Overheid

Gebed niet onderbreken

Engeland, augustus 2005

Politieagenten moeten hun schoenen uitdoen en geen gebeden onderbreken bij inval in huizen van moslims, aldus richtlijnen van de politie van Bedfordshire.
De 18 punten tellende richtlijn stelt dat ‘door de huidige ontwikkelingen na de aanval in Londen de moslimgemeenschap zich slachtoffer voelt en invallen in moslimhuizen de druppel kunnen zijn die de emmer kunnen doen overlopen’. De grootste stad in Bedfordshire, Luton is een broedplaatsen van de radicale islam. Zo werd na 7 juli een bom aangetroffen in een auto bij het station van Luton.
Een greep uit de richtlijnen: politiemensen mogen niet kijken naar ongesluierde moslimvrouwen, politie moet bij voorkeur geen slaapkamers en badkamers waar zich mensen bevinden binnengaan, als honden zijn gebruikt moet het huis daarna grondig schoongemaakt worden, bij gebruik van camera’s van tevoren advies inwinnen vanwege de kans dat er vrouwen in ‘inapproriate’ kledij opkomen en niet-moslims mogen heilige boeken en de koran niet aanraken.
Zafar Khan, voorzitter van de Luton Council of Faiths is blij met de richtlijnen.

World net Daily, 2 augustus 2005

Staatssecretaris van Gennip: vrije feestdagen voor andere godsdiensten

Nederland, 26 januari 2005

'Pas als we de religieuze beleving van iedere burger respecteren, kan er sprake zijn van integratie.' CDA-staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken wil dat niet-christelijke werknemers het recht krijgen om jaarlijks twee vrije dagen op te nemen op hun religieuze feestdagen, zoals Suikerfeest en Chinees nieuwjaar. Aan het begin van elk jaar kunnen werknemers aangeven op welke feestdagen zij vrij willen zijn.
Volgens Van Gennip, 'waarborgt deze mogelijkheid de ruimte voor ieders religieuze beleving'.
Dit moet in alle cao's worden vastgelegd en minder vrijblijvend dan voorheen. Van Gennip wil dat formuleringen als 'mits het werk het toestaat' worden geschrapt.

Elsevier, januari 2005

Holocaust herdenking geboycot

Engeland, januari 2005

Moslims zijn van plan de herdenking van 60 jaar bevrijding van Auswitsch te boycotten, omdat die niet alle rassen omvat en de slachtoffers van het Palestijnse conflict buiten beschouwing laat.
Iqbal Sacranie, algemeen secretaris van Muslim Council of Britain (MCB) schreef minister Charles Clarke dat ook de holocaust van de Palestijnse intifada herdacht zou moeten worden. Sacranie stelt dat in andere Europese landen sprake zou zijn van herdenkingen voor Palestina, Ruanda en voormalig Joegoslavië samen met de slachtoffers van de Nazikampen.
Ambtenaren van Binnenlandse Zaken lieten de MCB weten dat ze het verzoek in overweging nemen.
De herdenking van 60 jaar bevrijding van Auswitsch zal worden bijgewoond door koningin Elisabeth, de hertog van Edinburg en Tony Blair.

Sunday Times, 23 januari 2005

Antisemitisme rapport niet gepubliceerd

Oostenrijk, november 2003

Het Europees Waarnemingscentrum in Wenen (EUMC) weigert een rapport over antisemitisme in Europa vrij te geven. EUMC had een jaar geleden aan het Centrum voor Onderzoek naar Antisemitisme van de Technische Universiteit van Berlijn opdracht gegeven, om het antisemitisme over de eerste helft van het jaar 2002 in kaart te brengen.
Volgens het Centrum voor Onderzoek naar Antisemitisme is het aantal incidenten in die periode scherp gestegen. Dit werd voor het grootste deel veroorzaakt door burgers van Arabische komaf.
Sommige bestuursleden van de EUMC zouden bang zijn geweest dat deze conclusie van het rapport vooroordelen tegen Arabieren aanwakkert. Daarom werd het rapport niet gepubliceerd, zo blijkt uit de pers.

CIDI nieuwsoverzicht 2003, 1 december 2003

Hani Ramadan negeert scheiding kerk en staat

Zwitserland, december 2002

Hani Ramadan, religieus woordvoerder van een deel van de Zwitserse moslimgemeenschap, gaf een controversieel interview af aan de Franse krant Le Monde. Daarmee overtrad hij de wetten van het protestantse kanton Geneve die een strikte scheiding tussen kerk en staat nastreven, ook met betrekking tot uitlatingen van werknemers. Hani Ramadan is als leraar in dienst bij het kanton Geneve.
In het interview in Le Monde verdedigt Ramadan steniging als straf voor overspel, overeenkomstig de sharia richtlijnen. Ramadan zegt ook dat gelovigen worden beschermd tegen AIDS infectie. Dat is niet het geval bij niet-gelovigen, aldus Ramadan. Een onderzoek door de Geneefse autoriteiten wees uit dat zijn rol als religieus woordvoerder haaks staat op zijn rol als leraar.
Taner Hatipogliu, afgevaardigde van islamitische organisaties in Zurich, zegt dat het rumoer rond Ramadan slecht is voor de Zwitserse moslim gemeenschap. Hani Ramadan is de broer van Tariq Ramadan, die door vele jonge moslims als leidsman wordt beschouwd. De vader van beide broers, Said Ramadan had banden met MalcolmX. Grootvader Hassan al Banna was een van de oprichters van de wereldwijd vertakte Moslim Broederschap.

Site de l'Etat de Genève
Inhoud syndiceren