Onderwijs

‘En nu het mooie van de islam...’

Nederland, januari 2015

De Volksuniversiteit Wageningen organiseert op 12 maart a.s. een lezing met als titel ‘En nu het mooie van de islam…’ door vrijmetselaar Karel Musch. Musch maakt zich zorgen over de wereld waarin zijn kleinkinderen opgroeien en zoekt naar ‘datgene wat kan verbinden’. Musch meent dat ‘juist vanwege de spirituele en culturele tradities een ander beeld van de islam mogelijk is’. Hij schreef een boekje ‘En nu het mooie van de islam…’ als ‘tegenwicht tegen de verharding in de samenleving’. 

Het boekje gaat o.a. over de mens Mohammed en over de oude traditie in de islam van broederschappen. Ook gaat het over de mystiek binnen de islam. De avond op de Volksuniversiteit is geen college over de islam, maar ‘een gesprek over het zoeken naar verbinding en hoop’. 
Musch was tussen 1974 en 1982 gemeenteraadslid, wethouder, statenlid en kamerlid voor de PvdA.

Volksuniversiteit Wageningen 'En nu het mooie van de islam...'
De Weekkrant, 26 januari 2015
LinkedIn Karel Musch

Brussels lyceum ‘Jodenvrij’ door pesten en bedreigingen door moslimleerlingen

België, januari 2015

De laatste Joodse leerlinge – Sarah - van het Athénée Emile Bockstael in Laeken werd door islamitische medeleerlingen zo erg gepest, dat ze moest vertrekken. Ze behoort daarmee tot de groep van 30 – 40 Joodse leerlingen die om veiligheidsredenen vertrokken bij een openbare middelbare school.
Tijdens de Gaza-oorlog kreeg Sarah op haar Facebook 288 beledigingen en bedreigingen van medeleerlingen en hun vrienden, die Sarah vaak niet eens kende. Sarahs twee broers werden eerder om die reden al van school gehaald. Alleen haar oudste broer was indertijd in staat zijn school af te maken.
Eind augustus schreef Sarah’s moeder een brief aan de onderwijswethouder dat haar dochter vanwege antisemitisme van school ging. Tot nog toe ontving ze geen antwoord.
In september – toen Sarah al van school was - kreeg ze een foto op haar mobieltje van een voormalige klasgenoot die de Hitlergroet bracht.
In juni 2014 werd het Joodse meisje Oceane door een groep klasgenoten aangerand. Justitie probeerde te schikken tussen de familie van Oceane en de aanranders.

Le Vif, 20 januari 2015

Franse moslimjongeren supporters van Charlie moordenaars

|

Frankrijk, januari 2015

In Nantes scheurden moslimscholieren ‘je suisCharlie’ affiches van de muur.
In het Zuid Franse Toulouse zongen moslimleerlingen het Algerijnse volkslied tijdens de minuut stilte voor de Charlie-slachtoffers.
In Dreux nabij Parijs wilden moslimscholieren alleen een minuut stilte voor Palestina houden.
Op een school in La Grande Borne, waar de supermarkt-moordenaar Amedy Coulibaly opgroeide, weerklonk Allahu Akbar–geroep tijdens de minuut stilte.
In Vichy dreigde een moslimscholier zijn Franse klasgenoten met nieuwe aanslagen.
In het zuidwestelijke Pamiers riepen moslimleerlingen ‘wacht maar af als de moslims met hun Kalasjnikovs komen’.
Leerlingen van een VMBO in Senlis riepen naar gymnasiasten ‘ we maken nog meer Charlies af’.
Staatssecretaris Najat Vallaud-Belkacem, zelf van Marokkaanse komaf, sprak van ‘verheerlijking van terrorisme’.
Zie ook:  Moslimleerlingen weigeren minuut stilte voor Charlie-slachtoffers

Bild, 16 januari 2015

Schoolmeisjes gedwongen tot dragen hoofddoek bij excursie ‘world religions’

VS, januari 2015

De Rocky Heights openbare middelbare school in Colorado gebood meisjes een hoofddoek te dragen bij een schoolexcursie naar een moskee. De ouders kregen bovendien te horen dat hun dochter een broek moest dragen die hun enkels volledig zou bedekken. Bij de excursie brachten de leerlingen ook een bezoek aan een Grieks orthodoxe kerk en een synagoge. Hiervoor werd geen dresscode gehanteerd. 

Toen ouders die het niet eens waren met de dresscode voor het moskeebezoek, zich tot de media wenden, was er slechts een radiostation (710 Knus) bereid hier aandacht aan te besteden. Toen reporter Peter Boyles schoolhoofd Mike Loitz attendeerde op het feit dat het verboden is om meisjes andere eisen te stellen dan jongens, zei Loitz: ‘Ze leggen nu eenmaal andere normen op aan meisjes dan jongens. Het is een religieuze reden’.  Tot nu toe reageerden de verantwoordelijke autoriteiten niet op persvragen om nadere toelichting.

Western Journalism, 8 januari 2015
710 Knus. Peter Boyles Show, 7 januari 2015

School verwijdert cartoon Charlie Hebdo na klachten moslimleerlingen

|

Nederland, januari 2015

De directie van het Kennemer College in Heemskerk heeft een door een docent opgehangen Charlie Hebdo-poster van een zoenende moslim met een cartoonist op deze school laten verwijderen. De maatregel kwam na klachten van moslimleerlingen. De betreffende leraar moest ook excuses aanbieden in de verschillende klassen. 
Enkele ouders tekenen bezwaar aan: 'Is dit geen omgekeerde wereld na alles wat er in Parijs is gebeurd?'.
Directrice Lemstra: ' We hebben het over kinderen van 12 tot en met 15 jaar die de Franse tekst (liefde is sterker dan haat) niet begrepen. Zij zien de nuances niet en ervaren de afbeelding als kwetsend voor hun geloof'. En: 'Natuurlijk is er hier vrijheid van meningsuiting, maar dat moet wel respectvol zijn en niet ongenuanceerd'.
De school heeft een excuusbrief naar ouders verstuurd: ' De docent heeft zijn diepe spijt betuigd en aangegeven dat hij absoluut niemand wilde kwetsen. Hij wilde alleen solidair zijn met de slachtoffers in Parijs. Daar waar nodig hebben er gesprekken plaatsgevonden op school met leerlingen zodat ze hun verhaal kwijt konden'.
Op haar Twitter-account schrijft Lemstra: 'Steeds luidere roep om het ontslag bewuste docent. We overwegen het. Wij luisteren namelijk wél naar onze leerlingen' . En: 'Voor de veelal minder ontwikkelden die hun rabiate PVV-mening spuwen hier zonder te weten waar 't om gaat mijn brief:

Telegraaf, 14 januari 2015

Noord-Afrikaan mishandelt bewoonster Schilderswijk

Nederland, januari 2015

In oudejaarsnacht overviel een Noord-Afrikaanse man een 83-jarige vrouw in de Haagse Schilderswijk. De vrouw raakte behoorlijk gewond. De aanvaller kwam het huis binnen door een stoeptegel door de ruit te gooien. De vrouw raakte daardoor gewond. Ze kon niet opstaan en vroeg de dader om hulp, maar dat deed hij niet.
Hoewel ze al haar hele leven in de Schilderswijk woont, wil ze er nu weg  omdat ze zo bang is. 

Politie, 2 januari 2015
Omroep West, 6 januari 2015

Moslimstudenten mogen onder les bidden op highschool in VS

VS, december 2014

Op de Parkdale Highschool in Riverdale, Maryland stelt studenten in de gelegenheid om elke dag acht minuten te bidden. De studenten mogen dan de les verlaten. Deelnemende studenten zijn lid van de moslimstudentenvereniging op de school. De studenten moeten goede cijfers hebben om te mogen bidden.
Op dit moment doen er tien studenten aan mee. Er staan al meer studenten op de wachtlijst. Directeur Logan zegt: ‘Ik ben blij dat we dit kunnen regelen zonder dat het een punt wordt’.
Een begeleidingsdienst van met ministerie van Onderwijs geeft studenten toestemming om aan het bidden mee te doen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit binnen de grondwettelijke bepalingen valt. Daniel Mach, van het Program on Freedom of Religion and Belief: ‘Of scholen tegemoet komen aan het geloof van studenten, moet eerlijk gebeuren, zonder dat een geloof wordt bevoordeeld’.

US Patriot, 25 december 2014

School hijst geen Zweedse vlag meer ‘te racistisch’

Zweden, december 2014

De Söndrum-basisschool in Halmstad hijst niet langer de Zweedse vlag, omdat de vlag kwetsend voor sommige groepen zou zijn. Ook zou de vlag ‘onwettig’ zijn tegenover bepaalde etnische groepen. De Zweedse vlag wordt uitsluitend nog gehesen op nationale feestdagen of als een buitenlandse student is uitgenodigd. De directeur van de school schrijft in een brief aan de ouders dat ‘geen andere gebruik van de Zweedse vlag is toegestaan’.
Directe aanleiding voor dit verbod is dat een leerling onlangs bij een maskerade het gezicht in de kleuren van de Zweedse vlag had geschminkt en een speelgoedgeweer had meegenomen. Schoolhoofd Hans Åkerlund ‘we moeten dit stoppen voor het te laat is. We moeten onze leerlingen helpen geen stomme dingen te doen als we het hebben over de vlag of over wapens’. Åkerlund vindt dat het hijsen van de Zweedse vlag racistisch zou kunnen zijn. Ook op foto’s moet de school ‘vrij zijn van nationale symbolen’.

Speisa, 24 december 2014

Godsdienstwetenschappers: ‘Er schuilt in ons allemaal een jihadist’

Nederland, november 2014

In een interview met godsdienstwetenschapper Pieter Nanninga en godsdienstpsychologe Hetty Zock, beiden verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen over jihadisten, zegt Zock: ‘Het is een complexe materie en over jihadstrijders zijn geen algemene uitspraken te doen’.
Beiden stellen dat jihadstrijders zich afgewezen voelen door de samenleving en gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Zock: ‘Deze groep voelt zich door de Nederlandse samenleving gestereotypeerd als gevaarlijk en onbetrouwbaar’.
Zock over de aanpak van teruggekeerde jihadi’s: ‘Ik zou zeggen: hard op de zaak, zacht op de persoon. Een teruggekeerde jihadist moet niet gepamperd worden, maar begrip voor de achtergrond, de persoonlijke motieven en de gevoelens van uitgesloten zijn is onmisbaar als we willen voorkomen dat iemand zich jihadist blijft voelen’.
Op de vraag van de interviewer of in elk mens een Syriëganger schuilt, zegt Zock: ‘ Dat hangt zeer sterk van de context af’. Nanninga: ‘Ik zou misschien zeggen van wel’. Zock: ‘Daar sluit ik me bij aan’.

RUG Alumni Magazine, 28 november 2014 (pdf), pagina's 8 & 9.

Geen kerststal op Italiaanse school ‘vanwege kinderen van buitenlandse komaf’

Italie, december 2014

De openbare school Amicis van Celadina in Bergamo zal dit jaar geen stalletje met Jezus in de kribbe en de Drie Wijzen op school neerzetten. Schooldirecteur Luciano Mastrorocco vindt een stalletje niet zinvol: ‘op een openbare school mag geen sprake zijn van discriminatie. Dit is een manier om iedereen te respecteren. Op onze school is 30% van de kinderen van buitenlandse komaf, en in sommige klassen zelfs 50%. De leraren hebben besloten geen traditionele kribbe te plaatsen. Het verhaal dat de Europese cultuur de oorsprong is van veel dingen, waaronder het christendom, gaat niet meer op. Op school mogen er geen symbolen zijn die kinderen zouden kunnen verdelen’.
Ouder vertegenwoordiger Andrea Camozzi vindt het verbod absurd: ‘het is goed om onze kinderen volgens onze overtuigingen op te voeden. Ik zal alle ouders aanschrijven, maar dhr. Mastrorocco zegt dat hij niet van gedachten zal veranderen, zelfs als de meeste ouders wel een kribbe willen’.
Tenminste 20 ouders hebben zich op dit moment uitgesproken tegen een kribbe-verbod. Sommige ouders willen een petitie organiseren.

Corriere della Sera, 5 december 2014
Inhoud syndiceren