Onderwijs

De islamitische Alhuraa universiteit in Den Haag beboet

|

Den Haag, 3 december 2013

De islamitische Alhuraa universiteit in Den Haag moet van de rechtbank vijftigduizend euro boete betalen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor oplichting en het vervalsen van diploma’s. Dat schrijft persbureau Novum op 3 december. De universiteit deed zich jarenlang ten onrechte voor als onderwijsinstelling. De school voert weliswaar de naam ‘universiteit’, maar heeft geen geaccrediteerde opleidingen. Daardoor mag de school geen wettelijk erkende diploma’s, zoals bachelor- en masterdiploma’s, uitgeven. Tussen april 2007 en juli 2010 zijn er wel diploma’s uitgegeven.

Naar aanleiding van deze affaire verklaart de minister van onderwijs, Bussemaker, op 4 december op de website van de pvda dat ze de naam universiteit (en hogeschool) wettelijk wil gaan beschermen. Ze kondigt aan dat ze voor het einde van volgend jaar met een wetsvoorstel zal komen dat dit zal gaan regelen. En een einde moet maken aan het gesjoemel met de naam universiteit.

nrc, 3 december 2013
nieuws.nl, 3 december 2013
pvda.nl, 4 december 2013

Islamitische universiteit vervalste diploma's

Den Haag, 19 november 2013

In Den Haag behandelt de rechtbank dinsdag de zaak tegen de islamitische Alhuraa Universiteit, die wordt verdacht van het vervalsen van diploma's. De universiteit zou meer dan honderd bachelor- en masterdiploma's hebben vervalst in de periode van april 2007 tot en met juli 2010. Het bestuur was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar. De universiteit is niet geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Dat betekent dat bachelor- of mastergraden van de Alhuraa niet geldig zijn voor de Nederlandse wet. Volgens de website is Alhuraa een 'onafhankelijke wetenschappelijke academie' die hoger onderwijs op afstand geeft aan studenten in binnen- en buitenland.

De Telegraaf

'Zeer zwakke' Evangelische basisschool Rotterdam dicht

|

Rotterdam, 18 november 2013

De evangelische basisschool Timon in Rotterdam gaat per 1 januari dicht. Het bestuur heeft dat op aandringen van de gemeente besloten. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) maandag aan de gemeenteraad laten weten. Volgens de wethouder maakten veel ouders van de 63 leerlingen op de school zich zorgen over de kwaliteit van onderwijs, was een aantal leerkrachten niet bevoegd en was er veel agressie tussen leerlingen onderling waardoor kinderen zich niet veilig voelden. Volgens de wethouder heeft de Inspectie van het Onderwijs tijdens recent onderzoek op de school 'verschillende tekortkomingen op het gebied van onderwijskwaliteit en veiligheid geconstateerd. De inspectie zal op basis daarvan de school als zeer zwak beoordelen'. Bovendien zou de school (in 2010 geopend) niet kunnen voldoen aan de normen van een startende school dat die binnen 5 jaar na de oprichting ruim 300 leerlingen moet hebben. Volgens de wethouder wordt met de ouders overlegd naar welke andere school de kinderen gaan.
 
Update 22 november.  Zeven scholen vallen onder het bestuur van de Rotterdamse Timonschool, de stichting voor evangelisch onderwijs (SvES). Tenzij er een wonder gebeurt, zijn alle zeven over vier jaar gesloten. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de onderwijsinspectie en gemeenten. Gisteren werd al duidelijk dat de Utrechtse basisschool Talitha snel naar een nieuwe moedervestiging op zoek moet. De school, te klein om zelfstandig te bestaan, staat te boek staat als nevenvestiging van de Rotterdamse Timon-school. De laatste moet wegens totale wanorde per 1 januari dicht, zo is plotseling besloten. Maar ook de vijf andere scholen van de SvES staan aan de rand van de afgrond. Dit bericht Trouw.

'Ik wil niet dat scholen over de rug van leerlingen aan het experimenteren slaan' aldus staatssecretaris Sander Dekker.

De Volkskrant, 18 november 2013
Trouw, 22 november 2013

Duitse salafisten werven op schoolpleinen, ze slagen erin moslimjeugd binnen enkele weken in jihadisten te veranderen

Frankfurt, 8 november 2013

De scholen in Frankfurt worden in toenemende mate een terrein van activiteit voor radicale salafisten. De minister van Binnenlandse Zaken, Boris Rhein, uitte zijn zorg over de verhevigde inzet om jonge mensen op schoolpleinen te werven voor de "heilige oorlog". Op 6 scholen in Frankfurt, hoofdzakelijk scholen met beroepsopleidingen, zijn pogingen waargenomen om vrijwilligers te werven om islamitische huursoldaten in de Syrische burgeroorlog te gaan helpen. Bij 4 studenten op 1 school waren de salafisten zo succesvol dat deze vier jongens daarna al onderweg waren naar Syrie.

Frankfurter Allgemeine

Moslima's in Osnabrück weigeren zwemles in boerkini

| |

Duitsland, november 2013

Moslima's, islamdeskundigen en de Turkse Ditib-gemeente in Osnabrück weigeren zwemles in een boerkini (een het gehele lichaam bedekkend badpak met hoofddoek).Twee maanden geleden oordeelde het federaal administratief gerechtshof in Leipzig dat moslimmeisjes niet vanwege religieuze redenen bij zwemles weg mogen blijven. Meedoen in een boerkini zou acceptabel zijn. De voorzitter van de Turkse Ditib vindt dat het geaccepteerd moet worden wanneer meisjes vanwege hun geloof niet willen zwemmen. Immers, ook in een natte boerkini zijn hun vrouwelijke lichaamsvormen zichtbaar. Bij een facebook-enquête onder moslimjongeren in Osnabrück werd ook gezegd dat het voor moslimmeisjes vreselijk is om in een boerkini te zwemmen temidden van bikinidragende Duitse leeftijdgenotes, ze zouden zich dan vreselijk schamen en onzeker voelen.

Neue Osnabrücker Zeitung, 11 november 2013

Zwolle krijgt islamitische school

|

Zwolle, november 2013

Zwolle start vanaf augustus 2014 een vestiging van een Islamitische school van de Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost-Nederland (SIMON). Het ministerie van onderwijs maakte afgelopen januari 2013 aan de gemeenteraad van Zwolle duidelijk dat één van de twee verzoeken voor vestiging van een Islamitische school gehonoreerd wordt. De gemeente Zwolle had het verzoek voor twee Islamitische scholen afgewezen. De vestiging van één school zou volgens de gemeente ook niet mogelijk zijn, omdat het vereiste aantal van 235 leerlingen binnen vijf jaar tijd niet gehaald zou worden. Tegen die stelling is SIMON met succes in beroep te gaan. De nieuwe school hoopt te starten met 80 leerlingen. Waar de Islamitische school zich gaat vestigen is op dit moment onduidelijk. Dat zou ook binnen een bestaand schoolgebouw kunnen.

Weblog Zwolle, 12 november 2013

Naakttekeningen verwijderd 'uit respect voor moslims'

| |

Duitsland, november 2013

Om moslims niet te kwetsen werden zes naakttekeningen uit een expositie van de Duitse kunstenares Susanne Schüffel verwijderd uit de Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf. In het gebouw komen veel moslims voor inburgeringscursussen. Na protest van de kunstenares is besloten om de tekeningen weer op te hangen in een "goede ruimte".

Berliner Morgenpost, 10 november 2013

Thuisonderwijs bij obscure religies

Nederland, 6 november 2013

Ou­ders die hun kin­de­ren thuis les wil­len ge­ven in plaats van ze naar school te stu­ren, zeg­gen te­gen de rech­ter steeds va­ker dat ze lid zijn van een ob­scu­re gods­dienst, die bij geen en­ke­le be­staan­de on­der­wijs­rich­ting past. Daar­voor waar­schuwt het We­ten­schap­pe­lijk Bu­reau van het Open­baar Mi­nis­te­rie (WBOM) in een ad­vies aan de lan­de­lijk jeugdof­fi­cier van jus­ti­tie. Om­dat in Ne­der­land vrij­heid van on­der­wijs be­staat, hoe­ven ou­ders hun kind niet naar een school te stu­ren die er an­de­re nor­men en waar­den op na­houdt dan zij. Wel moe­ten zij daar­bij vol­gens de uit­leg van de wet be­zwa­ren heb­ben die ’gro­ter zijn dan het na­deel dat het kind he­le­maal geen on­der­wijs meer krijgt’. Als kinderen worden af­ge­slo­ten van leef­tijds­ge­noot­jes en thuis zo or­tho­dox wor­den on­der­we­zen dat ze bui­ten­ge­slo­ten wor­den van de Ne­der­land­se sa­men­le­ving, blijft ook hun leerontwikkeling achter. In Am­ster­dam leid­de de slui­ting van het Is­la­mi­tisch Col­le­ge Am­ster­dam tot een con­flict van ou­ders met de ge­meen­te. Ze wil­den hun kin­de­ren thuis les­ge­ven, maar de rech­ter wist dit te voor­ko­men.

Staats­se­cre­ta­ris Dek­ker (On­der­wijs) wil een eind ma­ken aan al­le on­dui­de­lijk­heid, door het he­le ar­ti­kel waar­op wei­ge­rou­ders zich be­roe­pen te schrap­pen. Hij vindt dat al­le kin­de­ren naar school moe­ten. 

De Telegraaf

Erdogan tegen gemengde studentenhuizen

| | |

Turkije, november 2013

Mannelijke en vrouwelijke studenten zouden niet in hetzelfde huis mogen wonen. Dat heeft de Turkse premier Erdogan gezegd tijdens een bijeenkomst. Volgens de premier druist het samenwonen van studenten in tegen het Turkse 'conservatieve, democratische karakter'.

AD, 4 november 2013

Rector Islamitische Universiteit van Rotterdam: dialoog met andersgelovigen is onmogelijk

Nederland, oktober 2013

De rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam (IUR), Ahmed Akgündüz, spreekt niet alleen vijandig over tegenstanders van de Turkse regering. Dhr. Akgündüz, donderdag nog op de vingers getikt door minister Asscher, ziet ook weinig heil in dialoog met andersgelovigen. In een artikel op zijn website stelt Akgündüz dat dialoog niet mogelijk is met 'iedereen die de zes principes van het geloof en de vijf voorwaarden van de islam niet accepteert' - kortom: iedereen die iets anders aanhangt dan de soennitische islam. "Naar de buitenwereld presenteert hij zich als een keurige en verdraagzame moslim. Intern laat hij een heel ander geluid horen." aldus Nurettin Altundal van de alevitische koepelorganisatie Hakder. 

Update 27 oktober 2013, Ahmet Akgundüz, rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam,
weigert excuses te maken voor omstreden uitspraken over Turkse demonstranten die zich keerden
tegen het beleid van premier Erdogan.

trouw.nl
nos.nl
Inhoud syndiceren