Onderwijs

Oostenrijkse kinderen zingen ‘Allah’s Liebe ist so wunderbar’

Oostenrijk, januari 2016

                       Allah’s Liebe ist so wunderbar
Op de Volgelweide-School in Wels in Oberösterreich heeft een lerares het lied 'Gottes Liebe ist so wunderbar' veranderd in ‘Allah’s Liebe ist so wunderbar’. De vrouw geeft les in een vierde klas waarin overwegend islamitische kinderen zitten. Ze wilde ‘moslimkinderen niet kwetsen’.
De schoolinspectrice Karin Lang heeft inmiddels een gesprek gehad met de schooldirectrice en de betreffende lerares. Lang: ‘De lerares had verschillende teksten aan Oostenrijkse en aan islamitische leerlingen gegeven. Bij een kind moet per ongeluk de verkeerde tekst in de map terecht zijn gekomen’.
Het incident onderstreept een rapport van hoogleraar Ednan Aslan van de Universiteit van Wenen dat waarschuwt voor een snelle islamisering van Oostenrijkse scholen. Aslan zegt dat er sprake is van 150 problematische scholen in het land.

Kronen Zeitung, 25 januari 2016

Bijna 20% vluchtelingen in Vlaanderen is analfabeet

Belgie, februari 2016

Bijna 1 op de 5 erkende vluchtelingen die in Vlaanderen meedoen aan een inburgeringstraject is analfabeet, aldus de Vlaamse minister van Inburgering Liesbeth Homans.  
In de eerste instroom van 2015 bij inburgeringstrajecten is 17 % van de erkende vluchtelingen analfabeet. Homans: ‘Dan heb ik het nog niet over de mensen die zeer laagopgeleid zijn. Het gemiddelde aantal analfabeten in inburgeringstrajecten lag de voorbije jaren op 8%. Dat is dus meer dan een verdubbeling’.
Uit cijfers van het kabinet van Homans blijkt ook dat 71% van de vluchtelingen die beginnen aan een inburgeringstraject een man is. Eén op de vier vluchtelingen valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar.

Standaard, 1 februari 2016

Moslimkinderen op steeds jongere leeftijd radicaal; 'V-hals van juf haram'

Nederland, februari 2016

Onderwijzers en vertegenwoordigers uit moslimgemeenschappen zeggen dat moslimkinderen op steeds jongere leeftijd radicale ideeën hebben. De Haagse onderwijswethouder Van Engelshoven spreekt van een ‘potentieel groot gevaar voor de samenleving’. Volgens haar zijn er in Den Haag ‘tientallen’ moslimjongeren met radicale ideeën.
             Moslimkinderen
Jonge moslimkinderen juichen aanslagen toe of tonen sympathie voor terreurorganisaties zoals ISIS. Pedagoog Mirte Loeffen geeft trainingen aan leerkrachten in het basisonderwijs: ‘Maandagochtend in het kringgesprek vertelt een kind dan bijvoorbeeld dat de V-hals van de juf haram is, dus onrein volgens de islam. Of dat ze geen broodje ham mag eten.’
Naar aanleiding van een vraag uit 2014 van de gemeente Den Haag aan scholen in de stad blijkt dat op meerdere scholen sprake is van radicalisering. Loeffen stelt dat veel kinderen uit moslimgezinnen op koranscholen - vaak in de moskee - zaken leren die niet overeenkomen met de Nederlandse waarden.

Omroep West, 1 februari 2016

Asielzoekers in Salzburg randen meisjes aan op school; schoolleiding rept van ‘paar tikjes’

Oostenrijk, januari 2016

Enkele tienermeiden uit Salzburg zijn maandenlang mishandeld en seksueel belaagd door vier minderjarige asielzoekers uit Afghanistan en Syrië. De mishandeling en seksuele belaging vonden plaats op de middelbare school Schlossstrasse.
De vier asielzoekers zouden vanaf november de meisjes hebben misbruikt, mishandeld en bedreigd. Een meisje was met haar hoofd tegen zowel een tafel als een kluisdeur gebeukt.
Het lijkt erop alsof schoolmedewerkers de reeks 'incidenten' hebben willen downplayen. Zij stelden dat het ging om ‘slechts een paar tikjes’ en wat ‘obsceen commentaar’.

PowNed, 15 januari 2016

Medewerkster asielcentrum neergestoken in Zweden

Zweden, januari 2016

Een 15-jarige asielzoeker heeft een 22-jarige medewerkster van een AZC in Zweden doodgestoken met een mes. Hij stak de medewerkster met een mes in haar rug.
De steekpartij vond plaats in een opvanghuis in Mölndal vlakbij Göteborg, waar jonge asielzoekers zorg, ondersteuning en onderwijs krijgen. De politie heeft een verdachte opgepakt met de hulp van vluchtelingen.
Woordvoerder Fuxborg van de politie: ‘Het was een puinhoop. Op de plek van de steekpartij lag ook heel wat bloed. Andere vluchtelingen zijn erin geslaagd om de dader te overmeesteren’. Er werden 7 mensen meegenomen voor verhoor.
Zweden kreeg vorig jaar 163.000 asielaanvragen, een verdubbeling in vergelijking met 2014. Daarvan zijn ongeveer 35.400 aanvragen door niet-begeleide minderjarigen. De meeste daarvan waren afkomstig uit Afghanistan. 

HLN, 25 januari 2016
Expressen, 25 januari 2016

Kinderen basisschool op bezoek in moskee; samen bidden

Let op: dit is een ouder bericht. Nederland, november 2015

Leerlingen van groep 8 van de Nutsbasisschool uit Voorschoten bezochten vorig jaar een moskee in Leiden. Het verslag op de site van de school meldt dat het ‘weer erg leuk’ was.
         Biddende Nederlandse kinderen in moskee                                 
‘Binnen doen we altijd onze schoenen uit’
Het verslag vervolgt: ‘binnen doen we altijd onze schoenen uit. (…).’Na lekkere cake en Arabische thee in de gebedsruimte voor vrouwen, liepen we naar de gebedsruimte voor mannen. De kinderen hadden weer heel erg veel vragen en wisten al best veel van de lessen, dus juf Meta en ik waren best trots op hen’.
Op een van de foto’s is te zien dat de kinderen in de gebedsruimte volgens islamitische gewoonte knielen op de grond. Ook krijgen ze een praatje te horen van een vrouw met een sluier.

‘Excellente’ school volgens premier Rutte
Blijkens haar website is de Nutsbasisschool ‘een neutraal bijzondere school. Neutraal omdat het onderwijs niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging wordt gegeven’.
De school ontving in 2013 samen met 27 andere Nederlandse basisscholen het predicaat ‘excellente school 2013' uit handen van premier Rutte en staatssecretaris Dekker.

Nuts Basisschool Voorschoten, 18 november 2015

Suikerfeest vrije dag op Amsterdamse scholen?

Nederland, januari 2016

Besturen van basisscholen in Amsterdam voelen wel voor het invoeren van een algemene vrije dag voor het Suikerfeest aan het einde van de islamitische vastenmaand ramadan. De vrije dag zou in de plaats kunnen komen van een van de christelijke feestdagen.
Hiermee reageren de schoolbesturen op de wens van leerlingen van groep 8b (11 en 12 jaar) van Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE). Die stelden in een brief aan de gemeente dat het tijd is niet alleen vrij te geven voor christelijke feestdagen: scholen zouden ook dicht moeten op dagen als Suikerfeest of Offerfeest, 'omdat de aard van de bevolking ook verandert’.
Wethouder Simone Kukenheim (D66, Onderwijs) ziet niets in het voorstel. 'Ik vind het beter als scholen dit zelf met de kinderen regelen. In Amsterdam heb je kinderen die allerlei feestdagen vieren: Hindoestaanse, joodse of andere. Het is passender iedereen een zelf te bepalen feestdag te geven dan dezelfde voor iedereen.'

Parool, 6 januari 2016

Moskee Utrecht predikt afschuw voor niet-moslims

Nederland, december 2015

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Al Fitrahmoskee in de wijk Overvecht in Utrecht ‘afschuw’ voor ongelovigen predikt. In de door hekken omringde moskee geeft imam Suhayb Salam kinderen les op de koranschool. Salam ziet met afkeuring dat moslims op politieke partijen stemmen, kerstverlichting ophangen en juichen voor het Nederlands elftal.
                           Salam bij El Fitrah moskee                                 
De moskee voedt kinderen op met een afkeer van de Nederlandse maatschappij en verspreidt onverdraagzaamheid. Leden van de moskee spreken gematigde moslims aan op ‘on-islamitisch’ gedrag. Ook proberen zij te voorkomen dat hun kinderen op de basisschool naar muziek luisteren, films te zien krijgen of meedoen aan cultuureducatie. geloof. Schoolbesturen wordt gevraagd de lesinhoud te wijzigen. Sommige kinderen accepteren geen gezag meer van autochtone, ‘ongelovige’ leerkrachten. Opvallend veel Utrechtse Syriëgangers volgden voor vertrek les in de Al Fitrahmoskee.
 De Al Fitrahmoskee noemt de berichtgeving onjuist en stuurt een uitnodiging naar omwonenden voor een open dag

NRC, 19 december 2015 (1)
NRC, 19 decemner 2015 (2)
RTV Utrecht, 21 december 2015

Islam kleuterscholen in Wenen in salafistische handen

Oostenrijk, december 2015

Uit een onderzoek van de Universiteit van Wenen door hoogleraar Azlan Ednan, blijkt dat in Wenen 150 kleuterscholen onderwijs geven dat contraproductief is voor integratie. Er zitten ongeveer 10.000 kinderen op deze scholen. Ednan: ‘dit soort onderwijs wil islamitische kinderen tegen onze maatschappij beschermen, omdat ze bepaalde Oostenrijkse waarden afwijzen, zoals bijvoorbeeld vrouwenrechten. Ze zeggen dat hun religie beter is en dat andere religies minderwaardig zijn’.
Er is ook sprake van een brochure op een van de scholen waarin staat dat de jihad het doel is van de islamitische opvoeding.
                      Moslim onderwijs
Koranverzen en uitsluitend Arabisch onderwijs
De verplichte kleuterscholen waren speciaal opgezet om de kinderen Duits te leren. In plaats daarvan leren ze koranverzen en religieuze regels. In een aantal scholen wordt uitsluitend Arabisch gesproken. Ednan: ‘veel ouders willen een 100% islamitsche omgeving voor hun kinderen, om ze te beschermen tegen het ‘morele verval’ van de Oostenrijkse samenleving. Er is sprake van een soort wedstrijd tussen de scholen wie het meest orthodoxe onderwijs heeft’.

Salafistische schoolbesturen
De besturen van de scholen hebben vaak ‘salafistische neigingen’ of hebben persoonlijke banden met leden van terreurgroepen of de Moslim Broederschap. In een van de besturen zit bijvoorbeeld Mohamed Jamel M. die een va de hoogste leiders van de Moslim Broederschap is in Europa.
De scholen hebben vaak een dubbele agenda. Ednan: ‘een officiële agenda’ en een agenda in de moedertaal van de schoolleiders. Deze laatste lijken sterk op curricula van madrassa’s of koranscholen’. 

Epoch Times, 6 december 2015

Groot alarm rond Joodse school in Zürich

Zwitserland, december 2015

De Zwitserse politie heeft de omgeving van een Joodse school in Zürich hermetisch afgesloten en heeft zwaarbewapende agenten naar het pand gestuurd. De grootschalige politie-inzet is een reactie op tenminste twee verdachte personen die woensdag in de buurt van de school zijn gezien. Een van hen zou opvallend veel foto’s hebben gemaakt. Bovendien is een voertuig met een Belgisch nummerbord in de buurt van de school gesignaleerd.
De school wordt overigens altijd standaard bewaakt. Zürich heeft een relatief grote Joodse gemeenschap.

20 Minuten, 17 december 2015
Inhoud syndiceren