Overheid

Labour-raadslid enthousiast over Hitler

Engeland, april 2016

                                     Aysegul Gurbuz
Het 20-jarige Labour-raadslid Aysegul Gurbuz uit Luton spreekt op haar Twitter account van ‘mijn man Hitler’ en ‘de grootste man uit de historie’. In een andere tweet hoopt Gurbuz dat Iran Israël met nucleaire wapens zal aanvallen ‘zodat het van de kaart geveegd wordt’. Ze spreekt haar walging uit dat ‘Joden zo machtig zijn’ en ze tweet dat ex Labour-partijleider Milliband nooit premier van Engeland mag worden, 'omdat hij een Jood is'.
In maart bleek dat diverse Labour-studenten in Oxford antisemitische uitspraken hadden gedaan. Gurbuz is sinds mei 2015 raadslid en is tevens lid van een commissie die toezicht houdt op de politie in Bedfordshire. Ze is voorlopig door de partijleiding geschorst.

Telegraph, 10 april 2016
Telegraph, 6 maart 2016

VVD: ook extreme religieuze organisaties moeten wettelijke bescherming houden

Nederland, april 2016

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ontneemt Sjoerd Potters het woordvoerderschap over Integratie. Onlangs opperde Potters in een interview dat religieuze organisaties geen speciale bescherming in de wet meer moeten hebben. Hij was bezig met een initiatiefwet om justitiële vervolging mogelijk te maken van religieuze organisaties die over de schreef gaan met activiteiten die de democratie ondermijnen. Daarbij zou het vooral gaan om salafistische organisaties. Extremisten die onder de vlag van religie onze democratie geweld aan doen, kunnen nu niet worden aangepakt omdat de huidige wet hen beschermt.
Potters zou meermaals zijn verteld dat niet mocht worden opgeschreven dat religieuze organisaties hun speciale bescherming in de wet kwijtraken. Na het interview blokkeerde Zijlstra de initiatiefwet, omdat het voorstel zou morrelen aan de vrijheid van godsdienst. Een VVD-collega werkt nu aan een nieuw initiatiefwetsvoorstel.

Elsevier, 10 april 2016
Telegraaf, 10 april 2016

'Niet de islam is het probleem, maar ‘de psychologische gesteldheid van pubers’

Nederland, april 2016

Eberhard van der LaanBurgemeester van der Laan baseert zijn deradicaliseringsbeleid op adviezen van de Noord-Ierse deradicaliseringsexpert en psychoanalyticus David Kenning. Volgens Kenning komt jihadisme niet door de radicale islam, maar door de psychologische gesteldheid van twijfelende pubers. Van der Laan doet de waarschuwing van imam Elforkani voor terroristische netwerken in Amsterdam af als ‘opfokken’.

Financiering door Abu Dhabi
In Noord-Ierland zelf is Kenning niet bekend als deradicaliseringsexpert, maar als psychoanalyticus. De zoekterm ‘David Kenning’ levert niets op. Wel staat Kenning als inspiratiebron genoemd bij een artikel over ISIS en jihadisme uit 2015 door Paul Bell, een adviseur van de Nigeriaanse regering voor de bestrijding van Boko Haram. Het artikel is gebaseerd op een presentatie voor het door Abu Dhabi gefinancierde Hedayah-instituut. In dit artikel wordt de betekenis van islam bij het ontstaan van terrorisme sterk gerelativeerd.  

'Europa’s seculiere beleid sluit moslimjongeren uit’

Het zou daarentegen gaan om een reactie op ‘Europa’s seculiere beleid, dat de identiteit van moslimjongeren bedreigt, hun integratie bemoeilijkt en hen uitsluit’. En: "De islamistische ideologie is zwak, het idee van ummah betekent maar voor weinigen iets, en de ideologie wordt verworpen en genegeerd door bijna de hele moslimwereld, afgezien van een klein groepje extremisten’’. En: ‘Het idee van door de islam geïnspireerde radicalisering, is niet geworteld in de religie zelf, wat kalief Al-Bagdadi daar ook over moge zeggen’.

‘Druk van de moslimgemeenschap wegnemen’
‘Hoewel landen als Engeland, Duitsland, Nederland, Denemarken, Belgie en Zweden er van uitgaan dat de ideologie van gewelddadig islamisme gebaseerd is op de islam (…..), is het een psychologische oorlog’ ’En: ‘Voor de nieuwe aanhang van van extremisme gaat het niet langer over de islam of het kalifaat, dat is alleen maar heel oppervlakkig (‘skin-deep’). En: ‘We moeten niet langer ‘islamisering’ als probleem benoemen we moeten de druk van de moslimgemeenschap wegnemen’.

Parool, 7 april 2016
Influence, 25 juni 2015
Leestip: Parool, 8 april 2016. Theodor Holman: 'Is Theo van Gogh vermoord door een puber?'

Polygamie op staatskosten

Duitsland, april 2016

                         Polygamie
Sinds 2009 wordt polygamie van Arabische immigranten in Duitsland niet meer bestraft. Zo heeft waarschijnlijk zo’n 30% van de Arabische mannen in immigrantenwijk Berlijn-Neukölln twee of meer vrouwen. De huwelijken worden in de moskee gesloten en niet in Duitsland geregistreerd. De twee of drie echtgenotes hebben allen een eigen woning. De vader van de gezinnen is officieel niet bekend. De echtgenotes krijgen dan de Hartz-IV uitkering van € 200 extra per maand per kind.

Sozial Gerecht Blog, 4 april 2016

Onderzoek: hoe sneller rechten voor asielzoeker, hoe slechter verloopt integratie

België /Nederland, april 2016

Mark ElchardusIn een gesprek met het blad Humo verwijst de Belgische socioloog Marc Elchardus naar een onderzoek van Ruud Koopmans. ‘Koopmans bestudeerde de landen die het snelst rechten hebben gegeven aan vreemdelingen: Zweden, België en Nederland. Die vergeleek hij met landen met een veel tragere en moeilijkere toekenning van die rechten: Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Als je dan kijkt naar de mate van integratie: hoe doen ze het op school, hoeveel zitten er in de gevangenis, hoeveel werken er, dan zijn de drie slechtste landen toch Zweden, België en Nederland, en scoren Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland opmerkelijk beter’.

‘We duwen migranten in bijstandscultuur’                                                              
‘De verklaring is dat we ze in een bijstandscultuur hebben geduwd. Als je mensen uit een heel arm land snel toegang geeft tot onze sociale rechten en leeflonen, dan kun je daar in een cultuur van grootfamilies met veel onderlinge solidariteit van leven. Er komen geen prikkels meer, want school is dan overbodig, waarom zou je nog werk gaan zoeken?’

Helft van jongeren in Brussel is moslim
'
Zo is van de 25- tot 35-jarigen in België is 84% aan het werk, bij de moslims, vluchtelingen en anderen, is dat 43%’. Elchardus memoriseert ook het feit dat moslims 6 à 7 % uitmaken van de bevolking, bij de 25- tot 35-jarigen is dat 10%. In het gemeenschapsonderwijs volgt 1 op de 5 islamonderricht, in Brussel zelfs 1 op de 2’.

Humo, 5 april 2016

Half miljoen migranten niet geregistreerd, leven illegaal in Duitsland

Duitsland, april 2016

                                   Thomas de Maizière
Een tussentijds gelekt rapport van het ministerie van binnenlandse zaken schat het aantal asielzoekers die door de grenscontroles zijn geglipt op een half miljoen. Hun identiteit is niet gecontroleerd.
De meerderheid van de half miljoen illegalen kan alleen leven van de misdaad. De cijfers geven een beeld van de omvang van de Duitse onderwereld. Minister van binnenlandse zaken Thomas de Maizière probeert aan damage control te doen en noemt het rapport ‘absurd’.
Eerder al bleek uit beantwoording van parlementsvragen dat ‘het ministerie geen totaal beeld heeft van het aantal binnenkomers’. Regeringswoordvoerder en parlementslid Ole Schröder gaf toe dat de regering geen idee heeft hoeveel asielzoekers de afzonderlijke deelstaten en gemeentes zijn binnengekomen.

Breitbart, 5 april 2016

Ziekteverzekering betaalt medische kosten van gewonde ISIS-jihadi’s

België, maart 2016

                             ISIS-jihadi
Teruggekeerde jihadi’s die gewond raakten in Syrië of Irak en in een Belgisch ziekenhuis verzorgd worden, krijgen hun kosten terugbetaald door de ziekteverzekering. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Sociale Zaken Willy Borsus op kamervragen.
Minister Borsus: ‘Het feit dat geneeskundige verstrekkingen voortvloeien uit een letsel opgelopen in een land dat gewikkeld is in een gewapend conflict, is in het kader van de verplichte ziekteverzekering irrelevant en heeft niet tot gevolg dat geneeskundige verstrekkingen niet voor terugbetaling in aanmerking zouden komen’.
Hoeveel teruggekeerde jihadisten in Belgische ziekenhuizen verzorgd worden, kan Borsus niet zeggen: ‘Ziekteverzekering RIZIV kent de identiteit van de strijders die naar Syrië vertrekken niet en kan hen bijgevolg niet identificeren onder de sociaal verzekerden’.

HLN, 1 april 2016

Er werken minstens 50 ISIS-sympathisanten op Zaventem

België, maart 2016

                       Vliegveld Zaventem
De Belgische Luchthavenpolitie oordeelt in een open brief aan vakbonden en veiligheidsverantwoordelijken vernietigend over de veiligheid op luchthaven Zaventem. Er is sprake van een groot gebrek aan controles, waardoor iedereen zomaar binnen kan  komen en onder het personeel zitten ISIS-sympathisanten. De terroristen kregen hulp van verkenners die de veiligheid van de luchthaven hebben getest bij de voorbereiding van de aanslagen.
Volgens de luchthavenpolitie zijn er minstens 50 ISIS-sympathisanten werkzaam op Zaventem. ‘Ze hebben een veiligheidsbadge en kunnen – als ze willen – tot in de cockpit van een vliegtuig raken'. De ISIS-sympathisanten werken in de winkels, de schoonmaakdiensten en bij het bagagepersoneel. De luchthavenpolitie: ‘Als we die personen dan checkten, trokken we meer dan één keer grote ogen. Het ging niet zelden om zware jongens met een radicaal-islamitisch gedachtegoed die verschillende vermeldingen hebben in hun politiedossier.’

Elsevier, 31 maart 2016
Standaard, 31 maart 2016

Half miljoen extra asielzoekers door visumvrij inreizen uit Turkije

Turkije / Europa, maart 2016

                      Asielzoekers
Turkije-experts en Koerdisch politici waarschuwen dat het einde van de visumplicht voor Turken door het EU-Turkije-akkpord, tot de toestroom van een half miljoen extra asielzoekers kan leiden. De pro-Koerdische oppositie partij HDP denkt dat als de oorlog tussen Koerden en Turken zich verder uitbreidt, dit tot een toename van zowel het aantal Koerdische als Turkse asielzoekers kan leiden.
Turkije-expert Gareth Jenkins van het Institut für Sicherheits- und Entwicklungspolitik (ISDP) verwacht vanaf eind juni als de visumplicht zal worden afgeschaft, een toestroom van zo’n 400.000 – 500.0000 vooral Koerdische asielzoekers vanuit Turkije. Door de verscherping van het Turks-Koerdische conflict zijn waarschijnlijk alleen de afgelopen maand al ruim 350.0000 mensen gevlucht uit Zuidoost Turkije. Volgens Jenkins zal dit aantal nog toenemen.
Daarnaast zullen ook Turken gebruik maken van de vrije in reismogelijkheden naar Europa om daar zwart te gaan werken. ‘Ik ben er zeker van dat een aantal landen zich uit Schengen zal terugtrekken om visumvrij inreizen van Turken te voorkomen’.

Focus, 25 maart 2016

Tony Blair: miljoenen moslims onverenigbaar met moderne wereld

Engeland, maart 2016

                          Tony Blair
Voormalig Brits premier Tony Blair is het niet eens met wie beweert dat ISIS-jihadi’s tienduizenden gebrainwashte gekken zijn: 'ISIS zoekt geen dialoog maar dominantie, dus moeten ze verslagen worden’. Blair is ook voorstander van grondtroepen die Arabische legers bijstaan in de strijd tegen IS. Blair: ‘Vele miljoenen moslims zijn onverenigbaar met de moderne wereld’.
Een half jaar geleden zei Blair dat het ontstaan van IS gedeeltelijk toe te schrijven is aan de inval in Irak in 2003. Blair steunde toen openlijk de Amerikaanse president George Bush in de tweede Irakoorlog: ‘Je kan niet zeggen dat degenen die Saddam Hoessein in 2003 hebben afgezet, geen verantwoordelijkheid dragen voor de situatie vandaag’. Blair waarschuwt voor nog veel meer slachtoffers wanneer terroristische aanslagen in aantal en frequentie toenemen. Blair is het niet eens met links dat beweert dat het Westerse beleid volledig verantwoordelijk is voor de huidige situatie.

HLN, 29 maart 2016
Inhoud syndiceren