Gedrag

Polygamie in Engeland

Engeland, oktober 2004

Islamitische mannen maken gebruik van een maas in de Britse huwelijkswetgeving. Ze houden een huwelijksceremonie in de moskee, zonder dat er een burgerlijk huwelijk plaatsvindt. Zo kunnen ze met meer dan een vrouw trouwen. Er zijn inmiddels ongeveer 4000 mannen die met meer dan een vrouw zijn getrouwd.

Yahoo News, 22 oktober 2004. Geciteerd op Harvard Pluralism project

Politica bedreigd met foto van Theo van Gogh

Italië, januari 2007

Politica Daniela Santanché heeft per post een doodsbedreiging ontvangen, die vergezeld ging met foto's van Ayaan Hirsi Ali en de vermoordde Theo van Gogh.
Op de foto's is in Arabische tekst geschreven: 'Dit is het uur van mijn bevrijding' en 'nu is jouw uur aangebroken', zo schrijft de krant Corriere della Sera.
Santanché, van de rechts-conservatieve partij Alleanza Nazionale, schreef vorig jaar het boek 'De ontkende vrouw. Van vrouwenbesnijdenis tot bevrijding' over de miskende rechten van de vrouw binnen de islam.

Santanché krijgt al sinds eind oktober vorig jaar politiebewaking. Toen werd ze in een televisieprogramma aangevallen door imam Aby Shwaima van de Segrate moskee in Milaan, vanwege haar kritiek op burqa en nikaab.
De politie nam de bedreigingen zeer serieus, zeker ook die van Aby Shwaima. Shwaima is de grondlegger van een van de grootste moslimorganisaties in Italië, de UCOII. Ook werden bedreigingen tegen Santanché geuit op de Iraanse radio,
Daags na het ontvangen van de foto van van Gogh, pleitte Santanché voor een burqa verbod, zeker zo voegde zij er aan toe 'voor meisjes van tien/elf jaar en jonger. Zij kunnen daar zelf helemaal nog niet over beslissen'.

Planet, 10 januari 2007
AKI, 10 januari 2007
Website van Daniela Santanché
Religion News Blog, 12 januari 2007

Antisemitische preek door hervormde dominee

Nederland, mei 2006

De Wassenaarse wijkpredikant Kees Mos staat in de belangstelling vanwege een uitzonderlijk staaltje theologisch antisemitisme in zijn preek van maart 2005. Die in de ogen van de dominee, achteraf, als 'niet uitgesproken' moet worden beschouwd. Ook de landelijke kerkorganisatie distantieert zich van de gehouden preek.
De preek van dominee Mos van de Wassenaarse Messiaskerk heeft binnen de kerkgemeenschap tot zo veel commotie leidde dat de inhoud aan een speciale visitatiecommissie werd voorgelegd.
In zijn preek schildert Mos de jood af als een verrader: 'De Jood in ons is een verrader, zegt Matthëus. En hij laat het zien aan de manier waarop Jezus er in wordt geluisd... Het heil wordt door de Jood voor geld verkwanseld, zegt Matthëus.' Zich beroepend op Matthëus, zegt Mos, dat de Jood 'een volledige omkering van Gods woord...' bewerkstelligt. "Het wordt een boom die scheidt in plaats van een boom die verbindt.'

In een eerdere preek zegt Mos o.a. ‘ de zonde van de Jood is dat hij weigert een mens te zijn’. In deze preek heeft Mos het ook over Hitler. Die is ‘eigenlijk veel beter in de bijbel thuis dan wij gewoonlijk voor waar willen houden. Want Hitler zei: dan moet de jood ook maar verdwijnen! Want er moet toch een nieuwe mens komen! Deze door God uitverkoren mens heeft zich als Judas bewezen. Als een verrader van Gods zaak, als deserteur, als vijfde colonne. Dan moet er een nieuwe mens komen.’

Nederlands Dagblad, 19 mei 2006
Preek van Kees Mos, zondag 13 maart 2005

Islamitische extremisten waren van plan joden te vermoorden

Tsjechië, oktober 2006

Islamitische extremisten in de Tsjechische hoofdstad Praag wilden tientallen joden gijzelen en vermoorden. Dat heeft het Tsjechische dagblad Mlada Fronta Dnes vrijdag gemeld op gezag van bronnen in de buurt van de veiligheidsdiensten.
De gegijzelde joden zouden worden vastgehouden in een synagoge in Praag, terwijl de gijzelnemers eisen zouden stellen waarvan ze wisten dat die niet zouden worden ingewilligd. Daarop zouden ze het gebouw met alle mensen erin opblazen.

Reformatorisch Dagblad, 6 oktober 2006

Mannenoverschot voedt terrorisme

Internationaal, augustus 2006

In grote delen van Azië en Noord-Afrika is er een overschot aan mannen, omdat meisjes minder gewenst zijn in de door mannen gedomineerde cultuur. In deze landen wordt selectieve abortus toegepast.
Het gevolg is dat vooral laaggeschoolde mannen uit lagere klassen door het meisjesgebrek niet getrouwd raken. Trouwen en een familie stichten verhoogt in veel landen het sociale aanzien. De ongehuwde mannen hebben geen uitlaatklep voor hun seksuele energie en raken gemarginaliseerd. Hierdoor gaan jonge mannen samentroepen, wat de kans op agressie verhoogt.

Nieuwsblad, 31 augustus 2006

Vrouwen radicaliseren door informeel huwelijk

Nederland, december 2006

Een groeiend aantal islamitische vrouwen raakt onder invloed van radicale moslimnetwerken, doordat ze een informeel islamitisch huwelijk afsluiten. Ze worden op die manier meegesleurd in het extremistische gedachtegoed van hun radicale echtgenoot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra in zijn vijfde voortgangsrapportage.
Het aantal ‘huiskamerhuwelijken’, ofwel informele moslimhuwelijken is breder verspreid dan eerder werd aangenomen Het gaat veelal om jonge, soms zelfs minderjarige vrouwen, die zich tot de islam hebben bekeerd. De huwelijken spelen zich af buiten het zicht van familieleden en dienen vaak om een seksuele relatie te legitimeren.
Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn de huwelijken een reden tot zorg. ‘Het gaat soms om zes- of zeventienjarige meisjes die de consequenties van hun daden niet kunnen overzien’, aldus een woordvoerster. ‘Ze raken geïsoleerd van hun familie. En juist zo’n isolement is een goede voedingsbodem voor radicalisering.’
Vooral binnen de kringen van de Hofstadgroep is een aantal van deze informele huwelijken gesloten, zoals tussen Nouredine F. en Soumaya S., die onlangs werd veroordeeld wegens het beramen van een terroristische aanslag.

Moslim Media, 21 december 2006

Al-Qaida recruteert in Spanje

Spanje, september 2006

Al-Qaida rekruteert per maand gemiddeld drie jonge moslims in Spanje. Deze recruten verblijven dan in trainingskampen waar ze zich voorbereiden op de jihad in Irak. Dat schrijft de Barcelonese krant El Periodico.
‘Iedere maand verlaten gemiddeld drie moslimjongeren die geboren werden of opgroeiden in Spanje, de meesten van hen in Catalonië, het land om zelfmoordaanslagen te plegen in Irak of om te worden opgeleid in Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Jemen of Somalië’, aldus politiebronnen die het dagblad citeert.
’Jaarlijks schommelt het aantal Spaanse moedjahedien tussen de dertig en veertig mensen`, zo schrijft de krant, die stelt dat het fenomeen zich eveneens voordoet in Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en vooral in België.
De ronselaars, van wie sommigen uit Frankrijk en België komen, benaderen de jongeren in wijken waar veel moslims wonen of via internet, op fora of radicale websites, legt El Periodico uit.
’In de trainingskampen worden ze opgeleid in het gebruik van explosieven en de organisatie en financiering van islamistische cellen`, vervolgt de krant. De jongeren uit Spanje die geen militaire opleiding kregen of geen ervaring hebben met stadsguerrilla, worden vaak voor zelfmoordaanvallen naar Irak gestuurd, omdat ze voor niets anders gebruikt kunnen worden.

Moslim Media, 9 september 2006

Polygamie en antisemitisme in Franse voorsteden

Frankrijk, juli 2004

Volgens een intelligence rapport van de Renseignements Généraux zijn er zo’n 300 getto’s in Frankrijk waar twee miljoen mensen op het randje van islamitisch extremisme leven.
Scholen, werkplaatsen en plaatselijke verenigingen vormen een kweekplaats van antimaatschappelijke sentimenten. Polygamie is er gangbaar, het antisemitisme neemt schrikbarend toe en Europeanen verhuizen uit de buurt.
Er komen veel huwelijken tussen naaste familieleden voor. Fundamentalistische islamitische prekers zijn er zeer actief en dat is goed te merken aan de jeugd. Jongens zetten meisjes onder druk om hoofddoeken te dragen, zo stelt het rapport.

The Observer, 11 juli 2004 geciteerd op Pluralisme Project van Harvard University

Geen verzekering vanwege geloofsovertuiging

Nederland, januari 2007

Een aantal Nederlanders is bewust onverzekerd, omdat hun geloof hen dat verbiedt. Volgens de Sociale Verzekerings Bank (SVB)gaat het om circa 11.000 mensen. De meeste onverzekerden wonen op de Bible Belt op de Veluwe en een wat kleinere groep in Zuid-Holland. Ze willen zich niet verzekeren voor ziektekosten, AOW en WW.
Mr. L. Vogelaar (54) is gemoedsbezwaarde. De Heere is zijn Vader en de hemelse Vader zorgt goed voor je, zegt hij. Een verzekering afsluiten zou een belediging zijn van God.
Vogelaar heeft geen wa-verzekering en wil ook geen basisverzekering. Hij is volledig onverzekerd. Het is geen poging om geld te besparen, maar Vogelaars beslissing heeft alles met zijn christelijk geloof te maken.
’Verzekeringen zijn in strijd met de leer over de voorzienigheid. We gaan er van uit dat de Heere alles bestuurt. Hij regeert. Alles ligt in Zijn handen; droogte en regen of ziekte en gezondheid.’
Een gemoedsbezwaarde is pas een gemoedsbezwaarde als de overheid dat erkend heeft. Op het gebied van de verzekeringen bekijkt een regionaal kantoor van de uitkeringenbeheerder, de Sociale Verzekeringsbank, of een gemoedsbezwaarde erkend kan worden. Is het antwoord ja, dan wordt er een spaarrekening geopend.

AD, 17 december 2005
Reformatorisch Dagblad, 13 februari 2006
Religion Weblog, 3 januari 2007

Omstreden imam preekt ondanks verbod rechter

Nederland, januari 2007

Ondanks een verbod van de rechter heeft de omstreden imam Kariman afgelopen zondag toch een preek gegeven in de Eindhovense moskee Anwar-e-Medina.
Kariman kreef dit rechterlijke verbod omdat hij zich discriminerend en in grove bewoordingen heeft uigelaten over homoseksuelen. Kariman zei: 'vrouwen hebben een spleet gekregen, maar homoseksuelen gebruiken een plek waar stront uitkomt'. De Westerse maatschappij zou volgens hem ook teveel spreken over ‘Adam en Evert’ in plaats van over ‘Adam en Eva’.

De rechter verbood de imam vrijdag om voorafgaand aan het offerfeest een preek te geven in de Eindhovense moskee. Desondanks is hij zondag naar het gebedshuis gekomen en heeft hij daar de aanwezigen toegesproken.
De rechter vond het moskeeverbod dat de Stichting Welzijn voor Moslims in Nederland had geëist, gerechtvaardigd wegens een slepend conflict met de imam. Kariman eiste zondag toegang tot de moskee. Hij kreeg daarbij steun van zijn jonge aanhangers. Imam Kariman is al jaren verbonden aan de Anwar-e-Medina moskee in Eindhoven. In 2001 raakte hij in opspraak omdat hij zich tegenover bezoekende scholieren denigrerend zou hebben uitgelaten over homoseksuelen.

Nieuw Nieuws, 3 januari 2007
Gaykrant, 3 januari 2007
Inhoud syndiceren