Kunst

‘Nieuw en genuanceerd’ debat over islam met initiatiefneemster van Ground Zero moskee

Nederland, februari 2011

Centrum voor studie en debat en ruimte voor levensbeschouwing De Nieuwe Liefde in Amsterdam biedt een islamdebat aan in ‘een nieuw format’: ‘Over de islam gesproken’.
Theoloog en dichter Huub Oosterhuis vindt het huidige islamdebat ‘ondeskundig en onbeschaafd’ en nam daarom het initiatief tot de debatreeks in vier bijeenkomsten.
Helen Johnson, programmamaker bij de Nieuwe Liefde: ‘Het islamdebat zoals dat tot op heden in Nederland werd gevoerd, haalde vaak niet de gewenste resultaten’. Johnson vindt de huidige debatten polariserend.
'Islamdebat nieuwe stijl' kent een theoretisch en praktisch gedeelte. Het theoretische deel wil vooral informeren en uitleggen. Het publiek kan vragen stellen. Zo moet het ‘gebrek aan kennis over de islam’ worden aangepakt.
 Filosoof en schrijver Bart Brandsma ontwikkelde een polarisatiemodel dat inzicht geeft in de manier waarop de dialoog in Nederland wordt gevoerd. "Kort gezegd houdt het in dat de huidige dialoog gericht is op de schreeuwende tegenpolen, bijvoorbeeld Wilders en de radicale imams’.
De serie debatten start 20 februari met als hoofdgast Daisy Khan. De Nieuwe Liefde ziet haat als ‘het prototype bruggenbouwer’ die ‘ een eigen genuanceerd geluid kan laten horen’. Daisy Khan is een van de belangrijkste initiatiefnemers voor de bouw van de moskee nabij Ground Zero in New York.
Zie ook: Moskee bij Ground Zero

Kerknieuws, 18 februari 2011
De Nieuwe Liefde over islam

Kinderboeken langs de christelijke meetlat

Nederland, januari 2011

Kinderboekenschrijfster Anna van Praag stelt dat er met betrekking tot lesboeken een lijst bestaat met 14 ‘gevoeligheden’ voor protestants-christelijke scholen’ . Deze lijst geldt zowel voor christelijke als openbare scholen.
Jeugdboekenschrijvers mogen volgens deze lijst kermis, carnaval, circus en disco niet verheerlijken; niet schrijven over discutabele theorieën zoals evolutie, horoscopen, waarzeggen, en magie; ook tovenarij, kabouters en spoken zijn taboe; het ouderlijk gezag mag niet worden aangetast; tweede huwelijken en homohuwelijken liggen gevoelig.
De website Bijbel en Onderwijs doet boeken van Van Praag, Jaap Robben en Tjibbe Veldkamp in de ban.

Volkskrant, 18 januari 2011
Bijbel en Onderwijs, 11 januari 2011

Kunstencentrum organiseert workshop boerka’s maken 'als we elkaar maar ontmoeten hoeft niemand bang te zijn'

Nederland, januari 2011

Centrum voor kunst, cultuur en kunstzinnige vorming de Gruitpoort in Doetinchem organiseert een workshop haute couture sluiers ontwerpen. Deelnemers ontwerpen een sluier waarbij de vraag ‘wat is een besluiering en welke functie heeft het?’ onderzocht wordt. Deelname is gratis.
Als vervolg op de workshop vindt de dag ‘Gesluierde schoonheid’ plaats: ‘een dag vol ontmoetingen en workshops met als doel de sluier en alles wat daar bij hoort eens van de positieve kant te bekijken’.
Gruitpoort-directrice Ester van de Haar: ‘Ik vind het opvallend stil in Nederland. Er worden besluiten voorbereid waarbij groepen mensen op allerlei manieren worden buitengesloten. En ook al halen die besluiten het als zodanig niet, er is in ons land een sfeer waarbij we het gewoon vinden verschillende groepen mensen verschillend te behandelen. Misschien zijn er gewoon rolmodellen nodig die vertellen hoe het echt zit en daarmee inspireren tot een ander geluid’.
Van de Haar besluit: 'Met dit project willen we Doetinchem laten zien dat niemand bang hoeft te zijn. Als we elkaar maar ontmoeten.'

Gruitpoort, 6 januari 2011
HoeiBoei, 8 januari 2011

V.S.Naipaul niet welkom op literair congres in Istanboel ‘zijn aanwezigheid is belediging voor moslims’

Turkije, november 2010

De Britse schrijver en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul mag vanwege zijn kritiek op de islam niet deelnemen aan het European Writers Parliament in Istanboel.
Aanvankelijk was Naipaul als eregast uitgenodigd. Toen dat bekend werd, protesteerde een groep Turkse schrijvers fel en dreigde met een boycot. De komst van Naipaul zou ‘een belediging zijn voor moslims’, vanwege uitlatingen van Naipul over de islam. Zo zei Naipul dat islamisering een vorm van kolonisatie is die rampzalige gevolgen met zich meebrengt'.
Volgens de Turkse dichter en filosoof Hilmi Yavuz beledigt de schrijver met zulke opmerkingen de islam en moslims. Yavuz ageert daarom samen met andere Turkse schrijvers tegen de Naipul’s komst naar Istanboel. De linkse schrijver Cezmi Ersöz: ‘De aanwezigheid van Naipaul is een belediging voor moslims’.
Organisator van het evenement Ahmet Kot, probeerde de protesterende schrijvers tegemoet te komen door Naipaul niet meer als eregast te verwelkomen. Naipaul zou alleen de openingsspeech houden. Het compromis mocht niet baten. De schrijvers hielden voet bij stuk.

Telegraaf, 25 november 2010
Naipaul over de islam

Uitgevers moeite met publicatie islamkritisch boek

België, / Nederland, november 2010

Het boek ’De islam: kritische essays over een politieke religie’ dat uiteindelijk werd uitgegeven door Academic & Scientific Publishers (ASP) in Brussel, zou eerst door uitgeverij Acco worden uitgegeven. Die zag er echter vrij plotseling vanaf.
Ook uitgeverij Aspekt uit Soesterberg die de Nederlandse uitgave zou verzorgen, zag op het laatste moment af van de publicatie. Aspekt vond de voor- en achterflap en inhoud van de bundel te kritisch en besloot het boek niet uit te geven, maar slechts te distribueren in Nederland.
Samensteller Sam van Rooy: ‘Bij Acco waren ze bang voor hun goede naam. En ze vreesden hun afzet van boeken aan de Vlaamse overheid te verliezen’. Een aantal schrijvers uit Acco’s fonds, zoals Rik Pinxten van de Vlaamse Humanistische Vrijzinnige Vereniging, zou hebben gedreigd de samenwerking met de uitgeverij te beëindigen Van Rooy: ‘Daarna heeft de uitgever zijn handen ervan afgetrokken. Hij vreesde voor zijn baan en voor die van zijn ondergeschikten – dat heeft hij mij letterlijk zo gezegd’.
Pinxten ontkent de uitspraken van Van Rooy. Volgens zeggen van Van Rooy vertelden medewerkers van Aspekt hem ‘dat de uitgeverij haar naam niet wilde verbinden aan dit boek, uit angst een radicaal-rechts stempel opgedrukt te krijgen. De naam van Aspekt staat niet op de cover en niet in het binnenwerk van de bundel. Ook de website van de uitgeverij vermeldde het boek niet – totdat ik daar een boze email over schreef’.

Trouw, 17 november 2010

Melkweg geeft podium aan homohaters

Nederland, november 2010

In de Melkweg in Amsterdam treedt de hiphopband Jedi Mind Tricks oproept tot geweld tegen homo’s. Het is vooral de tot de islam bekeerde rapper Vinnie Paz die anti-homo is. Hij rapte eerder The Great Faggot Punching Hiatus of 2002. Jedi Mind Tricks brengt teksten als ‘Listen I ‘aint gonna play no more. Beat a faggit till he ‘aint fucking gay no more’.
Programmeur Edwin van Andel van de Melkweg geeft toe dat het geen ‘subtiele jongens’ zijn, maar wijst erop dat het homofobe repertoire van Jedi Mind Tricks stamt uit de periode 1997-2004 toen ze ‘horrorcore’ muziek maakten: ‘Provoceren en shockeren is inherent aan de donkere krochten van muziekgenres als hiphop en metal’. Van Andel vindt dat de Melkweg als ‘progressieve culturele instelling verplicht is om het recht op vrijheid van meningsuiting zwaar te laten wegen.
Vinnie Paz zelf vindt dat de homofobe teksten uit de context zijn getrokken en horen bij straattaal. Voorzitter Dennis Boutkan van het COC Amsterdam tekent bezwaar aan tegen het optreden: ‘deze act spreekt net de jongeren aan die we hierover juist positief zouden moeten benaderen.’
De gemeente Amsterdam (die de Melkweg jaarlijks 950.000 euro subsidie geeft) weigert zich te mengen in de discussie: ‘De vrijheid is een groot goed in de Amsterdamse samenleving en de Nederlandse rechtsstaat’.

De Pers, 9 november 2010

Alice Schwarzer: hoofddoek vlag van het islamisme

Duitsland, september 2010

De bekende feministe Alice Schwarzer zegt in een interview in Kurier dat een grote groep moslims in Duitsland en Oostenrijk niet bereid is tot integratie: ‘dit moeten we gewoon hardop zeggen. Dat is ook in het belang van de meerderheid van de moslims die wel willen integreren, maar die door de radicale moslims onder druk worden gezet’.
Schwarzer ondersteunt in het interview het boek van Thilo Sarazzin, maar neemt uitdrukkelijk afstand van diens genetische beweringen.
In haar nieuwste boek Die große Verschleierung pleit Schwarzer voor een hoofddoekverbod voor zowel leraressen als scholieren op Duitse scholen: ‘in jaren 60 en 70 zag je nooit Turkse vrouwen met een hoofddoek, hooguit een oude vrouw met een doekje zoals we dat vroeger ook in Beieren hadden. Halverwege de jaren 80 doek opeens de islamitische hoofddoek op. Deze hoofddoek is de uiting van een verachtelijk man en vrouwbeeld. De hoofddoek is sinds Khomeini’s revolutie in 1979 de vlag van het islamisme, even los van de vele subjectieve motieven die de draagsters ervan noemen. Overigens: de helft van de strenggelovige moslima’s in Duitsland draagt nooit een hoofddoek’.

Kurier, 12 september 2010
Leestip: 'Het onbehagen van Alice Schwarzer'. Hoeiboei, 7 september 2010
Die große Verschleierung door Alice Schwarzer en anderen

Kathedraal van Lyon krijgt nieuw beeldje ‘Allah Akhbar’

Frankrijk, augustus 2010

Er is een nieuw beeldje geplaatst op de kathedraal van Lyon, als eerbetoon aan Benzizine Ahmed, die als voorman de restauratiewerkzaamheden aan de toren van de kathedraal leidde. Onder het beeldje staat in het Arabisch en het Frans ‘Allah Akhbar’.
De kathedraal is de hoofdzetel van de aartsbisschop van Lyon. Rector van de kathedraal, vader Cacaud wil niet bevestigen of de aartsbisschop toestemming voor het beeldje heeft verleend. De restaurateurs zouden zich soms enige vrijheden veroorloven voorzover het niet om geheiligd zaken gaat. Het zou traditie zijn om beeldjes te maken van mensen die worden gewaardeerd.
Volgens kerkgangster Evelyn zou het beeldje er toe bijdragen om de godsdiensten nader tot elkaar te brengen.

Islam in Europe, 23 augustus 2010
Le Progres, 21 augustus 2010

Schilderij varken verwijderd van expositie

Nederland, juli 2010

Na een klacht van een bezoeker heeft de Lingepolikliniek in Leerdam een schilderij van een biggetje te verwijderen uit een expositie van kunstenares Sylvia Bosch. Het kunstwerk zou kwetsend zijn voor moslim-bezoekers. Een bezoeker die zelf geen moslim is, vond de combinatie van het varkentje en een moslima die daar op dat moment zat minder geslaagd.
Hoofd van de poli Marjolein Mutters: ‘Het sop is de kool niet waard. Wij zijn daar erg gemakkelijk in: die schilderijen hangen er om de mensen een plezier te doen. We willen dat bezoekers zich prettig voelen. De poli is een openbare gelegenheid; we krijgen bezoekers van allerlei pluimage. We doen niet moeilijk, gaan ook niet met mensen in discussie, maar halen de kunstwerken bij klachten weg. We willen geen narigheid’.
Bosch heeft tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen: ‘Vooral kinderen vonden het varkentje erg leuk’.
Update: het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is 'verbolgen' over het besluit van de poli: 'de meeste moslims nemen daar totaal geen aanstoot aan'.

Reformatorisch Dagblad, 21 juli 2010
Elsevier, 23 juli 2010

Zangeres met eieren bekogeld

Denemarken, juni 2010

De Deense zangeres Medina werd tijdens een concert in Kopenhagen door 15 tot 20 jonge mannen bekogeld met eieren. Deze stoorden zich aan het feit dat de sexy geklede zangeres dezelfde naam draagt als de voor moslims heilige stad Medina. De zangeres heeft in werkelijkheid een andere naam.
Na de aanval stopte Medina de muziek en zei: ‘is denk dat dit van weinig respect getuigt voor de mensen die hier zijn gekomen om een leuke avond te hebben. Het is OK dat je niet van mijn muziek houdt, maar jullie ouders zouden zich moeten schamen’. Hierna hervatte ze het concert en werd door het publiek toegejuicht.

Berlingske1, 8 juni 2010
Berlingske2, 8 juni 2010
Copenhagen Post, 9 juni 2010
Inhoud syndiceren