Publieke ruimte

Nederlandse Bank: asielzoekers kosten in 2016 € 1,4 miljard

Nederland, december 2015

Een verkennende analyse van De Nederlandse Bank (DNB )laat zien dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn een zeer klein, positief effect heeft op de economische groei, vooral door het bestedingseffect van de hogere overheidsuitgaven. ‘Deze hogere economische activiteit nu betekent een hoger begrotingstekort in de toekomst.
In de jaren 2016 en 2017 ziet het plaatje er anders uit: door de lastenverlichting, lagere gasbaten de kosten voor vluchtelingen verslechtert het structurele begrotingssaldo van -0,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2014 tot -2,5% bbp in 2017. De uiteindelijke invloed op de overheidsfinanciën van de toestroom aan asielzoekers wordt vooral bepaald door hun arbeidsparticipatie, hun verblijfsduur en toegankelijkheid tot de collectieve voorzieningen.
In de DNB raming wordt uitgegaan van 60.000 nieuwe asielzoekers in 2016 en 40.000 in 2017. Verondersteld wordt dat 80% van de asielverzoeken wordt gehonoreerd. Dat zijn 80.000 asielzoekers meer dan in de raming van juni 2015. Te verwachten kosten de komende jaren zijn: huisvesting, verzorging, juridische dienstverlening en bij toekennen status recht op bijstand en andere collectieve voorzieningen.
Voor 2016 en 2017 gaat het dan om 0,21%: dat is € 1,4 miljard van ons inkomen.

925, 9 december 2015

40 jihadverdachten op vrije voeten in Nederland

Nederland, november 2015

In Nederland lopen veertig verdachten van jihadisme vrij rond. Het gaat om vermeende Syriëgangers, ronselaars, opruiers en jihadfinanciers die hun strafproces afwachten en onder begeleiding staan van de reclassering. Een aantal verdachten is alsnog naar Syrië gereisd.
Volgens directeur van Reclassering Nederland Sjef van Gennip gaat het om een zeer geïsoleerde groep die vaak alleen nog contact heeft met reclasseringsmedewerkers. Veel verdachten spreken hun afkeer uit jegens de samenleving. Van Gennip: ‘Zij vinden dat ze in Nederland onheus worden behandeld, dat ze geen kansen krijgen en op een zijspoor worden gezet’.

Telegraaf, 25 november 2015
NRC, 25 november 2015

Feest in Rotterdam-West na aanslagen Parijs

Nederland, november 2015

De website Terrorisme Monitor ontving meerdere mails van mensen die na de aanslagen van 13 november harde knallen hoorden in Rotterdam-West. Ook werd er ‘Allahu Akbar’ geroepen. Dit gebeurde meerdere keren tussen vrijdagavond 23.30 en zaterdagochtend 1.30 nadat de NOS met een bericht kwam over het aantal slachtoffers van de aanslagen in Parijs.

Terrorisme Monitor, 20 november 2015

Terroristische aanslag in Zweden gepland

Zweden, november 2015

Zweden heeft concrete aanwijzingen dat er een terroristische aanslag dreigt en jaagt op een verdachte. Het land heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste ooit.
De veiligheidspolitie SAPO heeft ‘concrete informatie' ontvangen over een terreurdreiging. Die dreiging heeft niets met de aanslagen in Parijs te maken’.  
Volgens lokale media hebben de autoriteiten informatie over een in Syrië getrainde Irakees die woensdag Zweden binnenkwam en een aanslag wil uitvoeren.

Telegraaf, 18 november 2015

Terreurdreiging Nederland toegenomen

Nederland, november 2015

De terroristische dreiging tegen Nederland neemt toe. Dat komt doordat een aantal Nederlandse jihadisten zich de afgelopen tijd heeft aangesloten bij groepen binnen IS in Syrië die zijn gericht op het plegen van aanslagen in westerse landen. Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. De dreiging gaat uit van zowel internationale en lokale netwerken, als eenlingen. De strijd in Syrië en Irak en de jihadgang daarnaartoe spelen een grote rol in de dreiging tegen Nederland. Gemiddeld reizen ongeveer 5 personen per maand uit. Tot 1 oktober 2015 zijn er vanuit Nederland in totaal circa 220 personen vertrokken. Het aantal terugkeerders staat op ongeveer 40. Het aantal uit Nederland afkomstige gesneuvelden bij de strijd in Syrië en Irak is zeer waarschijnlijk 42. Er bevinden zich momenteel ongeveer 140 personen in de strijdgebieden. Dit is te lezen in het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Telegraaf, 9 november 2015
NCTV nieuwsbericht, 9 november 2015
Elsevier, 9 november 2015

Asielzoekers ‘Duitse vrouwen zijn onrein’

Duitsland, september 2015

In Idar-Oberstein, weigerde een imam in een asielcentrum een hand te geven aan de vice-voorzitster van de CDU in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner. Toen Klöckner dit in een interview in Focus vertelde, kreeg ze ruim 800 mails van vrouwen door het hele land die vertelden dat ze slecht behandeld waren door moslim migranten.
                                        Julia Klöckner
Voordringen bij de kassa ‘ik man, jij vrouw’
Een vrouw vertelde hoe moslim migranten voordrongen in de rij bij de kassa van een supermarkt. Een man duwde een volle boodschappenkar pal voor haar langs, terwijl hij zei: ‘Ik ben man. Jij vrouw. Ik ga eerst’. Bij een andere gelegenheid duwde een moslimjongen haar opzij bij de rij voor de kassa. Toen de vrouw er wat van zei, antwoordde zijn zuster dat jongens niets hoeven te vragen. Ze kunnen gewoon eisen.
Een lerares op het beroepsonderwijs schreef Klöckner: ‘we hebben de meeste problemen met moslim jongens die het gezag van leraressen niet erkennen en daarom de les verstoren’.

‘Alle Duitse vrouwen zijn onrein’
Een moeder mailde dat ze op de school van haar dochter aan een vrouw in boerka vroeg of ze haar kon helpen. De modieus geklede echtgenoot van deze vrouw zei toen: ‘Mijn vrouw spreekt niet de taal van onreine mensen’. De moeder: 'Toen ik hem vroeg wie er hier vuil was, zei hij dat ik dat was. Hij zei dat dat niet tegen mij persoonlijk was gericht, maar dat alle Duitse vrouwen onrein zijn. Zijn vrouw mocht de taal van de onreine mensen niet spreken, zodat ze zelf rein kon blijven’.

Focus, 22 september 2015
Focus, 29 september 2015

Syriërs soms naar Europa om dienstplicht te ontlopen

Syrië, oktober 2015

De dienstplicht in Syrië, die achttien maanden duurt, is een belangrijke reden voor de vlucht van veel jonge mannen, net als bij Eritreeërs. Hun familie loopt niet altijd direct gevaar. Dus komen zij alleen of met een broer. Dat mannen hun familie in een gevaarlijke situatie achterlaten, heeft mogelijk met geld te maken. De reis naar Europa kost enkele duizenden euro's. Niet iedereen kan de reis voor de hele familie betalen.
Een verkeerd verwachtingspatroon zorgt bij sommige asielzoekers voor teleurstellingen. De een had een minder sobere opvang verwacht, de ander is vooral verbaasd over de vele nationaliteiten.
Het is moeilijk om te verifiëren of Syriërs rechtstreeks uit hun land naar Nederland zijn gekomen. De meeste Syriërs vertellen dat verhaal, maar feit is dat velen al enkele jaren in Libanon, Jordanië of Turkije verbleven.

Elsevier, 27 oktober 2015

Zwarte jihadvlaggen in centrum Hannover

Duitsland, oktober 2015

Op een YouTube is te zien hoe enige duizend mannen en vrouwen met zwarte jihad-vlaggen in het centrum van Hannover een Asjoeramars houden, terwijl een islamitisch gebed of gezang begeleid door een trommel door de luidsprekers is te horen.
De deelnemers zijn overwegend in het zwart gekleed, de vrouwen dragen zwarte hoofddoeken. Twee kinderen, waar van één met een groene doek – groen is de kleur van Mohammed- om, lijken flyers in het Arabisch uit te delen. Ook naast de stoet lopen diverse mensen met een Midden-Oosters uiterlijk mee.
Tijdens Asjoera wordt door shi’iten de ‘marteldood’ van imam Hoessein (schoonzoon van Mohammed) in 680 herdacht.

YouTube 'Invasion: Ashura March with Black Flags of Jihad', 24 oktober 2015

Banlieu-jongeren vallen Nederlandse ambtenaren tijdens werkbezoek aan

Frankrijk, oktober 2015

Ambtenaren uit Amsterdam, Rotterdam en Arnhem zijn in Parijse probleemwijk Saint-Denis aangevallen door een groep jongeren. De groep is op werkbezoek om te kijken naar de Franse aanpak om radicalisering van jongeren tegen te gaan.
 Er was net een gesprek geweest met jongerenwerkers. Toen de ambtenaren naar buiten kwamen en lopend op weg gingen naar een volgende afspraak een paar honderd meter verderop, werden ze belaagd door een groep jongeren. De ambtenaren kregen pepperspray in hun gezicht gespoten. Ze werden geschopt en geslagen en er werd een tas gestolen. Een van de ambtenaren liep een hoofdwond op. Ze sloegen rennend op de vlucht.
 Volgens NOS-correspondent Renout leek het erop dat de groep werd opgewacht, ‘maar dit had net zo goed even verderop kunnen gebeuren, want in Saint-Denis hangen op veel plekken en in portieken groepjes dealers rond’.

NOS, 21 oktober 2015

Sharia-politie patrouilleert in Wuppertal

Let op: dit is een ouder bericht. Duitsland, september 2014

In Wuppertal is 's nachts een 'sharia-politie' actief: radicale islamisten patrouilleren door de straten, met oranje hesjes met de opdruk 'Shariah Police'. De zelfbenoemde zedenpolitie eist met flyers een 'Shariah Controlled Zone' op in het centrum van Wuppertal, waar moslims het zonder alcohol, kansspel, muziek, pornografie, prostitutie en drugs moeten doen.
De Sharia-politie maant Turkse winkels om geen alcohol te verkopen. Ook gokhallen kunnen op bezoekjes van de sharia-politie rekenen. Op straat worden jongeren aangesproken om zich tot de islam te bekeren en naar de moskee te gaan.
Salafisten hebben aangekondigd dat zij ook in andere steden van deelstaat Noordrijn-Westfalen een sharia-politie beginnen. De christendemocratische oppositie hekelt dat de door de SPD geleide deelstaat-regering niet weet hoe te reageren op de salafistische activiteiten. Volgens het OM is het aanbevelen van religieuze leefregels op zich niet strafbaar. De politie onderzoekt wel of er sprake is geweest van ongeoorloofde dwang of bedreiging al dan niet met geweld. 

Nu, 5 september 2015
Inhoud syndiceren