Onderwijs

Moslim medicijn studentes wensen niet aan volledige curriculum mee te doen

Nederland, maart 2015

Omdat zij geen vrijstelling kregen voor een praktijkonderdeel van het vak praktische klinische vaardigheden, spannen twee islamitische studentes geneeskunde een zaak aan tegen Erasmus MC bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Alle studenten geneeskunde moeten een onderzoek uitvoeren op studiegenoten en moeten dan ook hun kleding uitdoen. De moslima's willen beslist niet dat een mannelijke student hen zou onderzoeken.  Hun verzoek om vrijstelling werd geweigerd.
Woordvoerder van Erasmus MC Drexhage: ‘Het is belangrijk dat studenten geneeskunde niet alleen kennis opdoen uit boeken. De studenten moeten ook ervaren hoe een onderzoek voelt voor een patiënt. Dat bevordert het begrip en inzicht’. Volgens Drexhage kunnen studenten er tijdens de inschrijving al van op de hoogte zijn dat dit onderdeel verplicht is.
Erasmus MC stelt dat een beslissing in het voordeel van de studentes ingrijpende gevolgen heeft voor het vak, waarin studenten leren een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Er zijn meer studenten die zich er ongemakkelijk bij voelen.

AD, 24 maart 2015

Multiculturele school verbiedt leerlingen kijken naar eclips

|

Engeland, maart 2015

Leerlingen van de North Primary School in Londen mochten op 20 maart niet naar buiten om de zonsverduistering te zien. De schooldirecteur had dit ’om culturele en religieuze redenen’ verboden. De school ziet zichzelf als een "multiculturele school met een gastvrije sfeer". Voor 97% van de ca. 400 leerlingen is het Engels de tweede taal. 

Daily Mail, 20 maart 2015
Telegraaf, 20 maart 2015

Westminster University van ‘Jihadi John’ voedingsbodem voor radicalisering; intimidatie van niet-moslim studenten

|

VS, februari 2015

Master student internationaal beleid aan Westminster University Avinash Tharoor beschrijft in een artikel in de Washington Post het geradicaliseerde klimaat van de universiteit waar ook Mohammed Emwazi ofwel Jihadi John afstudeerde. Op het eerste gezicht leek Westminster een multiculturele successtory, maar spoedig ontdekte Tharoor tekenen van islamitische radicalisering.
- Tijdens een college-discussie over de ‘democratische vrede theorie‘ van Immanuel Kant zei een nikaab-dragende studente dat ze tegen het idee was, omdat ze als ‘Moslim niet in democratie geloofde’. De docent weersprak haar niet.
- De studenten-unie sloot de enige bar op de campus, omdat ‘de bar niet rendabel’ zou zijn. Later bleek echter dat de vicepresident van de unie een fan van de radicaal- islamitische Hizb ut-Tahrir was, een organisatie die fel gekant is tegen alcohol.
- De president van de studentenunie postte op Facebook een rap van zichzelf met de titel Khilafah’s Coming Back, waarin hij de lof van het kalifaat uitdroeg en zich denigrerend uitliet over niet-moslims. Het universiteitsbestuur reageerde hier met een nietszeggende verklaring op.
- Tharoor was geschokt door de uitlating van een medestudent tijdens een Palestinadebat over ‘fucking Jews’. Studenten konden zonder sancties met antisemitische uitspraken wegkomen.
- Homoseksuele vrienden vertelden Tharoor over mensen die geen enkele moeite deden hun keiharde homohaat te verbergen.
- Een vriendin uit Zuid-Azië werd geïntimideerd door mannen die haar een ‘non-muslim bitch’ noemden.
Tharoor noemt dit als voorbeelden van het ‘wijdverspreide fenomeen van religieuze intimidatie’ op Westminster. Diverse studenten dienden een klacht in, maar daarop werd slechts met vage verzekeringen gereageerd dat men naar de zaak zou kijken. Toen hij een artikel over de zaak schreef voor de universiteitskrant, kreeg Tahroor geen enkele reactie van de universiteit of de studenten-unie.
Tharoor besluit zijn artikel: ‘de universiteit onbewust medeplichtig aan radicalisering en treedt niet op tegen islamitisch extremisme. Studenten die niet meedoen aan de islamitische radicalisering lopen risico op discriminatie en intimidate’.

Washington Post, 27 februari 2015

Moslimleerlingen op basisschool: ‘Christenen moeten dood’ en ‘Joden net zo erg als zwijnen’

|

Duitsland, maart 2015

Tijdens lessen over de Hebdo-aanslagen op een basisschool in Neu-Ulm, zeggen 9- en 10 jarige kinderen o.a. ‘Christenen moet je doden’ en Joden zijn net zo erg als zwijnen’. Ze vinden ook dat de slachtoffers van de aanslagen hun dood hebben verdiend. Een van de ergste scheldwoorden is ‘Jij christen!’
Volgens een interne schoolnotitie gaat het om kinderen die het grootste deel van hun vrije tijd in islamitische instanties doorbrengen: ‘Ze worden daar zo geïndoctrineerd, dat ze geen enkel respect voor andere religies hebben’. De schokkendste uitspraken komen van kinderen die de plaatselijke moskee bezoeken, die is aangesloten bij het Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ). De VKIZ is een van de grootse islamitische koepelorganisaties in Duitsland en is actief op veel plaatsen, waaronder internaten.
Een woordvoerder van de plaatselijke VKIZ moskee zegt dat hij niet begrijpt hoe de kinderen tot hun uitlatingen komen.

Augsburger Allgemeine, 5 maart 2015

Radicalisering steeds groter probleem op Gentse scholen; wethouder van de Groenen ziet geen probleem

België, maart 2015

Onder moslimleerlingen op Gentse scholen komt steeds meer radicalisering voor. Een schooldirecteur: ‘radicalisering is een toenemend probleem op onze school. Ik hoor hetzelfde van collega’s. En wanneer we de ouders erbij halen, steunen zij de standpunten van hun kinderen.’
Onlangs werd bekend dat twee Gentse jongeren zich in Syrië bevinden. Directrice Mania Van der Cam van KTA Mobi: ‘Ik weet ook niet wie die twee jongeren zijn. Ze zitten niet bij mij op school, maar ik merk hier wel signalen dat ook wij problemen kunnen krijgen. Jongeren tonen meer radicaal gedrag. Het gaat dan over opmerkingen over andere religies, op een toon die we niet kunnen tolereren. Voor een ander geloof dan het hunne zien ze geen plaats.’
Onderwijswethouder Elke Decruynaere (Groen) ontkent de problemen niet. ‘Maar we mogen ze ook niet buiten proportie opblazen.’

Nieuwsblad, 6 maart 2015

Scholen New York vrij met islamitische feestdagen

VS, maart 2015

Scholen in New York sluiten voortaan hun deuren op twee islamitische feestdagen: het suikerfeest en het offerfeest. Burgemeester Bill de Blasio: ‘Dit is een verandering ingegeven door gezond verstand, erkent onze groeiende moslimgemeenschap en eert haar bijdragen aan de stad’.
In andere schooldistricten in de staten Vermont, Massachusetts en New Jersey, hebben leerlingen ook al vrij op die dagen.

Telegraaf, 4 maart 2015

Lagere school in Londen: slechts 10% van kinderen spreekt Engels

Engeland, februari 2015

Uit een TV documentaire over de Gascoigne lagere school in de Londense wijk Barking East, blijkt dat de leerlingen daar meer dan 60 verschillende talen spreken. Slechts 10% heeft Engels als moedertaal. In 1997 had nog 90% van de leerlingen Engels als moedertaal.
In de documentaire is te zien hoe leraren en medeleerlingen veel tijd besteden om buitenlandse kinderen te helpen. Critici zeggen dan ook dat dit ten koste gaat van de Engelse lessen voor Engelse kinderen.
De doorstroming onder leerlingen is groot: er zijn zo’n 10 nieuwkomers per week en ongeveer evenveel kinderen verlaten elke week de school. Op een totaal van 1100 leerlingen zijn er elk jaar 300 kinderen die halfweg het seizoen komen.

Daily Mail, 7 februari 2015

School moet sluiten vanwege islamkritische opmerking leerling

Engeland, januari 2015

De christelijke Durham Free School moet sluiten, nadat onderwijsinspectie Ofsted vaststelde dat sommige leerlingen ‘discriminerende ideeën’ hadden over aanhangers van andere godsdiensten. Een van de jongens gaf een ‘fout’ antwoord op de vraag wat een Moslim is. Daarmee wordt bedoeld dat hij verwees naar terrorisme. Volgens leraren ging het slechts om één jongen.
Eerder kreeg de school zeer goede beoordelingen. Het idee bestaat dat met name christelijke scholen met weinig leerlingen uit een etnische minderheid extra kritisch worden beoordeeld door Ofsted, in een poging om Britse waarden als ‘tolerantie, eerlijkheid, respect voor andere godsdiensten’ te promoten en om extremisme te bestrijden na het Trojan Horse schandaal in Birmingham.
Simon Calvert van het Christian Institute: ‘Het regiem van waarden van Ofsted is buiten proporties. De inspecteurs vragen kinderen indringende vragen en brengen dan rapporten uit waarin ouders zich totaal niet herkennen’.

Daily Mail, 20 januari 2015

Onderwijzers op basisschool in Gent leren Turks

België, februari 2015

De Sint-Salvatorschool in Gent is een 'concentratieschool': in kleuter- en lager onderwijs zitten 26 verschillende nationaliteiten. Iets meer dan de helft van de leerlingen is Belg, maar heeft vaak een migratieachtergrond. Bijna een kwart is Bulgaars, er zijn Syrische, Pakistaanse en Afghaanse kinderen en kinderen uit Afrika.
De school werkt met een z.g. 'transfermodel', waarbij de verschillende talen worden gebruikt om Nederlands te leren. Leerkrachten leren Turks of Bulgaars. Leraren Poelman en Vandendriessche: ‘Het is een kwestie van wederzijds respect. Als een leerling iets niet goed begrijpt, helpt het als we het duidelijker kunnen maken met bijvoorbeeld een Turks woord. Sommige ouders haalden daarom hun kind van school, maar het is toch geweldig, dat een kind zomaar een nieuwe taal aanleert?’
Directrice Tamara Sinia: ziet de verschillende talen op de school niet als een probleem, maar als een schat: "Het is jammer dat velen 'taal' en 'probleem' in één zin gebruiken, want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De wereld verandert, wie dat nu nog niet door heeft, moet dringend zijn ogen openen’.

HLN, 12 februari 2015

Moslimleerlingen bij Holocaust-les ‘Ik zou ze allemaal opblazen in die Ghetto’

|

Nederland, januari 2015

De joodse scholier Noah Glimmerveen zat tijdens zijn middelbare schoolperiode op een ‘zwarte’ school met veel moslimleerlingen. In een artikel vertelt hij wat hij meemaakte met islamitische klasgenoten. Over het algemeen keuren ze de Holocaust goed of bagatelliseren het.  
Tijdens lessen over de Holocaust hoorde Glimmerveen regelmatig uitspraken als ‘Maar meester, Hitler was een goede man’, ‘Wat hij gedaan heeft was goed voor die Joden, leren ze van’, ‘Kankerjoden’, ‘Lekker voor ze’ of ‘Ik zou ze allemaal opblazen in die Ghetto’.
Volgens meerderen was Adolf Hitler ‘een goeie man, inshala’ en ‘Allah haat Joden’. Als Glimmerveen dit bij de leerkracht ter sprake bracht, vergoelijkte deze het ‘Ze weten niet wat ze zeggen’. Ook zag Glimmerveen dat een jongen een swastika en ‘Heil Hitler’ op zijn hand schreef. Recenter zag hij jongens die sympathie uitten voor de aanslag op Charlie Hebdo of benoemden het als een ‘zionistisch complot’.
Zie ook: Moslimleerlingen steken vingers in oren bij lessen over Holocaust

Opiniestukken, 26 januari 2015
Inhoud syndiceren