Onderwijs

Islamisering in Frankrijk in 2013

| | | |

Frankrijk, januari 2014

De moslimbevolking van Frankrijk bereikte in 2013 een geschatte omvang van 6,5 miljoen. Deze schatting zou betekenen dat de islamitische bevolking van Frankrijk nu ongeveer 10% van de totale bevolking van ongeveer 66 miljoen van het land uitmaakt. Frankrijk heeft de grootste islamitische bevolking in de Europese Unie. De islam en de kwestie van de islamitische immigratie waren een altijd aanwezig thema in de Franse media in 2013. Het debat over de islam in Frankrijk ging hoofdzakelijk over de Franse identiteit, secularisme en veiligheid. Een chronologisch overzicht van enkele van de belangrijkste verhalen over de opkomst van de islam in Frankrijk in 2013 staat op de website van het Gatestone Instituut.

Gatestone Institute, 6 januari 2014

Sexe segregatie op Britse universiteit

Engeland, december 2013

Het werd vrouwelijke studenten verboden te spreken op een seminar in een Londense top universiteit. Vrouwen die de lezing bij op de Queen Mary University bij wilden wonen, werden ook gedwongen door een 'alleen-voor-zusters' ingang te gaan, voordat ze aan het evenement, dat werd gehouden door de Islamitische vereniging van de universiteit, deel mochten nemen. Ook werden de vrouwelijke deelnemers gedwongen hun vragen aan Ustadh Abu Abdillah op te schrijven, terwijl de mannelijke studenten hun handen op mochten heffen om de spreker een vraag te stellen.

Daily Mail, 16 december 2013

Geen hoofddoekje vrijwilligers Franse scholen

| |

Parijs, 23 december 2013

Het blijft vrouwen die als vrijwilliger op Franse scholen actief zijn, verboden een hoofddoekje te dragen. De Minister van Onderwijs Vincent Peillon is niet van plan een advies van de Franse Raad van State over te nemen. Dit adviesorgaan voor de Franse regering stelde maandag 23 december in een rapport dat de scheiding van kerk en staat niet van toepassing zou hoeven te zijn op de vrijwilligers die de kinderen bijvoorbeeld bij uitstapjes begeleiden. Het verbod blijft geldig, reageerde Peillon, nadat de raad het advies had uitgebracht. Het verbod vastgelegd in de richtlijn Chatel (circulaire Chatel), genoemd naar de voorgaande minister van onderwijs, werd vorig jaar van kracht en is een van de stappen waarmee de regering de scheiding van kerk en staat bij publieke instellingen wil aanscherpen. 10 jaar geleden werd het leerlingen verboden een hoofddoekje te dragen. 2 jaar geleden werd de gezichtssluier in de openbare ruimte verboden. Ex-minister Luc Chatel verklaarde, dat er geen sprake kan zijn van een glijdende schaal van laïcisme (seculariteit). 

elsevier, anp, 23 december 2013
liberation, 23 december 2013
le nouvel observateur, 23 december 2013
le huffingtonpost / le monde, 23 december 2013

American Studies Association (ASA) steunt academische boycot Israel

usa, 16 december 2013

De leden van de Amerikaanse academische groep, de American Studies Association (ASA), hebben onlangs de academische boycot van Israël goedgekeurd. Zowat 800 leden van de groep, die tweederde vertegenwoordigen van diegenen die hebben gestemd, hebben de boycot gesteund. De ASA heeft ongeveer 5.000 leden. Volgens de ASA, die verklaart de ‘studie van de Amerikaanse cultuur’ te bevorderen, maakt deze academische boycot van Israël “onderdeel uit van een grotere beweging, BDS, die staat voor Boycot, Desinvesteringen en Sancties. De Israëlische academische instellingen fungeren als een centraal onderdeel van een systeem dat de Palestijnen hun fundamentele rechten ontkent,” zei de groep. Het besluit van de Amerikaanse academische groep om uit alle landen van de wereld uitsluitend Israël (en bij voorbeeld niet China wegens haar Tibet beleid, red) eruit te pikken en het voorwerp te maken van een academische boycot, maakt het tot antisemitisme, aldus vrienden van Israel.

"Deze stemming om Israël, een van de meest democratische en academisch vrije landen ter wereld, te boycotten, toont het Orwelliaanse antisemitisme en morele faillissement van de American Studies Association," verklaarde Ronald Lauder, voorzitter van het World Jewish Congress, tegenover Reuters.

ASA, 4 december 2013
new york times, 16 december 2013
jerusalem post, 16 december 2013
brabosch, 18 december 2013
wikipedia, boycott, divestment and sanctions
reuters, 16 december 2013
politico.com, 20 december 2013

Frankrijk overweegt herziening integratiebeleid migranten

| |

Frankrijk, 13 december 2013

Een recent rapport van de Franse regering bevat voorstellen voor een radicale herziening van het 'assimilatie' model, dat van migranten vraagt hun cultuur op te geven voor die van Frankrijk. De voorstellen bevatten o.m. het beëindigen van de verbod op het dragen van de islamitische hoofddoek (hijab) op scholen en het gebruik van namen van verdienstelijke migranten voor straten en pleinen.

Uit vrees voor toenemend racisme en etnische verdeeldheid in het land, beveelt het rapport het benadrukken van de 'Arabisch-Oosterse' dimensie van de Franse identiteit aan, niet alleen door het toestaan van de hijab op scholen, maar ook door herziening van het lesmateriaal in het onderwijs, het aanbieden van arabische les op school, etc.
 
Het rapport voor verbetering van de integratie van migranten in Frankrijk is opgesteld in opdracht van de socialistische premier Jean-Marc Ayrault, die van plan is om het integratiebeleid volgend jaar te herzien.

De rechtse oppositie van het land heeft woedend gereageerd op het rapport en heeft gezegd dat het neerkwam op een afschaffing van de Franse republikeinse cultuur en seculiere waarden. "Het zal niet meer aan de immigranten zijn om de Franse cultuur te aanvaarden, maar Frankrijk dient haar cultuur, waarden en geschiedenis aan te passen aan de cultuur van anderen", zei Jean-François Cope, leider van de belangrijkste oppositiepartij UMP. Marine le Pen van het Front National spreekt van een grove provocatie en een oorlogsverklaring aan de Fransen door de socialistische regering.

le figaro, 12 december 2013
gouvernement.fr, 13 november 2013
comité laïcité république, 13 december 2013
ump, verklaring Jean-François Cope, 13 december 2013
franceinfo, 13 december 2013
front national, 13 december 2013
Marine le Pen
telegraph.co.uk, 13 december 2013

Koepelorganisatie van Britse universiteiten acht seksesegregatie aanvaardbaar

Engeland, november 2013

Universities UK (UUK), de koepelorganisatie van Britse universiteiten, publiceerde onlangs een document 'External speakers in higher education institutions' met richtlijnen voor het omgaan met gastsprekers op haar universiteiten. De publicatie bevat in het bijzonder richtlijnen voor het omgaan met controversiële sprekers, zoals moslimfundamentalisten. In het document wordt scheiding der seksen in het gehoor op verzoek van de fundamentalistische spreker acceptabel en zelfs wenselijk geacht. Argument is dat de vrijheid van meningsuiting voor ieder moet gelden. De gelijkwaardigheid van man en vrouw, een andere waarde voor universiteiten in het westen, moet daarvoor blijkbaar wijken. Een reactie op internet was of dit ook zal gelden voor een gastspreker die vanuit zijn opvattingen om rassenscheiding in het gehoor vraagt? Deze richtlijnen hebben tot veel consternatie geleid. Een petitie tegen deze vorm van sekse-apartheid is inmiddels door meer dan 7500 personen ondertekend.

Update 7 december. Blogger en ex-journalist Carel Brendel verdenkt de Islamic Education & Research Academy (iERA) ervan het kwade genius achter deze ontwikkeling in Engeland te zijn. "De drijvende kracht achter de pogingen om vrouwen en mannen apart te zetten is de Islamic Education & Research Academy (iERA). Deze Britse dawah-club heeft enkele zeer radicale sprekers in de gelederen, onder anderen ... Haitham al-Haddad. Over hun uitspraken en opvattingen is een uitgebreid rapport gemaakt door Stand for Peace, een Britse organisaties die alle mogelijke vormen van extremisme bestrijdt." aldus Brendel.

Voormalig columniste van de Volkskrant, Nausica Marbe, die nu werkzaam is voor de Telegraaf, schreef over deze affaire: "Denken dat zulke dwaasheid alleen in Engeland tiert, is een vergissing. Met elke storm waaien er meer dode bladeren onze kant op.” 

15 december. PM David Cameron heeft zich uitgesproken tegen dergelijke segregatie op Britse universiteiten en de UUK opgeroepen haar richtlijnen voor gastsprekers te herzien.
Zie verder: http://www.youtube.com/watch?v=IWMWkaARTuU

UUK, External speakers in higher education institutions
petitie tegen seksesegregatie op Britse universiteiten
the telegraph, 22 november 2013
the guardian, 26 november 2013
Carel Brendel
Stand for Peace, over de iERA

De islamitische Alhuraa universiteit in Den Haag beboet

|

Den Haag, 3 december 2013

De islamitische Alhuraa universiteit in Den Haag moet van de rechtbank vijftigduizend euro boete betalen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor oplichting en het vervalsen van diploma’s. Dat schrijft persbureau Novum op 3 december. De universiteit deed zich jarenlang ten onrechte voor als onderwijsinstelling. De school voert weliswaar de naam ‘universiteit’, maar heeft geen geaccrediteerde opleidingen. Daardoor mag de school geen wettelijk erkende diploma’s, zoals bachelor- en masterdiploma’s, uitgeven. Tussen april 2007 en juli 2010 zijn er wel diploma’s uitgegeven.

Naar aanleiding van deze affaire verklaart de minister van onderwijs, Bussemaker, op 4 december op de website van de pvda dat ze de naam universiteit (en hogeschool) wettelijk wil gaan beschermen. Ze kondigt aan dat ze voor het einde van volgend jaar met een wetsvoorstel zal komen dat dit zal gaan regelen. En een einde moet maken aan het gesjoemel met de naam universiteit.

nrc, 3 december 2013
nieuws.nl, 3 december 2013
pvda.nl, 4 december 2013

Islamitische universiteit vervalste diploma's

Den Haag, 19 november 2013

In Den Haag behandelt de rechtbank dinsdag de zaak tegen de islamitische Alhuraa Universiteit, die wordt verdacht van het vervalsen van diploma's. De universiteit zou meer dan honderd bachelor- en masterdiploma's hebben vervalst in de periode van april 2007 tot en met juli 2010. Het bestuur was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar. De universiteit is niet geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Dat betekent dat bachelor- of mastergraden van de Alhuraa niet geldig zijn voor de Nederlandse wet. Volgens de website is Alhuraa een 'onafhankelijke wetenschappelijke academie' die hoger onderwijs op afstand geeft aan studenten in binnen- en buitenland.

De Telegraaf

'Zeer zwakke' Evangelische basisschool Rotterdam dicht

|

Rotterdam, 18 november 2013

De evangelische basisschool Timon in Rotterdam gaat per 1 januari dicht. Het bestuur heeft dat op aandringen van de gemeente besloten. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) maandag aan de gemeenteraad laten weten. Volgens de wethouder maakten veel ouders van de 63 leerlingen op de school zich zorgen over de kwaliteit van onderwijs, was een aantal leerkrachten niet bevoegd en was er veel agressie tussen leerlingen onderling waardoor kinderen zich niet veilig voelden. Volgens de wethouder heeft de Inspectie van het Onderwijs tijdens recent onderzoek op de school 'verschillende tekortkomingen op het gebied van onderwijskwaliteit en veiligheid geconstateerd. De inspectie zal op basis daarvan de school als zeer zwak beoordelen'. Bovendien zou de school (in 2010 geopend) niet kunnen voldoen aan de normen van een startende school dat die binnen 5 jaar na de oprichting ruim 300 leerlingen moet hebben. Volgens de wethouder wordt met de ouders overlegd naar welke andere school de kinderen gaan.
 
Update 22 november.  Zeven scholen vallen onder het bestuur van de Rotterdamse Timonschool, de stichting voor evangelisch onderwijs (SvES). Tenzij er een wonder gebeurt, zijn alle zeven over vier jaar gesloten. Dat blijkt uit gegevens van onder meer de onderwijsinspectie en gemeenten. Gisteren werd al duidelijk dat de Utrechtse basisschool Talitha snel naar een nieuwe moedervestiging op zoek moet. De school, te klein om zelfstandig te bestaan, staat te boek staat als nevenvestiging van de Rotterdamse Timon-school. De laatste moet wegens totale wanorde per 1 januari dicht, zo is plotseling besloten. Maar ook de vijf andere scholen van de SvES staan aan de rand van de afgrond. Dit bericht Trouw.

'Ik wil niet dat scholen over de rug van leerlingen aan het experimenteren slaan' aldus staatssecretaris Sander Dekker.

De Volkskrant, 18 november 2013
Trouw, 22 november 2013

Duitse salafisten werven op schoolpleinen, ze slagen erin moslimjeugd binnen enkele weken in jihadisten te veranderen

Frankfurt, 8 november 2013

De scholen in Frankfurt worden in toenemende mate een terrein van activiteit voor radicale salafisten. De minister van Binnenlandse Zaken, Boris Rhein, uitte zijn zorg over de verhevigde inzet om jonge mensen op schoolpleinen te werven voor de "heilige oorlog". Op 6 scholen in Frankfurt, hoofdzakelijk scholen met beroepsopleidingen, zijn pogingen waargenomen om vrijwilligers te werven om islamitische huursoldaten in de Syrische burgeroorlog te gaan helpen. Bij 4 studenten op 1 school waren de salafisten zo succesvol dat deze vier jongens daarna al onderweg waren naar Syrie.

Frankfurter Allgemeine
Inhoud syndiceren