdagochtend 1.30 nadat de NOS met een bericht kwam over het aantal slachtoffers van de aanslagen in Parijs.

Terrorisme Monitor, 20 november 2015
Inhoud syndiceren