Overheid

Aartsbisschop Duka van Praag deelt standpunt paus inzake asielzoekers niet

|

Tsjechië, mei 2016

kardinaal Duka

De aartsbisschop van Praag, kardinaal Duka, deelt de houding van de paus tav de Europese vluchtelingencrisis niet. Duka schrijft de opstelling van de paus inzake de massale migrantenstroom naar Europa vooral toe aan de herkomst van de huidige paus uit Latijns-Amerika waar de armoede-problematiek prominent aanwezig is.
 
Voorts is de aartsbisschop zeer kritisch ten aanzien van het vluchtelingen-beleid van de regering Merkel. Hij verwijt haar het schenden van Europese afspraken, zoals de accoorden van Dublin en Schengen, het verwaarlozen van de interne veiligheid in Europa en het tegen elkaar opzetten van landen in de EU. Dit is te lezen in een interview met Duka in de Tsjechische krant Lidove Noviny. 
 
Angst burgers gevolg van verwelkomingscultuur 
“Ik denk dat een groot deel van de verantwoordelijkheid voor deze angst (van Europese burgers, red.) gedragen moet worden door de mensen die zeggen: we moeten alle (vluchtelingen) ontvangen”, zei de kardinaal, die waarschuwt voor de “compleet andere cultuur en beschaving” van vluchtelingen. Hij voegde eraan toe dat Europa niet in staat is hen te integreren en de pogingen daartoe “enorme humanitaire en economische rampen” kunnen veroorzaken. De beste oplossing is voor vluchtelingen “het staatsapparaat in hun thuisland weer te herstellen om hun leven in waardigheid thuis te verzekeren”. aldus de Praagse aartsbisschop

Katholiek Nieuwsblad, 10 mei 2016
Lidove Noviny, 6 mei 2016
Breitbart, 9 mei 2016

Uitzetting uitgeprocedeerde asielzoekers in bijna helft gevallen mislukt

Nederland, mei 2016

                          Uitgeprocedeerde asielzoekers
Bijna 40% van de uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers gaat op het laatste moment niet door. Vorig jaar bleven 1225 van de 3165 geboekte vliegtuigstoelen ongebruikt, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2013 was het percentage mislukte uitzettingen nog ongeveer 30.
Sinds 2013 worden sommige groepen asielzoekers vanuit een opvanglocatie uitgezet en niet meer vanuit een detentiecentrum. Ze kunnen zich daardoor onttrekken aan toezicht. Ook worden administratieve fouten gemaakt of komen marechaussees met de asielzoeker in een file als ze op weg zijn naar het vliegveld. De woordvoerder van het ministerie zegt dat de meeste asielzoekers van wie de uitzetting eerst niet doorgaat uiteindelijk toch uit Nederland vertrekken. Maar cijfers zijn niet bekend.

NOS, 4 mei 2016

Ebru Umar

Turkije / Nederland, mei 2016

                                          Bevrijdingsdag 2016

       Ebru Umar

Geen Stijl, 5 mei 2016

'Afschaffing visumplicht Turkije doet asielaanvraag fors toenemen'

Europa / Turkije, april 2016

                         Erdogan His Rule
Als de visumplicht voor Turken wordt afgeschaft, kan het aantal asielaanvragen van Turken sterk stijgen. Turkse bewegingen zeggen dat veel inwoners zich niet langer veilig voelen in het land.  
Bij de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije is afgesproken dat Turken die als toerist de Schengenzone in willen, geen visum meer nodig hebben. Turkse Koerden en leden van de Gülenbeweging zeggen dat ze dan een forse stijging van het aantal asielaanvragen verwachten, vanwege de instabiliteit in Turkije.
De Koerdische PKK en het Turkse leger zijn in een bloedige strijd verwikkeld die duizenden levens heeft gekost. Hoeveel asielaanvragen er precies verwacht worden, is onduidelijk. Schattingen lopen tot in de honderdduizenden.

Nu, 30 april 2016

Klik-Turken ook in België actief

België / Turkije, april 2016

                                 AKP België
Belgische Turken speuren websites af op zoek naar kritische berichten over het Turkse regime. Vaak gaat het om jongeren van Erdogans AKP-partij. Turkse Belgen vertellen - meestal anoniem - over intimidatie vanuit Turkije.
In Turkije zelf zijn zo’n 6.000 trolls of internetspionnen actief. Ze voeren lastercampagnes tegen critici van het regime, ze verspreiden leugens en speuren websites af naar elk onvertogen woord over de regering.

Belgisch-Turkse critici als ‘staatsvijand’ op AKP-Facebook
Critici in Belgie worden op een lijst gezet of gebrandmerkt als ‘staatsvijand’ op de Facebook-pagina van de AKP. Er worden er leugens verspreid en de regering heeft een zwarte lijst van Turken die het land niet meer in mogen: het gaat om 1.224 Turken met een Belgische verblijfsvergunning.
De Belgische regering zou informatie over die lijst krijgen, maar heeft nog niets gehoord. Vermoedelijk staan er vooral politieke activisten op. In ruil voor meer informatie over de lijst, vroeg Turkije aan België om kennis te delen over terrorisme, maar Erdogan beschouwt journalisten, juristen en academici ook als terroristen, dus de Belgische regering is terughoudend.
Van de Turkse Belgen stemt 60% op de AKP partij.

Standaard, 26 april 2016
Elsevier, 26 april 2016

Turkse parlementsvoorzitter wil religieuze wetten invoeren

Turkije, april 2016

                              Erdogan
AKP-lid Ismail Kahraman, voorzitter van het Turkse parlement, zei onlangs dat Turkije een islamitisch land is en daarom een religieuze grondwet moet invoeren. Ook vindt hij dat in de nieuwe grondwet geen bepaling omtrent het secularisme mag worden opgenomen. Op dit moment is een commissie bezig met de herziening van de Grondwet. De scheiding van kerk en staat was totnogtoe verankerd in de in 1923 door Atatürk gestichte republiek.
Als de Turkse grondwet niet meer seculier is, komt de weg vrij voor een islamitische republiek waar uiteindelijk de sharia kan worden ingevoerd. Volgens een peiling uit 2013 is 12% van de bevolking voor de invoering van de sharia. Dit betekent dat bij oprichting van een islamitische staat er een aanzienlijke kans op burgeroorlog bestaat. Nu is er al oorlog tussen de Koerden en de Turkse overheid. Ook de miljoenen Alevieten zouden aan een mogelijke burgeroorlog meedoen. Een burgeroorlog zal daarnaast moslimextremisten uit andere landen aantrekken.

Elsevier, 27 april 2016

Europese Parlement wil Turks als 25e officiële EU-taal

Europa, april 2016

Het Europese Parlement is op voorstel van d Grieks-Cypriotische president Nicos Anastasiades van plan om Turks de status te geven van officiële taal in de Europese Unie.
                            Euro Parlement
De directe aanleiding is de voortgangsrapportage 2015 over Turkije. Het voorstel over het Turks is een deel van het voortgangsrapport en werd op 14 april met 375 stemmen voor, 133 stemmen tegen en 87 onthoudingen aangenomen.
 Anastasiades lobbyt voor het Turks als 25e taal in de EU, in afwachting van een vereniging van Turks en Grieks Cyprus. Cyprus is na de Turkse invasie van 1974 verdeeld in een Grieks en een Turks deel. De beide delen van Cyprus voeren vredesbesprekingen onder auspiciën van de VN.
De Grieks-Cypriotische president Anastasiades en de Turks-Cypriotische president Mustafa Akıncı gaven in januari in een gezamenlijke verklaring aan dat de vredesovereenkomst vanaf eind 2016 kan ingaan.

France 24, 19 april 2016

Grote druk asielzoekers op huurwoningbestand Stuttgart

Duitsland, april 2016

In Stuttgart geldt een wachttijd van ongeveer drie jaar voor mensen die op de wachtlijst staan voor een huurwoning. Asielzoekers daarentegen hebben per direct recht op een huis. Op de wachtlijst staan zo’n 3800 huishoudens. Er zijn ongeveer 9000 asielzoekers in en rond Stuttgart ondergebracht. Elke Duitse gemeente mag zelf beslissen hoe de toewijzing voor huurwoningen plaatsvindt.

Stuttgarter Zeitung, 25 april 2016

Turkije zet Zweedse TV onder druk vanwege documentaire Armeense genocide

Zweden / Turkije, april 2016

                             Armeense genocide                    
Programmadirectrice Viveka Hansson van de Zweedse TV4, zegt dat de zender onder druk is gezet door de Turkse ambassade om de beslissing te heroverwegen over het uitzenden van een documentaire over de Armeense genocide. Turkije ontkent nog altijd de Armeense genocide uit 1915 door het toenmalige Ottomaanse rijk.
Hansson wees het verzoek van de hand: ‘We kunnen dit nooit accepteren. We zullen protesteren tegen elke poging om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken’. Hansson is niet verbaasd: ‘De druk op media neemt toe. Een paar dagen gelden werden we door de Groene Partij onder druk gezet de kritiek op de afgetreden Groene Partij-minister Kaplan af te zwakken. 
Kaplan moest aftreden vanwege zijn banden met de Turkse fascistische organisatie Grijze Wolven en vanwege opmerkingen over de Israëlische politiek ten aanzien van de Palestijnen .

The Local, 24 april 2016

Gebedsruimte Zaventem gebruikt om aanslagen voor te bereiden

België, april 2016

                                Najim Laachraoui
Najim Laachraoui, één van de twee terroristen die zichzelf opblies op Zaventem, zou 5 jaar lang hebben gewerkt op het vliegveld tot 2012. Hij werkte er met een interim contract voor een firma die actief is op de luchthaven. Laachraoui was dus uitstekend op de hoogte van de beveiliging. Personeelsleden op Zaventem krijgen een badge die 5 jaar geldig is, hoewel terroristen vaak in heel korte tijd kunnen radicaliseren.
De politie heeft kort voor de aanslagen een clandestiene verborgen gebedsruimte ontdekt in een lokaal onder de bagageafhandelingsruimte, waar geradicaliseerde personeelsleden samen gebeden zeiden en vergaderden, hoewel er op Zaventem voor moslims speciale gebedsruimtes zijn. Vlak voor de aanslagen van 22 maart werd de clandestiene ruimte door de politie leeggemaakt en opgedoekt.
Uit onderzoek blijkt dat er minstens 50 geradicaliseerde personeelsleden op Zaventem werken.

VTM, 20 april 2016
NOS, 20 april 2016
Inhoud syndiceren