Onderwijs

Gülenbeweging in Nederland

Nederland, juni 2013

Gülen heeft niet alleen internationaal invloed met scholen in 140 landen, maar krijgt ook in Nederland steeds meer invloed. Een paar duizend Turken is hier door Fetulah Gülen geïnspireerd.
Het Cosmicus College in Rotterdam en Cosmicus Montessori in Amsterdam zijn beide geïnspireerd door Gülen. Gülen-organisaties zijn o.a. De Witte Tulp, Stichting Waterval en Studentenplatform Nederland. Zo biedt Stichting Waterval in Almere huiswerkbegeleiding, privélessen, mentortajecten en voorlichtinsavonden aan, terwijl de naam Gülen niet wordt genoemd op website en bij externe contacten.
Circa 50 Gülenorganisaties zijn verenigd onder de koepel Unie Maatschappelijke Organisaties Nederland.Ook hun websites vermelden zelden dat ze door Gülen zijn geïnspireerd. In een aantal Gülenstudentenhuizen wonen Turkse studenten.  
Volgens islamoloog Martin van Buinissen die de Gülen-organsatie onderzocht, gaat het om een zeer Turkse en ook ondoorzichtige organisatie.
Stichting Witboek die omstreden Amsterdamse moskee-internaten beheert, heeft nauwe banden met de Gülen beweging.
Zie ook: Yunus-affaire aangezwengeld door Gülen-beweging

RefDag, 22 juni 2013

Fatwa tegen katholieke scholen op Java

Indonesië, juni 2013

De invloedrijke Indonesische Ulema Raad ( MUI) heeft in Tegal op Midden-Java een fatwa tegen katholieke scholen uitgevaardigd. De MUI stelt dat zulke scholen haram en moreel verwerpelijk zijn, ondanks het feit dat de scholen hoog scoren op de kwaliteit van het onderwijs en als gevolg daarvan veel niet-christenen aantrekken. Katholieken vormen in Indonesië een kleine, maar belangrijke minderheid.
 Islamitische extremisten vielen al diverse keren christelijke scholen aan. Lokale overheden dreigden de scholen al vaker met sluiting of dwongen de scholen om islamlessen te geven.
In de fatwa worden expliciet katholieke scholen in Tega en Pemalang genoemd, die weigerden om les over de islam te geven. Diverse islamitische families verdedigden deze scholen, omdat ze zulk uitstekend onderwijs geven. Overheden geven uit electorale overwegingen vaak gehoor aan oproepen om islam-lessen in het onderwijs van christelijke scholen af te dwingen.
Eerder verbood de MUI de Miss World verkiezingen, het hijsen van vlaggen, ‘immoreel’ Facebook, yoga, roken, verkiezingen en speciaal vrouwenkiesrecht.

ASIA News, 14 juni 2013

Vrije Universiteit organiseert gesprek over inspiratie in christendom en islam

Nederland, juni 2013

De Studentenraad van de faculteit Godgeleerdheid aan de Vrij Universiteit laat op 12 juni twee hoogleraren in gesprek over goddelijke inspiratie in het christendom en de islam.
Mohammed Ajouaou, leider van het Centrum Islamitische Theologie en hoogleraar Gijsbert van den Bink, bijzonder hoogleraar gereformeerd protestantisme in Leiden en actief lid van de Christen Unie, spreken over de vraag ‘wat de inspiratieleer ons tegenwoordig heeft te zeggen’.
Aan de orde komen vragen als: wat betekent het als we teksten goddelijk geïnspireerd noemen? Kun je dit nog zeggen binnen de universiteit? Wat voor invloed heeft dit op het lezen van deze teksten? Doel van de bijeenkomst: de waarde van theologische tradities voor de huidige tijd aan het licht brengen.
De theologen stellen deze vraag op basis van hun eigen theologische traditie en gaan daarna in gesprek met het publiek.

Kerknieuws, 10 juni 2013

Eindexamen Frans gestolen bij islamitische school

Nederland, mei 2013

Het VWO-eindexamen Frans werd gestolen bij scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. De politie wil niet zeggen of de 22/jarige verdachte uit Rotterdam voor de school werkte. Het eindexamen, dat woensdag zou plaatsvinden, werd dinsdag op internet gezet. Ibn Ghaldoun en het ministerie van Onderwijs waren niet bereikbaar voor commentaar.
Ibn Ghaldoun kwam in 2007 in opspraak omdat het een bedrag van 200.000 euro subsidiegeld gebruikte voor diverse reizen naar Saoedi-Arabië in 2005 en 2006.  
De inspectie startte indertijd een onderzoek naar misstanden op de school naar aanleiding van een anonieme brief. Daaruit bleek dat twee imams op de loonlijst van de school staan, maar geen werkzaamheden uitvoeren. Ook bleek dat examinatoren van de school bij het corrigeren van de examens te veel punten toe te kennen.

Nu, 30 mei 2013

Antisociaal gedrag van moslimstudenten: tijdens college naar onthoofdingsfilmpjes kijken

|

Engeland, mei 2013

Een student van de Warwick University in Londen vertelt op een blog dat niet-islamitische studentes door moslimstudenten vaak worden voor ‘slag’ worden uitgescholden. 'Slag' betekent zoiets als overspelig of prostituee. De studentes krijgen het scheldwoord naar zich toe als ze een kort broekje dragen bij sport of als ze uitgaan.
Op twitter werd door moslimstudenten beweerd dat ze geslachtsziekte zouden hebben en over mannelijke studenten dat ze AIDS zouden hebben.
Een valentijnsfeest waar singles elkaar zouden kunnen ontmoeten, werd afgeblazen na protesten van moslimstudenten die beweerden dat het feest tot overspel zou leiden. Niemand durfde tegen de moslimstudenten in te gaan.
Bebaarde moslimstudenten zitten onder de colleges op hun tab;ets naar onthoofdingsfilmpjes te kijken.

Defend the modern world, 14 mei 2013

Bij gastcolleges van moslimextremisten op Britse universiteiten vaak seksescheiding

Engeland, mei 2013

Mensenrechtenorganisatie Students Rights telde tussen maart 2012 en maart 2013 circa 46 bijeenkomsten op Britse universiteiten, waarbij seksesegregatie plaatsvond. Student Rights spreekt van een 'trend van discriminatie aan Britse universitaire campussen'. De scheiding tussen vrouwen en mannen vindt plaats als er moslimextremisten een gastcollege of spreekbeurt geven.
Bij sommige bijeenkomsten mochten mannen en vrouwen niet door dezelfde deur naar binnen. In een enkel geval zouden organisatoren bovendien hebben geprobeerd om 'overtreders' weg te dragen. Een deel van de sprekers zou de afgelopen jaren homohaat en islamitische heilige oorlog hebben gepreekt. Enkelen zouden zich neerbuigend hebben uitgelaten over vrouwen.
Alle universiteiten waar de moslimextremisten te gast waren, hebben regels die seksediscriminatie verbieden. Bovendien is seksescheiding bij wet verboden.

Students Rights, 13 mei 2013
Trouw, 13 mei 2013

Meer aandacht voor Turks en Marokkaans op Genkse scholen en kinderopvang

België, mei 2013

De gemeente Genk wil dat er binnen het onderwijs meer aandacht komt voor het Turks en Marokkaans, omdat een groeiend aantal leerlingen in de mijnstreek een Turkse of Marokkaanse achtergrond heeft. Ook in de kinderopvang en vrijetijdssfeer moet er meer aandacht komen voor Turks en Marokkaans.
Uit een enquête op de lagere scholen van Genk blijkt dat kinderen, naarmate ze ouder worden, niet graag meer: Nederlands leren. Een jeugdwerker in Kolderbos spreekt zelfs van een regelrechte aversie tegen het Nederlands, al wordt dat door het buurtwerk en onderwijs tegengesproken.

HBVL, 11 mei 2013

Haatsjeik preekt op dag van dodenherdenking

|

Nederland, mei 2013

Op de dag van de dodenherdenking houdt een beruchte haatpreker, sjeik Jassem al-Mutawa een lezing met als titel ‘De sleutel tot een gelukkig gezinsleven’ op de Islamitische Universiteit Rotterdam. Tijdens deze lezing gaat al-Mutawa in op ‘de vele problemen die moslims in een westerse samenleving hebben bij de opvioeding van hun kinderen. Er komen vragen aan de orde als ‘ Hoe kan ik het beste participeren in een niet-islamitische maatschappij? Hoe leid ik een gelukkig gezinsleven in het Westen? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?’
De Koeweitse Al-Mutawa is omstreden om zijn Jodenhaat en zijn opvattingen over vrouwen, die volgens hem ‘eerst praten en dan pas denken’. Op een YouTubevideo zegt Al-Mutawa dat vrouwen gestenigd mogen worden als ze vreemdgaan, omdat dat ook bij apen gebeurt. De sjeik is voorzitter van de radicale Saoedische haatzender Iqraa TV.
Al-Mutawa verblijft in Nederland als speciale gast bij een studiekamp van Vereniging Ettaouhid over het ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden om speciale projecten op te zetten. Het studiekamp vindt volledig in het Arabisch plaats.

Telegraaf, 4 mei 2013
Aankondiging lezing ‘De sleutel tot een gelukkig gezinsleven’ door Al-Mutawa

Etnische diversiteit op scholen: Turkse en Marokkaanse leerlingen pesten vaker

|

Nederland, april 2013

Uit promotieonderzoek van Anke Munniksma aan de Universiteit Groningen blijkt dat vriendschappen op etnisch gemengde scholen overwegend via etnische scheidslijnen worden gevormd. Ouders van Turkse afkomst hebben meer weerstand tegen contacten van hun kinderen buiten de eigen groep dan Nederlandse ouders. Naarmate de islam een belangrijker rol in het gezin vervult, staan ouders afwijzender tegenover niet-Turkse vrienden voor hun kinderen.
Socioloog Jochem Tolsma van de Universiteit in Nijmegen deed onderzoek naar pesten onder 739 leerlingen uit de hoogste klas van een basisschool in Arnhem, waar zowel Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen op zitten.
Ongeveer 30%van de leerlingen gaf aan dat hij of zij wel eens pestte en gepest werd. Turkse en Marokkaanse leerlingen worden relatief vaak aangewezen als de pesters (ongeveer anderhalf keer zo vaak als autochtone leerlingen). Hoe etnisch diverser de klas is, hoe meer er wordt gepest.

Sociale Vraagstukken, 6 februari 2013
Trouw, 29 april 2013

Belgische basisschool viert grootschalig Turks feest

België, april 2013

De leerlingen van de basisschool Horizon in Beringen vierden op woensdag 24 april 'çocuk bayrami', een Turks kinderfeest. Turken beschouwen 23 april als een zeer belangrijke feestdag. Het is de dag van het kind.
Er vond een optocht plaats waar in de voorhoede Turkse vlaggen werden gedragen. Ook klonk hard tromgeroffel.
Daarna gaven de kinderen allerlei optredens. Ze hadden geoefend onder leiding van juf Nezahat, die op de Horizon lessen OETC geeft: onderwijs in eigen taal en cultuur. De zaal was versierd in de Turkse kleuren rood en wit. Na afloop kregen kinderen snoep uitgedeeld door het oudercomité van de Horizon.

Het Belang van Beringen, 26 april 2013
Inhoud syndiceren