Onderwijs

Halal maaltijden op zomerkamp christelijke school

Nederland, februari 2015

Het Utrechtse Kranenburg College zal tijdens het schoolkamp in de zomer halalmaaltijden serveren, vanwege de religieuze achtergrond van een aantal scholieren.
Uit een brief van de directie aan de ouders: ‘We beseffen heel goed dat een groot deel van onze leerlingen islamitisch is. Het eten is dus halal’. Deelname aan het schoolkamp is overigens niet verplicht.
De keuze om een week vlees - geen varkensvlees - te serveren van dieren die onverdoofd zijn geslacht, kon niet door de directie worden toegelicht. Ook is onduidelijk hoeveel leerlingen van een ander of zonder geloof er op de school onderwijs volgen. Het Kranenburg College valt onder het bestuur van de Willibrord Stichting, die onderwijs verzorgt vanuit de christelijke traditie.

RSSr, 10 februari 2015

Anti-Pegida demonstratie Lübeck: scholieren gedwongen om mee te lopen

Duitsland, januari 2015

Lubeck Respekt ToleranzBij een anti-Pegida demonstratie voor ‘vrijheid, diversiteit, openheid, respect, vrijheid van godsdienst en persvrijheid’ op 21 januari in Lübeck, liepen ca. 1000 scholieren mee van de vijf Lübecker Europascholen.

In een heftige discussie op de Facebookpagina van de plaatselijke krant Lübecker Nachrichten schrijven een aantal scholieren dat ze niet vrijwillig meeliepen. Een scholier: ‘Dit was een verplicht evenement voor ons scholieren. Ik moest er bij zijn en mijn aanwezigheid werd gecontroleerd. Als we niet gedwongen waren er heen te gaan, zou er de helft minder zijn geweest’. Een andere scholier: ‘Dit had de schoolleiding besloten. Er vonden op dat moment geen lessen plaats’. Een ander: ‘het was allemaal onvrijwillig. De scholieren hadden geen keus’. En: ‘ik kan alleen maar herhalen dat scholieren verplicht waren aanwezig te zijn’ en:’we kregen pas dezelfde ochtend te horen dat we moesten verschijnen. Anders zou het als twee uur verzuim gelden, ja, dan ga je er natuurlijk wel heen’.
De leiding van de scholen ontkent dit via woordvoerder Stephan Cosmos: ‘we hebben de demonstratie als school evenement gepresenteerd, zodat de deelnemers verzekerd zouden zijn’. Cosmos: ‘In ieder geval ging het alleen om scholieren uit de 7e en 8e klas. Alle anderen waren vrij om al dan niet mee te doen’.
Enkele van de vijf scholen zouden de ouders van te voren in kennis hebben gesteld van de demonstratie. Alle vijf de scholen wijzen er op dat het niet om een politieke gebeurtenis ging. Alleen maar om te ‘herinneren aan vanzelfsprekende fundamentele waarden’.

Lübecker Nachrichten, 22 januari 2015
Facebook Lübecker Nachrichten, 21 januari 2015
Lübecker Nachrichten, 21 januari 2015

Jongen in elkaar geslagen door moslimklasgenoten na ruzie over Charlie Hebdo

België, februari 2015

Een discussie over de aanslag op Charlie Hebdo heeft tot zware agressie geleid in de Brusselse migrantenwijk Anderlecht.
Leerling Amadou B., werd in elkaar geslagen omdat hij weigerde een petitie te tekenen om het ontslag van een geschiedenisleraar te eisen. Die had gezegd dat kritiek op de tekeningen in Charlie Hebdo geen geldige reden was om mensen te vermoorden. Younes B. - een leerling uit het zesde jaar automechanica - was het daar niet mee eens en startte de petitie op. Eerder had hij al ­verkondigd dat hij de hand van de daders wou schudden. 18 leerlingen ondertekenden de petitie, maar Amadou B. weigerde.
Daarom werd hij na school minutenlang bewerkt met een baseballknuppel door ruim 10 daders. Hij werd met zware hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht.

HLN, 2 februari 2015

‘En nu het mooie van de islam...’

Nederland, januari 2015

De Volksuniversiteit Wageningen organiseert op 12 maart a.s. een lezing met als titel ‘En nu het mooie van de islam…’ door vrijmetselaar Karel Musch. Musch maakt zich zorgen over de wereld waarin zijn kleinkinderen opgroeien en zoekt naar ‘datgene wat kan verbinden’. Musch meent dat ‘juist vanwege de spirituele en culturele tradities een ander beeld van de islam mogelijk is’. Hij schreef een boekje ‘En nu het mooie van de islam…’ als ‘tegenwicht tegen de verharding in de samenleving’. 

Het boekje gaat o.a. over de mens Mohammed en over de oude traditie in de islam van broederschappen. Ook gaat het over de mystiek binnen de islam. De avond op de Volksuniversiteit is geen college over de islam, maar ‘een gesprek over het zoeken naar verbinding en hoop’. 
Musch was tussen 1974 en 1982 gemeenteraadslid, wethouder, statenlid en kamerlid voor de PvdA.

Volksuniversiteit Wageningen 'En nu het mooie van de islam...'
De Weekkrant, 26 januari 2015
LinkedIn Karel Musch

Brussels lyceum ‘Jodenvrij’ door pesten en bedreigingen door moslimleerlingen

België, januari 2015

De laatste Joodse leerlinge – Sarah - van het Athénée Emile Bockstael in Laeken werd door islamitische medeleerlingen zo erg gepest, dat ze moest vertrekken. Ze behoort daarmee tot de groep van 30 – 40 Joodse leerlingen die om veiligheidsredenen vertrokken bij een openbare middelbare school.
Tijdens de Gaza-oorlog kreeg Sarah op haar Facebook 288 beledigingen en bedreigingen van medeleerlingen en hun vrienden, die Sarah vaak niet eens kende. Sarahs twee broers werden eerder om die reden al van school gehaald. Alleen haar oudste broer was indertijd in staat zijn school af te maken.
Eind augustus schreef Sarah’s moeder een brief aan de onderwijswethouder dat haar dochter vanwege antisemitisme van school ging. Tot nog toe ontving ze geen antwoord.
In september – toen Sarah al van school was - kreeg ze een foto op haar mobieltje van een voormalige klasgenoot die de Hitlergroet bracht.
In juni 2014 werd het Joodse meisje Oceane door een groep klasgenoten aangerand. Justitie probeerde te schikken tussen de familie van Oceane en de aanranders.

Le Vif, 20 januari 2015

Franse moslimjongeren supporters van Charlie moordenaars

|

Frankrijk, januari 2015

In Nantes scheurden moslimscholieren ‘je suisCharlie’ affiches van de muur.
In het Zuid Franse Toulouse zongen moslimleerlingen het Algerijnse volkslied tijdens de minuut stilte voor de Charlie-slachtoffers.
In Dreux nabij Parijs wilden moslimscholieren alleen een minuut stilte voor Palestina houden.
Op een school in La Grande Borne, waar de supermarkt-moordenaar Amedy Coulibaly opgroeide, weerklonk Allahu Akbar–geroep tijdens de minuut stilte.
In Vichy dreigde een moslimscholier zijn Franse klasgenoten met nieuwe aanslagen.
In het zuidwestelijke Pamiers riepen moslimleerlingen ‘wacht maar af als de moslims met hun Kalasjnikovs komen’.
Leerlingen van een VMBO in Senlis riepen naar gymnasiasten ‘ we maken nog meer Charlies af’.
Staatssecretaris Najat Vallaud-Belkacem, zelf van Marokkaanse komaf, sprak van ‘verheerlijking van terrorisme’.
Zie ook:  Moslimleerlingen weigeren minuut stilte voor Charlie-slachtoffers

Bild, 16 januari 2015

Schoolmeisjes gedwongen tot dragen hoofddoek bij excursie ‘world religions’

VS, januari 2015

De Rocky Heights openbare middelbare school in Colorado gebood meisjes een hoofddoek te dragen bij een schoolexcursie naar een moskee. De ouders kregen bovendien te horen dat hun dochter een broek moest dragen die hun enkels volledig zou bedekken. Bij de excursie brachten de leerlingen ook een bezoek aan een Grieks orthodoxe kerk en een synagoge. Hiervoor werd geen dresscode gehanteerd. 

Toen ouders die het niet eens waren met de dresscode voor het moskeebezoek, zich tot de media wenden, was er slechts een radiostation (710 Knus) bereid hier aandacht aan te besteden. Toen reporter Peter Boyles schoolhoofd Mike Loitz attendeerde op het feit dat het verboden is om meisjes andere eisen te stellen dan jongens, zei Loitz: ‘Ze leggen nu eenmaal andere normen op aan meisjes dan jongens. Het is een religieuze reden’.  Tot nu toe reageerden de verantwoordelijke autoriteiten niet op persvragen om nadere toelichting.

Western Journalism, 8 januari 2015
710 Knus. Peter Boyles Show, 7 januari 2015

School verwijdert cartoon Charlie Hebdo na klachten moslimleerlingen

|

Nederland, januari 2015

De directie van het Kennemer College in Heemskerk heeft een door een docent opgehangen Charlie Hebdo-poster van een zoenende moslim met een cartoonist op deze school laten verwijderen. De maatregel kwam na klachten van moslimleerlingen. De betreffende leraar moest ook excuses aanbieden in de verschillende klassen. 
Enkele ouders tekenen bezwaar aan: 'Is dit geen omgekeerde wereld na alles wat er in Parijs is gebeurd?'.
Directrice Lemstra: ' We hebben het over kinderen van 12 tot en met 15 jaar die de Franse tekst (liefde is sterker dan haat) niet begrepen. Zij zien de nuances niet en ervaren de afbeelding als kwetsend voor hun geloof'. En: 'Natuurlijk is er hier vrijheid van meningsuiting, maar dat moet wel respectvol zijn en niet ongenuanceerd'.
De school heeft een excuusbrief naar ouders verstuurd: ' De docent heeft zijn diepe spijt betuigd en aangegeven dat hij absoluut niemand wilde kwetsen. Hij wilde alleen solidair zijn met de slachtoffers in Parijs. Daar waar nodig hebben er gesprekken plaatsgevonden op school met leerlingen zodat ze hun verhaal kwijt konden'.
Op haar Twitter-account schrijft Lemstra: 'Steeds luidere roep om het ontslag bewuste docent. We overwegen het. Wij luisteren namelijk wél naar onze leerlingen' . En: 'Voor de veelal minder ontwikkelden die hun rabiate PVV-mening spuwen hier zonder te weten waar 't om gaat mijn brief:

Telegraaf, 14 januari 2015

Noord-Afrikaan mishandelt bewoonster Schilderswijk

Nederland, januari 2015

In oudejaarsnacht overviel een Noord-Afrikaanse man een 83-jarige vrouw in de Haagse Schilderswijk. De vrouw raakte behoorlijk gewond. De aanvaller kwam het huis binnen door een stoeptegel door de ruit te gooien. De vrouw raakte daardoor gewond. Ze kon niet opstaan en vroeg de dader om hulp, maar dat deed hij niet.
Hoewel ze al haar hele leven in de Schilderswijk woont, wil ze er nu weg  omdat ze zo bang is. 

Politie, 2 januari 2015
Omroep West, 6 januari 2015

Moslimstudenten mogen onder les bidden op highschool in VS

VS, december 2014

Op de Parkdale Highschool in Riverdale, Maryland stelt studenten in de gelegenheid om elke dag acht minuten te bidden. De studenten mogen dan de les verlaten. Deelnemende studenten zijn lid van de moslimstudentenvereniging op de school. De studenten moeten goede cijfers hebben om te mogen bidden.
Op dit moment doen er tien studenten aan mee. Er staan al meer studenten op de wachtlijst. Directeur Logan zegt: ‘Ik ben blij dat we dit kunnen regelen zonder dat het een punt wordt’.
Een begeleidingsdienst van met ministerie van Onderwijs geeft studenten toestemming om aan het bidden mee te doen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit binnen de grondwettelijke bepalingen valt. Daniel Mach, van het Program on Freedom of Religion and Belief: ‘Of scholen tegemoet komen aan het geloof van studenten, moet eerlijk gebeuren, zonder dat een geloof wordt bevoordeeld’.

US Patriot, 25 december 2014
Inhoud syndiceren