Onderwijs

Moslims melden kinderen ziek vanwege carnaval

Nederland, februari 2013

Islamitische ouders in Roermond hebben vrijdag massaal hun kinderen thuis gehouden omdat op school carnaval werd gevierd. Dat zei Khalid Ramdani, voorzitter van het Marokkaans Platform in Roermond en tevens gemeenteraadslid voor de Partij van de Eenheid. De Partij van de Eenheid komt voort uit de Islamdemocraten.
De scholenkoepel Swalm en Roer in Midden-Limburg vond het niet zinvol het carnavalprogramma vanwege de moslimkinderen te annuleren. Volgens de islamitische ouders is carnaval verboden in de islam.
Leerplichtambtenaren belden vandaag aan bij de adressen van ziek gemelde kinderen om te onderzoeken of ze niet spijbelen. Zo ook bij Ramdani, die zijn vierjarige dochtertje had thuis gehouden.
Volgens wethouder Kemp hadden veel scholen vrijdag speciaal voor moslimkinderen een alternatief programma, zodat ze niet mee hoefden te doen met carnaval. Maar Ramdani zei dat het hierbij slechts om twee scholen zou gaan.

Elsevier, 8 februari 2013
Volkskrant, 8 februari 2013

Maurits Berger: besnijdenis geen islamitische uitwas

Nederland, februari 2013

Bij de presentatie van nieuwe cijfers over besnijdenis bij vrouwen in het Kinderrechtenhuis in Leiden, vertelden vrouwen Somalië en Ethiopië deden hun verhaal. Ze benadrukten dat besnijdenis een Afrikaans cultuurprobleem is, geen uitwas van de islam.
Ze vonden hierin hoogleraren islam aan de Universiteit Leiden Maurits Berger en Mohammed Ghaly aan hun zijde. De beide hoogleraren stelden dat ‘grote delen van de islamitische wereld besnijdenis afwijzen’.  
Maurits Berger bekleedt in Leiden de leerstoel Oriental Studies gefinancierd door de sultan van Oman.  Uit de cijfers blijkt dat in Nederland 30.000 vrouwen besnijdenis hebben ondergaan.

Leidsch Dagblad, 7 februari 2013

Lezing over bekering tot islam in 'Vrijzinnig Centrum'

Nederland, februari 2013

Binnenkort houdt cultureel antropologe Vanessa Vroon-Najem die verbonden is aan het Univesitair Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)de lezing ‘Veranderingen in het dagelijks leven na bekering tot de islam’ in het Vrijzinnig Centrum in Harderwijk .
Vroon bekeerde zichzelf tot de islam. Ze zal uitleggen waarom ‘weldenkende zelfstandige Hollandse vrouwen opeens een hoofddoek gaan dragen. Hebben ze nooit gehoord van emancipatie?’
Verder geeft Vroon voorlichting over invloed van bekering tot de islam op kleding, eten, drinken en woninginrichting’. Ook legt ze uit hoe meisjes aan hun ouders moeten vertellen dat ze zich tot de islam hebben bekeerd.
Vroon deed het promotieonderzoek ‘Sisters in Islam. Women's Conversion and the Politics of Belonging’.
Het Vrijzinnig Centrum Harderwijk ‘wil een ontmoetingsplaats zijn voor moderne, ondogmatisch denkende mensen, die zingeving zoeken en zich samen met anderen in vragen van geloof en maatschappij verdiepen’.

Het Kontakt, 1 februari 2013

Talloze Berlijnse schoolkinderen spreken geen Duits

Duitsland, januari 2013

Uit een onderzoek van het Landesamtes für Statistik blijkt dat steeds minder Berlijnse schoolkinderen Duits spreken.
In maar liefst 34.254 Berlijnse gezinnen van kinderen die op punt staan om naar school te gaan, wordt geen Duits gesproken. Dat is een op de vier gezinnen. In totaal gaat het om 81.270 kinderen onder de zes jaar.
Deze gezinnen komen vooral uit de wijken Moabit, Wedding, Kreuzberg en Neukölln. In sommige straten van Neukölln spreekt meer dan 80% van de kinderen onder de zes jaar geen of maar heel weinig Duits. Neukölln is ook de wijk waar het hoogste aantal niet-Duits sprekende gezinnen woont: 5549 van de in totaal 10.292 gezinnen.

Berliner Zeitung, 27 januari 2013

Universitair instituut onderzoekt ‘extreemrechtse’ islam-kritiek

Engeland, januari 2013

De universiteit van Teesside in Noord-Engeland opent het studiecentrum voor Onderzoek naar Fascisme, Antifascisme en Postfascisme om ‘extreme anti-islamsentimenten’ te onderzoeken. Doel is om ‘radicale figuren als Anders Breivik tijdig in het vizier te krijgen’.
Het Centrum richt het vizier vooral op online gemeenschappen ‘waarin radicale ideeën worden uitgewisseld en waar gezinspeeld wordt op fysieke strijd’. Ook zullen onderzoekers een 'kwantificeerbaar model' ontwikkelen om extreemrechtse anti-islam-agressie te voorspellen.
Mede-oprichter Matthew Feldman: ‘Traditioneel racisme lijkt in Groot-Brittannië op haar retour. Cultureel nationalisme' - de mix van islamkritiek en afkeer van vreemdelingen - neemt het stokje over’. Feldman legt een sterke relatie tussen een islamkritische houding en ‘extreemrechts’: ' Een belangrijke ontwikkeling in extreemrechts activisme is in deze eeuw zonder twijfel de draai van antisemitisme naar anti-moslim politiek. Na de terroristische aanslagen door islamitische militanten van 9/11, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen, heeft de opkomst van een krachtige anti-moslim politiek een nieuwe kapstok gevonden voor een extremistische agenda’.
De opening van het Centrum vond plaats op Holocaust Day op 25 januari.

Teesside University, 11 januari 2013
Trouw, 17 januari 2013

Katholieke scholen op Java gedwongen tot islam-lessen

Indonesië, januari 2013

Zes katholieke scholen in Blitar op Oost-Java zijn door het gemeentebestuur van de stad gedwongen om islamitisch godsdienstonderwijs te geven aan islamitische leerlingen. Het stadsbestuur dreigde de katholieke scholen te sluiten indien zij geen islamitisch godsdienstonderwijs zouden aanbieden.
 Het gemeentebestuur baseert zich op een artikel uit de Indonesische grondwet, dat bepaalt dat elke leerling het recht heeft om godsdienstonderwijs over zijn eigen geloof te krijgen.
De voorzitter van de Ulema (geloofsgemeenschap) van Oost-Jakarta Abdusomad Buchori zegt dat ook in andere regio’s van Oost-Jakarta alle schjolen gedwongen moeten worden om islamitische lessen aan hun moslimleerlingen te geven.
Mensenrechtenactivist Aan Ansori van het Islamic Anti-Discrimination Network wil dat Blitar de maatregel ongedaan maakt: ‘zullen islamitische scholen als het er op aankomt verschillende religies te accepteren, dan ook boeddhistische, christelijke of hindoelessen gaan geven aan hun niet-islamitische leerlingen?’

Jakarta Post, 17 januari 2013

Politiepost op beruchte school in Amsterdam-West

|

Nederland, januari 2013

Op het Huygens College in Amsterdam-West neemt volgende week een politieagent plaats in de school. Hij maakt deel uit van het veiligheidsteam dat de overlast door leerlingen in de buurt moet terugdringen.
Omwonenden hadden genoeg hadden van alle incidenten. Op de vmbo-school zitten ook twee verdachten van de dodelijke mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De problemen met intimiderend gedrag spelen echter al langer. Er waren klachten variërend van nare incidenten tot te volle prullenbakken.
Het Huygens College zegt positief te staan tegenover de komst van de agent. Een woordvoerder: ‘Vooral als het helpt de overlast in de buurt te verminderen. In de school zelf zijn geen problemen. De verzuimcijfers zijn goed, de prestaties zijn goed en de sfeer is goed’.
De agent zal een vertrouwensband gaan opbouwen met de leerlingen. Naast de agent maken ook een leerplichtambtenaar, de veiligheidscoördinator van de school en twee leerplichtassistenten deel uit van het veiligheidsteam.

Telegraaf, 10 januari 2013

‘Religieus racisme’ moet strafbaar worden

Duitsland, januari 2013

Sociale wetenschappers waarschuwen voor een ongebreideld islamofobie in Duitsland. Directeur van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep conflict en geweld van de Universiteit van Bielefeld Wilhelm Heitmeyer zegt dat vreemdelingenhaat en wrok tegen de islam steeds meer toenemen: ‘het gaat nu niet langer om Turken, maar om moslims’. De afwijzing van moslims komt in alle lage van de bevolking voor. zo stelt Heitmeyer. Heitmeyer zegt in onderzoek ontdekt te hebben dat ‘islamofobie’ ook voorkomt bij rijke en beroemde mensen.
De Centrale Raad van moslims roept daarom op om in Duitsland opgeroepen in dit verband op dat ‘islamofoob racisme’ als overtreding te beschouwen. Voorzitter van de moslimraad Aiman Mazyek breekt de staf over de overheid die criminele acties tegen moslims als xenofobie beschouwt: ‘zo raakt islamofobie versluierd’. Hij beschouwt islamofobie als een probleem dat ‘ tot het hart van de samenleving doordringt’. Mazyek pleit voor een jaarlijks racisme-rapport.

Merkur, 7 januari 2013

Koranteksten in kerstdienst op multiculturele school

Let op: dit is een ouder bericht. Noorwegen, december 2010

De vicar van de Noorse kerk Klara Vogl liet twee jaar gelden kinderen tijdens een voorbereidings kerkdienst voor kerstmis in Ellingsrud, schoolkinderen een passage uit de koran over de geboorte van Jezus voorlezen. De ouders werden hierover niet ingelicht, ook niet de ouders van de kinderen die de betreffende passages moesten voorlezen. Ellingsrud is een wijk van Oslo waar overwegend moslims wonen. Bij de voorbereidende kerstdienst waren geen islamitische kinderen aanwezig, omdat de school voor hen iets anders had georganiseerd.
De ouders tekenden achteraf protest aan. Toen een van de ouders bij de school klaagde, kreeg ze te horen dat het ging om een idee van de vicar, maar dat de betreffende leerkracht de vicar steunde.   Daarop besloot Vogl voortaan zelf om passages uit de koran voor te lezen. Vogl wil de kinderen in Ellingsrud duidelijk maken dat ‘ veel mensen van Jezus hebben gehoord, maar dat ze daarover niet allemaal dezelfde visie hebben’. Ook vindt Vogl dat de koran ‘ een prachtige versie van het geboorteverhaal’ geeft. Vogl wilde vervolgens de ouders in de betreffende regio duidelijk maken ‘ hoe wij de dingen doen. Nu er steeds meer moslims hier komen, moeten we nieuwe dingen durven doen’.
Vogl werd bij dit streven gesteund door de bisschop van Oslo, Ole Christian Kvarme. Na alle commotie twee jaar geleden besloot de school geen Koranteksten meer in kerstdiensten te gebruiken.

AINA, 26 december 2012

‘Multiculturele’ kerstboom in raadszaal Duitse stad

Duitsland, november 2012

Kinderen van basisschool Mosaik hebben in de Duitse plaats Minden een ‘multiculturele’ kerstboom in het raadhuis versierd. Christuskind en engelen zijn afgeschaft ten gunste van kerstversieringen als maan, sterren en torens met een ui erop.
Leidster Jana Kruse: ‘er zitten bij ons op school veel moslimkinderen, daarom hebben we in de catalogus gezocht naar versieringen waar alle kinderen iets mee kunnen’.
Ieder jaar mag een andere basisschool de boom in de raadszaal versieren. Kruse: ‘we hebben met kinderen uit de 4e en 5e klas vanaf november geknutseld’.
Het resultaat daarvan werd opgehangen in de 5 meter hoge kerstboom in het stadhuis.

Mindener Tageblatt, 30 november 2012
Inhoud syndiceren