Gedrag

Socialistische vrouwen dragen hoofddoek

Engeland, augustus 2005

De Socialist Workers Party gaf haar vrouwelijke aanhangers de opdracht hun hoofd te bedekken bij gemeenschappelijke demonstraties met islamorganisaties. Een van de demonstraties vond plaats voor de Israëlische ambassade in Londen en de andere op Trafalgar Square.
De Socialist Workers' Party is een Trotskistische Britse zusterorganisatie van de Internationale Socialisten. SWP werkt met andere linkse organisaties nauw samen met islamitische organisaties in de Stop the War Coalition, een coalitie die protesteert tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak.
De Stop the War coalitie bestaat uit 18 linkse en acht islamitische organisaties, waaronder de Muslim Association of Britain, die gebaseerd is op het gedachtegoed van de fundamentalistische internationale Moslims Broederschap.

History News, 23 augustus 2005

Moord op man die weigerde moslim te worden

Engeland, september 2005

Gister diende voor de rechtbank de zaak van de ‘’The Muslim boys’ die Adrian Marriott uit Brixton, zijn zuster Tara en haar vriendin tot de islam wilden bekeren. De beide vrouwen deden de islamitische geloofsbelijdenis en kregen daarna hoofddoekjes.
Adrian Marriot echter werd bedreigd met een geweer door twee leden van de Muslim Boys. Op 8 juni bereikte de spanning haar hoogtepunt en werd hij neergeschoten door twee van de Muslim Boys op het station Loughborough Junction. Volgens de officier van justitie ging het om een samenzwering.
Brixton is berucht vanwege de vele bendes die er actief zijn. De Muslim Boys hebben een reputatie opgebouwd van onder geweerdreiging afgedwongen bekeringen van zwarte jongeren.

The Times, 7 september 2005

Bigamie door Marokkaanse mannen

Nederland, februari 2005

Sommige Marokkaanse mannen in Nederland hebben twee vrouwen. Zo blijkt uit een interview met een Marokkaanse vrouw met de schuilnaam Yasmine.
De meeste echtparen trouwen in het dorp waar een van beide partners vandaan komt. De huwelijksakte wordt vervolgens gelegaliseerd in de hoofdstad Rabat. Op dat moment is het huwelijk ook in Nederland erkend. Diverse Marokkanen omzeilen de Nederlandse wet, bijvoorbeeld door omkoping van de ambtenaar in het geboortedorp. Deze verschaft tegen flinke betaling een document waaruit zou blijken dat de man nog vrijgezel is.
Ook fraude komt voor: een Marokkaanse vrouw gaat naar een Blijf-van-m'n-Lijfhuis, doet daar net alsof haar huwelijk kapot is en krijgt daarom ten onrechte een uitkering. Enkele deskundigen op het gebied van vrouwenopvang erkennen dat sommige vrouwen zich met oneigenlijke motieven melden bij een Blijf-van-m'n-Lijfhuis. Ook zijn er Egyptenaren en Syriërs die al getrouwd zijn, maar hier doen alsof ze vrijgezel zijn. Ze trouwen met een Marokkaanse en krijgen daardoor automatisch alle gewenste papieren.
Het Marokkaanse consulaat in Amsterdam erkent de problemen: 'Maar het was vooral vroeger een probleem. Tegenwoordig zie je het nauwelijks meer', aldus een woordvoerder. Het voorstel om elk in Marokko gesloten huwelijk automatisch door te geven aan de Marokkaanse consulaten in Nederland, zodat het plegen van bigamie door in Nederland wonende Marokkanen niet langer mogelijk is, stuit volgens het consulaat op onoverkomelijke praktische bezwaren. 'Dan zouden alle burgerlijke standen in heel Marokko moeten worden geautomatiseerd'.

Volkskrant, 14 februari 2005
Maroc.nl, 18 februari 2005

Antisemitisme bij Franse moslims

Frankrijk, november 2003

Woordvoerders van de Franse joodse gemeenschap zijn bezorgd over het toenemende antisemitisme. Niet alleen neemt het aantal fysieke aanvallen op joden en joodse bezittingen toe, maar er vinden ook steeds vaker anti-joodse uitlatingen plaats.
Zo vroeg een Tunesische man, verdacht van poging tot chantage en fraude tegen zijn voormalige werkgever, het Franse hof om de rechter te diskwalificeren vanwege haar Joodse komaf. Hij stelde dat de rechter sympathiseerde met zijn joodse werkgever: ‘gezien de huidige geopolitieke situatie kun je je nauwelijks voorstellen dat de rechter de zaak onpartijdig zal beoordelen’.
Eerder deze week werd brand gesticht in een joodse school bij Parijs.
In Frankrijk wonen 5 miljoen moslims en 600.000 joden.

Religion News, 21 november 2003

Sportschool ramen dichtgeplakt om moskee-bezoekers niet te shockeren

| |

Nederland, 2006

Sportschool Shinobi-Iri in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam maakte tijdelijk gebruik van een ruimte in de ROC aan de Wormerveerstraat. In dit pand is ook een moskee gevestigd. De eigenaar van het pand, een woningbouwcooperatie plakte de ramen van de sportschool af met ondoorzichtig plastic, omdat anders teveel bloot te zien zou zijn voor moskee bezoekers.
De eigenaresse van de sportschool is verontwaardigd: 'Ik heb de buren uitgenodigd om eens langs te komen, maar dat deden ze niet'. Ook de sporters zelf zijn niet blij met de maatregel.

http://www.staatskrant.com/wijkcent/krant/editie/2006/06053503/txt/030101.htm

Islamitisch financieren neemt sterk toe

|

Internationaal, september 2006

De totale waarde van islamitische financieringen die zijn gebaseerd op de sharia, ligt tussen de 300 en 500 miljard dollar. Er zijn inmiddels honderden islamitische banken en beleggingsfondsen actief. Ook Westerse banken bieden in toenemende mate producten aan die gebaseerd zijn op shariaregels. Het gaat om banken als de Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Lloyds TSB en UBS.
Japan wordt waarschijnlijk het eerste westerse land dat islamitische obligaties uitgeeft. De Duitse deelstaat Saksen gaf in 2004 de eerste Europese sukuks (islamitische aandelen) uit.
Bij islamitisch bankieren vindt geen renteheffing plaats en het is verboden te investeren in alcohol en tabak.

http://www.antara.co.id/en/print/index.php?id=20543
Inhoud syndiceren