Onderwijs

Veel migranten zakken voor inburgeringsexamen

Nederland, maart 2016

                    Inburgeringsexamen
Steeds minder migranten halen het inburgeringsexamen. In 2011 slaagden nog ruim 25.000 migranten, in 2015 waren het er 5000. Van de eerste grote groep nieuwkomers die onder de nieuwe Wet Inburgering valt haalde slechts 26,6% het inburgeringsexamen en 74,4% kan nog tot eind 2016 het examen halen. Als iemand daarvoor zakt, kan hij niet het Nederlanderschap verkrijgen.
Vanaf 2013 werden migranten zelf verantwoordelijk voor de inburgeringscursus: het afsluiten van een lening en het examen halen. Sinds de wetswijziging van kracht is, daalt het aantal migranten dat het inburgeringsexamen doet en het ook haalt.
 Migranten krijgen 3 jaar om het examen te halen en analfabeten krijgen twee jaar extra.

Een Vandaag, 12 maart 2016

Moslim-extremiste verstoren universiteitsexamen; student raakt gewond

Frankrijk, maart 2016

                              Universiteit Lille
Vijf gemaskerde mannen hebben in het Noord-Franse Lille een examen verstoord door Arabische teksten te schreeuwen. Ze drongen de zaal in de universiteit binnen waar een examen werd afgenomen en verscheurden schreeuwend de examenformulieren waar de studenten mee werkten.
Een van de studenten die zich verzette, werd hard geslagen en raakte gewond. De indringers verdwenen binnen een paar minuten. De politie staat nog steeds voor een raadsel, meldde de regionale omroep vanFrance3 donderdag.

Telegraaf, 10 maart 2016

Meer dan 100 Weense kleuterscholen in handen moslimradicalen met 30 miljoen overheidssubsidie

Oostenrijk, februari 2016

                     Christian Oxonitsch und Sonja Wehsely
                                     Christian Oxonitsch en Sonja Wehsely
In Wenen zijn 150 islamitische kleuterscholen opgericht met 30 miljoen euro overheidssubsidie. Onder SPÖ-wethouder Christian Oxonitsch konden radicale groepen zoals de Moslim Broederschap en Milli Grüs kleuterscholen oprichten. Zijn opvolgster Sonja Wehsely - eveneens van de  SPÖ- zette dat beleid voort.
Uit nieuw onderzoek van professor Ednan Aslan van de Universiteit Wenen blijkt dat kleuterscholen besturen van Milli Görüs en de Moslimbroederschap streven naar een parallelle samenleving, waarin haat wordt gepredikt tegen niet-moslims. Deze besturen zien geweld als een legitiem middel om een theocratie te vestigen.
Waarschijnlijk heeft de Moslimbroederschap geld vanuit Weense kleuterscholen doorgesluisd naar de terroristische organisaties.
Zie ook: Islam kleuterscholen in Wenen in salafistische handen

Kronen Zeitung, 29 februari 2016

Meisje door vijf Afrikaanse medeleerlingen verkracht; lerares negeert hulproepen slachtoffer

|

Oostenrijk, februari 2016

                                Verkracht door Afrikaanse medeleerlingen
Een groep van 6 jongens heeft een 15–jarig meisje op de Neuen Mittelschule in Graz, tenminste tweemaal verkracht. De eerste keer werd ze misbruikt in het toilet, de tweede keer in een klaslokaal terwijl twee van de daders op de uitkijk stonden. Vijf van de zes verkrachters zijn van Afrikaanse komaf. Deze groep zat in een parallelklas van het meisje.
De jongens komen nu voor de rechter. Bij een groep van 18 andere leerlingen bestaat het vermoeden dat ze de verkrachting zagen gebeuren, maar niets hebben gedaan om het slachtoffer te helpen. Ook een lerares van de school wordt aangeklaagd, omdat ze waarschijnlijk de hulproepen van het slachtoffer negeerde. Haar leerlingen wezen haar op de hulproepen en wilden dat ze iets zou doen. Echter: toen het slachtoffer te laat terug kwam in de klas, werd ze door de lerares berispt.

Kleine Zeitung, 16 februari 2016

Stilteruimte universiteit in handen van fundamentalistische moslims; klimaat van represailles door fundamentalisten

Duitsland, februari 2016

                           Stilteruimte universieit Essen
De stilteruimte van de Universiteit van Essen werd al jaren geclaimd door islamitische studenten. Niet-moslims werden stelselmatig gediscrimineerd door moslim-studenten. De gebedsruimte lag op de vierde verdieping en tijdens het vrijdag gebed werd niet-moslims verhinderd om de lift daarheen te nemen omdat de ruimte dan door ‘de broeders’ gebruikt moest worden.

Seksescheiding op universiteit
Ook moslima’s werd dan de toegang tot de lift ontzegd. De toiletten naast de ruimte mochten dan niet gebruikt worden door ‘ongelovigen’. Er hangt een gordijn dat de ruimte in tweeën deelt voor mannen en vrouwen. De internetsite moscheesuche.de wijst uitdrukkelijk op de sekse scheiding in de ruimte. Hoewel de universiteit het ontkent, heerste er een fundamentalistische regiem bij de stilteruimte. Zo probeerde de universiteit in 2007 vergeefs te voorkomen dat er haatprekers in de ruimte optraden.

Expositie gefrustreerd door moslims
Eerder al zetten de fundamentalisten een zwaar stempel op de universiteit. In 2013 vernielde een moslima een aankondiging voor de expositie ’What Comics can do’. Deze expositie werd daarop voortijdig beëindigd.

Moslims grootste fractie in universiteitsraad
Gematigde moslims klagen over een klimaat van represailles door fundamentalisten. In de Universiteitsraad is de islamitische fractie met 30% van de stemmen de grootste. Inmiddels heeft de universiteit de gebedsruimte gesloten.

WAZ, 12 februari 2016

Hoofddoeken voor Finse meisjes in kader van interreligieuze week

Finland, februari 2016

                            Finse meisjes in hoofddoek
Het International Cultural Centre Caisa in Helsinki verzorgde een ‘islam en mode’ workshop voor de Uomarinne school. De meisjes kunnen ‘experimenteren’ met gekleurde hoofddoeken en jongens met moslim kleren voor mannen. De workshop vond plaats in het kader van een interreligieuze week.
Leerlinge Iris Lindmark is enthousiast: ‘Ik heb vandaag iets nieuws geleerd. Ik heb nu een ruimer idee hoe het leven met een hoofddoek er uit ziet’.
Workshopleidsters de Somalische Suleqa Yusuf and Naimo Yusuf en Turkse Ece Güler zeggen dat er niet langer een duidelijke scheidslijn bestaat tussen westerse en islamistische mode. Yusuf: ‘stijlen worden gemengd en veranderen snel’.

Tundra Tabloids, 10 februari 2016

School doet mee aan World Hijab Day; juridisch lastig om deelname te weigeren

VS, februari 2016

                        World Hijab Day in New York
De Rochester World School in New York werd door directrice Sheela Webster aangemeld voor deelname aan World Hijab Day op verzoek van twee moslim studentes. Webster gaf les over de religieuze achtergrond van hoofddoeken en droeg zelf ook een hoofddoek. Ze zei dat de hoofddoek niks met godsdienst, maar alles met cultuur heeft te maken. Webster: ‘dit initiatief pas goed bij ervarings-gericht leren waar onze school voor staat’.
Veel ouders waren niet blij met het initiatief. Vader Jim Farnholz: ‘Dit is een ernstige overtreding van de scheiding tussen kerk en staat’.
Een onderwijsambtenaar zei dat een advocaat in een overleg had gezegd dat er een juridisch probleem zou zijn als de school niet zou meedoen aan World Hijab Day.
Docenten brachten 150 hoofddoeken mee en zetten tafels neer in de kantine waar de meisjes de hoofddoeken om konden doen en de jongens anjers konden opdoen, als support voor de meisjes. Leraar Engels-als-tweede-taal Kelly Lalonde: ‘dit is de eerste stap voor een open en tolerant klimaat’.

Eag News, 9 februari, 2016
13 Wham, 6 februari 2016

Oostenrijkse kinderen zingen ‘Allah’s Liebe ist so wunderbar’

Oostenrijk, januari 2016

                       Allah’s Liebe ist so wunderbar
Op de Volgelweide-School in Wels in Oberösterreich heeft een lerares het lied 'Gottes Liebe ist so wunderbar' veranderd in ‘Allah’s Liebe ist so wunderbar’. De vrouw geeft les in een vierde klas waarin overwegend islamitische kinderen zitten. Ze wilde ‘moslimkinderen niet kwetsen’.
De schoolinspectrice Karin Lang heeft inmiddels een gesprek gehad met de schooldirectrice en de betreffende lerares. Lang: ‘De lerares had verschillende teksten aan Oostenrijkse en aan islamitische leerlingen gegeven. Bij een kind moet per ongeluk de verkeerde tekst in de map terecht zijn gekomen’.
Het incident onderstreept een rapport van hoogleraar Ednan Aslan van de Universiteit van Wenen dat waarschuwt voor een snelle islamisering van Oostenrijkse scholen. Aslan zegt dat er sprake is van 150 problematische scholen in het land.

Kronen Zeitung, 25 januari 2016

Bijna 20% vluchtelingen in Vlaanderen is analfabeet

Belgie, februari 2016

Bijna 1 op de 5 erkende vluchtelingen die in Vlaanderen meedoen aan een inburgeringstraject is analfabeet, aldus de Vlaamse minister van Inburgering Liesbeth Homans.  
In de eerste instroom van 2015 bij inburgeringstrajecten is 17 % van de erkende vluchtelingen analfabeet. Homans: ‘Dan heb ik het nog niet over de mensen die zeer laagopgeleid zijn. Het gemiddelde aantal analfabeten in inburgeringstrajecten lag de voorbije jaren op 8%. Dat is dus meer dan een verdubbeling’.
Uit cijfers van het kabinet van Homans blijkt ook dat 71% van de vluchtelingen die beginnen aan een inburgeringstraject een man is. Eén op de vier vluchtelingen valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar.

Standaard, 1 februari 2016

Moslimkinderen op steeds jongere leeftijd radicaal; 'V-hals van juf haram'

Nederland, februari 2016

Onderwijzers en vertegenwoordigers uit moslimgemeenschappen zeggen dat moslimkinderen op steeds jongere leeftijd radicale ideeën hebben. De Haagse onderwijswethouder Van Engelshoven spreekt van een ‘potentieel groot gevaar voor de samenleving’. Volgens haar zijn er in Den Haag ‘tientallen’ moslimjongeren met radicale ideeën.
             Moslimkinderen
Jonge moslimkinderen juichen aanslagen toe of tonen sympathie voor terreurorganisaties zoals ISIS. Pedagoog Mirte Loeffen geeft trainingen aan leerkrachten in het basisonderwijs: ‘Maandagochtend in het kringgesprek vertelt een kind dan bijvoorbeeld dat de V-hals van de juf haram is, dus onrein volgens de islam. Of dat ze geen broodje ham mag eten.’
Naar aanleiding van een vraag uit 2014 van de gemeente Den Haag aan scholen in de stad blijkt dat op meerdere scholen sprake is van radicalisering. Loeffen stelt dat veel kinderen uit moslimgezinnen op koranscholen - vaak in de moskee - zaken leren die niet overeenkomen met de Nederlandse waarden.

Omroep West, 1 februari 2016
Inhoud syndiceren