Publieke ruimte

Terreurdreiging tegen politie en oudjaarsfeesten in Brussel

België, december 2015

Afgelopen nacht zijn 2 terreurverdachten aangehouden, die aanslagen zouden plegen plannen ‘op symbolische plaatsen’ in Brussel tijdens de oudjaarsfeesten. Op de Grote Markt in Brussel komen elk jaar duizenden mensen om oud en nieuw te vieren.
                            Bewapende soldaten Brussel
Het federaal parket stelt in een persmededeling: ‘De eerste verdachte wegens bedreiging met terroristische aanslagen, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep als leidend figuur en het aanwerven van personen met het oog op het plegen van terroristische misdrijven. De tweede wegens bedreiging met terroristische aanslagen, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep’.
Er vonden verschillende huiszoekingen plaats in Brussel, Luik en Vlaams Brabant. Er werd onder meer propagandamateriaal voor ISIS en militaire trainingskledij en informatica materiaal in beslag genomen. De terreurdreiging voor politiekantoren in Brussel werd opgeschaald van 2 naar 3.

Nieuwsblad, 29 december 2015
Elsevier, 29 december 2015

ISIS plant aanslagen tijdens feestdagen

Internationaal, december 2015

Uit onderschepte communicatie tussen ISIS-leden in Syrië/Irak en ISIS-aanhangers in Europa, blijkt dat ISIS aanslagen plant tussen 21 december en 2 januari a.s. Doelwitten zijn: Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Engeland en België. In de communicatie is sprake van de ‘voltooiing van de kerst-cadeaubommen voor de ongelovigen’. Ook werd er gesproken over het 'toevoegen van een vleugje Parijs” aan de kerst-cadeaubommen. De betrokken ISIS-aanhangers vragen elkaar naar de status van de autobommen en bomvesten. Tevens sprak men over de ‘dierenarts’ die met giftige stoffen/chemicaliën kan omgaan. Eerder waarschuwde het Europees Parlement al voor chemische aanslagen door ISIS.
Eén (deel)groep in de terreurcel bestaat uit 6-8 personen onder leiding van een Fransman. Mogelijk zijn de leden van de cel meegekomen met de boot van 200 vluchtelingen, waar ook 2 tot 3 daders van de aanslagen in Parijs mee naar Europa kwamen. Eerder deze maand werden ISIS gelieerde terreurcellen opgerold in Marokko, Tunesië, Algerije en Indonesië, die in de kerstperiode aanslagen wilden plegen.

Terrorisme Monitor, 21 december 2015

Leraar in Parijs neergestoken in naam van ‘Daesh’. Met update

Frankrijk, december 2015

In Aubervilliers, een voorstad van Parijs is vanochtend een leraar in zijn keel gestoken. De aanvaller zou hebben geschreeuwd dat hij in naam van ISIS handelde.
De dader kwam rond 07.30 uur de klas binnen, toen de leraar de les aan het voorbereiden was. Hij stak de docent met een stanleymes die hij in het lokaal zag liggen. Daarbij zou hij geroepen hebben dat 'dit Daesh is' (zoals ISIS ook wordt genoemd) en dat zijn actie een 'waarschuwing' was. Wie de dader is, is nog onbekend. Hij zou een capuchon hebben gedragen en vluchtte na zijn daad weg.
De rector van de school zei dat het nog te vroeg was om conclusies te trekken. De Franse politie gaat uit van een mogelijke terreurdaad. Het onderzoeksteam van het Franse OM dat zich bezighoudt met terreur is met het onderzoek belast.
Update: het blijkt om een hoax te gaan. De leraar heeft de aanval verzonnen.

Trouw, 14 december 2015
TPO, 14 december 2015

Nederlandse Bank: asielzoekers kosten in 2016 € 1,4 miljard

Nederland, december 2015

Een verkennende analyse van De Nederlandse Bank (DNB )laat zien dat de instroom van vluchtelingen op korte termijn een zeer klein, positief effect heeft op de economische groei, vooral door het bestedingseffect van de hogere overheidsuitgaven. ‘Deze hogere economische activiteit nu betekent een hoger begrotingstekort in de toekomst.
In de jaren 2016 en 2017 ziet het plaatje er anders uit: door de lastenverlichting, lagere gasbaten de kosten voor vluchtelingen verslechtert het structurele begrotingssaldo van -0,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2014 tot -2,5% bbp in 2017. De uiteindelijke invloed op de overheidsfinanciën van de toestroom aan asielzoekers wordt vooral bepaald door hun arbeidsparticipatie, hun verblijfsduur en toegankelijkheid tot de collectieve voorzieningen.
In de DNB raming wordt uitgegaan van 60.000 nieuwe asielzoekers in 2016 en 40.000 in 2017. Verondersteld wordt dat 80% van de asielverzoeken wordt gehonoreerd. Dat zijn 80.000 asielzoekers meer dan in de raming van juni 2015. Te verwachten kosten de komende jaren zijn: huisvesting, verzorging, juridische dienstverlening en bij toekennen status recht op bijstand en andere collectieve voorzieningen.
Voor 2016 en 2017 gaat het dan om 0,21%: dat is € 1,4 miljard van ons inkomen.

925, 9 december 2015

40 jihadverdachten op vrije voeten in Nederland

Nederland, november 2015

In Nederland lopen veertig verdachten van jihadisme vrij rond. Het gaat om vermeende Syriëgangers, ronselaars, opruiers en jihadfinanciers die hun strafproces afwachten en onder begeleiding staan van de reclassering. Een aantal verdachten is alsnog naar Syrië gereisd.
Volgens directeur van Reclassering Nederland Sjef van Gennip gaat het om een zeer geïsoleerde groep die vaak alleen nog contact heeft met reclasseringsmedewerkers. Veel verdachten spreken hun afkeer uit jegens de samenleving. Van Gennip: ‘Zij vinden dat ze in Nederland onheus worden behandeld, dat ze geen kansen krijgen en op een zijspoor worden gezet’.

Telegraaf, 25 november 2015
NRC, 25 november 2015

Feest in Rotterdam-West na aanslagen Parijs

Nederland, november 2015

De website Terrorisme Monitor ontving meerdere mails van mensen die na de aanslagen van 13 november harde knallen hoorden in Rotterdam-West. Ook werd er ‘Allahu Akbar’ geroepen. Dit gebeurde meerdere keren tussen vrijdagavond 23.30 en zaterdagochtend 1.30 nadat de NOS met een bericht kwam over het aantal slachtoffers van de aanslagen in Parijs.

Terrorisme Monitor, 20 november 2015

Terroristische aanslag in Zweden gepland

Zweden, november 2015

Zweden heeft concrete aanwijzingen dat er een terroristische aanslag dreigt en jaagt op een verdachte. Het land heeft het dreigingsniveau verhoogd naar het hoogste ooit.
De veiligheidspolitie SAPO heeft ‘concrete informatie' ontvangen over een terreurdreiging. Die dreiging heeft niets met de aanslagen in Parijs te maken’.  
Volgens lokale media hebben de autoriteiten informatie over een in Syrië getrainde Irakees die woensdag Zweden binnenkwam en een aanslag wil uitvoeren.

Telegraaf, 18 november 2015

Terreurdreiging Nederland toegenomen

Nederland, november 2015

De terroristische dreiging tegen Nederland neemt toe. Dat komt doordat een aantal Nederlandse jihadisten zich de afgelopen tijd heeft aangesloten bij groepen binnen IS in Syrië die zijn gericht op het plegen van aanslagen in westerse landen. Het dreigingsniveau voor Nederland is onveranderd substantieel. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. De dreiging gaat uit van zowel internationale en lokale netwerken, als eenlingen. De strijd in Syrië en Irak en de jihadgang daarnaartoe spelen een grote rol in de dreiging tegen Nederland. Gemiddeld reizen ongeveer 5 personen per maand uit. Tot 1 oktober 2015 zijn er vanuit Nederland in totaal circa 220 personen vertrokken. Het aantal terugkeerders staat op ongeveer 40. Het aantal uit Nederland afkomstige gesneuvelden bij de strijd in Syrië en Irak is zeer waarschijnlijk 42. Er bevinden zich momenteel ongeveer 140 personen in de strijdgebieden. Dit is te lezen in het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Telegraaf, 9 november 2015
NCTV nieuwsbericht, 9 november 2015
Elsevier, 9 november 2015

Asielzoekers ‘Duitse vrouwen zijn onrein’

Duitsland, september 2015

In Idar-Oberstein, weigerde een imam in een asielcentrum een hand te geven aan de vice-voorzitster van de CDU in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner. Toen Klöckner dit in een interview in Focus vertelde, kreeg ze ruim 800 mails van vrouwen door het hele land die vertelden dat ze slecht behandeld waren door moslim migranten.
                                        Julia Klöckner
Voordringen bij de kassa ‘ik man, jij vrouw’
Een vrouw vertelde hoe moslim migranten voordrongen in de rij bij de kassa van een supermarkt. Een man duwde een volle boodschappenkar pal voor haar langs, terwijl hij zei: ‘Ik ben man. Jij vrouw. Ik ga eerst’. Bij een andere gelegenheid duwde een moslimjongen haar opzij bij de rij voor de kassa. Toen de vrouw er wat van zei, antwoordde zijn zuster dat jongens niets hoeven te vragen. Ze kunnen gewoon eisen.
Een lerares op het beroepsonderwijs schreef Klöckner: ‘we hebben de meeste problemen met moslim jongens die het gezag van leraressen niet erkennen en daarom de les verstoren’.

‘Alle Duitse vrouwen zijn onrein’
Een moeder mailde dat ze op de school van haar dochter aan een vrouw in boerka vroeg of ze haar kon helpen. De modieus geklede echtgenoot van deze vrouw zei toen: ‘Mijn vrouw spreekt niet de taal van onreine mensen’. De moeder: 'Toen ik hem vroeg wie er hier vuil was, zei hij dat ik dat was. Hij zei dat dat niet tegen mij persoonlijk was gericht, maar dat alle Duitse vrouwen onrein zijn. Zijn vrouw mocht de taal van de onreine mensen niet spreken, zodat ze zelf rein kon blijven’.

Focus, 22 september 2015
Focus, 29 september 2015

Syriërs soms naar Europa om dienstplicht te ontlopen

Syrië, oktober 2015

De dienstplicht in Syrië, die achttien maanden duurt, is een belangrijke reden voor de vlucht van veel jonge mannen, net als bij Eritreeërs. Hun familie loopt niet altijd direct gevaar. Dus komen zij alleen of met een broer. Dat mannen hun familie in een gevaarlijke situatie achterlaten, heeft mogelijk met geld te maken. De reis naar Europa kost enkele duizenden euro's. Niet iedereen kan de reis voor de hele familie betalen.
Een verkeerd verwachtingspatroon zorgt bij sommige asielzoekers voor teleurstellingen. De een had een minder sobere opvang verwacht, de ander is vooral verbaasd over de vele nationaliteiten.
Het is moeilijk om te verifiëren of Syriërs rechtstreeks uit hun land naar Nederland zijn gekomen. De meeste Syriërs vertellen dat verhaal, maar feit is dat velen al enkele jaren in Libanon, Jordanië of Turkije verbleven.

Elsevier, 27 oktober 2015
Inhoud syndiceren