Overheid

Rouvoet van Christen Unie beveelt niet-democratisch boek aan

Nederland, december 2006

André Rouvoet, fractieleider van de ChristenUnie schreef een aanbeveling op de flaptekst voor het boek ‘De volken geroepen’ van Pieter Bos. Rouvoet kwalificeert het boek als ’verrassend en vernieuwend’.
Christenen moeten zich volgens Pieter Bos wapenen voor het komende einde der tijden. Hun belangrijkste wapen: gebed. Ze moeten God bij zijn strijd tijdens ’de oogst van de volken’ helpen.
Bos heeft weinig op met democratie. ‘Wij zijn sterk vervreemd van Gods werkelijkheid en zijn manier van handelen, via verbonden. Maar God, de Gemeente, het huwelijk en Jezus’ komende koningschap zijn niet democratisch.’ Ligt de democratische gedachte dan niet toch heel dicht bij onze christelijke harten, vraagt Bos retorisch. Antwoord: God sluit verbonden met de volken ‘waarbij van de uitverkoren partij absolute onderwerping wordt gevraagd. Gods verbond met de volken is niet democratisch.’

Trouw, 1 december 2006

Wijkagenten naar Marokko voor islam stage

Nederland, november 2006

Haagse wijkagenten zijn deze week op islamstage in Marokko. Tijdens een minicursus leren ze de belangrijkste gewoonten en gebruiken van de islam om deze tijdens het uitoefenen van hun politietaken in Den Haag te kunnen toepassen.
Vertrekkende korpschef Gerard Bouman vindt de aandacht voor de multiculturele samenleving een absolute noodzaak voor de politie Haaglanden en geeft dit dan ook mee aan zijn nog onbekende opvolger. Bouman vertrekt per 1 januari bij het Haagse politiekorps om hoofd van de AIVD te worden.
Volgens de vertrekkende politiebaas is het leren van de gebruiken van de verschillende culturen een noodzaak voor het Haagse politiewerk. ‘Zo leren de wijkagenten in Marokko bijvoorbeeld dat als er bij een ruzie in een woning moet worden ingegrepen het handig is om eerst even de schoenen uit te doen. Als hier tijd voor is uiteraard’ zo zegt Bouman.
Bouman vindt het zeer zorgelijk dat de menigte zich af en toe massaal tegen de hulpverleners keert. ‘We hebben een situatie gehad dat bij een arrestatie na een schietpartij een hele straat agressief begon te worden tegen agenten.’
Er moet een eind komen aan geweld tegen dienders, aldus volgens Bouman. 'In 2005 hebben 363 agenten tijdens hun werk letsel opgelopen. Daar zitten natuurlijk ongelukken bij. Maar ze lopen ook gebroken benen en blauwe ogen of ernstiger op omdat er geweld tegen ze wordt gebruikt.’

Telegraaf, 23 november 2006

Huis voor de Islam in Amsterdam

Nederland, november 2006

Huis voor de Islam 'Marhaba' gaat in Amsterdam het centrum vormen voor islamitische kunst en cultuur. Marhaba krijgt in eerste instantie een subsidie van 400.000 euro. Marhaba is de Amsterdamse invulling van het grootstedelijke initiatief Stichting Kosmopolis. Kosmopolis wil de dialoog tussen verschillende culturen in Nederland aangaan door kunst, cultuur en debat.
Huis voor de Islam, of Dar-al-islam is een begrip uit de islam dat 'huis van de islam' betekent. Veel moslims en islamgeleerden delen de wereld op in twee gebieden: de dar-al-islam en de dar-al-harb. Dar-al-harb betekent huis van de oorlog of gebied dat niet volgens de islamitische principes wordt geregeerd.
Zes culturele organisaties protesteerden tegen de agenda van Marhaba, die de islam als centraal thema omarmt. Dit zou te eenzijdig zijn en geen brede culturele dialoog bevorderen.
Een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer is tegen de bouw van Marhaba. De VVD vindt dat burgemeester Job Cohen morrelt aan de scheiding van kerk en staat. Het promoten van de gematigde islam is volgens de VVD geen taak voor de overheid.
In het initiatiefrapport van Marhaba wordt het islamitische karakter expliciet benadrukt: ‘Bij het presenteren van de rijkdom van kunst en cultuur met een moslim-achtergrond, van architectuur, muziek, beeldende kunst, filosofie, literatuur en story telling ligt er voor Marhaba de kans om de media los van de incidentenstroom van nieuws en informatie te voorzien. Opdat geduldig het beeld geretoucheerd wordt van de islam als groot zwart gat dat al onze angsten absorbeert voor terrorisme, voor criminaliteit, voor een demografische omwenteling. Een centrum dat het rijke verleden van de islam in al zijn pluriformiteit presenteert, dat de barmhartige, de literaire en de poëtische islam laat zien.’

Parool, 24 november 2006
Omroep AT5, 16 november 2006
Wikipedia

Christenen voor rechtbank gedaagd

Turkije, november 2006

Twee mannen die zich bekeerden tot het christendom moeten voor de rechtbank verschijnen op beschuldiging van het beledigen van ‘Turksheid’. Ook zouden ze hebben opgeroepen tot haat tegen de islam. Het proces vindt plaats aan de vooravond van het bezoek van paus Benedictus aan Turkije.
Hakan Tastan (37 jaar) en Turan Topal (46 jaar) wacht bij veroordeling een gevangenisstraf van negen jaar.
De aanklager baseert zich op artikel 301, dat ook in stelling is gebracht tegen tientallen intellectuelen, onder wie Nobelprijs winnaar Orhan Pamuk. Beide mannen worden ook beschuldigd van godsdiensthaat. De aanklager stelt dat ze potentiële bekeerlingen vertellen dat de islam een primitieve en kunstmatige godsdienst is en dat Turken barbaren zijn als ze moslim blijven. Tastan zegt daarover: ‘Ik ben een christen, dat klopt. Ik leg stukken uit de Bijbel uit aan mensen die dat willen horen. Ik ben onschuldig’.

Yahoo News, 23 november 2006

Prins Charles: islam kan wereld problemen oplossen

Engeland, november 2006

Kroonprins Charles van Engeland zei tijdens zijn staatsbezoek aan Pakistan dat de grote wereld problemen opgelost kunnen worden door de islamitische leer te volgen, want de islam is een religie van vrede en broederschap.
De prins van Wales zei dit in een rede bij een bezoek aan de Fatima Jinnah Women University. Hij gaf aan dat een strijd tussen verschillende culturen voorkomen kon worden door de islam en de koran te volgen. Onder de aanwezigen bevonden zich onder meer Camila de vrouw van de prins Charles, de Britse ambassadeur en diverse leden van zijn delegatie.
De Pakistaanse regering vond overigens dat hertogin van Cornwall Camilla, een nieuwe garderobe nodig had en gaf ontwerpster Farah Leghari de opdracht enkele ontwerpen te maken voor Camilla op kosten van de overheid. Leghari maakte twee Shalwar kameez. Dit traditionele gewaad bestaat uit een wijde broek (salwar) en een lang shirt (kameez).

Kuwait News Agency, 31 oktober 2006
Elsevier, 2 november 2006

Donner: voer sharia in als meerderheid dat wil

Nederland, september 2006

Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) vindt dat Nederland moslims, ook fundamentalistische, met open armen moet ontvangen. 'Als iemand weigert een vrouw de hand te schudden, heb je dat te accepteren.'
Dat zegt Donner in een interview met Vrij Nederland. Daarin blijkt hij ook geen principiële bezwaren te koesteren tegen de invoering van de sharia, de islamitische wetgeving, in Nederland. 'Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?'
Donner noemt dat 'de essentie van democratie'. De meerderheid telt. Ook ziet de minister graag dat een radicale moslimleider als Abou Jahjah, leider van de Arabisch-Europese Liga, zo snel mogelijk in de Tweede Kamer wordt gekozen.
Donner meent dat de secularisering in Nederland is doorgeslagen. Daardoor reageren mensen volgens de minister 'extreem' op de opkomst van de islam. 'Ze zijn zo arrogant om te denken dat het geloof in God achterlijk is.'
Nederland moet een nieuwe islamitische zuil met open armen verwelkomen, vindt Donner. En als moslims er hun eigen omgangsvormen op na houden, heeft men dat te accepteren. 'Als ik hier moslimleiders op bezoek heb, zeg ik toch ook niet: kom jongens, we gaan een borrel drinken.'

Elsevier, 12 september 2006
Vrij Nederland, 12 september 2006

Kerk roept ambtenaren op tot burgerlijke ongehoorzaamheid over homohuwelijk

Spanje, april 2005

Terwijl de Spaanse legalisering van het homohuwelijk steeds dichterbij komt, wordt steeds duidelijker hoezeer de kwestie het land verdeelt. Uit opiniepeilingen blijkt dat de meeste Spanjaarden achter het homohuwelijk staan, maar de verhoudingen in het land staan onder grote druk door uitlatingen van de kerk.
De Spaanse 2e kamer keurde op 21 april een wetsvoorstel voor legalisering van het homohuwelijk goed. Het wetsvoorstel voorziet niet alleen in legalisatie van het homohuwelijk, maar maakt ook de weg vrij voor de adoptie van kinderen door homostellen. Spanje wordt bij goedkeuring na Nederland en België het derde land waar homoseksuelen met elkaar kunnen trouwen.
De Spaanse kerk heeft zeer afkeurend gereageerd op het voorstel. Zo zei de Colombiaanse kardinaal Alfonso López Trujillo, president van de Pauselijke Raad voor het Gezin, dat de wet zou leiden tot ‘de afbraak van het gezin’. ‘Een wet is niet juist bij gratie van het feit dat het een wet is. Zondige zaken mogen mensen niet worden opgedrongen.’ De kardinaal noemt de wet ‘onmenselijk’ en hij roept ambtenaren op de uitvoering ervan te weigeren. ‘Ik heb het over werknemers die in hun beroep te maken krijgen met deze wet. Alle christenen moeten bereid zijn de hoogste prijs te betalen, zelfs als dat betekent dat ze hun baan verliezen.’

Credible.nl, 29 april 2005

British Aiways verbiedt kruis

Engeland, oktober 2006

British Airways heeft een christelijke werkneemster twee weken geschorst omdat die zichtbaar een kruisje aan een ketting om haar nek droeg. De luchtvaartmaatschappij staat islamitische hoofddoekjes en tulbands bij sikhs wel toe, omdat die niet weggestopt kunnen worden.
Volgens BA schond Nadia Eweida, een koptische christen die aan een incheckbalie werkte, de kledingvoorschriften van het bedrijf. De kledingvoorschriften verbieden het dragen van juwelen of andere versierselen, tenzij daarvoor toestemming is gegeven door het management. Het BA ’diversiteitsteam’ en ‘uniform comité’ geven sikhs wel toestemming om hun ijzeren armband te dragen. Ook mogen moslimwerknemers pauzes onder het werk nemen om te bidden. De schorsing leidde tot afkeurende reacties bij christenen en andere gelovigen. Nadi Eweida, die al zeven jaar zonder problemen bij BA werkt, overweegt naar de rechter te stappen wegens religieuze discriminatie.
De vliegmaatschappij lag in het verleden onder vuur vanwege haar politieke correctheid. Tien jaar geleden probeerde BA de Britse vlag, de Union Jack te verruilen voor een etnisch design. Dat riep toen de woede op van Margaret Thatcher.

DailyMail, 14 oktober 2006

Aandacht voor moslims ten koste van niet-islamitische allochtonen

Nederland, oktober 2006

Niet-islamitische allochtonen in Nederland ergeren zich in toenemende mate aan de in hun ogen onevenredig grote politieke aandacht voor moslims. Door al die aandacht raken kwesties die Surinamers en Antillianen en ook bijvoorbeeld christelijke immigranten van Afrikaanse herkomst na aan het hart liggen, ondergesneeuwd.
Dat zeggen twee prominente Tweede-Kamerleden met een grote allochtone achterban Elsevier: John Leerdam van de PvdA en Kathleen Ferrier van het CDA. De eerste is van oorsprong Antilliaans, de tweede Surinaams.
Beiden vinden dat de belangen van hun achterban worden geschaad door de onevenredig grote aandacht voor islamitische allochtonen. PvdA'er John Leerdam: ‘Overal waar ik ga of sta, word ik daarop aangevallen: dat de politiek doet alsof "allochtoon" gelijk is aan "islam".
Kathleen Ferrier (CDA) stelt vast dat het integratiedebat steeds meer over religie gaat, maar dan vrijwel uitsluitend over moslims. De grote groepen christelijke allochtonen in haar achterban ‘worden eigenlijk niet gezien en gehoord’. Ze schat de omvang van die groep op zo’n 800.000 immigranten.
Zowel Leerdam als Ferrier wijzen op de financiële consequenties van de politieke verwaarlozing van niet-islamitische allochtonen: er gaat te weinig overheidsgeld naar hun achterban.

Elsevier, 18 oktober 2006

Enschedé richt parken in voor Turkse vrouwen

Nederland, september 2006

Enschede gaat parken, pleinen en markten zo inrichten dat Turkse vrouwen zich er meer thuis voelen en langer buiten blijven. In het Wesselerbrinkpark in het zuiden van de stad, waar 40 procent van de bevolking een niet-Nederlandse achtergrond heeft, wordt begonnen met grote publieke barbecue- en picknickplaatsen.
Dit beleid is het gevolg van het vorige week gepresenteerde onderzoek van planologe Eda Ünlü Yücesoy. De Turkse promoveerde aan de Universiteit Utrecht en deed tussen 2001 en 2004 onderzoek naar het gebruik van de openbare ruimte door Turkse vrouwen.
Ze vroeg zich af waarom ze zo weinig Turkse vrouwen op straat zag, terwijl de straat in Turkije de ontmoetingsplek bij uitstek is. De openbare ruimte in Nederland is niet ingericht voor ontmoeting, concludeert zij in haar onderzoek. Voor Turkse vrouwen ontbreken faciliteiten als banken, picknickplaatsen en barbecuemogelijkheden voor grotere families, constateerde Eda Ünlü Yücesoy.
Enschede heeft zich deze kritiek aangetrokken, laat wethouder Ed Wallinga weten. Hij kondigt aan de publieke ruimte meer voor ontmoeting in te richten. ‘Barbecuen wordt gezien als een evenement, waarvoor je een vergunning moet aanvragen. Dus ik kan het verbieden. Maar dat ga ik niet doen, integendeel: we gaan het park op een goede manier inrichten.’

Volkskrant, september 2006
Inhoud syndiceren