Onderwijs

School verwijdert cartoon Charlie Hebdo na klachten moslimleerlingen

|

Nederland, januari 2015

De directie van het Kennemer College in Heemskerk heeft een door een docent opgehangen Charlie Hebdo-poster van een zoenende moslim met een cartoonist op deze school laten verwijderen. De maatregel kwam na klachten van moslimleerlingen. De betreffende leraar moest ook excuses aanbieden in de verschillende klassen. 
Enkele ouders tekenen bezwaar aan: 'Is dit geen omgekeerde wereld na alles wat er in Parijs is gebeurd?'.
Directrice Lemstra: ' We hebben het over kinderen van 12 tot en met 15 jaar die de Franse tekst (liefde is sterker dan haat) niet begrepen. Zij zien de nuances niet en ervaren de afbeelding als kwetsend voor hun geloof'. En: 'Natuurlijk is er hier vrijheid van meningsuiting, maar dat moet wel respectvol zijn en niet ongenuanceerd'.
De school heeft een excuusbrief naar ouders verstuurd: ' De docent heeft zijn diepe spijt betuigd en aangegeven dat hij absoluut niemand wilde kwetsen. Hij wilde alleen solidair zijn met de slachtoffers in Parijs. Daar waar nodig hebben er gesprekken plaatsgevonden op school met leerlingen zodat ze hun verhaal kwijt konden'.
Op haar Twitter-account schrijft Lemstra: 'Steeds luidere roep om het ontslag bewuste docent. We overwegen het. Wij luisteren namelijk wél naar onze leerlingen' . En: 'Voor de veelal minder ontwikkelden die hun rabiate PVV-mening spuwen hier zonder te weten waar 't om gaat mijn brief:

Telegraaf, 14 januari 2015

Noord-Afrikaan mishandelt bewoonster Schilderswijk

Nederland, januari 2015

In oudejaarsnacht overviel een Noord-Afrikaanse man een 83-jarige vrouw in de Haagse Schilderswijk. De vrouw raakte behoorlijk gewond. De aanvaller kwam het huis binnen door een stoeptegel door de ruit te gooien. De vrouw raakte daardoor gewond. Ze kon niet opstaan en vroeg de dader om hulp, maar dat deed hij niet.
Hoewel ze al haar hele leven in de Schilderswijk woont, wil ze er nu weg  omdat ze zo bang is. 

Politie, 2 januari 2015
Omroep West, 6 januari 2015

Moslimstudenten mogen onder les bidden op highschool in VS

VS, december 2014

Op de Parkdale Highschool in Riverdale, Maryland stelt studenten in de gelegenheid om elke dag acht minuten te bidden. De studenten mogen dan de les verlaten. Deelnemende studenten zijn lid van de moslimstudentenvereniging op de school. De studenten moeten goede cijfers hebben om te mogen bidden.
Op dit moment doen er tien studenten aan mee. Er staan al meer studenten op de wachtlijst. Directeur Logan zegt: ‘Ik ben blij dat we dit kunnen regelen zonder dat het een punt wordt’.
Een begeleidingsdienst van met ministerie van Onderwijs geeft studenten toestemming om aan het bidden mee te doen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit binnen de grondwettelijke bepalingen valt. Daniel Mach, van het Program on Freedom of Religion and Belief: ‘Of scholen tegemoet komen aan het geloof van studenten, moet eerlijk gebeuren, zonder dat een geloof wordt bevoordeeld’.

US Patriot, 25 december 2014

School hijst geen Zweedse vlag meer ‘te racistisch’

Zweden, december 2014

De Söndrum-basisschool in Halmstad hijst niet langer de Zweedse vlag, omdat de vlag kwetsend voor sommige groepen zou zijn. Ook zou de vlag ‘onwettig’ zijn tegenover bepaalde etnische groepen. De Zweedse vlag wordt uitsluitend nog gehesen op nationale feestdagen of als een buitenlandse student is uitgenodigd. De directeur van de school schrijft in een brief aan de ouders dat ‘geen andere gebruik van de Zweedse vlag is toegestaan’.
Directe aanleiding voor dit verbod is dat een leerling onlangs bij een maskerade het gezicht in de kleuren van de Zweedse vlag had geschminkt en een speelgoedgeweer had meegenomen. Schoolhoofd Hans Åkerlund ‘we moeten dit stoppen voor het te laat is. We moeten onze leerlingen helpen geen stomme dingen te doen als we het hebben over de vlag of over wapens’. Åkerlund vindt dat het hijsen van de Zweedse vlag racistisch zou kunnen zijn. Ook op foto’s moet de school ‘vrij zijn van nationale symbolen’.

Speisa, 24 december 2014

Godsdienstwetenschappers: ‘Er schuilt in ons allemaal een jihadist’

Nederland, november 2014

In een interview met godsdienstwetenschapper Pieter Nanninga en godsdienstpsychologe Hetty Zock, beiden verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen over jihadisten, zegt Zock: ‘Het is een complexe materie en over jihadstrijders zijn geen algemene uitspraken te doen’.
Beiden stellen dat jihadstrijders zich afgewezen voelen door de samenleving en gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Zock: ‘Deze groep voelt zich door de Nederlandse samenleving gestereotypeerd als gevaarlijk en onbetrouwbaar’.
Zock over de aanpak van teruggekeerde jihadi’s: ‘Ik zou zeggen: hard op de zaak, zacht op de persoon. Een teruggekeerde jihadist moet niet gepamperd worden, maar begrip voor de achtergrond, de persoonlijke motieven en de gevoelens van uitgesloten zijn is onmisbaar als we willen voorkomen dat iemand zich jihadist blijft voelen’.
Op de vraag van de interviewer of in elk mens een Syriëganger schuilt, zegt Zock: ‘ Dat hangt zeer sterk van de context af’. Nanninga: ‘Ik zou misschien zeggen van wel’. Zock: ‘Daar sluit ik me bij aan’.

RUG Alumni Magazine, 28 november 2014 (pdf), pagina's 8 & 9.

Geen kerststal op Italiaanse school ‘vanwege kinderen van buitenlandse komaf’

Italie, december 2014

De openbare school Amicis van Celadina in Bergamo zal dit jaar geen stalletje met Jezus in de kribbe en de Drie Wijzen op school neerzetten. Schooldirecteur Luciano Mastrorocco vindt een stalletje niet zinvol: ‘op een openbare school mag geen sprake zijn van discriminatie. Dit is een manier om iedereen te respecteren. Op onze school is 30% van de kinderen van buitenlandse komaf, en in sommige klassen zelfs 50%. De leraren hebben besloten geen traditionele kribbe te plaatsen. Het verhaal dat de Europese cultuur de oorsprong is van veel dingen, waaronder het christendom, gaat niet meer op. Op school mogen er geen symbolen zijn die kinderen zouden kunnen verdelen’.
Ouder vertegenwoordiger Andrea Camozzi vindt het verbod absurd: ‘het is goed om onze kinderen volgens onze overtuigingen op te voeden. Ik zal alle ouders aanschrijven, maar dhr. Mastrorocco zegt dat hij niet van gedachten zal veranderen, zelfs als de meeste ouders wel een kribbe willen’.
Tenminste 20 ouders hebben zich op dit moment uitgesproken tegen een kribbe-verbod. Sommige ouders willen een petitie organiseren.

Corriere della Sera, 5 december 2014

Rotterdam machteloos tegen moskee-internaten

Nederland, december 2014

De drie Turkse moskee-internaten in Rotterdam voldoen nog steeds niet aan de landelijke kwaliteitseisen, zo blijkt uit Inspecties van het afgelopen jaar. Een wettelijke basis om de internaten aan te pakken, ontbreekt,  aldus wethouder Hugo de Jonge. Het wetsvoorstel voor de Wet op de Jeugdverblijven, waaronder de internaten zullen gaan vallen, is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd en zou in juli moeten ingaan.
In Turkse internaten in moskeeën verblijven honderden kinderen in soms brandonveilige gebouwen. Pedagogisch was er ook van alles mis. Toezicht van de overheid was er nauwelijks. De sociaal-culturele integratie is onvoldoende. De voormalige leerlingen zijn sterk georiënteerd op de eigen bevolkingsgroep. Op het gebied van sociale interactie lijken de oud-leerlingen hun vrije tijd voornamelijk door te brengen met andere Turken.

Telegraaf, 9 december 2014

Turkse en Marokkaanse jongeren doen het op school minder dan autochtone en Surinaamse leeftijdgenoten

Nederland, november 2014

Uit het Jaarrapport Integratie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat leerlingen van Turkse of Marokkaanse komaf half zo vaak op HAVO of VWO dan autochtone leerlingen. Turkse en Marokkaanse meisjes doen het gemiddeld iets beter op school dan Turkse en Marokkaanse jongens. Een van de factoren die bij deze slechtere schoolprestaties een rol speelt is taalachterstand.
Deze jongeren verlaten vaker het onderwijs zonder een diploma. Ze hebben zes jaar later minder vaak werk, vaker een uitkering en zijn bovendien vaker betrokken bij misdrijven in vergelijking met leeftijdsgenoten die hun school wel afmaken.
Overige niet-westerse leerlingen die niet van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse herkomst zijn, verschillen veel minder van autochtone leerlingen. Iraanse leerlingen gaan vaker naar HAVO of VWO dan autochtone leeftijdsgenoten.

CBS, Jaarrapport Integratie 2014 (pdf)
Elsevier, 19 november 2014

Arts door beroepsvereniging onderzocht vanwege ‘islamofobie’

|

Engeland, november 2014

De Londense arts Destree wordt door zijn beroepsvereniging de General Medical Council (GMC) onderzocht op mogelijke ‘islamofobie’ naar aanleiding van postings op zijn Facebook, waarin hij kritiek uit op ISIS en zijn steun voor Israël uitspreekt.
De GMC aanklacht tegen Destree: ‘Deze man is een venijnige islamofoob, en heeft zijn Facebook gebruikt om zijn haat tegen deze speciale religieuze groep te uiten. Ik vrees dat zijn in hoge mate intolerante mening over deze groep zijn zorgplicht in het gedrang brengt’.
De klacht werd ingediend door Faisel Alam, die banden heeft met de op de universiteiten actieve Islamic Societies (IS). IS lag de afgelopen jaren onder vuur vanwege uitnodigingen aan extremistische sprekers en doordat ze miljoenenen bedragen aan steun ontving van Saoedi-Arabië en andere Midden-Oosterse landen.
Normaal onderzoekt GMC gevallen van ernstige medische nalatigheid. Destree is van Duitse komaf en al jaren getrouwd met een shi’itische vrouw.

Breitbart, 4 november 2014

Jihadi werd gerekruteerd in universiteitsbibliotheek

België, november 2014

In de bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) worden Syriëstrijders gerekruteerd, zo stelt een moeder van een Syrië-jihadi. Haar zoon vertrok begin dit jaar naar Syrië. Hij beg
De ouders waarschuwden de politie toen ze vermoedden dat hun zoon wilde afreizen. De politie echter zei: ‘Hij is meerderjarig, hij doet wat hij wil’. De jongeman was al moslimgelovige. Maar hij radicaliseerde door contacten aan de VUB. De VUB zegt van niets te weten: ‘Het is voor ons een totaal onbekend verhaal. We weten niet of het waar is. We hebben geen naam, dus we weten ook niet of het een student van ons is’.

De Redactie, 4 november 2014
Inhoud syndiceren