Onderwijs

Scheidingsmuur tussen mannen en vrouwen op Libische universiteit

Libië, mei 2014

Islamistische militanten voeren in steeds sterkere mate een islamitische agenda in op Libische universiteiten. Onder Khadaffi waren de universiteiten gemengd, maar onlangs sloot de universiteit van Omar al-Mokhtar in terroristenbolwerk Derna een overeenkomst met islamisten om een muur tussen vrouwelijke en mannelijke studenten op te trekken. Vrouwelijke studenten moeten een hoofddoek en los vallende lange kleding dragen.
De overeenkomst kwam tot stand na een twee jaar durende intimidatie campagne. De extremisten voerden een lastercampagne tegen de universiteit, er werden wapens op de campus ingevoerd en zowel studenten als hoogleraren werden met de dood bedreigd. Diverse hoogleraren verlieten Derna en zijn op zoek naar een baan in Benghazi en Tripoli.
De islamistische Abu Saleem Brigade bood de universiteit een overeenkomst aan: in ruil voor een islamitische dresscode voor studentes en een scheidingsmuur tussen mannen en vrouwen, garandeert de Brigade de veiligheid op de campus. De nieuwe Libische premier Maiteeg wordt gesteund door de Moslim Broederschap en de Libyan Islamic Fighting Group, die op de lijst van terroristische organisaties van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken staat.

Gatestone Institute, 14 mei 2014

Paaseieren schoolkinderen afgepakt door moslim klasgenoten; 25 scholen in Birmingham onderzocht op islamitische infiltratie

Engeland, april 2014

Paaseieren die kinderen mee naar hun school in Birmingham namen, werden hun afgepakt door ‘Moslim patrouille groepen’ . De betreffende school is één van de 25 openbare scholen die op dit moment worden onderzocht op infiltratiepogingen door islamitische hardliners.
Een moeder die anoniem wil blijven uit angst voor represailles, vertelt dat groepen oudere leerlingen eieren van jongere kinderen afpakten en dat de onderwijzers dit negeerden: ’Mijn dochter nam een paasei mee voor een vriendje, en een jongen pakte het haar af en smeet het tegen de muur’. ‘Een meisje van 11 bracht een paashaasje mee om dat te laten zien, en ze pakten het haar af. We mogen niet meer praten over kerst en andere niet-islamitische feesten. En de onderwijzers doen alsof ze dat niet zien. Oudere jongens geven meisjes een uitbrander als ze geen hoofddoek dragen’.
De benoeming van het voormalige hoofd terrorismebestrijding van Scotland Yard als onderzoeksleider naar islamisering van de 25 scholen in Birmingham leidde tot kritiek van o.a. de voorzitter van de gemeenteraad Albert Bore: ‘De grote moslim gemeenschap hier in Birmingham voelt zich vast wat ongemakkelijk dat een terreurspecialist als Gove dit onderzoek leidt en niet iemand met een onderwijskundige achtergrond’. Het hoofd van de politie onderschrijft deze conclusie.
Zie ook: 
Britse scholen discrimineren niet-moslims
Oproep tot islamitisch gebed op openbare school

News National Post, 21 april 2014

Amerikaanse overheid stimuleert islam in Tsjechië

|

Tsjechië, 14 april 2014

De Tsjechische regering heeft een nieuw project goedgekeurd om reclame voor de islam te maken in openbare lagere en middelbare scholen in het hele land. Het project – ‘moslims zoals zij gezien worden door de Tsjechische schoolkinderen’ – wordt geleid door de groep Muslimove die de belangen van de islam behartigt en wordt gefinancierd door de Amerikaanse belastingbetalers met een subsidie van de Amerikaanse ambassade in Praag. In het kader van het project vinden ook lezingen en workshops plaats in de Openbare Bibliotheek van Praag. 
Door het project leren schoolkinderen ondermeer 'islamofobische informatie kritisch te analyseren'.  
Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken stimuleert de islam ook in andere Europese landen, zoals Spanje, Ierland, Oostenrijk, Belgie, Frankrijk en Noorwegen. 

Gatestone Institute, 14 april 2014
Gatestone Institute, 6 december 2012

Eredoctoraat Hirsi Ali gaat niet door na protest moslimorganisatie

VS, april 2014

De Amerikaanse Brandeis University komt terug op het besluit om een eredoctoraat te verlenen aan Ayaan Hirsi Ali. De Council on American-Islamic Relations (CAIR) riep haar achterban op om via email en social media tegen het eredoctoraat van Hirsi Ali te protesteren. CAIR stuurde ook een brief aan de rector van Brandeis, Frederick Lawrence, waarin er op wordt gewezen dat Hirsi Ali een ‘notoire islamofoob’ zou zijn.
CAIR-woordvoerder Ibrahim Hooper: ‘ze is een van de ergste islamhaters in Amerika en ook wereldwijd. Ik denk dat Brandeis geen kwade bedoelingen heeft gehad, maar dat ze een beetje in de maling zijn genomen’.
In een verklaring stelt Brandeis: ‘we betreuren het voor alle betrokkenen dat we ons niet bewust zijn geweest van mw. Hirsi Ali’s staat van dienst met betrekking tot anti-islam opmerkingen, hoewel die overal gepubliceerd zijn. We kunnen er niet omheen dat haar opmerkingen in het verleden niet overeenkomen met de kernwaarden van Brandeis University’. Hirsi Ali is nog wel welkom als gastspreker op de universiteit.
Eerder probeerde CAIR de Tea Party er van te weerhouden islamcritica Pamela Geller uit te nodigen. Ook oefende CAIR druk uit op radiostation KSFO 560 om twee islamkritische presentatoren te ontslaan. De American Library Association trok haar uitnodiging aan Robert Spencer als spreker in na druk van CAIR. In 2009 kwam Free Speech Summit onder het CAIR-vuur te liggen vanwege een uitnodiging aan Geert Wilders.

New York Times, 8 april 2014

‘Vervroeg Britse eindexamens wegens ramadan’

Engeland, april 2014

Onderwijsdeskundigen willen dat middelbare scholen de toetsen 2016 en de jaren daarna eerder afnemen vanwege de ramadan, omdat hongerige scholieren slechter scoren.
De examens worden altijd in mei en juni gemaakt en in 2016 valt de ramadan in juni. De jaren daarna begint de vastenperiode steeds 10 dagen eerder. In Nederland starten de eindexamens altijd half mei; in 2018, 2019 en 2020 zal de ramadan in die examenperiode vallen.
Een ander voorstel is dat toetsen alleen 's ochtends afgenomen worden, als vastende moslimkinderen nog niet zo hongerig zijn omdat de maaltijd na zonsondergang korter geleden is. Een 2e alternatief is dat moslimleerlingen extra punten krijgen.

Volkskrant, 6 april 2014

Oproep tot islamitisch gebed op openbare school

Engeland, maart 2014

Een openbare school in Birmingham investeerde 70.000 pond in de installatie van luidsprekers op het schoolplein. Daarmee worden leerlingen opgeroepen tot het gebed.
Op de school zitten veel islamitische scholieren. De school zou niet-moslim personeel slecht behandelen. Meisjes mogen niet meedoen aan naschoolse tennisles, omdat de tennisleraren allen mannen zijn. Islamscholing is verplicht.
Een klokkenluider zegt tegen de Sunday Times: ‘De vraag rijst waarom een openbare school dergelijke speakers zou installeren’. Volgens een woordvoerder van de school worden de luidsprekers echter gebruikt tijdens feesten en evenementen. Een bureau voor de financiering van het Britse onderwijs onderzoekt de zaak nu. De school stond al onder toezicht vanwege inadequaat leiderschap.

PowNed, 23 maart 2014

Salafistisch plan om openbare scholen te veranderen in moslimscholen

Engeland, maart 2014

Onlangs opgedoken documenten over een ‘Trojaans paard’ plan van salafisten voor een islamitische overname van openbare scholen, worden onderzocht door de gemeente Birmingham. In de documenten die in bezit zijn van de Sunday Times wordt opgeroepen om ‘een eind te maken aan de corrupte opvoeding van kinderen door seksuele voorlichting, lessen over homoseksualiteit, christelijke gebeden en gemengd zwemmen en sporten’.
In de documenten staan plannen om schoolhoofden in islamitische wijken te verdrijven en scholen om te bouwen tot opleidingen op religieuze basis. Ouders worden opgeroepen de vastberadenheid van schoolhoofden te ondermijnen, zodat ze zullen vertrekken.
Een van de scholen die de salafisten in het vizier hebben is de basisschool Regents Park waar schoolhoofd Tina Ireland een uitstekende beoordeling van de inspectie (Ofsted) kreeg, maar die ontslag nam nadat vorig jaar vragen waren gerezen over examenresultaten.
De salafistische documenten moeten worden gezien tegen de achtergrond van de dreigende sluiting van de islamitische Al-Madinahschool in Derby, waar vergaande sekseapartheid heerst en waar niet-islamitische kinderen onder druk worden gezet om islamitische kleren te dragen.
Ook voor de seculiere Park View Academy in Birmingham bestaat het vermoeden dat de schoolleiding niet-moslim leerkrachten langs de zijlijn zet en dat ze probeert om islamitische lessen in te voeren. De gemeente Birmingham heeft alle relevante informatie inmiddels aan de politie overgedragen.

Huffington Post, 2 maart 2014

Moslimouders in actie tegen onderwijs over ‘gendertheorie’

Frankrijk, januari 2014

Honderden Franse ouders, zeer overwegend moslims, houden hun kinderen thuis uit protest tegen onderwijs in de 'gendertheorie'.De bedoeling van het onderwijs is dat kinderen aan de hand van een 'ABCD van de gelijkheid' gaan nadenken over de stereotype rolverdeling tussen jongens en meisjes. Maar de ouders denken dat onderwijzers pornofilms vertonen en kinderen leren masturberen.
Activiste Farida Belghoul, vroeger communiste voedt de onrust onder de ouders via sms en social media die ouders opriep de school één keer per maand te boycotten op een z.g. ‘Dag van de terugtrekking’. Belghoul: ' Ze leren onze kinderen dat ze niet als jongen of meisje geboren worden, maar zelf mogen kiezen. Homo's en lesbiennes worden uitgenodigd om over hun voorkeur te spreken. De kuisheid en de integriteit van onze kinderen wordt aangevallen'.
 De actie van Belghoul leidde tot geruchten dat Joden naar school komen om te kijken of de kinderen jongens of meisjes zijn. Op een school in Straatsburg bleef een derde deel van de kinderen thuis, op een school in Meaux bij Parijs was dat 20%.
Onlangs riep Belghoul 2014 uit als het ‘ jaar van de jurk’’, vrouwen zouden geen broek meer moeten dragen.

Volkskrant, 30 januari 2014
Wikipedia over Farida Belghoul

Ibn-Ghaldoun: school kneep oogje dicht bij gesjoemel; lerares weggepest

Nederland, januari 2014

Uit nieuwe documenten uit het strafproces tegen 11 leerlingen van de islamitische school Ibn-Ghaldoun blijkt dat leerlingen uit 6VWO probleemloos hun gang konden gaan, omdat ze als leerlingen van een islamitische school als uithangbord werden gezien die het eindexamen ten koste van alles moesten halen.
De meeste leerlingen hadden bij het begin van het 6e schooljaar taalachterstand, sommigen waren ‘aartslui’, enkelen hadden nooit over mogen gaan. Cijfers van leerlingen werden gewijzigd, zodat ze over konden gaan.  Ze waren niet gewend om huiswerk te maken, om te lezen, om te werken in en buiten de les. Zo blijkt uit ondervraging van docenten.

 ‘Holocaust heeft nooit plaatsgevonden’
Vooral de autochtone docente Nederlands moet het ontgelden. Ze krijgt te horen: ‘Waarom moeten wij Nederlands leren, terwijl we dat misschien niet eens willen gebruiken?' En: ‘U denkt toch zeker niet serieus dat de Holocaust heeft plaatsgevonden?’ De leerlingen weigeren een boek van Saskia Noort te lezen vanwege een passage over een vinger die langs een hals naar de borst glijdt. Dit boek vinden ze smerig en pervers. Toen de docente een alternatief boek voorstelde, werd ze in gebrekkig Nederlands op de vingers getikt door een imam. Tijdens een docentenvergadering blijken de meeste leerkrachten het boek ook pervers te vinden.

Inbraak bij lerares
De docente Nederlands mag het woord hond niet zeggen. De docente wordt 'racistisch en anti-islamitisch' genoemd. Ze wil de klas het succes van Wilders laten analyseren, dan volgt een handtekeningenactie om haar weg te krijgen. Iedereen die niet tekent is 'een slechte moslim'. Ze wordt door een van de vaders in het gezicht gespuugd. De lerares doet aangifte bij de politie, maar trekt deze in als er bij haar wordt ingebroken.
Een leraar plakt de beelden van Griekse goden af, 'anders komen er moeilijkheden van'.

Als plotseling hoge cijfers op een schoolonderzoek worden gehaald, vermoedt rector Renders fraude, maar dat valt niet te bewijzen. ‘We moeten het maar laten rusten’. Bij de examenroof waren er maar 2 of 3 leerlingen die er niets mee te maken wilden hebben. Deze week staan 11 leerlingen voor de rechter voor het stelen van 27 examens die voor bedragen tussen 20 en 250 euro werden verkocht in bibliotheken in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam.
Zie ook: Wantoestanden Ibn Ghaldoun

AD, 25 januari 2014

Wantoestanden Ibn Ghaldoun

|

Nederland, januari 2014

De leerlingen van de vwo-eindexamenklas van de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam stonden "boven de wet" en konden er een potje van maken.
Uit nieuwe documenten uit het strafdossier tegen 11 leerlingen blijkt dat de leerlingen hoe dan ook moesten slagen om de naam van de school hoog te houden. Ze mochten spieken en onderhandelen over behaalde resultaten. Leraren die niet aan deze "cultuur" wensten mee te doen, werden onder druk gezet of beschuldigd van racisme.
Sommige leerlingen weigerden Nederlandse lessen te volgen omdat ze "Nederlands toch nooit nodig zouden hebben".

NOS, 25 januari 2014
Trouw, 25 januari 2014
Inhoud syndiceren