Overheid

‘Islamcriticus kan in Duitsland topcarrière wel vergeten’

Duitsland, mei 2016

                                Hans-Peter Raddatz
Oriëntalist en publicist Hans-Peter Raddatz zei op een recente Israëlconferentie dat islamcritici geen topfunctie meer krijgen in Duitsland: ‘Vandaag kunnen zij geen carrière meer maken bij justitie, kerk, politiek of aan de universiteit, als zij zich niet voor islamitische belangen inzetten’.
Radatz: ‘De media stellen de islam vaak voor als 'beslissende cultuur, waaraan we ons allemaal moeten toevertrouwen' en informeren niet waarheidsgetrouw. Criminaliteit onder vluchtelingen komt bijvoorbeeld pas aan de orde, als die niet meer onder de pet te houden valt’.

Islamofoob
Ook dragen de media er beslissend toe bij dat debatten erover niet meer argumenterend en zakelijk gevoerd worden. Critici van de Duitse vluchtelingenpolitiek worden gebrandmerkt met agressieve begrippen als ‘islamofoob’, ‘racistisch’, of ‘volk ophitsend’.

Grote partijen vormen eigenlijk een soort eenheidspartij
Raddatz stelt dat de grote partijen sinds de jaren 70 steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zodat ze zich nu inhoudelijk nauwelijks nog onderscheiden: ‘We hebben vandaag praktisch een eenheidspartij die onder verschillende namen bedrijf voert’. Raddatz stelt dat voormalige DDR-burgers op dit punt waakzamer zijn en daarom zijn de volksprotesten daar ook uitgesprokener zijn dan in voormalig West-Duitsland.

Katholiek Nieuwsblad, 23 mei 2016

Moslimextremist had vrije toegang tot vliegvelden Berlijn

Duitsland, mei 2015

Schönefeld

De 26-jarige Turkse Duitser Recep Ü. had als schoonmaker jarenlang toegang tot alle gedeelten van verschillende luchthavens in Berlijn. In 2013 kreeg de Duitse politie een tip dat Ü. een fundamentalistische moslim was en dat hij een pas had waarmee hij vrijuit kon rondlopen op de Berlijnse luchthavens. De politie zegt de informatie meteen te hebben doorgegeven aan de Duitse luchtvaartautoriteit. Toch werd geen actie ondernomen. 
Ü. werd pas na 4 jaar ontslagen in 2015. Hij werd in de veiligheidszone van luchthaven Schönefeld betrapt met een boksbeugel. Daarop werd zijn veiligheidsbadge ingenomen. Het betreffende schoonmaakbedrijf Wisag en het luchthavenbedrijf FBB verklaarden dat men er pas zeer recent achter kwam dat Ü. radicale denkbeelden had. Volgens de Berlijnse autoriteiten stond Ü. in contact met andere extremisten en promootte hij actief het salafisme.
Volgens de Duitse geheime dienst wonen ca. 710 salafisten in Berlijn, 360 daarvan worden als gevaarlijk beschouwd. Er zijn ruim 100 Berlijnse salafisten als ISIS-jihadi uitgereisd naar Syrië. 

Elsevier, 19 mei 2016
Berliner Morgenpost, 18 mei 2016

Buitenlandse predikers massaal 'illegaal' werkzaam in Nederland

|

Nederland, mei 2016

Buitenlandse imams, predikanten en priesters hebben de afgelopen jaren in Nederland massaal gepreekt zonder werkvergunning. Kerken en moskeeën blijken niet op de hoogte van de regels.
Strikt genomen waren buitenlandse voorgangers volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarmee 'illegaal aan het werk.' Per overtreding riskeerden kerken en moskeeën een boete van € 8000, al is er nog nooit iemand beboet. Voor boetes achteraf hoeven ze niet te vrezen: de inspectie moet de predikers op heterdaad betrappen.  
'Religieuze dienaren' uit het buitenland moeten sinds 2009 volgens de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) een werkvergunning krijgen om te kunnen preken. Onder andere de werkervaring wordt dan gecontroleerd.
Religieuze organisaties hebben inmiddels hun vooral praktische bezwaren kenbaar gemaakt tegen deze regel.

Trouw, 21 mei 2016
RefDag, 23 mei 2016

Pensioenleeftijd omhoog om kosten voor asielzoekers op te brengen

Denemarken, mei 2016

                       Asielzoekers
Volgens een enquête van de Deense TV2 kent 70% van de nieuw aangekomen asielzoekers het westerse alfabet niet. Uit een recent rapport dat integratie minister Inger Stöberg aan het parlement stuurde, blijkt dat van de 13.844 asielzoekers slecht 282 (2%) direct aan de slag konden in een baan.
Volgens de Deense Nationale Bank bedragen de kosten voor een niet-Westerse immigrant gedurende zijn leven 268.000 euro. Het Deense ministerie van Economische Zaken becijferde dat de pensioen leeftijd elke 5 jaar tot het jaar 2100 zal moeten stijgen om de kosten voor asielzoekers op te brengen.

Nyheder TV 2, 1 november 2015
Politiken, 14 april 2016
10 News, 15 mei 2016

Moslim burgemeester Londen krijgt donatie van Bin Laden supporter

|

Engeland, mei 2016

                  Sadiq Khan
De islamistische burgemeester van Londen Sadiq Khan kreeg een donatie van £15,000 van Farouq Sheikh die eerder Peace TV van moslim preker Zakir Naik steunde met £150,000. Naik is berucht om zijn uitspraak: ‘Als Bin Laden Amerika terroriseert - dus de grootste terroristen – dan sta ik naast hem. Elke moslim zou een terrorist moeten zijn’. Mede op grond van dit soort uitspraken besloot minister van binnenlandse zaken Theresa May om Naik de toegang tot Engeland te ontzeggen.
Op Peace TV werd een antisemitische lezing uitgezonden, met onder andere de uitspraak: ‘Het kenmerk van dit vervloekte ras is, dat het ondanks de goddelijke genade, geen gebruik maken van de gelegenheid om zich te bekeren. Daarom worden ze getroffen door grote rampen, zoals wat er met hen gebeurd in de handen van de Duitsers'.
Een woordvoerder van Sadiq Khan zegt dat alle donaties binnen de regels van de Kies Commissie vallen.

Breitbart, 15 mei 2016

Moslim-radicalen in Belgisch leger

België, mei 2016

In het Belgische leger worden 60 militairen in de gaten gehouden door de inlichtingendiensten. Volgens de minister van defensie gaat het om 55 soldaten en 5 onderofficieren, "die geïdentificeerd zijn als geradicaliseerde moslims".
De inlichtingendienst gaat na of de ideeën of het gedrag van het personeel van Defensie niet in strijd is met de waarden en/of de missies van het leger. Tot nu toe zijn er nog geen geradicaliseerde militairen ontslagen en is geen enkele militair afgewezen als gevolg van moslimextremisme, omdat de Belgische grondwet vrijheid van godsdienst waarborgt, ook in het leger.

HNL, 14 mei 2016
Elsevier, 14 mei 2016

Aartsbisschop Duka van Praag deelt standpunt paus inzake asielzoekers niet

|

Tsjechië, mei 2016

kardinaal Duka

De aartsbisschop van Praag, kardinaal Duka, deelt de houding van de paus tav de Europese vluchtelingencrisis niet. Duka schrijft de opstelling van de paus inzake de massale migrantenstroom naar Europa vooral toe aan de herkomst van de huidige paus uit Latijns-Amerika waar de armoede-problematiek prominent aanwezig is.
 
Voorts is de aartsbisschop zeer kritisch ten aanzien van het vluchtelingen-beleid van de regering Merkel. Hij verwijt haar het schenden van Europese afspraken, zoals de accoorden van Dublin en Schengen, het verwaarlozen van de interne veiligheid in Europa en het tegen elkaar opzetten van landen in de EU. Dit is te lezen in een interview met Duka in de Tsjechische krant Lidove Noviny. 
 
Angst burgers gevolg van verwelkomingscultuur 
“Ik denk dat een groot deel van de verantwoordelijkheid voor deze angst (van Europese burgers, red.) gedragen moet worden door de mensen die zeggen: we moeten alle (vluchtelingen) ontvangen”, zei de kardinaal, die waarschuwt voor de “compleet andere cultuur en beschaving” van vluchtelingen. Hij voegde eraan toe dat Europa niet in staat is hen te integreren en de pogingen daartoe “enorme humanitaire en economische rampen” kunnen veroorzaken. De beste oplossing is voor vluchtelingen “het staatsapparaat in hun thuisland weer te herstellen om hun leven in waardigheid thuis te verzekeren”. aldus de Praagse aartsbisschop

Katholiek Nieuwsblad, 10 mei 2016
Lidove Noviny, 6 mei 2016
Breitbart, 9 mei 2016

Uitzetting uitgeprocedeerde asielzoekers in bijna helft gevallen mislukt

Nederland, mei 2016

                          Uitgeprocedeerde asielzoekers
Bijna 40% van de uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers gaat op het laatste moment niet door. Vorig jaar bleven 1225 van de 3165 geboekte vliegtuigstoelen ongebruikt, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2013 was het percentage mislukte uitzettingen nog ongeveer 30.
Sinds 2013 worden sommige groepen asielzoekers vanuit een opvanglocatie uitgezet en niet meer vanuit een detentiecentrum. Ze kunnen zich daardoor onttrekken aan toezicht. Ook worden administratieve fouten gemaakt of komen marechaussees met de asielzoeker in een file als ze op weg zijn naar het vliegveld. De woordvoerder van het ministerie zegt dat de meeste asielzoekers van wie de uitzetting eerst niet doorgaat uiteindelijk toch uit Nederland vertrekken. Maar cijfers zijn niet bekend.

NOS, 4 mei 2016

Ebru Umar

Turkije / Nederland, mei 2016

                                          Bevrijdingsdag 2016

       Ebru Umar

Geen Stijl, 5 mei 2016

'Afschaffing visumplicht Turkije doet asielaanvraag fors toenemen'

Europa / Turkije, april 2016

                         Erdogan His Rule
Als de visumplicht voor Turken wordt afgeschaft, kan het aantal asielaanvragen van Turken sterk stijgen. Turkse bewegingen zeggen dat veel inwoners zich niet langer veilig voelen in het land.  
Bij de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije is afgesproken dat Turken die als toerist de Schengenzone in willen, geen visum meer nodig hebben. Turkse Koerden en leden van de Gülenbeweging zeggen dat ze dan een forse stijging van het aantal asielaanvragen verwachten, vanwege de instabiliteit in Turkije.
De Koerdische PKK en het Turkse leger zijn in een bloedige strijd verwikkeld die duizenden levens heeft gekost. Hoeveel asielaanvragen er precies verwacht worden, is onduidelijk. Schattingen lopen tot in de honderdduizenden.

Nu, 30 april 2016
Inhoud syndiceren