Onderwijs

Turks onderwijs islamiseert: hoofddoekverbod opgeheven

Turkije, november 2012

De Turkse premier Erdogan heeft het hoofddoekenverbod voor islamitische scholen opgeheven. Eerder dit jaar gaf Erdogan aan dat hij de Turkse jeugd 'een religieuze opvoeding' wil geven.
Kritiek op de hoofddoekmaatregel komt o.a. van onderwijsvakbond Egitim-Sen: ‘de maatregel laat zien in welke mate het onderwijssysteem religie krijgt opgelegd'.
De gedeeltelijke opheffing maakt deel uit van een groter pakket maatregelen. Zo wordt het dragen van een schooluniform een vrijwillige keuze, buiten het religieuze onderwijs. Op last van de regering zijn er afgelopen jaar ruim duizend imamscholen in Turkije bijgekomen. De leerlingen krijgen daar tien uur per week koranles. De kinderen op de imamscholen komen vaak uit armere gezinnen met een lager onderwijsniveau.

Trouw, 29 november 2012
Hababam, 14 november 2012

Universiteit Brussel zwicht voor allochtonen

België, november 2012

Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) heeft haar studenten opgeroepen zich niet meer provocerend te verkleden tijdens een ontgroening, nadat een mannelijke student door allochtonen was verkracht.
Het 19-jarige slachtoffer keerde verkleed als vrouw terug van zijn studentendoop, toen hij door een groepje allochtone jongeren werd omsingeld. Ze stalen zijn gsm en duwden hem vervolgens in een parkeergarage waar ze hem verkrachtten.
 De HUB zegt dat dergelijk gedrag voor sommige groepen provocerend kan zijn. Studentenbegeleider Marc Ophalvens: ‘Het thema waarbij mannen zich in vrouwen verkleden en vrouwen in mannen, mag niet meer. Want bepaalde groepen ervaren dat als provocerend’.
De Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille, reageert ontzet: ‘Het mag nooit de boodschap zijn dat het slachtoffer zich moet aanpassen’. De politicus van de groenen vindt dat de HUB een fout signaal uitzendt. Hij hoopt dat de universiteit terugkomt op haar besluit: ‘Aan zelfcensuur doen we niet’

Knack, 26 november 2012
Telegraaf, 26 november 2012

Filosofe Martha Nussbaum: 'Flagrante discriminatie van moslims in het westen. Kritisch zelfonderzoek nodig’

VS, november 2012

De bekende Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum brak in een lezing voor de Universiteit van Virginia de staf over ‘islamofobie’, die ze een plaag voor het land noemde: ‘Nog niet zo lang geleden waren de VS en Europa trots op hun religieuze tolerantie, hoewel iedereen weet dat de geschiedenis van het westen wordt gekenmerkt door intense religieuze haat en geweld. Onze situatie vraagt dringend om kritisch zelfonderzoek om de wortels van onze lelijke angsten en verdenkingen die onze westerse samenlevingen ontsieren, bloot te leggen’.
Nussbaum, hoogleraar recht en ethiek aan de Universiteit van Chicago, hekelt de ‘flagrante wettelijke discriminatie van moslims in de VS, Frankrijk, België, Duitsland en Spanje. Nussbaum doelt daarbij o.a. op een refendum in Oklahoma waarbij 70% van de kiezers een amendement steunden dat shariaregels onverenigbaar met de grondwet zijn (de uitslag van dit referendum woerd overigens later ongrondwettig verklaard).
Nussbaum is eveneens gekant tegen een wetsvoorstel in Tenessee dat 15 jaar gevangenisstraf voorstelt voor het uitoefenen van de sharia. Daarnaast vindt Nussbaum het onaanvaardbaar dat moslima’s problemen hebben als ze een boerka of nikaab dragen. Nussbaum pleit voor een universitair curriculum met aandacht voor alle godsdiensten.
Nussbaum kreeg in 1999 een eredoctoraat aan de Nederlandse Universiteit voor Humanistiek.

Cavalier Daily, 19 november 2012

VU-onderzoekers tegen verbod neef-nicht huwelijken en pleiten voor ‘betere communicatie tussen de generaties’

|

Nederland, november 2012

VU-antropologe Edien Bartels verzet zich tegen de kabinetsplannen neef-nicht huwelijken strafbaar te stellen. Bartels vindt dit stigmatiserend. Neef-nichthuwelijken komen vooral voor onder migranten uit Turkije en Marokko. Geschat wordt dat 22 - 25% van de Nederlandse Turken en Marokkanen met een (achter)neef of (achter)nicht is getrouwd. Onderzoekster Oka Storms meent dat het hier vooral om vakantieliefdes gaat.
Volgens een VU-onderzoeksteam daalt de populariteit van neef-nicht huwelijken onder 2e-generatie immigranten. De oorzaak van die daling ligt echter in de strengere eisen voor huwelijkspartners uit het buitenland, zoals een inkomens- en leeftijdgrens. Maar onder Britse Pakistani en in Parijse banlieus vindt juist een opmerkelijke stijging plaats van neef-nichthuwelijken.  En uit onderzoek van Yelden aan de UvA blijkt echter dat tweede generatie Turken en Marokkanen twee keer zoveel trouwen binnen de familiekring als de eerste generatie.
Het VU-team, dat vandaag zijn onderzoek presenteert op een Shaking Science-symposium, ziet een verbod op neef-nichthuwelijken als symboolpolitiek. Gedwongen huwelijken moet je volgens de onderzoekers aanpakken 'door de communicatie tussen generaties te verbeteren'.
Neef-nicht huwelijken beteken een grotere kans op erfelijke afwijkingen bij de kinderen die uit zo’n huwelijk worden geboren. Zo vond Aysel Disbudak, directrice van Unal Zorg dat 80% van de Amsterdamse kinderen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs of speciale dagopvang, van Marokkaanse en Turkse herkomst zijn. 
Zie ook:
Veel gehandicapte kinderen door neef-nicht huwelijken
Neef-nicht huwelijken oorzaak van derde deel genetische afwijkingen

Trouw, 20 november 2012

Christelijke school krijgt prijs voor lessen over islam

Nederland, 1 november 2012

De School met de Bijbel in Ede kreeg de Edese Onderwijsprijs 2012 voor een lessenserie om meer inzicht te geven in de Turkse en Marokkaanse cultuur. De school kreeg een bronzen sculptuur en 5000 euro.
De school vond dat er bij de leerlingen te weinig kennis aanwezig was over de Turkse en Marokkaanse cultuur. Dit was de aanleiding voor de lessenserie ‘Het verschil mag er zijn’ die verzorgd werd door Pabo-studenten van de Christelijke Hogeschool Ede.
De studenten willen de serie professionaliseren en op meerdere scholen aanbieden. De lessenserie bestaat onder andere uit een boekje over de islam, opdrachtkaarten, een spiegel die leerlingen zelf kunnen voorhouden en een powerpoint-presentatie.

De Edese Post, 1 november 2012

Moslimkinderen in onveilige illegale moskee-internaten

Nederland, november 2012

In Nederland wonen honderden kinderen in vaak slecht onderhouden moskeeën. Sommige moskee-internaten zijn brandonveilig, een enkele is illegaal. De overheid houdt geen toezicht op hoe kinderen in de internaten worden behandeld.
Er zijn moskee-internaten in Arnhem, in Utrecht, Breda en Amsterdam. In Rotterdam zijn er drie moskee-internaten en is een vierde in oprichting. Een ervan is een illegaal internaat waar vijftig meisjes op zolder wonen. In de zomer van vorig jaar was de situatie er brandonveilig volgens een vertrouwelijke notitie van de gemeente.
Van een ander internaat in Rotterdam is al jaren bij de gemeente bekend dat kinderen bij brand niet goed weg kunnen komen. Ook huisvesten deze en andere moskeeën illegale supermarkten, shoarmarestaurants en kapsalons.
De gemeente Rotterdam en de deelgemeenten hebben nooit een einde aan de illegale en onveilige situaties gemaakt, hoewel toezichthouders kinderopvang bij de GGD Rotterdam-Rijnmond in interne werkmails spreken over vermoedens van lijfstraffen.
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) herkent zich niet in de berichten die in de media zijn verschenen over mosliminternaten en noemt de berichtgeving ´criminaliserend´.

NRC, 10 november 2012
NOS, 10 november 2012

‘Verjaardagsmishandeling’ van Duitse scholieren door moslimjongeren

|

Duitsland, november 2012

Een jongen uit de Berlijnse migrantenwijk Neukölln is door klasgenoten op zijn verjaardag zo ernstig mishandeld dat hij medische hulp nodig had. Het gaat om een geval van ‘verjaardagsmishandeling’, een fenomeen dat in heel Duitsland voorkomt, maar dat zelden de kranten haalt. Het gaat vaak om pesten, maar soms ook om fysieke mishandeling.
Hoofd van het Criminologisch Instituut van Nedersaksen (CIN) en voormalig minister van justitie in Hannover Christian Pfeiffer vertelt over een school in Stadthagen waar leerlingen op hun verjaardag systematisch werden gepest. Het CIN heeft ‘verjaardagsmishandeling’ onderzocht en vastgesteld dat er jaloezie aan ten grondslag ligt. In moslimgezinnen is het niet gebruikelijk om op verjaardagen veel cadeaus te geven. Als Duitse jongeren dan op hun verjaardag mooie cadeaus krijgen zoals smartphones, worden de moslim klasgenoten jaloers.
Een studentenleider uit Berlijn bevestigt dit verhaal, maar wil niet met zijn naam in de krant. Ook de politie beaamt dat ‘verjaardagsmishandeling’ op diverse scholen in Berlijn voorkomt. Soms vindt aangifte bij de politie plaats als er sprake is van mishandeling. De politie kan echter geen exacte cijfers noemen, omdat er geen officiële aangifte-categorie van bestaat.

Tagesspiegel, 9 november 2012

Vrijheid van meningsuiting op Engelse universiteiten onder druk

Engeland, 2012

De studentenvereniging van de London School of Economics (LSE) heeft een motie aangenomen tegen atheïstische studenten die begin dit jaar een afbeelding uit de populaire serie ‘Jesus and Mo’ op hun facebook plaatsten. De LSE-motie noemt deze studenten ‘islamofoob, omdat de afbeelding intens kwetsend is voor moslims’. De afbeelding werd ook racistisch genoemd.
Op een andere Engelse universiteit, University of Reading Freshers’ Fayre, werden onlangs bij de opening van het academische jaar leden van de atheïstische, humanistische en seculiere studenten vereniging RAHS weggestuurd omdat ze een ananas in hun kraampje ‘Mohammed hadden genoemd. Zowel de Fayre staf als een aantal moslimstudenten stelden de atheïstische studenten het ultimatum ‘de ananas moet weg, anders moeten jullie vertrekken’.

Student Rights, 4 oktober 2012

Moslims in Duitse deelstaat mogen islamonderwijs op scholen verzorgen

Duitsland, augustus 2012

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NWF) starten 44 lagere scholen deze week met islamonderwijs. NWF telt de meeste moslimleerlingen van Duitsland, namelijk 320.000. De deelstaatregering hoopt op navolging in de 15 andere deelstaten.
Er vindt al ruim tien jaar lang een discussie plaats in Duitsland over godsdienstonderricht op scholen voor islamitische leerlingen. De islamitische gemeenschap krijgt nu in NWF het recht een eigen programma over islamitisch geloofsonderwijs samen te stellen.
Er zijn op dit moment niet voldoende opgeleide leraren en het leerprogramma staat nog in de steigers. De deelstaatregering: ‘Maar de bereidheid om te beginnen en om een signaal af te geven is er wel'.
Het vak islamitische cultuur staat al langer op het lesprogramma in verschillende deelstaten. Katholieken en protestanten kunnen al langer een programma voor geloofsonderwijs samenstellen.

Trouw, 21 augustus 2012

Saoedi-Arabië financiert radicale Belgische scholen

België, augustus 2012

Saoedi-Arabië financiert een tiental scholen in België waar leerkrachten het Arabisch en een radicale vorm van de islam onderwijzen. Minister Annemie Turtelboom (Justitie): 'In bepaalde gevallen worden de scholen gesticht op uitdrukkelijke vraag van het regime en met fondsen van Saoedi-Arabië'. De scholen zouden aan de 'wil van Saoedische autoriteiten beantwoorden om de officiële islam van het land, het wahabisme, te propageren'.
Hoeveel scholieren de radicale scholenbezoeken, is niet bekend. Turtelboom: 'We schatten dat het er enkele tientallen zijn’.
Door te investeren hoopt Saoedi-Arabië studenten aan te trekken voor universiteiten om hen grondiger te onderwijzen in het wahabisme. Turtelboom: ‘Zodat zij op hun beurt de godsdienst hier nog beter kunnen propageren'.
Zie ook: Veiligheidsdienst: Radicale islam grootste bedreiging België

Elsevier, 21 augustus 2012
Inhoud syndiceren