Onderwijs

Suikerfeest vrije dag op Amsterdamse scholen?

Nederland, januari 2016

Besturen van basisscholen in Amsterdam voelen wel voor het invoeren van een algemene vrije dag voor het Suikerfeest aan het einde van de islamitische vastenmaand ramadan. De vrije dag zou in de plaats kunnen komen van een van de christelijke feestdagen.
Hiermee reageren de schoolbesturen op de wens van leerlingen van groep 8b (11 en 12 jaar) van Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE). Die stelden in een brief aan de gemeente dat het tijd is niet alleen vrij te geven voor christelijke feestdagen: scholen zouden ook dicht moeten op dagen als Suikerfeest of Offerfeest, 'omdat de aard van de bevolking ook verandert’.
Wethouder Simone Kukenheim (D66, Onderwijs) ziet niets in het voorstel. 'Ik vind het beter als scholen dit zelf met de kinderen regelen. In Amsterdam heb je kinderen die allerlei feestdagen vieren: Hindoestaanse, joodse of andere. Het is passender iedereen een zelf te bepalen feestdag te geven dan dezelfde voor iedereen.'

Parool, 6 januari 2016

Moskee Utrecht predikt afschuw voor niet-moslims

Nederland, december 2015

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de Al Fitrahmoskee in de wijk Overvecht in Utrecht ‘afschuw’ voor ongelovigen predikt. In de door hekken omringde moskee geeft imam Suhayb Salam kinderen les op de koranschool. Salam ziet met afkeuring dat moslims op politieke partijen stemmen, kerstverlichting ophangen en juichen voor het Nederlands elftal.
                           Salam bij El Fitrah moskee                                 
De moskee voedt kinderen op met een afkeer van de Nederlandse maatschappij en verspreidt onverdraagzaamheid. Leden van de moskee spreken gematigde moslims aan op ‘on-islamitisch’ gedrag. Ook proberen zij te voorkomen dat hun kinderen op de basisschool naar muziek luisteren, films te zien krijgen of meedoen aan cultuureducatie. geloof. Schoolbesturen wordt gevraagd de lesinhoud te wijzigen. Sommige kinderen accepteren geen gezag meer van autochtone, ‘ongelovige’ leerkrachten. Opvallend veel Utrechtse Syriëgangers volgden voor vertrek les in de Al Fitrahmoskee.
 De Al Fitrahmoskee noemt de berichtgeving onjuist en stuurt een uitnodiging naar omwonenden voor een open dag

NRC, 19 december 2015 (1)
NRC, 19 decemner 2015 (2)
RTV Utrecht, 21 december 2015

Islam kleuterscholen in Wenen in salafistische handen

Oostenrijk, december 2015

Uit een onderzoek van de Universiteit van Wenen door hoogleraar Azlan Ednan, blijkt dat in Wenen 150 kleuterscholen onderwijs geven dat contraproductief is voor integratie. Er zitten ongeveer 10.000 kinderen op deze scholen. Ednan: ‘dit soort onderwijs wil islamitische kinderen tegen onze maatschappij beschermen, omdat ze bepaalde Oostenrijkse waarden afwijzen, zoals bijvoorbeeld vrouwenrechten. Ze zeggen dat hun religie beter is en dat andere religies minderwaardig zijn’.
Er is ook sprake van een brochure op een van de scholen waarin staat dat de jihad het doel is van de islamitische opvoeding.
                      Moslim onderwijs
Koranverzen en uitsluitend Arabisch onderwijs
De verplichte kleuterscholen waren speciaal opgezet om de kinderen Duits te leren. In plaats daarvan leren ze koranverzen en religieuze regels. In een aantal scholen wordt uitsluitend Arabisch gesproken. Ednan: ‘veel ouders willen een 100% islamitsche omgeving voor hun kinderen, om ze te beschermen tegen het ‘morele verval’ van de Oostenrijkse samenleving. Er is sprake van een soort wedstrijd tussen de scholen wie het meest orthodoxe onderwijs heeft’.

Salafistische schoolbesturen
De besturen van de scholen hebben vaak ‘salafistische neigingen’ of hebben persoonlijke banden met leden van terreurgroepen of de Moslim Broederschap. In een van de besturen zit bijvoorbeeld Mohamed Jamel M. die een va de hoogste leiders van de Moslim Broederschap is in Europa.
De scholen hebben vaak een dubbele agenda. Ednan: ‘een officiële agenda’ en een agenda in de moedertaal van de schoolleiders. Deze laatste lijken sterk op curricula van madrassa’s of koranscholen’. 

Epoch Times, 6 december 2015

Groot alarm rond Joodse school in Zürich

Zwitserland, december 2015

De Zwitserse politie heeft de omgeving van een Joodse school in Zürich hermetisch afgesloten en heeft zwaarbewapende agenten naar het pand gestuurd. De grootschalige politie-inzet is een reactie op tenminste twee verdachte personen die woensdag in de buurt van de school zijn gezien. Een van hen zou opvallend veel foto’s hebben gemaakt. Bovendien is een voertuig met een Belgisch nummerbord in de buurt van de school gesignaleerd.
De school wordt overigens altijd standaard bewaakt. Zürich heeft een relatief grote Joodse gemeenschap.

20 Minuten, 17 december 2015

Grootste deel Syrische vluchtelingen is functioneel analfabeet; slechts 10% heeft academische opleiding

Duitsland, december 2015

Volgens het hoofd van het Zentrum für Bildungsökonomik in München, de econoom Ludger Wößmann zijn de meeste asielzoekers weinig of slecht geschoold. Slechts 10% heeft een academische opleiding. Omdat het scholingsniveau zo laag is, wordt integratie van asielzoekers een zeer moeilijke opgave.
Wößmann: We hebben inzicht in het scholingsniveau van asielzoekers doordat we scholings-gegevens in 81 landen hebben vergeleken met OESO-data m.b.t. internationale educatieve normen, vooral uit landen als Syrië en Albanië waar veel asielzoekers vandaan komen. In Syrië is het scholingsniveau voor 65% van de mensen lager dan de OESO-norm voor basiscompetentie. Dit geldt ook voor jongeren. In Albanië is dat 59%. Ter vergelijking: in Duitsland is dat percentage 16%.
Wößmann: In concreto betekent dit dat tweederde deel van de Syriërs maar in zeer beperkte mate kan lezen en schrijven – in feite functioneel analfabeet zijn - en dat ze alleen zeer simpele rekenkundige opdrachten kunnen doen. Zelfs als deze mensen Duits leren, zullen ze nauwelijks in staat zijn om onderwijs voor ondernemers te volgen'.
Volgens de Kamer van Koophandel van München en Opper-Beieren is 70% van de stagiairs uit Syrië, Afghanistan en Irak, die twee jaar geleden begonnen zijn met lessen beroepvorming, inmiddels voortijdig gestopt.
Wößmann:  'Het is niet waarschijnlijk dat asielzoekers een gemiddeld hoger onderwijsniveau hebben dan de gemiddelde Syriër. Want uit cijfers van het Federale Agentschap voor Werkgelegenheid blijkt dat tweederde deel van de asielzoekers uit oorlogsgebieden geen beroepsvormend onderwijs heeft gehad'.

Zeit, 3 december 2015

Geen kerstconcert op school ‘omdat moslimkinderen niet meezingen’

Italië, november 2015

De Garofani scholengemeenschap in Rozzano heeft het jaarlijkse kerstconcert afgelast ‘omdat de moslimkinderen niet meezingen’. Het kerstconcert wordt omgedoopt in ’winterconcert’. Er worden geen religieuze liederen gezongen. Het feest wordt uitgesteld tot januari. Directeur Marco Parma weigerde bovendien twee moeders toegang tot zijn school, omdat ze de leerlingen kerstliederen wilden leren tijdens de lunchpauze.
Parma: ‘In een multiculturele omgeving zorgt dat voor problemen. Vorig jaar hadden we een kerstconcert en sommige ouders drongen erop aan om liederen te zingen. De moslimkinderen zongen niet mee. Het is niet leuk om naar kinderen te kijken die niet zingen. Of kinderen die van het podium worden geroepen door hun ouders’.
                                   Matteo Renzi
De ouders én de Italiaanse premier Matteo Renzi zijn het volledig oneens met het beleid van Parma. Renzi: ‘Kerstmis is veel belangrijker dan een provocerende directeur. Als hij denkt dat hij integratie bevordert op die manier, heeft hij volgens mij een grote fout gemaakt’.
Van de 1000 leerlingen op de Garofanischool heeft een vijfde deel geen christelijke achtergrond.

Nieuwsblad, 29 november 2015

‘Allahu Akbar’ geschreeuw in klas tijdens één minuut stilte

Nederland, november 2015

Op enkele plekken is gisteren de minuut stilte voor de aanslagen in Parijs verstoord door jongeren die ‘Allahu Akbar’ riepen. Zo werd op een VMBO school waar schrijver Ozcan Akyol te gast was, tijdens de minuut stilte ‘Allah Akbar’ geschreeuwd door een 15-jarige jongen. Volgens de schrijver deden de docenten niets, behalve zich schamen.
Er waren meer tweets van mensen die op scholen iets dergelijks meemaakten. Een docente maatschappijleer twittert: ‘bij ons in de zaal bij de poëzieworkshop werd ook Allah akbar geroepen. Bijbehorende docenten deden niets’. Een meisje twittert dat een klasgenote van haar Allah Akbar schreeuwde. Dit meisje moest zich vervolgens melden bij de schoolleiding omdat ze het Allah akbar schreeuwende meisje een ‘gehandicapte mongool ’had genoemd.
Een jongen twittert dat zijn halve klas eruit wetd gestuurd om dat ze Allah Akbar riepen tijdens de minuut stilte: ‘Beetje allahu Akbar roepen precies voor de minuut stilte. Man man man, respectloos. 10/23 klasgenoten eruit gestuurd en wss een schorsing d.m.v. onrespectvol gedrag’.

Een Vandaag, 17 november 2015

St-Maarten wordt ‘zon, maan en sterrenfeest’ vanwege ‘integratie vluchtelingen’

Duitsland, oktober 2015

Verschillende kinderdagverblijven in Düsseldorf stallen voor om de St. Maartensprocessie om te dopen in ‘Licht Festival’, uit ’consideratie met de vluchtelingen’. Directrice Nanette Weidelt van de Düsseldorf Don Bosco-Montessori School, zegt dat de andere naam ‘de integratie makkelijker maakt’. Andere kinderdagverblijven zijn het daar volledig mee oneens.
De discussie loopt al wat langer. Zo stelde de linkse politicus Rüdiger Sagel twee jaar geleden voor om het St. Maartensfeest te hernoemen als ‘zon, maan en sterrenfestival’. Sagel’s motivatie: zulke veranderingen zijn nodig omdat er verschillende religies zijn, in het bijzonder zijn er veel islamitische kinderen in de dagopvang. Je moet ze geen christelijke traditie opleggen’.

Epoch Times, 31 oktober 2015

Amnesty International schrijfactie tegen Orbán op Belgische middelbare school

België, oktober 2015

Op de Heilige Harten Secundaire school in Ninove organiseerde Amnesty International in het kader van een werkweek op 16 oktober een schrijfactie aan de Hongaarse president Victor Orbán. Het gaat om de actie 'Hungary violates the human rights of refugees’, waarin staat dat ’Hongarije de mensenrechten van vluchtelingen schendt door ze de toegang te ontzeggen tot een eerlijke asielprocedure’.
                            Leerlingen schrijven AI petitie tegen Hongarije                                                               
De petitie spreekt verder van de ‘criminalisering van erkende vluchtelingen en asielzoekers’ en stelt dat ‘Hongarije de verantwoordelijkheid op de schouders van anderen legt’.
De brieven die aan meerdere Belgische scholen over de petitie zijn verstuurd, zouden een briefhoofd van de regering hebben.

Magyaridok, 22 oktober 2015
Facebook, Heilige Harten School

‘Meer aandacht op school voor islam feestdagen’

Nederland, oktober 2015

Op de basisscholen in de Rotterdamse regio moet aandacht komen voor islamitische feestdagen. Dat vindt ongeveer een derde van de ouders, blijkt uit het Nationale School Onderzoek uitgevoerd door het AD.
In Rotterdam, een stad met veel mosliminwoners, maar ook in Lansingerland, vindt 36% dat het Suiker- en het Offerfeest op school aandacht moeten krijgen. Landelijk ligt dat cijfer op 35%.
Kleinere gemeenten zien er veel minder heil in. In Cromstrijen in de Hoeksche Waard bijvoorbeeld vindt 21% dat de schoolkinderen iets mee moeten krijgen van islamitische feestdagen. In Binnenmaas en Korendijk is dat 22%. In Oud-Beijerland en Westvoorne op Voorne Putten daarentegen vindt 34% dat islam feestdagen op school aandacht moeten krijgen.

AD, 19 oktober 2015
Inhoud syndiceren