Gedrag

Radicale islam steeds populairder bij jongeren

Nederland, december 2006

Steeds meer jongeren van wenden zich tot de radicale islam, aldus Tjibbe Joustra, Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding.
Soms kan dit proces op scholen plaatsvinden en kan heel snel gaan, soms in enkele maanden tijds. Vaak gaat het om Nederlandse bekeerlingen die binnen radicale groepen een belangrijke rol vervullen. Ook het aantal militante websites neemt toe.
De bekendste radicalen in Nederland, Mohammed Bouery en Samir Azzouz hebben duidelijke invloed op deze jongeren, aldus Joustra.

Religion News Blog, 13 december 2006

Al-Qaida leider: vrouwen met nikaab zijn soldaten in onze strijd

Internationaal, januari 2007

Ayman al-Zawahri, de tweede man van Al-Qaida, zei gisteren dat vrouwen die een sluier dragen beschouwd moeten worden als ‘soldaten in de strijd van de islam tegen de Zionistische kruisvaarders aanval’.
Ook zei Al-Zawahri dat Palestijnen niet langer moeten samenwerken met hun democratisch gekozen regering.
Al-Zawahri zei dit in een rede die gezien kan worden als de Al-Qaida nieuwjaarsboodschap.

News Scotsman, 1 januari 2007

‘Hoofddoekverbod inbreuk op godsdienstvrijheid’

Frankrijk, februari 2004

Human Rights Watch beschouwt het Franse verbod op het dragen van hoofddoeken en andere zichtbare religieuze symbolen, als een schending van godsdienstvrijheid. De wet betekent een ongewenste inbreuk op het recht godsdienst uit te oefenen. Aldus Kenneth Roth, uitvoerend directeur van Human Rights Watch.’Voor veel moslims is een hoofddoek niet alleen een uiting van religiositeit, maar een religieuze verplichting.'

Human Rights Watch, 27 februari 2004

Eigen godsdienst superieur aan andere?

Nederland, oktober 2006

Uit een studie van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam dat vorige week werd aangeboden aan burgemeester Job Cohen, bleek dat ruim ruim een derde deel van de Amsterdamse moslims de eigen godsdienst superieur vindt aan andere.
Dit percentage is hoog vergeleken met de percentages van andere gelovigen: van de joden en christenen vindt dat slechts 11 procent, van de hindoe’s 12 procent, en van de boeddhisten 4 procent.
Bij de percentages van de groepen die het onzin vinden dat de eigen religie superieur is, scoren boeddhisten het hoogst: 90 procent. Hindoes, joden en christenen scoren ongeveer ongeveer gelijk, iets meer dan 80 procent. Moslims scoren veel lager, namelijk 38 procent.

Elsevier, 18 oktober 2006
Elsevier, 23 oktober 2006
Onderzoeksrapport (pdf)

Moskee verkoopt omstreden boek

Nederland, april 2004

De El Tawheed moskee in Amsterdam verkoopt in haar boekhandel een boek van Ibn Taymiyya, een schriftgeleerde uit de 13e/14e eeuw. In het boek staat onder meer dat een echtgenoot zijn vrouw moet slaan als ze liegt. Als de vrouw hem seksuele omgang weigert hoeft hij niet langer voor haar te zorgen. Ook bepleit het boek besnijdenis van zowel jongens als meisjes.
Er was al eerder commotie rond de moskee. De 9/11 terrorist Atta zou er ideologische training hebben verkregen en sheikh Al-Aqeel was lange tijd formeel met de moskee verbonden. Sheikh Al-Aqeel wordt door Duitsland verdacht van banden met een terreurcel in Berlijn. Hij maakt nog steeds deel uit van een Stichting op hetzelfde adres als de moskee.

Expatica, 8 april 2004

Moslims willen in kathedraal bidden

Spanje, december 2006

Spaanse moslims hebben paus Benedictus XVI verzocht om te mogen bidden in de kathedraal van Córdoba. Deze kathedraal was van oorsprong een moskee, die werd gebouwd tijdens de islamitische periode in Spanje. In de 13e eeuw werd de bestemming van moskee gewijzigd in die van kathedraal.
De Islamitische Raad zegt in haar verzoekbrief: ‘We willen geen heilige plaats overnemen. We willen er een oecumenische ruimte van maken, die van grote betekenis kan zijn voor de wereldvrede.’
Eerder deze maand gaf de Conferentie van Katholieke Bisschoppen in Spanje een verklaring uit waarin ze stelden dat ze niet van plan zijn om met andere godsdiensten te onderhandelen over gebruik van de kathedraal.

New York Times, 27 december 2006

Advocate sluit praktijk na bedreigingen

Duitsland, september 2006

Seyran Ates, de ‘Duitse Ayaan Hirsi Ali’, heeft na een reeks bedreigingen haar activiteiten als advocaat van islamitische vrouwen beëindigd. De 43-jarige Ates, die in 1984 al eens zwaar gewond raakte bij een aanslag op haar leven, zette zich in voor de rechten van islamitische vrouwen.
Ates probeert de – in haar ogen – naïeve Duitse samenleving te doordringen van de bedreiging die uitgaat van de islamitische minderheid. Zij verwijt de Duitsers dat zij uit een verkeerd begrepen ‘respect voor niet-westerse culturen’ de ogen sluiten voor dwanghuwelijken, besnijdenissen en andere inbreuken op de rechten van de vrouw. De hoofddoek heeft voor haar ‘dezelfde symbolische betekenis als heksenverbrandingen in de middeleeuwen’.
Als advocaat stond Ates vooral islamitische vrouwen in echtscheidingszaken bij. Daarbij is zij geregeld bedreigd of was zij getuige van mishandeling van een cliënte door de ex-man. De ernst en de frequentie van de incidenten namen volgens Ates de laatste tijd zodanig toe, dat zij heeft gemeend haar praktijk te moeten sluiten. In 1984 was zij slachtoffer van een aanslag door een lid van de Turkse fascistische groepering Grijze Wolven.
Seyran Ates heeft 20 jaar lang aanvallen en bedreigingen van Turkse mannen te verduren gehad. Ze vertegenwoordigde de vrouwen die hun mannen beschuldigden van misbruik en wilden scheiden. Ze krijgt dagelijks doodsbedreigingen.
Ates' besluit om haar praktijk op te geven was voorpaginanieuws in Duitsland. Ook al omdat zij in 2005 Duitslands vrouw van het jaar was.

Nederlands Dagblad, 6 september 2006
Fox News, 5 januari 2007

Jongensnamen: Mohammed populairder dan George

Engeland, december 2006

Mohammed en Muhammad zijn populairder als jongensnaam dan George. In 2006 werden er in Engeland en Wales 2,833 babies Mohammed genoemd en 1,422 Muhammad.
Mohammed staat nummer 22 op de lijst van meest populaire jongensnamen en Muhammed op plaats 44.

Telegraph, 21 december 2006
Top 100 meest populaire jongensnamen in Engeland & Wales

Moslimgroepen willen sharia en islamitische feestdagen

Engeland, augustus 2006

Op uitnodiging van staatssecretaris Ruth Kelly spraken moslimleiders met de Britse regering over voorkomen van extremisme. De bijeenkomst vond plaats na de ontdekking van de plannen om vliegtuigen op te blazen door moslimextremisten.
Dr Syed Aziz Pasha, secretaris van de Union of Muslim Organisations in Engeland en Ierland, verklaarde na afloop: ‘We stelden de staatssecretaris voor om ons godsdienstrechten te geven. Dan zien de jongeren in onze achterban dat ze dezelfde rechten hebben als iedereen’.
Dertig gematigde moslims bepleitten dat ramadan and Eid-ul-Adha openbare feestdagen zouden worden. Zij wilden ook de invoering van sharia familie recht Dr Paha: ‘we willen graag samenwerken met de overheid, maar dat moet natuurlijk wel op basis van gelijkwaardigheid’.
Uit een onderzoek dat plaatsvond kort voor de bijeenkomst met de moslimleiders, bleek dat een derde van de Britse moslims voor invoering van de sharia is. Hetzelfde aantal wil dat Engeland ooit een moslimstaat wordt.
Woordvoerder Inayat Bunglawala van de Muslim Council of Britain (MCB) ook aanwezig op dezelfde bijeenkomst, distantieerde zich van de uitlatingen van de UMO.

Dailymail, 15 augustus 2006

Vrolijk kerstfeest wensen is haram voor sommige moslims

Internationaal, december 2006

In het christendom is Jezus als deel van de heilige drie-eenheid zélf god. Binnen de islam wordt dit standpunt als godslasterlijk beschouwd, want er is maar een god: Allah. Jezus is in deze visie slechts een boodschapper van god.
Elkaar vrolijk kerstfeest wensen ter ere van zijn geboorte, is dan ook haram ofwel verboden. Een fatwa van Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthmain spreekt dit standpunt expliciet uit. Ook een aantal islamitische rechtsgeleerden is het hiermee eens. Het kerstfeest zou je als een vorm van heidendom kunnen beschouwen.
Er is binnen deze visie geen enkele reden voor moslims om kerstmis te vieren, omdat ze zelf het veel belangrijkere offerfeest of Eid vieren.

Jundullah weblog, 18 december 2006
Inhoud syndiceren