Onderwijs

Studentenorganisatie trekt steunverklaring Koerden in, vanwege ‘islamofobie’

Engeland, oktober 2014

De Britse overkoepelende studentenorganisatie National Union of Students (NUS) heeft een veroordeling van ISIS en steunbetuiging aan de Koerden die ISIS bevechten, teruggetrokken, omdat sommige leden de verklaring als ’islamofoob’ bestempelden.
De verklaring die tevens oproept tot eenheid onder moslims en al was aangenomen door de Schotse afdeling, werd geblokkeerd door de vertegenwoordigster van ‘zwarte belangen’ binnen de NUS, Malia Bouattia. Bouattia stelt in een verklaring: ‘We zien dat de veroordeling van ISIS een rechtvaardiging vormt voor oorlog en flagrante islamofobie’. Veel linkse leden van NUS stemden daarna tegen de steunverklaring van de Koerden.
Indiener van de steunverklaring Daniel Cooper schreef op zijn blog: "Dit zegt veel over de stand van zaken in de huidige studentenbeweging, die in de wurggreep zit van identity politics". ‘Identity politics’ focust sterk op groepsbelangen, op basis van ras, sekse of religie.

Independent, 15 oktober 2014

Kinderen doen mee aan onthoofdingstheater in Canadese moskee

Canada, oktober 2014

In de Jaffari moskee in Thornhill, Ontario doen kinderen van 4 en 5 jaar mee aan een theaterstuk waar onthoofdingen in voorkomen. Een jongetje zit op de grond terwijl een ander jongetje hem van achter benadert met een machete. Op het eind van het stuk zegt de ‘onthoofder’: ‘Hier zijn de hoofden’.
Het stuk zou gaan over het martelaarschap van de kleinzoon en broer van profeet Mohammed. Dit verhaal behoort tot de grote tragedies in de shi’itische islam.
De moskee kwam eerder in opspraak met plannen voor de bouw van een appartementencomplex alleen voor moslims. De moskee onderwijst uit boeken waarin Joden met nazi’s worden vergeleken.

WND, 4 oktober 2014

Moslim-extremisten infiltreren scholen in Londen: ‘nog erger dan Birmingham’

Engeland, september 2014

Een aantal scholen in de Oost-Londense wijk Tower Hamlets is geïnfiltreerd door moslim extremisten die proberen leerlingen en staf te bekeren. Volgens het ministerie van onderwijs (DfE) is de situatie nog erger dan op de scholen in Birmingham, die via het zogenoemde Trojan Horse script zijn geïnfiltreerd door moslim hardliners. Een bron in Whitehall: ‘Tower Hamlets is nog erger dan Birmingham omdat de moslimfundamentalisten meer geïntegreerd zijn in de omgeving’.
In Tower Hamlets wonen veel moslims, de wijk haalde onlangs de kranten omdat er een ISIS-vlag hing. Eerder werden bewoners geïntimideerd door moslimextremisten die hen verboden alcohol te drinken of die werden gewezen op hun ‘onzedige’ kleding.
Zie ook: Islamcomplot voor infiltratie openbare scholen in Birmingham

International Business Times, 28 september 2014
Sunday Times, 28 september 2014

ISIS-kalifaat onderwijs: muziek, geschiedenis en sport taboe

Syrië, september 2014

Uit verslagen van kritische bloggers uit de ‘hoofdstad’’ van het ISIS-kalifaat, de Syrische stad Raqqa blijkt dat het ISIS ‘Onderwijsbureau’ de vakken geschiedenis, muzikale en kunstzinnige vorming, sociologie, sport, filosofie en kennis van het christendom uit het onderwijs schrapt.
Woorden als ‘vaderland’ en ‘Syrië’ worden vervangen door de term Islamitische Staat. In de wiskundelessen mogen geen rekenvoorbeelden worden gebruikt die verwijzen naar rente, democratie en verkiezingen. In de lessen natuurwetenschappen mag de evolutietheorie van Darwin nooit worden genoemd. Een andere aanwijzing van het ‘Onderwijsbureau’: ‘Leraren dienen hun leerlingen te vertellen dat alle natuurkundige en scheikundige wetten behoren tot de wetten van God en Zijn schepping’.
Alle leraren in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs zijn verplicht een cursus te volgen door Syrische ISIS-leraren, om hen de ISIS-onderwijsbeginselen bij te brengen. Wie deze cursus niet met succes afrondt, mag geen onderwijs meer geven.

Post Online, 2 september 2014

Secretaris islamitisch onderwijs blijkt ISIS-fan

|

Nederland, augustus 2014

De secretaris van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) in Amsterdam, Abdoe Khoulani, plaatste eerder op zijn Facebookpagina een steunbetuiging voor ISIS: ‘Leve Isis en Inshaa Allah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’. Ook schreef hij op Facebook dat hij hoopt dat de 'zionistische nederzetting' Israël 'liever vandaag dan morgen getroffen wordt door een tsunami van Allah'.
De SIO wil een islamitische VO scholengemeenschap starten op dezelfde plek waar het Islamitisch College Amsterdam (ICA) was. Het ICA moest in 2010 wegens onvoldoende leerlingen en slechte onderwijsresultaten de poort sluiten. De SIO-aanvraag is inmiddels goedgekeurd door het ministerie van OCW. De gemeente Amsterdam weigert vooralsnog een huisvestingsverklaring af te geven op grond van de uitspraken van Khoulani. Het SIO-bestuur zegt extremisme en terrorisme af te wijzen en vecht de weigering bij de rechter aan.
Khoulani is tevens gemeenteraadslid in Den Haag voor de islamitische Partij voor de Eenheid.

Parool, 1 augustus 2014
Parool, 4 augustus 2014
Parool, 23 juni 2014
Post Online, 23 juni 2014
Trouw, 19 juni 2014
Trouw, 20 juni 2014
Overheid, 7 juli 2014

Islamcomplot voor infiltratie openbare scholen in Birmingham

Engeland, juli 2014

Volgens een onderzoeksrapport van terreurspecialist Peter Clarke, was er sprake van een welbewuste en gecoördineerde poging van fundamentalistische Pakistanen om het management van tenminste 10 openbare scholen in Birmingham te infiltreren, en om te vormen tot scholen waar een harde en orthodoxe vorm van de soennitische islam zou heersen.
Waarschijnlijk is het complot gebaseerd op een gedetailleerde blauwdruk voor de islamisering van openbare scholen uit 2007 door Tahir Alam voor de Muslim Council of Britain (MCB). Alam was voorzitter van de Park View Educational Trust die 6 scholen in Birmingham beheert.

Angst om islamofoob genoemd te worden
De Pakistaanse mannen intimideerden schoolhoofden en pestten ze weg. Er werd hen geen haarbreed in de weg gelegd door de gemeentelijke autoriteiten, omdat die bang waren om te worden beschuldigd van islamofobie. Uit het Clarke-rapport en uit een rapport van gemeentelijk onderzoeker Kershaw, blijkt dat dat sommige kinderen werden gedwongen tot islamitisch gebed. Een van de scholen pakte een jongetje zijn bal af toen hij weigerde moslimgebeden op de speelplaats te zeggen.

Segregatie
Meisjes mochten niet meer aan tennislessen meedoen ‘ omdat het beleid van de school niet toestaat dat meisjes les van een man krijgen en dat ze meedoen met jongens’. Een toernooi werd afgeblazen omdat de organisatie niet kon garanderen dat er geen mannen zouden komen.

Anti-christelijk, anti-joods en anti-hindoe
Op Golden Hillock school vertelde een leraar de kinderen om niet naar christenen te luisteren omdat ze allemaal leugenaars waren. Een andere leraar zei de kinderen dat ze blij moesten zijn dat ze moslim waren en niet zo onwetend waren als christenen en joden’. De Highfield basisschool wilde Arabische lessen gaan geven, tegen de wens van de ouders in. Op Nansen school werden de Franse lessen vervangen door Arabische lessen. Op diverse scholen werd kerst noch het Hindoe Divali lichtfeest gevierd.
Op de Oldknow academie mochten kinderen geen kerstkaarten meer versturen en kregen te horen dat het ‘onvoorstelbaar is dat christenen het kerstverhaal geloven’. De kinderen moesten 'nee, nee ,nee, dat doen we niet’ schreeuwen op de vraag of ze kerst zouden vieren.
Op de Saltey school moest de keuken uitsluitend halal voedsel bereiden, hoewel werd gewaarschuwd dat daar een prijskaartje aan zou hangen. Het woord seks zou niet meer genoemd mogen worden. Op de Adderley basisschool moesten zwarte gordijnen voor het de ramen van het gymnastieklokaal hangen en mochten de kinderen geen Pasen en kerst vieren.

Antiwesters internetforum
Leidinggevenden van de Park View Educational Trust zetten een internetforum de 'Park View Brotherhood' op, waarop ondermeer was te lezen dat de moord op drummer Lee Rigby en de aanslag op de Boston Marathon fake waren. Het forum was zeer anti-westers van toon en ook gericht tegen het Britse leger. In een item over het homohuwelijk stond ondermeer ‘Deze beesten gaan op volle kracht los’.
Een broer van een van de leidinggevenden van de Park View Educational Trust, is een veroordeelde terrorist.
Zie ook: 'Operatie Trojaans Paard' treft scholen in Birmingham

Operation 'Trojan Horse' (Wikipedia)
Guardian, 18 juli 2014
Birmingham Mail, 26 juli 2014

'Operatie Trojaans Paard' treft scholen in Birmingham

| |

Engeland, juli 2014

'Operatie Trojaans Paard' op scholen in Birmingham zorgt voor commotie. Op grond van een uitgelekte brief werden fundamentalistische soennitische moslims in Birmingham verdacht van een machtsovername op scholen in deze stad. De Britse minister van onderwijs Gove vroeg het oud hoofd van de dienst terrorismebestrijding van de Londense politie, Peter Clarke, de affaire te onderzoeken. Eind juli verscheen zijn onderzoeksrapport. Volgens Clarke is er sprake van een 'gecoördineerd, weloverwogen en voortdurende actie om een intolerante en agressieve fundamentalistische islamitische leer te introduceren op een aantal scholen' in Birmingham.
Een chronologisch overzicht.  
November 2013. Er wordt een anonieme brief bezorgd bij de gemeenteraad van Birmingham die al snel de naam 'Trojaans Paard brief' krijgt. 
December 2013. De gemeenteraad stuurt deze brief naar de eenheid voor terrorismebestrijding van de West Midlands. Het complot waar de brief over gaat, omvat o.m. een plan om schoolhoofden van openbare scholen te vervangen door mensen met 'streng islamitische principes'. 
Maart 2014. De politie zegt dat het bij de 'Trojaans Paard brief' niet om een hoax gaat. Er blijkt ook een document  te bestaan in 2007 geschreven door Tahir Alam  e.a. ten behoeve van de Muslim Council of Britain met daarin een gedetailleerde blauwdruk voor de islamisering van openbare scholen in Engeland. Alam is voorzitter van de Park View Educational Trust die 6 scholen in Birmingham beheert.
April 2014. Albert Bore verklaart namens de gemeenteraad dat onderzoek wordt gedaan naar 25 scholen na 200 klachten in verband met beschuldigingen van 'coups' door moslimfundamentalisten. Ian Kershaw, een voormalig schoolhoofd krijgt opdracht om de zaak te onderzoeken. 
April 2014. Michael Gove, minister van onderwijs, stelt terrorismedeskundige Peter Clarke aan om namens de regering onderzoek te doen naar een mogelijke coup door moslimfundamentalisten. 
Juni 2014. 5 van de 21 scholen die gecontroleerd zijn door onderwijsinspectie Ofsted worden onder toezicht geplaatst: Park View, Golden Hillock, Saltley, Oldknow en Nansen. De hoofdinspecteur van de onderwijsinspectie Wilshaw, zegt dat er 'een cultuur van angst en intimidatie' heerst binnen de scholen. 
Juni 2014. Het schoolbestuur van Saltley neemt ontslag uit protest tegen de behandeling van de school. 
Juli 2014. De bestuursleden van de Park View treden af uit protest tegen een 'gecoördineerd en kwaadaardig' offensief onder leiding van de minister van onderwijs Gove. 
Juli 2014. Clarke's rapport stelt dat sprake is van 'gecoördineerd, weloverwogen en voortdurende actie om een intolerante en agressieve fundamentalistische islamitische leer te introduceren op een aantal (openbare) scholen' in Birmingham. 
Juli 2014. Kershaw's rapport concludeert dat de gemeenteraad van Birmingham op een 'rampzalig' manier heeft nagelaten om actie te ondernemen toen een aantal moslims een fundamentalistische versie van de islam in de scholen introduceerde, omdat ambtenaren bang waren te worden beschuldigd van islamofobie.
Juli 2014. Het schoolhoofd van Park View, Monzoor Hussain, is ontslagen. Het plaatvervangend schoolhoofd van de basisschool Nansen, Razwan Faraz, is geschorst. Beiden behoren tot de harde kern van het Trojaans Paard complot.
Juli 2014. De Britse Moslimraad (Muslim Council of Britain) houdt in een reactie op het onderzoeksrapport van Clarke vol dat de 'Trojaans Paard brief' fake is en zegt elke vorm van terrorisme en extremisme te veroordelen en verklaart geen bewijzen daarvan te zien op scholen in Birmingham.

Wikipedia, Operation Trojan Horse
UK Government, Report into allegations concerning Birmingham schools arising from the ‘Trojan Horse’ letter (Clarke)
Birmingham, Investigation Report Trojan Horse letter (Kershaw)
The Guardian, 17 juli 2014
The Guardian, 18 juli 2014
Birmingham Mail, 26 juli 2014
Christian Voice, 3 mei 2014
The Telegraph, 25 april 2014
Birmingham Newsroom, juli 2014
Muslim Council of Britain, 23 juli 2014

Wanbeleid islamitische school: angstcultuur en onverklaarbaar hoge Cito-scores

Nederland, juli 2014

Er heerst een wanbeleid bij de islamitische basisscholen El Amien I en II in Osdorp en Bos&Lommer. Volgens de onderwijsinspectie is sprake van een angstcultuur, worden er onrechtmatige uitgaven gedaan en zijn Cito-scores onverklaarbaar hoog.
Directeur/bestuurder Mohamed Oemar Arjen raakte in 2004 ook in opspraak toen een deel van de subsidie voor salarissen werd misbruikt. Arjen kan 'zonder overleg vooraf en zonder verantwoording achteraf beslissingen nemen'. Ook financiële, hoewel dat in strijd is met (interne) regels.
Arjen richtte in 1990 El Amien I op en in 2002 El Amien II. Hij is zelden op de scholen en is een paar keer vervangen door interim-bestuurders, die steeds na ruzie met Arjen weer vertrokken.
Een ouder in de medezeggenschapsraad die een kritische mail over het bestuur verzond, werd uit de raad gezet. Veel personeel durft niet voor zijn mening uit te komen. De inspectie signaleert onrechtmatige uitgaven aan leerlingenvervoer. Ook andere islamitische scholen gebruikten daarvoor in het verleden ten onrechte rijkssubsidie. El Amien besteedde na te zijn gewaarschuwd nog eens bijna 92.000 euro rijksgeld aan het vervoer.

Parool, 15 juli 2014

Marokkaanse vrouw vermoordt onderwijzeres

|

Frankrijk, juli 2014

Lerares Fabienne Terral-Calmès uit het Zuid-Franse Albi is ten overstaan van haar leerlingen neergestoken door de Marokkaanse vrouw Rachida. De reguliere pers beweert dat het zou gaan om een labiele Spaanse vrouw die is opgenomen in een psychiatrische inrichting. De buren spreken in TV-interviews echter over Rachida.
Onlangs verscheen in Frankrijk een onderzoek waaruit blijkt dat leraren in Frankrijk vooral te lijden hebben van ouders, meer dan van kinderen.
Volgens publiciste Malika Sorel van Algerijnse afkomst, zien allochtone ouders bewust of onbewust de school als een ‘onderdrukking en onteigening’ door het gastland. Sorel: ‘De ouders voelen heel snel dat het de tussenkomst van het onderwijs van de Republiek is, die mogelijk de omvorming van hun kinderen bewerkt. Dat is de reden waarom zij er een diepe argwaan tegen koesteren’.

Katholiek Nieuwsblad, 7 juli 2014

Sociale controle op school door moslimkinderen

Noorwegen, 25 juni 2014

Op een basisschool in de Noorse plaats Groruddalen is sociale controle door moslimkinderen steeds vaker aan de orde. Een 6-jarig meisje kreeg van haar islamitische klasgenootjes te horen dat Allah haar zou straffen omdat ze een korte broek droeg. Ook vragen de moslimkinderen steeds vaker aan hun klasgenootjes van welk geloof ze zijn, omdat ze thuis te horen krijgen dat ze alleen met brave moslimkinderen mogen spelen. Meisjes die geen hoofddoek dragen, krijgen te horen dat ze ‘slechte meisjes’ zijn.
Minderhedenwerker in Goruddalen Michael Cruz zegt dat sociale controle op het schoolplein van de basisschool steeds vaker voorkomt. Schooldirecties doen vaak niets omdat ze geen moslims willen discrimineren.
Hetzelfde probleem speelt op basisscholen in de hoofdstad Oslo. Kinderen worden door klasgenoten op de vingers getikt omdat ze varkensvlees eten of omdat meisjes een topje dragen. Een moeder vertelt dat haar dochtertje al diverse keren huilend thuis is gekomen, omdat ze te horen kreeg dat ze ‘geen goede moslim’’ was. Het meisje krijgt als gevolg daarvan steeds vaker nachtmerries. De moeder zegt dat de schoolleiding niets aan het probleem doet.

NRK, 25 juni 2014
Inhoud syndiceren