Onderwijs

Haatsjeik preekt op dag van dodenherdenking

|

Nederland, mei 2013

Op de dag van de dodenherdenking houdt een beruchte haatpreker, sjeik Jassem al-Mutawa een lezing met als titel ‘De sleutel tot een gelukkig gezinsleven’ op de Islamitische Universiteit Rotterdam. Tijdens deze lezing gaat al-Mutawa in op ‘de vele problemen die moslims in een westerse samenleving hebben bij de opvioeding van hun kinderen. Er komen vragen aan de orde als ‘ Hoe kan ik het beste participeren in een niet-islamitische maatschappij? Hoe leid ik een gelukkig gezinsleven in het Westen? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?’
De Koeweitse Al-Mutawa is omstreden om zijn Jodenhaat en zijn opvattingen over vrouwen, die volgens hem ‘eerst praten en dan pas denken’. Op een YouTubevideo zegt Al-Mutawa dat vrouwen gestenigd mogen worden als ze vreemdgaan, omdat dat ook bij apen gebeurt. De sjeik is voorzitter van de radicale Saoedische haatzender Iqraa TV.
Al-Mutawa verblijft in Nederland als speciale gast bij een studiekamp van Vereniging Ettaouhid over het ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden om speciale projecten op te zetten. Het studiekamp vindt volledig in het Arabisch plaats.

Telegraaf, 4 mei 2013
Aankondiging lezing ‘De sleutel tot een gelukkig gezinsleven’ door Al-Mutawa

Etnische diversiteit op scholen: Turkse en Marokkaanse leerlingen pesten vaker

|

Nederland, april 2013

Uit promotieonderzoek van Anke Munniksma aan de Universiteit Groningen blijkt dat vriendschappen op etnisch gemengde scholen overwegend via etnische scheidslijnen worden gevormd. Ouders van Turkse afkomst hebben meer weerstand tegen contacten van hun kinderen buiten de eigen groep dan Nederlandse ouders. Naarmate de islam een belangrijker rol in het gezin vervult, staan ouders afwijzender tegenover niet-Turkse vrienden voor hun kinderen.
Socioloog Jochem Tolsma van de Universiteit in Nijmegen deed onderzoek naar pesten onder 739 leerlingen uit de hoogste klas van een basisschool in Arnhem, waar zowel Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse kinderen op zitten.
Ongeveer 30%van de leerlingen gaf aan dat hij of zij wel eens pestte en gepest werd. Turkse en Marokkaanse leerlingen worden relatief vaak aangewezen als de pesters (ongeveer anderhalf keer zo vaak als autochtone leerlingen). Hoe etnisch diverser de klas is, hoe meer er wordt gepest.

Sociale Vraagstukken, 6 februari 2013
Trouw, 29 april 2013

Belgische basisschool viert grootschalig Turks feest

België, april 2013

De leerlingen van de basisschool Horizon in Beringen vierden op woensdag 24 april 'çocuk bayrami', een Turks kinderfeest. Turken beschouwen 23 april als een zeer belangrijke feestdag. Het is de dag van het kind.
Er vond een optocht plaats waar in de voorhoede Turkse vlaggen werden gedragen. Ook klonk hard tromgeroffel.
Daarna gaven de kinderen allerlei optredens. Ze hadden geoefend onder leiding van juf Nezahat, die op de Horizon lessen OETC geeft: onderwijs in eigen taal en cultuur. De zaal was versierd in de Turkse kleuren rood en wit. Na afloop kregen kinderen snoep uitgedeeld door het oudercomité van de Horizon.

Het Belang van Beringen, 26 april 2013

Nederlandse leerlingen op Pakistaanse Taliban koranscholen

|

Nederland / Pakistan, april 2013

Drie jonge Nederlandse mannen worden scherp in de gaten gehouden door de Pakistaanse overheid. Zij studeren aan Taliban koranscholen in de provincie Punjab, blijkt uit een gelekt vertrouwelijk onderzoek.
Pakistan vreest dat de mannen na verloop van tijd uit het zicht verdwijnen en zich aansluiten bij extremistische, religieuze organisaties. Taliban en Al-Qaida werven hun strijders vaak aan extreme koranscholen in Pakistan of buurland Afghanistan.
De scholen weigeren elke medewerking in de speurtocht naar de drie.Volgens bronnen in Islamabad gaat het hoogstwaarschijnlijk om Nederlanders met een Arabische achtergrond.  In totaal 329 buitenlanders  volgen lessen  op madrassa's in Punjab. Daarvan hebben er 298, ofwel 90% geen geldig visum.

Telegraaf, 3 april 2013

Particuliere islamitische basisschool in Tilburg

Nederland, april 2013

Morgen vindt de opening plaats van de particuliere school Inaya op islamitische grondslag in Tilburg. Pedagoge Van de Moorselaar verzorgt de lezing ‘Identiteit is de basis’ over een stabiel zelfbeeld als voorwaarde voor een optimaal leerproces.
De school is ondermeer geïnspireerd door Jenaplan en Montessori. Op het lesprogramma staan vakken als Wereldoriëntatie en levensbeschouwing, rekenen, Nederland en Engels. Godsdienst en Arabisch zijn keuzevakken.
Inaya wil dat de school voor kinderen met een islamitische achtergrond een veilige en vertrouwde plek is. We bieden hen daarom een kader waarin aandacht is voor de islamitische identiteit. Hierbij neemt het gebed een belangrijke plaats in. Extra aandacht gaat ook uit naar het aanleren van koran en smeekbeden’. Speciale kindercursussen gaan over Arabische taal (2 uur per week), koran ( 1,5 uur per week) en islam en identiteit ( 1,5 uur per week).
Niet duidelijk is door wie de school wordt gefinancierd.

Nationale Onderwijs Gids, 9 april 2013
Website Inaya

Turken in Duitsland vormen een tijdbom

| | |

Duitsland, maart 2013

Peter Cohen, Amerikaanse gastdocent aan de universiteit van München zegt op grond van recent onderzoek dat de meerderheid van de Duitse Turken een tijdbom is. Er wonen 3 miljoen Turken in Duitsland, waarvan 2,5 miljoen de Duitse nationaliteit hebben. Verreweg de meeste Turken zijn conservatieve moslims. De meerderheid spreekt slecht Duits, vooral de ouderen.

Meerderheid Turken in bijstand
Hartmut een sociale wetenschapper aan een Duitse universiteit die anoniem wil blijven uit angst voor gewelddadige Turken zegt; ‘Turken willen niet integreren. Ze willen zelfs niet eens immigrant genoemd worden. De meerderheid, ook de jongeren, voelen zich zeer Turks’. Slechts 20% van de Duitse Turken heeft een baan en 80% leeft van een bijstandsuitkering (Hartz IV).
Toen een Duitse onderwijzeres vroeg aan de kinderen wat ze later wilden worden, zei de meerderheid van de Turkse kinderen ‘Hartz IV ontvanger'. Een meisje legde uit: ‘ Mijn ouders hebben ook Hartz IV, en hebben een makkelijk leven. Ze kunnen laat opstaan en hebben altijd genoeg geld’.

 … en kinderbijslag, huur, ziekenverzekering….
70% van de kinderen heeft geen schooldiploma voortgezet onderwijs. Hartmut:’er is best werk voor hen, maar de sociale uitvoeringsinstanties moedigen hen op geen enkele manier aan om werk te vinden. Diversen van hen hebben een zwart baantje’.
Behalve een bijstandsuitkering krijgen veel Turken kinderbijslag van 200 euro per maand en huurtoeslagen, warmtetoeslagen, ziektekostenverzekering en reizen per openbaar ververvoer.
Kamal en Shadia hebben 10 kinderen onder de 18, leven van de bijslag en hebben een maandinkomen van 3000 euro, waarbij alle toeslagen nog niet zijn meegerekend.
In het algemeen is het krijgen van veel kinderen een lucratieve zaak voor Duitse Turken. Soms reizen Turkse vrouwen even naar Turkije om een tijdelijke leasebaby te halen en zeggen dat hun baby onlangs in Turkije is geboren. Een vals geboortecertificaat kost in Turkije slechts een paar euro. Een Duitser moet voor een inkomen van 1000 euro gewoon werken en moet daarvan huur, ziektekosten en alles zelf betalen.

Meeste auto-ongelukken veroorzaakt door Turken
Onder vier ogen klagen veel politieagenten en vrouwen over de ‘Duitsers’ van Turkse afkomst. Een agent; ‘ de meeste auto-ongelukken worden veroorzaakt door Turken of Oost-Europeanen. Ze rijden heel onverschillig en negeren de verkeersregels’. De agent wendde zich tot een collega en zei” maar wie durft dat hardop te zeggen?
Jürgen’: ‘ik woon in een 30 km gebied, maar het zijn bijna altijd Turken die daar veel te hard rijden’. Zijn vriend Michael: ‘ Niemand durft daar wat van te zeggen, want dan word je voor Nazi uitgescholden. Terwijl sommige Turken zeer gewelddadig zijn. Vorige maand stak een salafist twee politiemensen met een mes’.

Duitse politici en media doodsbenauwd voor Turken
Een onderwijzeres zegt dat het vooral Turkse leerlingen zijn die de les verstoren, terwijl hun ouders nooit verschijnen op ouderavonden. Cohen: ‘De Duitse media en politici doen er alles aan de zaken niet bij hun naam te noemen, uit angst dat er twee fronten zullen ontstaan, de Duitsers en de Turken. Ze zijn bang voor de Turken, omdat de meeste daarvan sympatiseren met islamitische terroristen’.

Family Security Matters, 22 maart 2013

Haatpreker Yasin spreekt op openbare school

Nederland, maart 2013

De islamitische extremistische prediker Khalid Yasin heeft in het Scheldemondcollege in Vlissingen mogen spreken over zijn omstreden denkbeelden. Yasin moest uitwijken naar de school omdat hij vanwege zijn radicale opvattingen was geweigerd door de plaatselijke Touba moskee. Het is de eerste keer dat een haatpreker in een school sprak.
Tachtig jongeren bezochten de lezing, waarbij mannen en vrouwen werden gescheiden.
In 2009 werd vanuit de Tweede Kamer tevergeefs getracht te voorkomen dat Yasin in Nederland zou spreken. Reden daarvoor waren zijn extreme opvattingen over homoseksualiteit, aids, de positie van vrouwen en zijn uitspraak dat moslims niet bevriend mogen zijn met niet-moslims.
De openbare school Scheldemondcollege verhuurt regelmatig ruimte. Er was niet geïnformeerd naar welke spreker zou komen, het organiserend comité vertelde dat ook niet aan de school.  

Elsevier, 18 maart 2013

Mishandeling op koranscholen in Tilburg

Nederland, maart 2013

Een onderzoek van de GGD spreekt van mogelijke kindermishandeling op twee koranscholen in Tilburg. de mishandelingen zouden zich hebben voorgedaan in de herfst van 2012. Kinderen in de leeftijd van 10 en 11 jaar waren getuige van mishandeling.
De GGD: 'De corrigerende maatregelen van de docent worden uitgevoerd in het gezichtsveld van alle leerlingen in de klas'. Vier mogelijke gevallen van mishandeling vonden plaats op de weekendschool de moskee van de omstreden salafistische imam Salam. Een leerkracht zou kinderen slaan met de (vlakke) hand en dreigen om met een zweep te slaan.
Twee andere mogelijke gevallen van mishandeling vonden plaats in wijkcentrum Ypelaer waar Somalische kinderen in het weekend les krijgen. De Tilburgse burgemeester Noordanus heeft met beide scholen gesproken. De scholen zeggen dat de signalen voor hun nieuw zijn. Omdat koranonderwijs niet onder het standaardtoezicht valt, is er met de scholen een protocol afgesproken.

Trouw, 20 maart 2013

Londen College bewilligt in islamitische eis tot segregatie mannen en vrouwen

Engeland, maart 2013

Bij een door de Islamic Education and Research Academy (iERA) georganiseerde lezing in University College London(UCL) moesten mannen en vrouwen gescheiden plaatsnemen in de zaal. iERA verplichtte vrouwen om achterin de zaal et gaan zitten, terwijl mannen en stelletjes voorin mochten zitten.
Atheïst Lawrence Krauss die met de islamitische Hamza Andreas Tzortzis over het thema 'Islam or Atheism: Which Makes More Sense? zou debatteren, dreigde toen met opstappen.
Krauss tweette: ‘ik ben bijna weggelopen, toen bleek dat mannen en vrouwen gescheiden moesten zitten en ik zag drie jongeren die weggestuurd werden omdat ze op de ‘verkeerde’ plaats zaten. Toen ik mijn boeltje oppakte, bond de organisatie in’.
iERA woordvoerder Zayd Tutton zegt dat met het UCL was overeengekomen dat de zaal in drie secties zou worden verdeeld: ‘ islamitische vrouwen die willen leven volgens orthodoxe principes konden zo in hun eigen deel zitten. Als ze bij de mannen wilden zitten, kon dat ook in een apart gemengd deel van de zaal’.

Huffington Post, 10 maart 2013

Turkse oorlogen van lesprogramma Weense basisschool geschrapt

Oostenrijk, februari 2013

Op een Weense basisschool in het 23e district krijgen leerkrachten het advies om in geschiedenislessen niet te vertellen over de aanvallen door Turkse legers op Wenen in 1529 en 1683.
De school vreest voor conflicten met de gezinnen waaruit veel van de leerlingen afkomstig zijn. In het 23e district wonen veel immigrantengezinnen.
Een moeder die lid is van de oudervereniging: ‘ Ik dacht dat ik het niet goed verstaan had toen een leerkracht me toevertrouwde dat de directeur haar ertoe opriep om in het vervolg de Turken oorlogen niet meer te noemen. Ze staan op het lesrooster voor groep 5. Als de leerkrachten niet meewerken, dreigt er overplaatsing voor hen’.
De afdeling onderwijs van Wenen laat weten: ‘We horen dit voor het eerst. Men moet zich aan het lesrooster houden’.

Zukunftskinder, 28 februari 2013
Inhoud syndiceren