Onderwijs

Kerstviering op school gaat niet door

Spanje, november 2006

De Hilarion Gimeno school in Zaragoza heeft haar traditionele kerstviering afgelast om kinderen van niet-christelijke komaf niet te kwetsen. De school zegt dat leraren verschillende bezwaren hadden tegen de viering, maar ABC Newspaper zegt dat men ongerust was dat moslimleerlingen er niet goed tegen zouden kunnen.
De school laste het kerspel af, maar leerlingen die dat willen mogen de hal versieren en kerstliedjes zingen. ‘We willen de persoonlijke ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk stimuleren’ aldus de schoolleiding.
De kerstperiode duurt in het katholieke Spanje een maand en loopt door tot zes januari. Die dag vindt het Los Reyes festival plaats om de komst van de drie koningen naar Bethlehem te vieren.

Reuters, 29 november 2006

Maria maagdelijke status ontnomen

Engeland, december 2006

De Walter Street basisschool in Brierfield heeft voor de kerstviering dit jaar de maagdelijke status van Maria afgeschaft. Op de Walter Street school is 90% van de kinderen van Aziatische komaf.
De beslissing van de school heeft tot woedende reacties geleid onder zowel ouders, als islamitische en christelijke leiders. Schooldirecteur Sarah Watson echter vindt het noodzakelijk om ‘de twee geloven met elkaar te verbinden’. Vanwege het grote aantal Pakistaanse kinderen zocht de school naar een ‘geëigende manier’ om kerstmis te vieren. ‘We hebben de maagd Maria veranderd in Maria, omdat moslims Jezus als profeet zien en niet als de gods zoon’.
Maar de woordvoerster van het Lancashire Geloofsforum en de Raad van Moskeeën Anjum Anwar is het daar niet mee eens: ‘dit is belachelijk en beledigend. De maagd Maria wordt uitvoerig besproken in een hoofdstuk van de koran. Moslims geloven dat Jezus, moge de zegen op hem rusten, voortkomt uit onbevlekte ontvangenis’.

The Citizen, 15 december 2006

Mannen en vrouwen apart in collegezaal

Nederland, 17 oktober 2006

Het dringende verzoek van spreker Suhayb Salam dat mannen en vrouwen gescheiden plaats zouden nemen bij zijn lezing aan de Technische Universiteit Eindhoven leidde tot onvrede onder de aanwezigen. De multiculturele studentenvereniging Mosaic had voorafgaand aan de iftar-bijeenkomst een lezing gepland over de oorsprong en de betekenis van de ramadan, met als doel moslims en niet-moslims nader tot elkaar brengen.
Spreker Salam is de zoon van de Tilburgse imam Ahmad Salam die in 2004 weigerde minister Rita Verdonk de hand te schudden. ‘De spreker wilde dat de mannen voorin de zaal gingen zitten en de vrouwen achterin, om de poorten tot de ontucht niet te openen’ zegt studentenpastor Elisabeth Fricker.
De organisatoren waren het niet eens met de eis van Suhayb Salam: ‘We hebben hem duidelijk proberen te maken dat dit niet verstandig was op een universiteit bij een openbare lezing’ zegt de voorzitter van Mosaic Mohamed el Haddad ‘maar we konden hem niet overtuigen. Hij zei: ‘Of mannen en vrouwen gaan gescheiden zitten, of de lezing gaat niet door.’ We hadden geen keus.’
De organisatie wilde de ruim veertig aanwezigen niet teleurstellen door de lezing af te gelasten. De strikte scheiding van mannen en vrouwen hield uiteindelijk geen stand omdat laatkomers een willekeurige plek in de collegebanken uitkozen. Mosaic-voorzitter El Haddad benadrukt dat de lezing inhoudelijk voldeed aan de verwachtingen en dat de aanwezigen hierover positief waren. Moamina Kurdi, voorzitter van het vorige bestuur van Mosaic, zegt vooral negatieve dingen te hebben gehoord over de lezing. ‘Zowel van moslims, als van niet-moslims.’ Zelf is ze niet naar de lezing gegaan, omdat ze het niet eens was met de eis van de spreker. ‘Ik vind het heel jammer dat de bestuursleden niet het gevoel hadden dat dit fout was.’

Technische Universiteit Eindhoven

Archeologe aangeklaagd wegens onderzoek naar herkomst van hoofddoek

Turkije, oktober 2006

Een advocaat in Izmir heeft een vooraanstaand archeologe in Turkije, Muazzez Ilmiye Cig, aangeklaagd wegens uitlatingen in haar geschiedkundige werk over de oorsprong van de hoofddoek voor vrouwen in lang vervlogen tijden. Hij beschuldigt haar van het aanzetten tot haat op grond van religieuze inzichten.
De advocaat is gevallen over Cigs deskundigheid ten aanzien van de Sumeriërs. Cig schreef in een van haar publicaties dat de hoofddoek bij vrouwen voor het eerst meer dan drieduizend jaar geleden werd gedragen in de cultuur van de Sumeriërs. De priesteressen in die tijd hadden de taak hadden jongeren in te wijden in seksualiteit zonder zich te prostitueren. Zij droegen hoofddoeken, een dracht die zich vanuit Mesopotamië later naar andere culturen in het Midden-Oosten verspreidde.
Cig bevindt zich in het gezelschap van schrijvers, journalisten en onderzoekers die werden aangeklaagd wegens het schade toebrengen aan ‘Turksheid’.
De 92-jarige Cig is een bevlogen verdedigster van het seculiere Turkse systeem van scheiding tussen staat en moskee. Hoewel in Turkije hoofddoeken per wet zijn verboden in openbare gebouwen en op universiteiten, zijn ze bezig met een opmars. Cig moet zich 1 november in Istanbul verantwoorden en kan indien schuldig bevonden drie jaar cel krijgen.
Eerder dit jaar schreef Cig een brief aan Emine Erdogan, de echtgenote van premier Erdogan, met het verzoek haar hoofddoek niet meer te dragen, omdat ze een voorbeeldfunctie heeft voor andere vrouwen.

Jerusalem Post, 31 oktober 2006
Telegraaf, 18 oktober 2006

Islamitische docente weigert hand te geven

Nederland, september/november 2006

Een islamitische docent, die lesgeeft op de openbare scholengemeenschap Vader Rijn College in Utrecht, is voor onbepaalde tijd geschorst omdat zij opeens mannen geen hand meer wil geven.
De school legde de zaak voor aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), omdat de directie het onacceptabel vindt dat docenten een politieke of godsdienstige stelling innemen op een openbare school. Een docent heeft een voorbeeldfunctie, vindt directeur van het vader Rijn College, Engbers: 'Je wilt vermijden dat jongeren leren geen hand te geven. Dat kan een probleem zijn bij een sollicitatiegesprek of op je werk.’
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) vindt dat de vmbo-school niet van een docente mag vragen dat ze haar mannelijke collega's een hand geeft. Woordvoerder Marcel Scholten zegt tegen Elsevier dat handenschudden weliswaar 'een gedragsnorm' is, maar dat de Commissie oordeelde dat vrijheid van godsdienst een grondwettelijk recht is en dus zwaarder weegt. De CBG vindt dat er voor een moslim-docente naast de handdruk nog meer gangbare omgangsvormen in Nederland zijn.
Ook eerder dit jaar gaf de CGB in een soortgelijke kwestie de moslima gelijk. Een studente werd geweigerd voor een opleiding tot onderwijsassistent, omdat ook zij weigerde om mannen een hand te geven. De school vond handen schudden noodzakelijk voor deelname aan het onderwijs, de commissie oordeelde echter dat de school haar discrimineerde om haar religie. De CGB adviseerde toen dat een vriendelihke hoofdknik en desgewenst uitleg ook voldoende is.

Elsevier, 8 september 2006
Elsevier, 7 november 2006

Fundamentalistische koranscholen populair

Nederland, mei 2006

Een groeiende groep jonge Nederlandse moslims volgt opleidingen op fundamentalistische koranscholen en orthodoxe universiteiten in Pakistan, Saoedi-Arabië en andere moslimlanden. De inlichtingendienst AIVD vreest dat deze jongeren geradicaliseerd terugkeren naar Nederland.
Een paar jaar geleden trok een enkeling de grens over voor deze islamstudies, maar inmiddels studeren tientallen jonge moslims in het Midden-Oosten en Azië. Dit blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad in moslimkringen in binnen- en buitenland.
Saoedi-Arabië en Syrië betalen de opleiding van Nederlandse studenten, bevestigen hun ambassadeurs. In Mekka en Medina studeren zeker elf Nederlandse jongeren. Syrië betaalde vorig jaar de scholing van twee Nederlanders in Damascus. De AIVD bevestigt deze trend.
Saoedi-Arabië, Pakistan, Jemen, Syrië, Maleisië en Jordanië zijn in trek. In Pakistan is de Mudjaddidiyya el-Na’imiyya- universiteit in Karachi populair onder Nederlandse jongeren van Surinaamse afkomst. In zeker zes gevallen keerden studenten terug naar Nederland, waar ze als imam hun in Pakistan verworven gedachtegoed verspreidden in moskeeën in Almere, Den Haag, Zwolle, Eindhoven en Amsterdam

AD, 19 mei 2006

Islamitische scouting groepen

Engeland, mei 2006

De Islamic Society of Britain (ISB) vindt aparte padvindersgroepen voor islamitische jongeren noodzakelijk. Sommige ouders vinden het onplezierig dat hun kind bij een in hun ogen overwegend christelijke club zou zitten. Moslim kinderen zijn al meer dan dertig jaar welkom bij de scouting. Maar nog niet zo lang geleden ontstonden de eerste islam scout groepen in Engeland. Het lijkt er nu op dat Glasgow, Edinburgh, Dundee en Aberdeen binnenkort zullen volgen.
Sajid Quayum van de ISB: ‘Scouting waarden zijn goede en krachtige waarden. En daarom willen we op die basis moslim jeugdclubs opzetten. Ik vond het zelf als jongen fijn om bij de padvinders te zijn, maar ik zou het toch prettiger hebben gevonden als ik bij een moslimclub had gezeten’.
Sandra White, lid van het Schotse parlement: ‘In sommige delen van Glasgow opereren bendes van Aziatische en bendes van blanke jongens. Die ontmoeten elkaar nooit. Het zou veel beter zijn als jongeren integreren’.

Sunday Times, 21 mei 2006

Opleiding leert: niet-moslims zijn ‘vuil’

Engeland, 20 april 2006

Op de religieuze opleiding Ilmiyya in London en het zuster instituut het Islamic College for Advanced Studies (ICAS) van de Universiteit van Middlesex leren studenten dat niet-moslims vuil zijn.
Een aantal studenten is verontrust over de betreffende tekst. Het gaat om een 13e eeuwse tekst van Muhaqqiq al-Hilli. Beide instellingen worden gefinancierd door de Irshad Trust. Een van de belangrijkste bestuursleden is Abdolhossein Moezi, de persoonlijk vertegenwooordiger van Khamenei, de belangrijkere Iraanse religieuze leider. De aanzienlijke subsidies komen vooral uit het buitenland. Accountants zeggen dat de herkomst ervan vaak onduidelijk is.

TheTimesOnline, 20 april 2006

Aanslagen in Londen zijn ‘demonstratie en geen terrorisme’

Engeland, april 2006

Professor Ron Geaves roept controverse op met zijn bewering dat de 7/7 aanslagen niet moeten worden gezien als terrorisme, maar als een demonstratie. Het woord terrorisme is demoniserend, aldus Geaves.
Geaves maakte zijn opmerkingen in het kader van een lezing voor de moslimgemeenschap in noordwest Engeland. Geaves deed onderzoek naar de geschiedenis van moslim demonstraties in Engeland. Hij vergelijkt deze onder andere met protesten in Noord-Ierland. Zijn werk bestrijkt de ontwikkeling van de demonstratie tegen Rushdie tot de protesten tegen de oorlog in Irak.
Hij betrok daarbij ook de bomaanslagen in Londen. ‘Ik bekijk de betekenis daarvan voor de moslimgemeenschap’, zo zegt Geaves. Geaves heeft het over zijn ’persoonlijke ontwikkeling van neutrale hoogleraar tot actieve betrokkenheid bij de moslimgemeenschap’.
Een van de gewonden van de aanslagen zegt: ’Ik ben het hier totaal niet mee eens. Je kunt ook op een andere manier protesteren. De manier waarop de mensen stierven was afschuwelijk’.
Uit een poll eerder dit jaar van de Sunday Telegraph bleek dat 40 percent van de Britse moslims voor invoering van de sharia in Engeland is.

Telegraph, 9 april 2006

Leraren luiden noodklok over school

Duitsland, maart 2006

Leraren van een school in de wijk Neukölln in Berlijn publiceren een open brief waarin ze stellen dat de situatie op hun school onhoudbaar is. De leraren zeggen geen enkel gezag meer te hebben. Ze nemen altijd een mobieltje mee de klas in zodat ze kunnen bellen in noodgevallen. ‘De sfeer op school wordt overheerst door agressie, gebrek aan respect en onwetendheid’, zo zeggen de leraren, ‘We zien geen oplossing meer.’
De leraren klagen over het feit dat 83% van de 224 leerlingen van buitenlandse komaf is. 35% is van Arabische komaf en 26% Turks. Het is slecht gesteld met de integratie van jongeren van buitenlandse komaf in Berlijn.
Zelfs de tweede en derde generatie kinderen spreken niet goed Duits en velen maken hun school niet af.
Een ander probleem is dat Arabische jongeren geen enkel respect hebben voor vrouwelijke leerkrachten, zo melden bronnen uit het onderwijs aan Deutsche Presse-Agentur.
Een van de jongens van buitenlandse komaf windt er geen doekjes om tegen een journalist van de Berliner Kurier: ‘De Duitse leerlingen kopen dingen voor ons en betalen onze stuff, zodat we ze niet in elkaar slaan’.

Expatica, 31 maart 2006
Inhoud syndiceren