Overheid

Nieuwbouw voor migranten kost miljoenen; gemeente negeert burgers

Duitsland, augustus 2016

                         Nieuwbouw voor asielzoekers
In de Keulse voorstad Wesseling worden speciaal 28 huizen gebouwd voor asielzoekers. Bij een burgerinitiatief dat net niet de kiesdrempel haalde, sprak echter ruim de helft - 51,47% - van de inwoners zich uit voor huisvesting in containers voor asielzoekers. De gemeenteraad besloot echter toch tot de bouw.
Toen SPD burgemeester Esser het plan aankondigde, brak er gejuich in de gemeenteraad uit. Ook de CDU steunt het plan. CDU voorzitter Rothermund noemde het burgerinitiatief mislukt: ‘we moeten vreemdelingenhaat geen kans geven’. De gemeente Wesseling stelt 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwbouw voor asielzoekers. Sommige asielzoekers hebben in interviews aangegeven naar Duitsland te komen voor inkomen en een gratis huis.

Unzensuriert, 30 augustus 2016

Verkiezingsfraude in moslimwijken; overheid staat oogluikend toe

Engeland, augustus 2016

                          Stembureau Tower Hamlets                                
Volgens een rapport van voormalig staatssecretaris - tot mei 2015 - Sir Eric Pickles, vindt er regelmatig verkiezingsfraude plaats in wijken waar veel Pakistaanse en Bengaalse immigranten wonen. Pickles: ‘als gevolg van vormen van overgevoeligheid als het gaat om etniciteit en religie, negeren de autoriteiten verkiezingsfraude in moslimwijken’.
Internetkrant Breitbart stelde in 2014 al bedreigingen en chaos vast bij de verkiezingen in de Londense moslimwijk Tower Hamlets.
Pickles noteert dat er autoriteiten in stembureaus andere talen dan Engels gebruiken. Er vindt misbruik plaats van stembiljetten per post, ‘er wordt druk uitgeoefend op kwetsbare leden van etnische minderheden, vooral vrouwen en jongeren’. En: ‘er bestaan zorgen over beïnvloeding en intimidatie binnen gezinnen, waar we niet goed de vinger achter kunnen krijgen’.

Breitbart, 11 augustus 2016
Telegraph, 12 augustus 2016

Slechts 40% uitgeprocedeerde asielzoekers Europa uitgezet

Europa, augustus 2016

                    Illegale vluchtelingen
Volgens cijfers van de Europese Commissie gaat slechts 40% van de migranten die geen verblijfsvergunning verkrijgt, terug naar het land van herkomst.
De EU probeert verdragen af te sluiten met landen in Afrika en het Midden-Oosten om migranten terug te nemen. Landen met wie zo’n verdrag wordt afgesloten krijgen volgens een EU-richtlijn uit juni 2016 toegang tot investeringsfondsen die kunnen oplopen tot 62 miljoen euro.
Onlangs bleek dat de Algerijn die met een machete twee agentes in Charleroi probeerde te onthoofden, al sinds 2012 in België verblijft en dat twee keer is geprobeerd om hem uit te zetten.

Zero Hedge, 9 augustus 2016

Zweedse kerk: ‘moslims niet provoceren door kruis te dragen’

Zweden, augustus 2016

                          Zweedse Lutherse kerk
Het initiatief voor Facebookgroep ‘Mijn kruis’ door priesters Annika Borg en Helena Edlund om solidariteit te tonen met de vervolgde christenen wereldwijd, wordt niet op prijs gesteld door de Zweeds Lutherse staatskerk die vindt je moslims niet mag ‘provoceren’ door het dragen van kruisen.
Dominee Gunnar Sjöberg, woordvoerder van de kerk in Uppsala, schrijft op zijn Facebook dat het ‘opruiend en onchristelijk’ is om mensen aan te sporen om een kruis te dragen als een daad van solidariteit met vervolgde christenen. Hij vindt de toon bij christelijke commentatoren en bloggers onfris en ziet ‘Mijn Kruis’ als aanstichter van een godsdienstoorlog. Sjöberg vindt dat alleen de juiste christenen een kruis mogen dragen.
Zijn mening wordt gedeeld door dominee Anna-Karin Hammar, die vindt dat de initiatiefnemers van ‘Mijn kruis’ een verborgen agenda hebben. Ook zij vindt dat alleen degenen die op de juiste wijze christen zijn een kruis mogen dragen.

Fennix, 4 augustus 2016
Avixplat, 4 augustus 2016

Hillary Clinton gaf wapens aan jihadi’s en ISIS

VS, 2008/2012

                          Julian Assange
Volgens WikiLeaks oprichter Julian Assange voorzag Hillary Clinton gedurende haar ambtsperiode als minister na buitenlandse zaken, jihadi’s en ISIS-aanhangers in Syrië van wapens.
De 30.000 mails die van en naar Clintons privé-server zijn gestuurd, zijn ondergebracht in een database. Die geeft inzicht in Clintons beleid met betrekking tot de interventie in Libië, de val van het Khadaffi-regiem die leidde tot de ISIS bezetting van delen van Libië. Alleen al 1700 mails gaan over Libië.
Volgens Assange zal de volgende WikiLeaks over Clinton ‘voldoende bewijs leveren om tot haar arrestatie over te gaan’.

American Military News, 1 augustus 2016
YouTube, 25 juli 2016 'Assange: Why I Created WikiLeaks' Searchable Database of 30,000 Emails from Clinton's Private Server'

Gevangenisstraf voor koranleraar wegens seksueel vergrijp kwijtgescholden ‘moet voor zijn zes kinderen zorgen’

Let op: dit is een ouder bericht. Engeland, maart 2014

                  Suleman Maknojioa
De rechtbank van Preston heeft de 40-jarige Suleman Maknojioa een gevangenisstraf van 40 weken kwijtgescholden, omdat zijn zes kinderen afhankelijk van hem zijn en omdat hij een nierziekte heeft.
Als privéleraar betastte Suleman een van de drie kinderen die aan zijn hoede waren toevertrouwd – een 11 jarig meisje- aan haar benen en onder haar sluier aan haar borsten. Suleman gaf hen Arabisch en koranlessen.
Suleman wordt beschouwd als een gerespecteerd koranleraar, hij geeft ook kinderen les in de moskee van Blackburn. Hij werd bij een latere gelegenheid wel veroordeeld voor vijf andere seksuele vergrijpen.

Daily Mail, 18 maart 2014

Bijlaanslag Wurzburg: identiteit aanslagpleger nooit gecheckt bij binnenkomst Duitsland

Duitsland, juli 2016

                        Wurzburg aanslag met bijl 
De Pakistaanse asielzoeker Riaz A. die bij Würzburg vier mensen verwondde met een bijl, is bij de grensovergang in Passau nooit gecontroleerd.. Zijn identiteit werd niet gecheckt bij binnenkomst, en zijn vingerafdrukken werden geen enkele keer afgenomen tijdens de asielprocedure. De enige maal dat hij werd gecontroleerd, was in juni 2015 in Hongarije.
Met vingerafdrukken kan worden gecheckt of een asielzoeker voorkomt op de Europese en binnenlandse politiedatabases en in welke landen hij of zij eerder is gecontroleerd. Maar door de grote migratiestroom in 2015 werden de vingerafdrukken vaak niet afgenomen.
De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière: ‘Je kan niet zeggen dat er geen link is tussen vluchtelingen en terrorisme, maar de dreiging was altijd al groot en dat blijft ook zo, ongeacht de vluchtelingenkwestie’.

Elsevier, 22 juli 2016

Petitie tegen lidmaatschap Turkije van de EU

Nederland / Turkije, juli 2016

                 Erdogan
De Christen Unie is een petitie gestart tegen toetreding van Turkije tot de EU en tegen visumvrij reizen. De CU wijst op het herinvoeren van de doodstraf en het buitenspel zetten van 2700 rechters.
De CU constateert dat vrijheden en mensenrechten voor Turken, minderheden en vluchtelingen nog verder onder druk komen te staan. De partij wijst daarom (verdere voorbereidingen op) een Turks EU-lidmaatschap af, net als visumvrij reizen naar Europa. Dit is ook om de veiligheid van de EU beter te waarborgen en de kans op instroom van jihadisten/terroristen van of via Turkije tegen te gaan.
De petitie stelt onder meer dat onder de Turkse overheid belangrijke democratische waarden als godsdienstvrijheid, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, eerlijke rechtspraak en eerlijke verkiezingen onder grote druk staan. 

                Teken de petitie hier

Christen Unie, 18 juli 2016

Oproep tot hondenverbod ‘om moslims rein te houden’

Engeland, juli 2016

                                Honden verboden door moslims
In Manchester zijn flyers in brievenbussen bezorgd waarin wordt opgeroepen tot een verbod op honden, teneinde de openbare ruimte ‘rein’ te houden voor moslims. De flyer roept de inwoners van Manchester op om ‘Respect voor ons en onze kinderen, door honden uit de openbare ruimte te weren’. De flyer vervolgt: ‘In deze buurt woont een grote moslim gemeenschap, we leven in een multiculturele samenleving. Dus Britten moeten leren om de moslimcultuur te respecteren en met hen samen te leven’. 
Public Purity
De flyer is afkomstig van de groep Public Purity, die op de website het Britse publiek oproept ‘Om het eens te zijn met iets waarbij ze zichzelf mogelijk niet comfortabel voelen, zodat moslims werkelijk worden verwelkomd’. Het hondenverbod zou moeten gelden in alle openbare ruimten, zoals restaurants, openbare gebieden en uiteraard in het openbaar ververvoer’. Dit zou ‘Een last van de schouders van moslims nemen’.
Omdat de website Public Purity geen contactgegevens publiceert, denken sommigen dat het bij de oproep om een hoax gaat. Echter; in mei 2014 hingen er in de Londense wijk Tower Hamlets briefjes en affiches met de tekst: ‘Laat je hond hier niet uit. Moslims houden niet van honden. Dit is islamitisch gebied’.

Breitbart, 13 juli 2016
Public Purity website

Aanslag ISIS Bangladesh

|

Bangladesh, 3 juli 2016

een van de dadersAlle terroristen die betrokken waren bij de gijzeling in Dhaka waren inwoners van Bangladesh. Vijf van de zes mannen stond op een opsporingslijst. Tijdens de gijzeling werden 20 mensen gedood door de gijzelnemers. Het gaat om 9 Italianen, 7 Japanners, 2 Bengalen, een Indiër en een Amerikaan. Overlevenden zeggen dat de daders alle gijzelaars een vers uit de koran lieten opzeggen. Wie dat niet lukte, werd vermoord. Moslims onder de gijzelaars werden goed behandeld en kregen zelfs te eten.
De aanslag is opgeëist door ISIS. ISIS koos voor dit restaurant omdat het 'bezocht wordt door kruisvaarders'. Het restaurant ligt in de ambassadewijk van Dhaka en is populair bij buitenlanders. Tot nog toe hield de regering van Bangladesh vol dat ISIS niet in het land aanwezig is. 

NOS, 3 juli 2016
SITE Intel Group Twitter, 2 juli 2016
Volkskrant, 4 juli 2016
Inhoud syndiceren