Onderwijs

School hijst geen Zweedse vlag meer ‘te racistisch’

Zweden, december 2014

De Söndrum-basisschool in Halmstad hijst niet langer de Zweedse vlag, omdat de vlag kwetsend voor sommige groepen zou zijn. Ook zou de vlag ‘onwettig’ zijn tegenover bepaalde etnische groepen. De Zweedse vlag wordt uitsluitend nog gehesen op nationale feestdagen of als een buitenlandse student is uitgenodigd. De directeur van de school schrijft in een brief aan de ouders dat ‘geen andere gebruik van de Zweedse vlag is toegestaan’.
Directe aanleiding voor dit verbod is dat een leerling onlangs bij een maskerade het gezicht in de kleuren van de Zweedse vlag had geschminkt en een speelgoedgeweer had meegenomen. Schoolhoofd Hans Åkerlund ‘we moeten dit stoppen voor het te laat is. We moeten onze leerlingen helpen geen stomme dingen te doen als we het hebben over de vlag of over wapens’. Åkerlund vindt dat het hijsen van de Zweedse vlag racistisch zou kunnen zijn. Ook op foto’s moet de school ‘vrij zijn van nationale symbolen’.

Speisa, 24 december 2014

Godsdienstwetenschappers: ‘Er schuilt in ons allemaal een jihadist’

Nederland, november 2014

In een interview met godsdienstwetenschapper Pieter Nanninga en godsdienstpsychologe Hetty Zock, beiden verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen over jihadisten, zegt Zock: ‘Het is een complexe materie en over jihadstrijders zijn geen algemene uitspraken te doen’.
Beiden stellen dat jihadstrijders zich afgewezen voelen door de samenleving en gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Zock: ‘Deze groep voelt zich door de Nederlandse samenleving gestereotypeerd als gevaarlijk en onbetrouwbaar’.
Zock over de aanpak van teruggekeerde jihadi’s: ‘Ik zou zeggen: hard op de zaak, zacht op de persoon. Een teruggekeerde jihadist moet niet gepamperd worden, maar begrip voor de achtergrond, de persoonlijke motieven en de gevoelens van uitgesloten zijn is onmisbaar als we willen voorkomen dat iemand zich jihadist blijft voelen’.
Op de vraag van de interviewer of in elk mens een Syriëganger schuilt, zegt Zock: ‘ Dat hangt zeer sterk van de context af’. Nanninga: ‘Ik zou misschien zeggen van wel’. Zock: ‘Daar sluit ik me bij aan’.

RUG Alumni Magazine, 28 november 2014 (pdf), pagina's 8 & 9.

Geen kerststal op Italiaanse school ‘vanwege kinderen van buitenlandse komaf’

Italie, december 2014

De openbare school Amicis van Celadina in Bergamo zal dit jaar geen stalletje met Jezus in de kribbe en de Drie Wijzen op school neerzetten. Schooldirecteur Luciano Mastrorocco vindt een stalletje niet zinvol: ‘op een openbare school mag geen sprake zijn van discriminatie. Dit is een manier om iedereen te respecteren. Op onze school is 30% van de kinderen van buitenlandse komaf, en in sommige klassen zelfs 50%. De leraren hebben besloten geen traditionele kribbe te plaatsen. Het verhaal dat de Europese cultuur de oorsprong is van veel dingen, waaronder het christendom, gaat niet meer op. Op school mogen er geen symbolen zijn die kinderen zouden kunnen verdelen’.
Ouder vertegenwoordiger Andrea Camozzi vindt het verbod absurd: ‘het is goed om onze kinderen volgens onze overtuigingen op te voeden. Ik zal alle ouders aanschrijven, maar dhr. Mastrorocco zegt dat hij niet van gedachten zal veranderen, zelfs als de meeste ouders wel een kribbe willen’.
Tenminste 20 ouders hebben zich op dit moment uitgesproken tegen een kribbe-verbod. Sommige ouders willen een petitie organiseren.

Corriere della Sera, 5 december 2014

Rotterdam machteloos tegen moskee-internaten

Nederland, december 2014

De drie Turkse moskee-internaten in Rotterdam voldoen nog steeds niet aan de landelijke kwaliteitseisen, zo blijkt uit Inspecties van het afgelopen jaar. Een wettelijke basis om de internaten aan te pakken, ontbreekt,  aldus wethouder Hugo de Jonge. Het wetsvoorstel voor de Wet op de Jeugdverblijven, waaronder de internaten zullen gaan vallen, is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd en zou in juli moeten ingaan.
In Turkse internaten in moskeeën verblijven honderden kinderen in soms brandonveilige gebouwen. Pedagogisch was er ook van alles mis. Toezicht van de overheid was er nauwelijks. De sociaal-culturele integratie is onvoldoende. De voormalige leerlingen zijn sterk georiënteerd op de eigen bevolkingsgroep. Op het gebied van sociale interactie lijken de oud-leerlingen hun vrije tijd voornamelijk door te brengen met andere Turken.

Telegraaf, 9 december 2014

Turkse en Marokkaanse jongeren doen het op school minder dan autochtone en Surinaamse leeftijdgenoten

Nederland, november 2014

Uit het Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat leerlingen van Turkse of Marokkaanse komaf half zo vaak op HAVO of VWO dan autochtone leerlingen. Turkse en Marokkaanse meisjes doen het gemiddeld iets beter op school dan Turkse en Marokkaanse jongens. Een van de factoren die bij deze slechtere schoolprestaties een rol speelt is taalachterstand.
Deze jongeren verlaten vaker het onderwijs zonder een diploma. Ze hebben zes jaar later minder vaak werk, vaker een uitkering en zijn bovendien vaker betrokken bij misdrijven in vergelijking met leeftijdsgenoten die hun school wel afmaken.
Overige niet-westerse leerlingen die niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst zijn, verschillen veel minder van autochtone leerlingen. Iraanse leerlingen gaan vaker naar HAVO of VWO dan autochtone leeftijdsgenoten.

CBS, Jaarrapport Integratie 2014 (pdf)
Elsevier, 19 november 2014

Arts door beroepsvereniging onderzocht vanwege ‘islamofobie’

|

Engeland, november 2014

De Londense arts Destree wordt door zijn beroepsvereniging de General Medical Council (GMC) onderzocht op mogelijke ‘islamofobie’ naar aanleiding van postings op zijn Facebook, waarin hij kritiek uit op ISIS en zijn steun voor Israël uitspreekt.
De GMC aanklacht tegen Destree: ‘Deze man is een venijnige islamofoob, en heeft zijn Facebook gebruikt om zijn haat tegen deze speciale religieuze groep te uiten. Ik vrees dat zijn in hoge mate intolerante mening over deze groep zijn zorgplicht in het gedrang brengt’.
De klacht werd ingediend door Faisel Alam, die banden heeft met de op de universiteiten actieve Islamic Societies (IS). IS lag de afgelopen jaren onder vuur vanwege uitnodigingen aan extremistische sprekers en doordat ze miljoenenen bedragen aan steun ontving van Saoedi-Arabië en andere Midden-Oosterse landen.
Normaal onderzoekt GMC gevallen van ernstige medische nalatigheid. Destree is van Duitse komaf en al jaren getrouwd met een shi’itische vrouw.

Breitbart, 4 november 2014

Jihadi werd gerekruteerd in universiteitsbibliotheek

België, november 2014

In de bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) worden Syriëstrijders gerekruteerd, zo stelt een moeder van een Syrië-jihadi. Haar zoon vertrok begin dit jaar naar Syrië. Hij beg
De ouders waarschuwden de politie toen ze vermoedden dat hun zoon wilde afreizen. De politie echter zei: ‘Hij is meerderjarig, hij doet wat hij wil’. De jongeman was al moslimgelovige. Maar hij radicaliseerde door contacten aan de VUB. De VUB zegt van niets te weten: ‘Het is voor ons een totaal onbekend verhaal. We weten niet of het waar is. We hebben geen naam, dus we weten ook niet of het een student van ons is’.

De Redactie, 4 november 2014

Joodse schoolwoordvoerder trekt zich terug na terreur door moslimjongeren

Duitsland, oktober 2014

Woordvoerder van de stadsscholen in Offenbach, Max Moses Bonifer, wordt 
regelmatig uitgescholden, bespuugd en aangevallen door jongeren van Turkse en Arabische komaf. De 18-jarige Bonifer: ‘Toen ze me gingen naroepen ‘We brengen je om zeep. Schijt-Jood’ heb ik me teruggetrokken’. Bonifer was woordvoerder van alle scholen in Offenbach. Hij zegt dat zijn bedreigers allemaal moslimjongeren zijn, leerlingen van verschillende scholen in Offenbach.
‘Het gaat om een kerngroep van 20 jongeren die 
mij regelmatig aanvallen’. Politici die Bonifer aansprak, hadden hem niet meer te bieden dan ‘holle frasen’. Sinds het Gaza-conflict terroriseren steeds meer moslimjongeren op scholen hun niet-islamitische medescholieren.

Jüdische Allgemeine , 29 oktober 2014
PI News, 20 juni 2014

Highschool leerlingen zweren trouw aan Allah

VS, oktober 2014

Leerlingen van de Rocky Mountain High School in Fort Collins, Colorado deden hun Pledge of Allegiance deze week aan Allah. De Pledge of Allegiance of belofte van trouw aan de Amerikaanse vlag vindt elke maandag plaats op de school.
De school heeft een z.g. Cultural Arms Club (ARC), waarvan de leden zijn geïnteresseerd in andere culturen. Een ARC-lid leidde afgelopen maandag de Pledge of Allegiance bijeenkomst en gebruikte een Arabische tekst waarin de woorden ‘under God’ waren vervangen door ‘under Allah’.
Directeur Lopez vindt het geen probleem: ‘Deze leerlingen houden van hun land. Ze handelen niet on-Amerikaans. Ze geloofden dat ze de woorden van de Pledge extra betekenis gaven’. Hij gaf aan dat ARC-leden proberen ‘ om barrières te doorbreken, om culturen te verwelkomen’.
De ouders van de leerlingen zijn zeer verontrust door het gebruik van een Arabische vertaling van de Pledge.

Fox, 22 oktober 2014
Cultural Arms Club Rocky Mountain High School

Studentenorganisatie trekt steunverklaring Koerden in, vanwege ‘islamofobie’

Engeland, oktober 2014

De Britse overkoepelende studentenorganisatie National Union of Students (NUS) heeft een veroordeling van ISIS en steunbetuiging aan de Koerden die ISIS bevechten, teruggetrokken, omdat sommige leden de verklaring als ’islamofoob’ bestempelden.
De verklaring die tevens oproept tot eenheid onder moslims en al was aangenomen door de Schotse afdeling, werd geblokkeerd door de vertegenwoordigster van ‘zwarte belangen’ binnen de NUS, Malia Bouattia. Bouattia stelt in een verklaring: ‘We zien dat de veroordeling van ISIS een rechtvaardiging vormt voor oorlog en flagrante islamofobie’. Veel linkse leden van NUS stemden daarna tegen de steunverklaring van de Koerden.
Indiener van de steunverklaring Daniel Cooper schreef op zijn blog: "Dit zegt veel over de stand van zaken in de huidige studentenbeweging, die in de wurggreep zit van identity politics". ‘Identity politics’ focust sterk op groepsbelangen, op basis van ras, sekse of religie.

Independent, 15 oktober 2014
Inhoud syndiceren