Economie/handel

Duitse economen zien vooral nadelen aan asielzoekers toestroom

Duitsland, februari 2016

Uit een enquête van de Frankfurter Allgemeine en het Ifo-Instituut onder 220 hoogleraren economie, blijkt dat 40% van hen vooral nadelen aan de huidige toestroom van asielzoekers ziet. Slechts 23% ziet ook voordelen. 56% vindt een verlaging van het minimumloon noodzakelijk voor de integratie van asielzoekers.
Op de vraag hoe de kosten van huisvesting, zorg en welzijn van asielzoekers moeten worden gefinancierd, pleitte 45% van de ondervraagde economen voor nieuwe leningen, terwijl 36% meer zagen in belastingverhoging en 21% wil beperking van uitgaven op sociale zaken.  
De overgrote meerderheid van de economen roept op tot betere bewaking van de Schengen-buitengrenzen. Ze waarschuwen voor strengere binnengrenzen, omdat dit zou leiden tot hoge kosten.
De economen zijn het meest te spreken over het immigratiebeleid van Canada en Australië, dat is gebaseerd op het toelaten van hooggekwalificeerde immigranten.

Die Welt, 18 februari 2016

Asielzoekers meer ‘leefgeld’ dan bijstandsontvangers en langdurig werklozen

|

Duitsland, januari 2016

                   Hartz IV
In München en in Kleef in Nordrhein-Westfalen wordt voor asielzoekers 16 euro per dag betaald voor de maaltijden.. Daarnaast krijgt elke asielzoeker een maandgeld van 147 euro. In totaal gaat het dan om 627 euro per maand.
Voor ontvangers van een z.g. Hartz IV uitkering daarentegen wordt het geld dat bestemd is voor het dagelijkse voedsel, gerekend op 4,72 euro per dag, dus per maand 143,42 euro. In totaal is een Hartz IV uitkering 399 euro. Daarvan moet alles worden betaald: elektriciteit, abonnementen, kleding, deelname aan het openbare en culturele leven.
Hartz IV is de uitkering die geldt voor zowel bijstandsgerechtigden als langdurig werklozen.

Berlin Journal, 6 januari 2016

Britse gezondheidzorg stort in elkaar door migranten

|

Engeland, februari 2016

Professor Angus Dalgleish, specialist in de behandeling van melanoom en hoofd van het Cancer Vaccine Institute waarschuwt op de conferentie ‘The Good Life after Brexit’ , dat als gevolg van de grote toestroom van EU-migranten de Britse gezondheidszorg NHS ‘zal doodbloeden’.
                              Angus Dalgleish
Dalgleish: ‘Een kankerbehandeling kost ongeveer £200,000 per persoon per jaar. Als we in de EU blijven, moeten we elke EU burger die komt zo’n behandeling geven, anders maken we ons schuldig aan discriminatie. We hebben binnenkort een tekort van 3 miljard pond’.
Dalgleish: ‘ons EU-lidmaatschap legt een ontoelaatbare druk op onze gezondheidszorg. De NHS kan zo volledig instorten. De zorgverzekeraars waren niet voorbereid op de komst van talloze EU-migranten, omdat onze regering de realiteit totaal verkeerd heeft ingeschat’.

Daily Mail, 9 februari 2016

Hoogleraar Financiën: migratie is een aanval op onze welvaart

|

Nederland, januari 2016

Harrie Verbon, hoogleraar Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg zegt dat politici niet goed nadenken over de economische gevolgen van de vluchtelingenstroom.
                  Harry Verbon
Komst van migranten zeker niet goed voor vergijzing

Verbon: ‘Dat migranten goed zijn voor de vergrijzing klopt niet. Dat zijn verhalen om mensen gerust te stellen, maar niet op de realiteit gebaseerd. Kijk naar onze Marokkaanse Nederlanders, de inmiddels derde generatie die nu in ons land is. De werkloosheid in die groep is nog altijd veel groter dan onder autochtonen.
Het verhaal over vergrijzing zou kunnen kloppen, als immigranten zich zouden aanpassen en ontwikkelen zoals autochtonen zich ontwikkelen. Dan zouden ze een extra belastingbasis vormen, waarmee de vergrijzing deels betaald kan worden’.

WRR-rapport
‘De vluchtelingen die nu hier komen zijn goed te vergelijken met de Marokkanen, waar we het over hebben. Uit een WRR-rapport blijkt dat het zeer slecht gaat. Somaliërs: 26% heeft werk. Ook Eritreeërs en Marokkanen scoren laag. Ze stromen vaak op het laagste niveau in, ook al hebben ze een hoge opleiding in eigen land. Hun beheersing van de taal en hun vakkennis zijn niet zodanig, dat ze hier voor hoge functies in aanmerking komen. De huidige generatie vluchtelingen haalt die achterstand in taal en kennis nooit in. Dat is een achterstand van twintig, dertig jaar’.

Enorme concurrentie op laagste niveau arbeidsmarkt
Volgens Verbon zal er een enorme concurrentie plaatsvinden op het laagste niveau van de arbeidsmarkt: ‘In de industrie heb je veel minder mensen nodig dan vroeger. Dat is allemaal geautomatiseerd. Alleen de schoonmaakindustrie zou de zaak nog een beetje op kunnen krikken. Glazenwasser. Autowasser. Op die laagste niveaus zijn niet veel banen’.

Minimumloon en uitkeringen zijn al laag, kan niet nog lager
‘Je kunt die onvermijdelijk toenemende werkloosheid oplossen door het minimumloon te verlagen. Maar dat is al laag. Gegeven ons welvaartsniveau is het minimumloon echt een minimum. En als je dat zou doen, moet je ook de minimumuitkeringen verlagen. En die zijn al behoorlijk verlaagd, de afgelopen 30 jaar. Daar zit nog maar heel weinig rek in’. ‘Dus de huidige groep asielzoekers levert ons economisch niets op. Ze kosten juist geld, zo blijkt uit de cijfers van het CPB en SCP. Een 25-jarige vluchteling of asielzoeker kost geld. Een autochtoon levert juist geld op aan de overheid’.

Door deze migratie gaat welvaart voor grote groepen achteruit

 ‘Als je migratie hebt van lage welvaartslanden naar hoge welvaartslanden, dan gaat de welvaart voor grote groepen in die hoge welvaartslanden achteruit. De vraag is: moeten we dat willen? Die discussie wordt momenteel helemaal niet gevoerd’.
Zie ook: Toestroom asielzoekers leidt tot permanente massawerkloosheid

Limburger, 10 januari 2016

Asielzoekers kosten Duitsland 50 miljard

|

Duitsland, februari 2016

Aan de opvang van asielzoekers is Duitsland de komende twee jaar zo'n 50 miljard euro kwijt. Dat schrijft het Instituut van de Duitse Economie (IW) in een prognose. De kosten voor opvang, voeding, gezondheidszorg en integratiecursussen zouden in 2016 uitkomen op 22 miljard euro, het jaar erna op 28 miljard. |
           Asielzoekers Berlijn
De Duitse begroting is niet op zulke kostenposten voorbereid, aldus het IW. De stroom migranten kan leiden tot 'een uitholling van de schatkist'. Uiterlijk in 2017 zou Schäuble nieuwe leningen moeten afsluiten. Dezelfde situatie geldt voor een reeks deelstaten die met tekorten kampen.
Bij de berekening gaat het IW er vanuit dat het komende jaar 1,5 miljoen migranten naar Duitsland zullen komen. In 2015 kwamen er 1,1 miljoen asielzoekers.

NRW, 1 februari 2016
Elsevier, 1 februari 2016

Miljonairs cashen met opvang asielzoekers

Nederland, december 2015

Aan vluchtelingen is veel geld te verdienen. Het COA betaalt per dag opvang per persoon € 40.
Zo verhuurt Peter Gillis van Oostappen Groep zijn Brabantse vakantiewoningen bij de Efteling. Hij sloot een overeenkomst met COA voor maximaal 1200 asielzoekers. Dat levert hem per dag op: 1200 maal € 40 =  € 48.000. De deal loopt van 21 december tot 30 april. Bij maximale bezetting levert dat ruim € 5,7 miljoen op.
Vastgoedhandelaar Jonald Bouwhuis uit Apeldoorn vangt in hotel De Wyllandrie 230 vluchtelingen op voor maximaal twee jaar. Als hij in twee jaar het maximum aantal asielzoekers opvangt, zal hij € 6.716.000 aan inkomsten ontvangen. Na die twee jaar wil hij appartementen van het hotel maken. Asielzoekers kunnen zijn aankoop dus financieren.
Dirk Lips is de hofleverancier van het COA. Hij biedt in de verschillende hallen van zijn Libéma onderdak aan 3.400 vluchtelingen. Uitgaand van € 40 p.p., zou Lips € 136.000 per dag binnen krijgen. In de Volkskrant zegt Lips er net van rond te kunnen komen.
Hennie van der Most herbergt 700 asielzoekers in Oranje en 300 in Evenementhal Harderwijk. Van de laatste zaal is ABN AMRO meerderheidsaandeelhouder. Van der Most komt uit op € 56.000 euro per dag. Dit ontkent hij echter. Hij zou speciale afspraken met het COA hebben gemaakt omtrent de prijs. Hiervan komt hij naar eigen zeggen net rond.
Vastgoedmiljonair Gerard van der Horst stond bij de bevolking in 1998 in West-Brabant ook wel bekend als de man ‘die in asielzoekers doet’. Nu zit hij opnieuw in de vluchtelingen. Hij staat op plaats 163 in de Quote 500 met een vermogen van 115 miljoen.
De familie Van Zuijlen van Nijevelt vangt 600 asielzoekers in de winter op in de huisjes van park Duinrell, goed voor € 24.000 per dag.
Zie ook: Asielzoekers Oranje goudmijn voor Hennie van der Most: zes miljoen euro!

Quote, 17 december 2015

Planbureau: criminaliteit onder asielzoekers 1995 - 1999 drie keer zo hoog als onder Nederlanders

Nederland, december 2015

Uit de beleidsaanbeveling 'Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten' van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat van de asielzoekers die tussen 1995 en 1999 hier kwamen, nu slechts 35% een baan heeft van meer dan 30 uur per week. De werkloosheid onder de asielzoekers uit de jaren negentig is hoger dan onder arbeidsmigranten en mensen die hier komen voor een gezinshereniging.
Op dit moment heeft ruim 50% asielzoekers een betaalde baan van meer dan 8 uur per week; bij autochtonen is dat 70%. In de eerste jaren van hun verblijf vinden maar weinig mensen met een verblijfsstatus een baan. Vooral Somaliërs vallen massaal buiten de arbeidsmarkt.
De kans is groot dat veel van de huidige asielzoekers in de bijstand komen. De afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt is te groot door een laag opleidingsniveau of omdat ze onvoldoende Nederlands spreken.
Bij de asielzoekers uit de negentiger jaren is het criminaliteitspercentage 3 keer zo hoog als het Nederlandse gemiddelde. Oorzaak is het hoge aantal alleenstaande mannen in de groep.

Elsevier, 16 december 2015
SCP, 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten', 16 december 2015 (pdf)

Asielzoekers Oranje goudmijn voor Hennie van der Most: zes miljoen euro!

Nederland, 2014

Ondernemer en eigenaar van Speelstad Oranje, Hennie van der Most, verdient flink aan de opvang van asielzoekers. Hij tekende een contract met het COA over de opvang van 1400 asielzoekers in Oranje. Van der Most: ‘Het is een geschenk uit de hemel’. 
                                 Hennie van der Most
De asielzoekers wonen in 257 vakantiewoningen die van alle gemakken zijn voorzien. Het contract loopt voor drie jaar met een mogelijke uitloop van nog eens twee jaar.
Dit driejarige contract levert waarschijnlijk zes miljoen euro op. Volgens andere ondernemers die asielzoekers huisvesten, varieert de huurprijs ‘van 5 tot 9 euro per nacht per persoon. Dat zou betekenen dat Van der Most ten minste 180.000 euro per maand zou incasseren, ruim twee miljoen op jaarbasis.
Noch Van der Most, noch het COA wilden mededelingen doen over de huurprijs, omdat het zou gaan om ‘bedrijfsgevoelige informatie’. Eerder liet Van der Most weten dat door de deal faillissement van het vakantiepark van de baan was.

Financieel Dagblad, 29 september 2014
NRC, 24 november 2014

Bloeiende handel in Syrische paspoorten

Internationaal, september 2015

In Duitsland en andere landen bestaat een bloeiende zwarte markt voor Syrische paspoorten. Onlangs onderschepte de Bulgaarse politie 10.000 valse Syrische paspoorten.
Op de zwarte markt in Istanboel worden paspoorten van westerse toeristen te koop aangeboden. Deze passen worden gestolen en doorgegeven aan vervalserbendes. Deze brengen er nieuwe namen en foto’s op aan. Een Amerikaans paspoort kan wel 20.000 dollar opbrengen. Dit voorjaar kocht een reporter van de Turkse krant Habertürk een Fins paspoort met Helsinki als geboorteplaats voor 500 euro. Voor een goed vervalst Syrisch paspoort legt een asielzoeker een bedrag van ca. 1500 dollar neer. Familieleden verkopen soms hun sierraden om dat bedrag te kunnen opbrengen.
Sommige vervalsers verkopen blanco Syrische paspoorten, terwijl anderen met gestolen paspoorten werken. Vluchtelingen uit Irak, Afghanistan en Pakistan kopen graag een Syrisch paspoort. Negen van de tien asielzoekers die de grens van Macedonië naar Servië passeren, geven zich uit voor een Syrische vluchteling.

Tagesspiegel, 8 september 2015

Mensensmokkel: per vrachtwagen naar Oostenrijk voor 5500 dollar

Internationaal, augustus 2015

Een groeiend aantal Facebook pages bieden aan om Syriërs en Iraki’s voor duizenden ponden naar Europa te smokkelen. De smokkelaars richten zich op families uit de middenklasse met de beloftes van een ‘’veilige’ reis. Na de talloze verdrinkingsdoden, geven de smokkelaars nu garanties voor een 0100% veilige oversteek.

                                 Mensensmokkel per Facebook                   
De Facebookpage ‘Safe Journey from Turkey to Greece’ vertelt potentiele klanten dat ze de oversteek van Turkije naar Griekenland zullen maken op een jacht vanuit Izmir. Een overtocht kost £2,500 per persoon, het is de passagiers verboden om bagage mee te nemen of hoofddoeken te dragen, omdat ze er uit moeten zien als westerse toeristen. Ook in de aanbieding op deze Facebookpage: éen tocht per vrachtwagen naar Oostenrijk voor £5,500 per persoon.
De site 'Migrating to London' heeft ruim 10.000 leden. Er staan tips op hoe mensen van Calais naar Engeland kunnen komen. Een van de leden van ‘Smuggling from Calais to the UK’ heeft een profiel met de ISIS-vlag.
Voor Syriërs die zonder geldige documenten reizen, zijn paspoorten te koop voor prijzen vanaf £650. De prijzen voor visa voor een Europees land kunnen oplopen tot duizenden dollars.

Daily Mail, 28 augustus 2015
Inhoud syndiceren