Onderwijs

Al-Qaida actief in oorlog Syrië

|

Syrië, juli 2012

De aanwijzingen worden steeds sterker dat Syrië fungeert als een magneet voor soeni-extremisten, waaronder mensen die opereren onder de vlag van Al-Qaida. Het conflict ontaardt steeds meer in een strijd tussen soenitische en sji’itische moslims.
De grensovergang Bab al-Hawa met Turkije die deze week in handen viel van Syrische opstandelingen, is nu een ontmoetingspunt voor soenitische jihadi’s.
Ook verscheen een YouTube filmpje met gemaskerde en gewapende mannen die zichzelf de Free Syrian Army noemen. Op de achtergrond zijn twee Al-Qaida vlaggen te zien. De spreker zegt: ‘We vormen nu zelfmoordcellen om jihad te voeren’.
 Assistent Izzat al-Sha van de Irakese premier zei deze week: ‘De Al-Qaida strijders die in Syrië opereren zijn dezelfden als degenen die in Irak actief waren’. Het Al Nusra Front for the People of the Levant is de belangrijkste tak van Al-Qaida die actief is in Syrië, samen met de Abdullah Azzam Brigades en de Al Baraa ibn Malik Martyrdom Brigade.
Al-Qaida woordvoerder Abu Thuha uit Kirkoek in Irak zei deze week tegen de New York Times: ‘Onze grote hoop is een Syrisch-Irakese staat voor alle moslims en om dan de oorlog te verklaren tegen Iran en Israel en om Palestina te bevrijden’.  
inds afgelopen december vonden tenminste 10 zelfmoordaanslagen plaats, waarvan er 4 worden toegeschreven aan Al-Qaida’s Nusra Front.

New York Times, 24 juli 2012

Moslimvader eist vrijstelling van zwemlessen voor dochter

Duitsland, juli 2012

De Jordaanse familie Al Kathib in Bremen gaat in hoger beroep tegen het besluit van het administratieve hof in Bremen om hun 8-jarige dochter Chadiya te verplichten mee te doen aan de gemengde zwemlessen van haar school. De rechter bepaalde dat Chadiya nog te jong is om hierover in gewetensconflicten te komen. Bovendien is het zwemonderwijs een goede manier om de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw over te dragen.
Vorig jaar vroegen de ouders vrijstelling van de zwemlessen voor hun dochter aan. Ze vonden dat Chadiya alleen in speciale kleren aan de sportlessen kon meedoen, maar niet aan de zwemlessen, ook niet in een boerkini.
In Bremen geldt de regel dat meisjes vanaf de 5e klas niet mee hoeven te doen als ze daardoor in een gewetensconflict komen. Volgens de woordvoerder van de school is er bij Chadiya eerder sprake van een loyaliteitsconflict dan een gewetensconflict. Ze zou best willen zwemmen, maar wordt geconfronteerd met de religieuze eisen van haar vader.
De advocaat van de vader Matthias Westerholt: ‘ook een 8-jarig meisje is onder bepaalde omstandigheden in staat om religieuze beslissingen te nemen’.

Weser Kurier, 3 juli 2012

Moslimleerlingen hebben moeite met discussies over godsdienstvrijheid en homoseksualiteit

|

Nederland, juli 2012

Samira Bouchibti, auteur van De islam, de moslims en ik en ex-Kamerlid van de PvdA, schrijft in een artikel over een mail van een Amsterdamse docente, die regelmatig een soort ‘Lagerhuisdebatten’’ in haar klas organiseert.
Als de groep gemengd is, is er vaak niets aan de hand, maar zodra de groep uit vooral islamitische meisjes en jongens bestaat, ontstaan er problemen. De islamitische jongeren worden een kar in mul zand zodra het gaat over thema's als godsdienstvrijheid, vrijen voor het huwelijk, homoseksualiteit, of ze poneren een mening waar de honden geen brood van lusten. Of ze komen met een overduidelijk sociaal wenselijk antwoord.
De docente schrijft: 'Het kost ze moeite om af te gaan op hun eigen gevoel en verstand. Zelf na te denken. Het is een ingewikkelde puzzel. Ik praat regelmatig met ouders en bezoek ze thuis. Maar ik kende niemand die openhartig is. De moslimwereld is een gesloten bastion'.

Trouw, 3 juli 2012

Meer psychosociale problemen bij allochtone kinderen

|

Let op: dit is een ouder bericht. Nederland, 2008

Uit het inventariserende onderzoek ‘Zware bagage’ uit 2008 van de GGD Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam naar psychische problemen en verstandelijke beperkingen onder allochtone kinderen in Amsterdam, blijkt dat psychosociale problemen vaker bij niet-westerse jongeren voorkomen.
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen zijn oververtegenwoordigd in het speciaal basisonderwijs. Verhoudingsgewijs komen veel etnische jongeren terecht in de jeugdbescherming en justitiële inrichtingen en minder in de vrijwillige hulpverlening.
Turkse, Marokkaanse en alleenstaande ouders melden vaker opvoedingsproblemen dan Nederlandse ouders en tweeoudergezinnen.
Pesten kwam vaker voor bij jongens van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst (17%) in vergelijking met autochtone jongens (11,9%). Bij meisjes kwam pesten vaker voor bij Surinamers (9,5%) en Marokkanen (8,5%) in vergelijking met autochtone meisjes (5,5%).
 In 2007 was 51% van de jongeren in Amsterdam van niet-westerse afkomst, 39% van de jongeren was Nederlands.

'Zware bagage', 2008 (pdf)

Docent ontslagen vanwege anti-islam tweets

Nederland, mei 2012

Leraar Maatschappijleraar Anand Soekhoe is ontslagen door het Fioritti College in Lisse. Aanleiding zijn anti-islamitsche berichten van Soekhoe op Twitter.
Soekhoe die lesgaf aan vmbo-klassen op de school, schreef onder meer dat de islam geen geloof is, maar ‘een barbaarse achterlijkheid’. Ook riep hij linkse kiezers op om te denken aan hun kleinkinderen: ‘Anders spreken de volgende generaties Arabisch! En is de Islam staatsgodsdienst. Doe dat uw kinderen niet aan!’
Soekhoe werd op het matje geroepen door de schooldirectie en kon direct zijn spullen inleveren. Locatiedirecteur Frank Out van het Fioretti College vindt dat docenten moeten oppassen met sociale media. ‘Buiten het klaslokaal mogen ze alles zeggen, maar uitlatingen op internet kunnen leerlingen gemakkelijk terugvinden. Islamitische kinderen kunnen hiermee voor het hoofd gestoten worden’.

Leidsch Dagblad, 22 mei 2012
Telegraaf, 24 mei 2012

Taliban vergiftigt schoolmeisjes

Afghanistan, april 2012

Ongeveer 150 Afghaanse schoolmeisjes zijn vergiftigd door het drinken van opzettelijk vervuild water. Volgens regeringsfunctionarissen zitten daar radicale islamisten achter, die tegen onderwijs voor vrouwen zijn.
Sinds het Taliban-regime in 2001 werd verdreven, mogen Afghaanse vrouwen weer naar school. De Taliban verbood onderwijs voor meisjes tussen 1996 en 2001. Vorig jaar zei de Afghaanse overheid nog dat de Taliban hun verzet tegen educatie van vrouwen hadden opgegeven. Toch zijn er nog geregeld aanslagen op meisjes, leraren en hun scholen, vooral in het conservatieve zuiden en oosten van het land.

AD, 17 april 2012

‘Ja’ tegen hoofddoeken in de klas, ‘nee’ tegen mutsen

Noorwegen,december 2011

Bjørn Vesten, vader van een schoolgaande dochter, heeft een klacht ingediend bij de districtsrechtbank over het feit dat hoofddoeken in de klas wel en mutsen en kappen niet zijn toegestaan in het leslokaal.
De rechtbank echter vond dat een verbod op hoofddoeken een inbreuk zou betekenen op de godsdienstvrijheid, terwijl een verbod op mutsen en kappen een ‘veel minder ingrijpend karakter’ zou hebben. Vesten stelt zich op het standpunt dat ook mutsen en kappen voor sommige scholieren een belangrijke functie in hun identiteitsvorming hebben.
Scholiere en hoofddoekdraagster Iram Abbas: ‘in mijn klas zitten 5 meisjes die een hoofddoek dragen en daar krijgen we nooit commentaar op’. Abbas vindt niet dat er sprake is van discriminatie: ‘een muts is een uiterlijk iets en heeft vooral met mode te maken, terwijl een hoofddoek een religieus symbool is. Dat kun je dus niet met elkaar vergelijken’.

PI News, 3 januari 2012
Aftenposten, 29 december 2011

Turkse minister Baden-Württemberg wil Turkse en religieuze les op scholen en universiteiten

Duitsland, december 2011

De Integratieminister van Baden-Württemberg, Bilkay Öney (SPD) die van Turkse afkomst is, ziet de ‘migratiecultuur als integraal onderdeel van de maatschappelijke basis waarop mensen met elkaar uitwisselen’.
Öney wil een participatie- en integratiewet om het aantal (Turkse) migranten in overheidsdienst te vergroten. Ze wil dat veel vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen en  de asielwetten beëindigen.
De minister pleit voor maatregelen om leerkrachten met een migratieachtergrond in het onderwijs aan te stellen om daar het onderwijs in de ‘moedertaal’ (Turks) van de grond te krijgen. Öney vindt dat religie geschikt is om waarden over te dragen. Ze wil een gericht beleid om de universiteit toegankelijk te maken voor grotere aantallen Turkse studenten. Het curriculum moet daarop toegesneden worden, zoals ‘uitbreiding van het studieaanbod met betrekking tot islamitische godsdienstpedagogiek, zodat scholen meer islamitisch godsdienstonderwijs kunnen aanbieden’.
Öney heeft de beschikking over een budget van 26,6 miljoen euro. Dat is ruim het dubbele van het budget van het Ministerie van Binnenlandse zaken en 7 keer zoveel als het Ministerie van Milieu. 23% van de inwoners van Baden-Württemberg stemde dit voorjaar op de SPD (bij een opkomst van 66%).

PI News, 11 december 2011
Ministerium für Integration Baden-Württemberg

Islamitische school Helmond wil 9 ton niet terugbetalen

Nederland, december 2011

De Stichting Islamitische Scholen Helmond (SISH) is naar de Raad van State gestapt om het besluit van onderwijsminister Van Bijsterveldt die 9 ton terugeist van de school, aan te vechten. De SISH bestuurt een islamitische basisschool in Roermond en de basisschool Salah El Auyyoubi in Helmond.
Het ministerie zegt dat het hoogst ongebruikelijk is dat een stichting met twee scholen vijf beleidsmedewerkers en een aantal bestuursleden in dienst heeft. Bestuursleden in het primaire onderwijs zijn meestal vrijwilligers en betaalde beleidsmedewerkers bij een stichting met slechts twee scholen komen nooit voor. Een woordvoerder van het ministerie: ‘Ze hebben zich persoonlijk verrijkt met de rijksbijdrage. Het geld had moeten gaan naar onderwijzend personeel en de materiële voorzieningen’.

Eindhovens Dagblad, 20 december 2011

Kerstliederen op scholen geschrapt vanwege moslim kinderen

Denemarken, december 2011

Diverse Deense scholen waar veel kinderen van immigranten afkomst op zitten, laten kersttradities los vanwege islamitische kinderen.
De Klostervænget -school in Kopenhagen wijzigde een paar coupletten uit het lied ‘A Child is Born in Bethlehem', omdat het anders zou lijken alsof getracht werd ‘tweetalige’ kinderen te bekeren.
Op de Møllevang-school in Aarhus verzocht de schoolleiding de muziekleraar alleen liederen te kiezen die islamitische kinderen niet als aanstootgevend zouden ervaren. Leerlingen uit de derde klas hadden samen met hun ouders geprotesteerd tegen het feit dat de kinderen zongen ‘Here come your little ones, Jesus’.
Op de Nørrevang-school in Slagelse blies de school de deelname aan een kerstviering in de kerk af, omdat de priester net als altijd het ‘Onze Vader’ wilde bidden. Daardoor zouden sommige leerlingen zich beledigd kunnen voelen. Directeur Tom Schultz:’ geen enkel kind mag zich buitengesloten voelen. Daarom gaan we niet naar de kerk, maar vieren kerstmis op school’.
Voorzitter Anders Balle van de vereniging van schoolhoofden: ‘We moeten onze kersttradities niet loslaten, maar moeten ze ook niet uitdragen’. Balle vindt dat kinderen mogen weigeren om naar de kerk te gaan. De sociaal-democratische minster van Onderwijs Christine Antorini wil niet ingrijpen als scholen bepaalde liederen niet meer zingen.

Jyllands Posten, 17 december 2011
Islam in Europe, 19 december 2011
Inhoud syndiceren