Gedrag

Radicalisering gaat steeds sneller

Engeland, januari 2007

Op een conferentie over ’islamofobie’ zei politiechef Blair dat moslimjongeren steeds sneller radicaliseren. Het gaat vaak om goed opgeleide jongeren. Binnen een tijdsbestek van een paar week tot een paar maanden veranderen jongeren met een doorsneeleven in mensen die volledig bereid zijn om zelfmoordaanslagen te plegen om duizenden mensen te vermoorden.
Chef van de binnenlandse veiligheidsdienst Eliza Manningham-Buller zei in november dat haar dienst 1600 verdachten volgt.

Reuters UK, 24 januari 2007

Moslimleider: ’moslims in leger zullen op een dag opstaan’

Engeland / Libanon, januari 2007

De oprichter van de Britse, extreem-islamitische beweging Al-Muhajiroun (de "migranten"), Omar Bakri Mohammed, zegt dat gematigde Britse moslims bij de politie en het leger op een dag het systeem van binnenuit zullen gaan opblazen. Zijn uitspraken worden beschouwd als een poging om verdeeldheid te zaaien binnen de moslimgemeenschap.
Bakri kwam als asielzoeker in Engeland in 1985. In 2005 ging hij naar Libanon en werd hem de toegang tot Engeland ontzegd. Eerder was hij de oprichter van de radicale Hizb ut-Tahrir.
In een interview met de Sunday Times zegt hij: ’Als je moslims vraagt bij de politie of het leger te gaan, maak je een grote fout. De Britse moslim die vandaag bij de politie gaat, zal op een dag de Koran lezen en wakker worden. Hoe zullen ze hun wapens dan gaan gebruiken? Wat zullen ze doen met de informatie die ze hebben?’

Sunday Times, 21 januari 2007

Moslim agente weigert hoogste baas hand te geven

Engeland, januari 2007

Een Londense politieagente heeft geweigerd haar hoogste baas een hand te geven vanwege haar strikte islamitische geloofsopvattingen. Het incident gebeurde tijdens een ceremonie waar nieuwe rekruten een ontmoeting hadden met Sir Ian Blair, de Londense korpscommandant.
Het verzoek werd alleen toegestaan om het feestje niet te bederven, aldus een hoge politiewoordvoerster: ,Dit is nog nooit eerder voorgekomen. Maar hij ging ermee akkoord om geen scène te schoppen'.
Een andere politiewoordvoerster benadrukte dat de vrouw ontslagen zal worden als ze haar werk niet naar behoren uitvoert. De handweigering was desondanks hét gesprek tijdens de ceremonie en velen vroegen zich af hoe de vrouw iemand zou kunnen arresteren 'als ze weigert mannen aan te raken', zo voegde de bron eraan toe.
Politiecommissaris Blair heeft inmiddels een onderzoek aangekondigd: mocht daaruit blijken dat de agente haar werk vanwege haar religieuze overtuiging niet goed kan uitvoeren, zal ze worden ontslagen.
Moslimleider Massoud Shadjareh van Islamic Human Rights verdedigt de agente. Sheikh Ibrahim Mogra van Muslim Council of Britain zegt dat mensen zich er niet ongerust over hoeven te maken

Nieuw Nieuws, 21 januari 2007
Telegraaf, 21 januari 2007
Elsevier, 21 januari 2007
Metro UK, 21 januari 2007

Besnijdenis voor 80% van Somalische meisjes in Nederland

Nederland, januari 2007

De in Nederland wonende Somalische Zahra Abdi Hersi schreef een boek over vrouwenbesnijdenis ’Mijn vrouw-zijn ontnomen’.
In een interview in Trouw zegt Abdi dat het vooral gaat om meisjes uit Somalië, Soedan, Guinee, Eritrea, Egypte en Ethiopië: 'Ik schat dat ongeveer tachtig procent van de meisjes in de risicogroepen nog wordt besneden. Het is een publiek geheim.
De moeders doen het niet zelf, maar gaan in de zomervakantie bijvoorbeeld naar Londen. Daar werkt een Soedanese arts in een speciale kliniek die de besnijdenissen uitvoert. Het gaat om meisjes vanaf vier jaar'.
Zie ook: Nog steeds geen juridische maatregelen tegen genitale verminking

Trouw, 20 januari 2007

Blindegeleidehond mag niet in taxi

Engeland, oktober 2006

Een islamitische taxi chauffeur weigerde een blinde vrouw, Jane Vernon mee te nemen, omdat haar blindengeleidehond ‘onrein’ zou zijn.
Abdul Rasheed Majekodumni zei tegen mw. Vernon dat hij haar niet mee kon nemen vanwege zijn godsdienst. Honden worden binnen de islam als onrein beschouwd.
Jane Vernon, die wekt voor het Nationale Blinden Instituut zegt:’de eigenaar van het taxibedrijf, Niven Sinclair, was erg ongevoelig. Hij zei dat het niet zo belangrijk was en dat ik meer respect moest hebben voor andere culturen. Terwijl ze zelf helemaal geen respect voor mij hadden en zelfs niet eens hun excuses aanboden’.
Niven's and Co heeft een contract met de BBC. De taxi moest mw. Vernon ophalen nadat ze in een BBC programma was opgetreden.
Ook een islamitische chauffeur in Amsterdam weigerde eerder al om een blindegeleidehond in zijn taxi mee te nemen.

Daily Mail, 6 oktober 2006

Moordenaar Hrant Dink : 'ik doodde de ongelovige'

Turkije, januari 2007

De Armeens-Turkse journalist en schrijver Hrant Dink is doodgeschoten voor de ingang van het kantoor van zijn krant in de Turkse stad Istanbul.
Dink zou drie maal in de nek en het hoofd zijn geraakt. Muharrem Gozutok, een restaurant eigenaar die ooggetuige was van de moord, zei dat de dader een tiener was met een witte pet op die riep: ‘Ik schoot de ongelovige dood’. Na zijn arrestatie verklaarde de 17-jarige moordenaar:'Ik schoot hem neer na het opzeggen van het vrijdaggebed'.
Dink zette zich in voor de erkenning van de massamoord door Turken op Armeniërs. Hij is daarom meerdere malen aangeklaagd door de Turkse rechtbank.
Zijn blad de Turks-Armeense krant Agos, was een belangrijke spreekbuis van de Armeniërs. Dagelijks kreeg Dink dreigtelefoontjes en -mails. De laatste tijd was hij bang om over straat te gaan.
In een reeks artikelen vroeg hij zijn mede-Armeniers om zich te richten op het welzijn van Armenië, in plaats van altijd maar de Turken te willen kastijden. "Die Turkenhaat vergiftigt jullie bloed", schreef hij. Voor deze zin werd hij in 2005 tot 6 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Hij zou Turken beledigd hebben omdat hij hen vergeleek met gif.

NOS Journaal 1, 19 januari 2007
NOS Journaal 2, 19 januari 2007
The Telegraph, 20 januari 2007
Trouw, 22 januari 2007
Reuters, 19 januari 2007

Meisje moet broers bedienen

Nederland, januari 2007

Sazan Abdulrahman is studente secretarieel werk aan het ROC Twente. Zij won een opstelwedstrijd voor scholieren over religie en identiteit, georganiseerd door de Stichting Islam en Burgerschap. In het opstel vertelt Sazan over haar leven:
‘ik ben in Bagdad geboren. Bij mijn opvoeding hoort dat ik, als meisje, veel korter word gehouden dan een jongen. Ik zie dit met mijn broers. Het is met name mijn vader die een verschil maakt in vrijheden en rechten. Het is niet rechtvaardig, vind ik. Om een voorbeeld te geven: mijn broer komt thuis en heeft honger en vraagt mij: ’Wil je wat voor mij klaarmaken?’ Het is geen verzoek, maar een commando. Als ik dan iets voor hem klaarmaak, is er geen greintje dankbaarheid of warmte. Dit overkwam mij zo vaak, dat ik eens besloot ’nee’ te zeggen. Ik was het goed zat. Mijn vader werd kwaad en zei: ’Hoe kan je zo tegen je broer doen, hoe durf je dit te weigeren?’ Ik zei: ’Sorry, maar als hij het niet netjes vraagt, doe ik helemaal niets voor hem’.
Vanuit de achtergrond van mijn vader hoort de vrouw zorgzaam te zijn en zich in te zetten voor de man. Met andere woorden: de vrouw behoort de wensen van een man gevraagd of ongevraagd in te willigen.’

Trouw, 13 januari 2007

Racistische moslimpreker werd veroordeeld

Engeland, februari 2003

El-Faisal, imam van de Brixton moskee, is de eerste islam preker die door een Brits hof is veroordeeld voor de inhoud van zijn preken.
Volgens de rechtbank riep hij op tot de moord op Hindoes, Joden en Amerikanen. Hij werd ook schuldig bevonden aan oproepen tot rassenhaar tegen niet-moslims. El-Faisal werkt samen met Abu Hamza van de beruchte Finsbury moskee. Zowel Richard Reid, die een aanslag op een vliegtuig met een ‘’schoenbom’’ wilde plegen als Zacharia Moussaoui bezochten de Brixton moskee. Een van de aanhangers van El-Faisal buiten de rechtbank zegt:'als hij wordt veroordeeld, is dat ook een veroordeling van de koran’.
Volgens Scotland Yard zouden er pogingen zijn ondernomen om de rechter Peter Beaumont om te kopen met een bedrag van £50,000.

Telegraph, 25 februari 2003
Telegraph 2, 25 februari 2003

Imams zonder verblijfsvergunning?

Nederland, januari, 2007

Mohammed Ousalah, secretaris van de Vereniging van Imams in Nederland klaagt in een interview op IslamOnline over het feit dat imams een veel te laag salaris krijgen, ofwel moeten leven van wat moskeegangers financieel opbrengen.
Ousalah zegt dat veel imams het land verlaten. Het werk zou worden gedaan door vrijwilligers of niet-gekwalificeerde imams die illegaal in het land verblijven. Volgens Ousalah zou 40% van de imams van de 450 moskeeën zijn vertrokken.
Ousalah heeft kritiek op de regeringsplannen voor een imamopleiding: ‘belangrijke moslimleiders staan niet achter deze plannen’ aldus Ousalah. ‘We krijgen zo imams die maar een fragmentarische kennis van de islam hebben. Ze kunnen zo geen evenwicht bewaren tussen de praktijk en de godsdienst.’

Islam Online, 16 januari 2007
Site van Vereniging Imams in Nederland

Terreurtraining steeds vaker via internet

Nederland, januari 2007

Er staan steeds vaker instructiefilmpjes voor terreur op internet, aldus Tjibbe Joustra, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in NOVA.
Door de internationale strijd tegen terreur wordt het steeds moeilijker echte trainingskampen in landen als Afghanistan of Pakistan te organiseren. Trainingen verplaatsen zich dus steeds meer naar het internet.
Op de video's is bijvoorbeeld te zien hoe je zelf een bomgordel kunt maken. Ook 'recepten' voor andere bommen worden getoond, net als instructies voor mogelijke aanslagen.
Radicale moslims gebruiken het internet ook voor het verspreiden van propaganda. Joustra vindt het daarom belangrijk dat ook gematigde moslims hun visie op het internet gaan verspreiden.
Er komt volgens Joustra maar weinig terecht van het voornemen van de Tweede Kamer om dit soort filmpjes van internet te halen. Uit een vandaag verschenen rapport van de NCTb blijkt dat er 'honderd tot tweehonderd' Nederlandstalige radicaal-islamitische terreursites bestaan.

NOVA uitzending 15 januari 2007
Persbericht Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, 16 januari 2007
Elsevier, 16 januari 2007
Inhoud syndiceren