Gedrag

Imams zonder verblijfsvergunning?

Nederland, januari, 2007

Mohammed Ousalah, secretaris van de Vereniging van Imams in Nederland klaagt in een interview op IslamOnline over het feit dat imams een veel te laag salaris krijgen, ofwel moeten leven van wat moskeegangers financieel opbrengen.
Ousalah zegt dat veel imams het land verlaten. Het werk zou worden gedaan door vrijwilligers of niet-gekwalificeerde imams die illegaal in het land verblijven. Volgens Ousalah zou 40% van de imams van de 450 moskeeën zijn vertrokken.
Ousalah heeft kritiek op de regeringsplannen voor een imamopleiding: ‘belangrijke moslimleiders staan niet achter deze plannen’ aldus Ousalah. ‘We krijgen zo imams die maar een fragmentarische kennis van de islam hebben. Ze kunnen zo geen evenwicht bewaren tussen de praktijk en de godsdienst.’

Islam Online, 16 januari 2007
Site van Vereniging Imams in Nederland

Terreurtraining steeds vaker via internet

Nederland, januari 2007

Er staan steeds vaker instructiefilmpjes voor terreur op internet, aldus Tjibbe Joustra, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) in NOVA.
Door de internationale strijd tegen terreur wordt het steeds moeilijker echte trainingskampen in landen als Afghanistan of Pakistan te organiseren. Trainingen verplaatsen zich dus steeds meer naar het internet.
Op de video's is bijvoorbeeld te zien hoe je zelf een bomgordel kunt maken. Ook 'recepten' voor andere bommen worden getoond, net als instructies voor mogelijke aanslagen.
Radicale moslims gebruiken het internet ook voor het verspreiden van propaganda. Joustra vindt het daarom belangrijk dat ook gematigde moslims hun visie op het internet gaan verspreiden.
Er komt volgens Joustra maar weinig terecht van het voornemen van de Tweede Kamer om dit soort filmpjes van internet te halen. Uit een vandaag verschenen rapport van de NCTb blijkt dat er 'honderd tot tweehonderd' Nederlandstalige radicaal-islamitische terreursites bestaan.

NOVA uitzending 15 januari 2007
Persbericht Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, 16 januari 2007
Elsevier, 16 januari 2007

Britse jihadi's actief in Somalië

Engeland, januari 2007

De Ethiopische ambassade in Londen stelt dat de Ethiopische strijdkrachten 5 Britten hebben opgepakt die in Somalië vechten voor de Union of Islamic Courts (UIC). De UIC werd onlangs grotendeels verslagen door een Ethiopische strijdkrachten die de Somalische interim regering te hulp kwamen.
In oktober werden Britten opgepakt in Jemen op beschuldiging van wapensmokkel naar Somalië.
De Engelse website Followers of Ahlus Sunnah Wal Jama’aah Muntada (Followers of the Prophet and His Companions) speelt vermoedelijk een rol bij oproepen tot gewapende jihad in Somalië.
De website is een initiatief van Mizanur Rahman, een web designer uit Londen, die schuldig werd bevonden aan oproepen tot moord tijdens de protesten tegen de Deense Mohammed cartoons bij de Deense ambassade in Londen.
Het forum van de website is alleen toegankelijk voor deelnemers die daartoe uitgenodigd worden. Een van hen is Anjem Choudary, eerder woordvoerder van de inmiddels verboden groep Al-Muhajiroun. Choudary riep op tot deelname tot de heilige oorlog in Somalië. Vorig jaar riep hij ook op tot executie van paus Benedictus XVI.

Times Online, 14 januari 2007

Britse kerkleiders willen hulp van Queen Elisabeth

Engeland, januari 2007

Een groep conservatieve christenen uit Groot-Brittannië heeft koningin Elisabeth gevraagd in te grijpen tegen een nieuwe antidiscriminatiewet.
De nieuwe wet wordt in april van kracht en maakt discriminatie van homo’s in Engeland strafbaar. De christenen hebben nu een beroep gedaan op Elisabeth om premier Blair op deze wet aan te spreken. Ze verwijzen daarbij naar de vooraanstaande posiite die de queen binnen de Anglicaanse kerk heeft.
Ze vrezen dat de nieuwe wetgeving vooral kerkelijke functionarissen zal treffen. Zo wordt gevreesd dat priesters strafrechtelijk zullen worden vervolgd als ze weigeren een partnerschap tussen de mannen of vrouwen in te zegenen.
Katholieke kerkleiders hebben aangekondigd dat ze hun adoptiebureaus liever sluiten dan gedwongen worden om gay-koppels toe te staan kinderen te adopteren.
Ook vertegenwoordigers van joodse en islamitische gelovigen protesteren tegen de voorgenomen wet.

Gaykrant, 2 januari 2007

Polygamie in Engeland

Engeland, oktober 2004

Islamitische mannen maken gebruik van een maas in de Britse huwelijkswetgeving. Ze houden een huwelijksceremonie in de moskee, zonder dat er een burgerlijk huwelijk plaatsvindt. Zo kunnen ze met meer dan een vrouw trouwen. Er zijn inmiddels ongeveer 4000 mannen die met meer dan een vrouw zijn getrouwd.

Yahoo News, 22 oktober 2004. Geciteerd op Harvard Pluralism project

Politica bedreigd met foto van Theo van Gogh

Italië, januari 2007

Politica Daniela Santanché heeft per post een doodsbedreiging ontvangen, die vergezeld ging met foto's van Ayaan Hirsi Ali en de vermoordde Theo van Gogh.
Op de foto's is in Arabische tekst geschreven: 'Dit is het uur van mijn bevrijding' en 'nu is jouw uur aangebroken', zo schrijft de krant Corriere della Sera.
Santanché, van de rechts-conservatieve partij Alleanza Nazionale, schreef vorig jaar het boek 'De ontkende vrouw. Van vrouwenbesnijdenis tot bevrijding' over de miskende rechten van de vrouw binnen de islam.

Santanché krijgt al sinds eind oktober vorig jaar politiebewaking. Toen werd ze in een televisieprogramma aangevallen door imam Aby Shwaima van de Segrate moskee in Milaan, vanwege haar kritiek op burqa en nikaab.
De politie nam de bedreigingen zeer serieus, zeker ook die van Aby Shwaima. Shwaima is de grondlegger van een van de grootste moslimorganisaties in Italië, de UCOII. Ook werden bedreigingen tegen Santanché geuit op de Iraanse radio,
Daags na het ontvangen van de foto van van Gogh, pleitte Santanché voor een burqa verbod, zeker zo voegde zij er aan toe 'voor meisjes van tien/elf jaar en jonger. Zij kunnen daar zelf helemaal nog niet over beslissen'.

Planet, 10 januari 2007
AKI, 10 januari 2007
Website van Daniela Santanché
Religion News Blog, 12 januari 2007

Antisemitische preek door hervormde dominee

Nederland, mei 2006

De Wassenaarse wijkpredikant Kees Mos staat in de belangstelling vanwege een uitzonderlijk staaltje theologisch antisemitisme in zijn preek van maart 2005. Die in de ogen van de dominee, achteraf, als 'niet uitgesproken' moet worden beschouwd. Ook de landelijke kerkorganisatie distantieert zich van de gehouden preek.
De preek van dominee Mos van de Wassenaarse Messiaskerk heeft binnen de kerkgemeenschap tot zo veel commotie leidde dat de inhoud aan een speciale visitatiecommissie werd voorgelegd.
In zijn preek schildert Mos de jood af als een verrader: 'De Jood in ons is een verrader, zegt Matthëus. En hij laat het zien aan de manier waarop Jezus er in wordt geluisd... Het heil wordt door de Jood voor geld verkwanseld, zegt Matthëus.' Zich beroepend op Matthëus, zegt Mos, dat de Jood 'een volledige omkering van Gods woord...' bewerkstelligt. "Het wordt een boom die scheidt in plaats van een boom die verbindt.'

In een eerdere preek zegt Mos o.a. ‘ de zonde van de Jood is dat hij weigert een mens te zijn’. In deze preek heeft Mos het ook over Hitler. Die is ‘eigenlijk veel beter in de bijbel thuis dan wij gewoonlijk voor waar willen houden. Want Hitler zei: dan moet de jood ook maar verdwijnen! Want er moet toch een nieuwe mens komen! Deze door God uitverkoren mens heeft zich als Judas bewezen. Als een verrader van Gods zaak, als deserteur, als vijfde colonne. Dan moet er een nieuwe mens komen.’

Nederlands Dagblad, 19 mei 2006
Preek van Kees Mos, zondag 13 maart 2005

Islamitische extremisten waren van plan joden te vermoorden

Tsjechië, oktober 2006

Islamitische extremisten in de Tsjechische hoofdstad Praag wilden tientallen joden gijzelen en vermoorden. Dat heeft het Tsjechische dagblad Mlada Fronta Dnes vrijdag gemeld op gezag van bronnen in de buurt van de veiligheidsdiensten.
De gegijzelde joden zouden worden vastgehouden in een synagoge in Praag, terwijl de gijzelnemers eisen zouden stellen waarvan ze wisten dat die niet zouden worden ingewilligd. Daarop zouden ze het gebouw met alle mensen erin opblazen.

Reformatorisch Dagblad, 6 oktober 2006

Mannenoverschot voedt terrorisme

Internationaal, augustus 2006

In grote delen van Azië en Noord-Afrika is er een overschot aan mannen, omdat meisjes minder gewenst zijn in de door mannen gedomineerde cultuur. In deze landen wordt selectieve abortus toegepast.
Het gevolg is dat vooral laaggeschoolde mannen uit lagere klassen door het meisjesgebrek niet getrouwd raken. Trouwen en een familie stichten verhoogt in veel landen het sociale aanzien. De ongehuwde mannen hebben geen uitlaatklep voor hun seksuele energie en raken gemarginaliseerd. Hierdoor gaan jonge mannen samentroepen, wat de kans op agressie verhoogt.

Nieuwsblad, 31 augustus 2006

Vrouwen radicaliseren door informeel huwelijk

Nederland, december 2006

Een groeiend aantal islamitische vrouwen raakt onder invloed van radicale moslimnetwerken, doordat ze een informeel islamitisch huwelijk afsluiten. Ze worden op die manier meegesleurd in het extremistische gedachtegoed van hun radicale echtgenoot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra in zijn vijfde voortgangsrapportage.
Het aantal ‘huiskamerhuwelijken’, ofwel informele moslimhuwelijken is breder verspreid dan eerder werd aangenomen Het gaat veelal om jonge, soms zelfs minderjarige vrouwen, die zich tot de islam hebben bekeerd. De huwelijken spelen zich af buiten het zicht van familieleden en dienen vaak om een seksuele relatie te legitimeren.
Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zijn de huwelijken een reden tot zorg. ‘Het gaat soms om zes- of zeventienjarige meisjes die de consequenties van hun daden niet kunnen overzien’, aldus een woordvoerster. ‘Ze raken geïsoleerd van hun familie. En juist zo’n isolement is een goede voedingsbodem voor radicalisering.’
Vooral binnen de kringen van de Hofstadgroep is een aantal van deze informele huwelijken gesloten, zoals tussen Nouredine F. en Soumaya S., die onlangs werd veroordeeld wegens het beramen van een terroristische aanslag.

Moslim Media, 21 december 2006
Inhoud syndiceren