Overheid

Groene politica: elk stadsdeel een moskee ‘goed voor integratie van vluchtelingen’

Duitsland, mei 2016

                     Stefanie von Berg
Lid van de Hamburger gemeenteraad voor de Groenen, Stefanie von Berg, pleit voor ‘wijk’ moskeeën. Berg wil 6 bestaande moskeeën verbouwen en 3 nieuwe moskeeën. Er zijn op dit moment 50 moskeeën en gebedsruimtes in Hamburg. Von Berg: ‘Je mag de islam niet naar achteraf plaatsen verbannen’.
Von Berg ziet een rol voor moskeeën weggelegd bij de ‘interreligieuze dialoog, de integratie van vluchtelingen en als plaats van ontmoeting’. Bovendien: ‘Hoe minder mensen van de islam zien, hoe groter het voorbehoud is dat mensen maken’. Berg hoopt daarbij op een positieve houding van coalitiepartner SPD. Eerder al zei Von Berg: ‘Het is goed dat wij Duitsers weldra in de minderheid zullen zijn’.
CDU-woordvoerder Dietrich Wersich, zegt dat het niet aan het gemeentebestuur is om voor nieuwe moskeeën te zorgen. Hij ondersteunt wel het idee om het religieuze leven meer in het zicht te brengen: 'Maar daarbij gaat het niet alleen om islamitische gemeentes. Er zijn ook christelijke, bijvoorbeeld Afrikaanse gemeentes, die hun diensten in fabriekshallen houden‘.
Hamburg heeft 150.000 islamitische inwoners.

Die Welt, 29 mei 2016

Verkrachtende asielzoeker wordt land niet uitgezet

Let op: dit is een ouder bericht. Oostenrijk, januari 2016

                      Asielzoekers
De 18-jarige Afghaanse asielzoeker Wahab M. werd schuldig bevonden aan de verkrachting van een 72-jarige vrouw. De straf werd vastgesteld op 20 maanden cel. De asielzoeker zal daarna echter niet Oostenrijk worden uitgezet.  
De maximum straf voor verkrachting is vijf jaar cel. Maar de rechters zagen diverse verzachtende omstandigheden: op het moment van de verkrachting was M. nog minderjarig (17 jaar), zijn geloof en het ontbreken van een strafregister.

RT, 29 januari 2016

Hamas plant publieke terechtstellingen in Gaza

Gaza, mei 2016

                          Executies in Gaza
Hamas gaat 13 mensen executeren door publieke terechtstellingen in de Gazastrook. Afgevaardigden van Hamas keurden dat vandaag goed. Dat is tegen de heersende praktijk dat president Abbas moet instemmen met een doodvonnis. De speciale gezant voor het Midden-Oosten van de VN, Nickolay Mladenov roept Hamas op niet door te gaan met de geplande publieke terechtstellingen. Mladenov: ‘De internationale wetten beperken de toepassing van de doodstraf tot de ergste misdrijven en na een rechtvaardig en eerlijk proces. Ik betwijfel dat de doodvonnissen die in Gaza werden uitgesproken aan deze voorwaarden voldoen’.
 De mensen die zullen worden geexecuteerd zijn 13 mannen die bijna allemaal veroordeeld werden voor moord ingegeven door diefstal.
 De regering in de Westelijke Jordaanoever noemt de beslissing illegaal. Hamas is enkel een beweging en kan geen wetswijzigingen doorvoeren.
Twee jaar geleden werden tijdens de Gazaoorlog zes Palestijnen terechtgesteld, die van collaboratie met Israël werden beschuldigd. Ze werden doodschoten voor de belangrijkste moskee in Gaza-stad.

De Morgen, 26 mei 2016

Beierse politie start campagne voor werving migranten

Duitsland, mei 2016

                                Beierse politie
De minister van binnenlandse zaken van Beieren Joachim Herrmann start een campagne om agenten te werven in migrantenkringen, of ze nu een Duits paspoort hebben of niet. Deze agenten moeiten helpen om misdaad door migranten te bestrijden. Hermann wil een 'directe lijn' tussen politie en migranten door agenten die dezelfde taal spreken: ‘Ik ben er optimistisch over dat we zo misdaad kunnen bestrijden en conflicten kunnen aanpakken’.  
De Beierse politie werkt al sinds 1993 met agenten van buitenlandse komaf. Er werken nu 159 migranten bij de Beierse pollutie, de meesten daarvan (57) zijn Turks, er werken 17 Italianen en 16 Kroaten. De nieuwe migranten agenten moeten dezelfde toelatingstesten doen als andere agenten.
Volgens de officiële cijfers kwamen alleen al in 2015 zo’n 1.1 miljoen asielzoekers naar Duitsland.

RT, 24 mei 2016

Wegsturen weigeraars van inburgering lukt niet

Nederland, mei 2016

                          Inburgeraars weigeren Nederlands te leren
Geen enkele nieuwkomer die niet meewerkt aan zijn inburgering, is tot nu toe zijn verblijfsvergunning kwijtgeraakt. Evenmin zijn daartoe procedures opgestart. Vorige maand bleek dat van de nieuwkomers die verplicht zijn om in te burgeren, is de helft nog niet geslaagd voor het examen. In het regeer-akkoord staat dat mensen hun verblijfsvergunning kwijtraken als ze geen Nederlands leren.  

Internationale regels maken uitzetting moeilijk 
Minister Asscher schreef onlangs de Tweede Kamer dat verwijtbaar niet-inburgeren 'in principe altijd consequenties voor het verblijfsrecht' heeft, tenzij internationale regels dat in de weg staan. Dat blijkt nagenoeg altijd het geval. Asielzoekers die mogen blijven, kunnen hun vergunning bijvoorbeeld niet kwijtraken. Er zijn inmiddels wel 58 boetes uitgedeeld aan inburgeraars die geen Nederlands leren. 419 kregen daartoe een vooraankondiging.

Hoogleraar integratie: ‘inburgeringstoets veel te normatief’
Emeritus hoogleraar migratie- en integratiestudies Han Entzinger, grondlegger van de verplichte inburgering, oordeelde in 2013 dat de strengere wetgeving haar doel voorbij is geschoten. Hij meent nu dat inburgering een instrument geworden om assimilatie af te dwingen, meent hij: ‘Veel vragen van de inburgeringstoets zijn te gedetailleerd en te normatief. Van inburgeraars wordt parate kennis vereist die de meeste Nederlanders niet hebben’.

AD, 26 mei 2016

Woningbouwvereniging last feest af vanwege ramadan

Nederland, mei 2016

                        Koffietafel
De Brabantse koffietafel die de Eindhovense woningcorporatie Trudo voor 17 juni had georganiseerd vanwege het 100-jarig jubileum gaat niet door. Op 17 juni is de ramadan in volle gang: die valt dit jaar van 6 juni tot en met 5 juli. Daarom willen mensen met een islamitische achtergrond niet meedoen.
Trudo-directeur Thom Aussems spreekt van een 'enorme' fout. De koffietafel wordt nu uitgesteld tot volgend jaar.

Studio 40, 25 mei 2016

‘Islamcriticus kan in Duitsland topcarrière wel vergeten’

Duitsland, mei 2016

                                Hans-Peter Raddatz
Oriëntalist en publicist Hans-Peter Raddatz zei op een recente Israëlconferentie dat islamcritici geen topfunctie meer krijgen in Duitsland: ‘Vandaag kunnen zij geen carrière meer maken bij justitie, kerk, politiek of aan de universiteit, als zij zich niet voor islamitische belangen inzetten’.
Radatz: ‘De media stellen de islam vaak voor als 'beslissende cultuur, waaraan we ons allemaal moeten toevertrouwen' en informeren niet waarheidsgetrouw. Criminaliteit onder vluchtelingen komt bijvoorbeeld pas aan de orde, als die niet meer onder de pet te houden valt’.

Islamofoob
Ook dragen de media er beslissend toe bij dat debatten erover niet meer argumenterend en zakelijk gevoerd worden. Critici van de Duitse vluchtelingenpolitiek worden gebrandmerkt met agressieve begrippen als ‘islamofoob’, ‘racistisch’, of ‘volk ophitsend’.

Grote partijen vormen eigenlijk een soort eenheidspartij
Raddatz stelt dat de grote partijen sinds de jaren 70 steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, zodat ze zich nu inhoudelijk nauwelijks nog onderscheiden: ‘We hebben vandaag praktisch een eenheidspartij die onder verschillende namen bedrijf voert’. Raddatz stelt dat voormalige DDR-burgers op dit punt waakzamer zijn en daarom zijn de volksprotesten daar ook uitgesprokener zijn dan in voormalig West-Duitsland.

Katholiek Nieuwsblad, 23 mei 2016

Moslimextremist had vrije toegang tot vliegvelden Berlijn

Duitsland, mei 2015

Schönefeld

De 26-jarige Turkse Duitser Recep Ü. had als schoonmaker jarenlang toegang tot alle gedeelten van verschillende luchthavens in Berlijn. In 2013 kreeg de Duitse politie een tip dat Ü. een fundamentalistische moslim was en dat hij een pas had waarmee hij vrijuit kon rondlopen op de Berlijnse luchthavens. De politie zegt de informatie meteen te hebben doorgegeven aan de Duitse luchtvaartautoriteit. Toch werd geen actie ondernomen. 
Ü. werd pas na 4 jaar ontslagen in 2015. Hij werd in de veiligheidszone van luchthaven Schönefeld betrapt met een boksbeugel. Daarop werd zijn veiligheidsbadge ingenomen. Het betreffende schoonmaakbedrijf Wisag en het luchthavenbedrijf FBB verklaarden dat men er pas zeer recent achter kwam dat Ü. radicale denkbeelden had. Volgens de Berlijnse autoriteiten stond Ü. in contact met andere extremisten en promootte hij actief het salafisme.
Volgens de Duitse geheime dienst wonen ca. 710 salafisten in Berlijn, 360 daarvan worden als gevaarlijk beschouwd. Er zijn ruim 100 Berlijnse salafisten als ISIS-jihadi uitgereisd naar Syrië. 

Elsevier, 19 mei 2016
Berliner Morgenpost, 18 mei 2016

Buitenlandse predikers massaal 'illegaal' werkzaam in Nederland

|

Nederland, mei 2016

Buitenlandse imams, predikanten en priesters hebben de afgelopen jaren in Nederland massaal gepreekt zonder werkvergunning. Kerken en moskeeën blijken niet op de hoogte van de regels.
Strikt genomen waren buitenlandse voorgangers volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarmee 'illegaal aan het werk.' Per overtreding riskeerden kerken en moskeeën een boete van € 8000, al is er nog nooit iemand beboet. Voor boetes achteraf hoeven ze niet te vrezen: de inspectie moet de predikers op heterdaad betrappen.  
'Religieuze dienaren' uit het buitenland moeten sinds 2009 volgens de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) een werkvergunning krijgen om te kunnen preken. Onder andere de werkervaring wordt dan gecontroleerd.
Religieuze organisaties hebben inmiddels hun vooral praktische bezwaren kenbaar gemaakt tegen deze regel.

Trouw, 21 mei 2016
RefDag, 23 mei 2016

Pensioenleeftijd omhoog om kosten voor asielzoekers op te brengen

Denemarken, mei 2016

                       Asielzoekers
Volgens een enquête van de Deense TV2 kent 70% van de nieuw aangekomen asielzoekers het westerse alfabet niet. Uit een recent rapport dat integratie minister Inger Stöberg aan het parlement stuurde, blijkt dat van de 13.844 asielzoekers slecht 282 (2%) direct aan de slag konden in een baan.
Volgens de Deense Nationale Bank bedragen de kosten voor een niet-Westerse immigrant gedurende zijn leven 268.000 euro. Het Deense ministerie van Economische Zaken becijferde dat de pensioen leeftijd elke 5 jaar tot het jaar 2100 zal moeten stijgen om de kosten voor asielzoekers op te brengen.

Nyheder TV 2, 1 november 2015
Politiken, 14 april 2016
10 News, 15 mei 2016
Inhoud syndiceren