Gedrag

Veroordeling voor bedreigen Deense regering en voor antisemitisme

Denemarken, augustus 2006

Een Deense rechtbank heeft donderdag een lid van een radicaal-islamitische groep veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het bedreigen van de regering en aanzetten tot haat jegens joden.
Fadi Abdullatif, woordvoerder van de Deense afdeling van de radicale groepering Hizb-ut-Tahrir, had folders verspreid onder moslims met de oproep leiders te `elimineren` die hen ervan weerhouden zich aan te sluiten bij de Iraakse opstand. Volgens de aanklagers kwam dat neer op een direct dreigement aan de regering. Abdullatif werd ook schuldig bevonden aan het schenden van de anti-racismewetten door op de website van de groep het vermoorden van joden aan te moedigen.

Nieuws.nl, 17 augustus 2006

Aantal bekeerlingen tot islam neemt sterk toe

Duitsland, juli 2006

Afgelopen jaar bekeerden ruim 4000 Duitsers zich tot de islam, een tot nu toe ongekende toename.
Sinds 2000 bekeerden zich jaarlijks rond de 300 Duitse burgers tot de islam. In 2004 steeg dit aantal tot zo’n 1000. Vorig jaar waren het er echter minstens 4000, zo bericht de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea op grond van gegevens van het Centraal Instituut Islam-Archief Duitsland in het Duitse Soest.
Een plausibele verklaring voor deze ontwikkeling heeft het instituut niet, zei directeur Muhamad Salim Abdullah tegenover Idea. Waren het vroeger voornamelijk vrouwen die na een huwelijk met een moslim tot de islam toetraden, nu zijn het volgens hem mensen uit alle geledingen van de samenleving.

MoslimMedia, 12 juli 2006

Blinde jongen niet mee in taxi vanwege ‘onreine’ blindegeleide hond

Nederland, juni 2006

Sommige taxichauffeurs op het Centraal Station weigeren blinden en slechtzienden met een blindengeleidehond mee te nemen. De slechtziende Maikel Bader wilde met zijn hond in een taxi stappen, maar de islamitische chauffeur weigerde hem de toegang. Volgens Bader was dat vanwege zijn hond, een dier dat veel Marokkanen als onrein beschouwen. De politie sommeerde uiteindelijk een taxichauffeur om de jongen en de hond te vervoeren.
Een soortgelijk voorval deed zich voor in Engeland.

Video op AT5, 12 juni 2006

Invloed salafisme in Nederlandse moskeën

Nederland, juni 2006

Uit de vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding van de AIVD blijkt dat het salafisme aan invloed wint in een steeds groter aantal Nederlandse moskeeën. Het salafisme is een radicale stroming binnen de islam die een terugkeer bepleit tot de ‘pure islam’ uit de dagen van Mohammed. Aanhangers wijzen vaak de westerse maatschappij af en hebben kritiek op pogingen van andere moslims om te integreren. Het salafisme heeft banden met het wahabisme uit Saudi Arabië

Expatica, 7 juni 2006

Wetgeving aanpassen voor moslims

Zweden, april 2006

De grootste Zweedse moslim organisatie wil dat er aparte wetten voor moslims komen. De Zweedse Moslim Organisatie (SMA) die 70.000 moslims vertegenwoordigt, stuurde een brief met die eis naar de politieke partijen. De SMA stelt onder andere voor dat imams op openbare scholen les kunnen geven aan moslimkinderen in de oorspronkelijke taal van hun ouders. Jongens en meisjes zouden gescheiden zwemles moeten hebben en echtscheidingen van moslims zouden goedgekeurd moeten worden door een imam.
De minister van integratie Jens Orback vindt de voorstellen absoluut onacceptabel: ‘we hebben geen gescheiden wetgeving in Zweden. We zijn allemaal voor de wet gelijk. We hebben lang moeten vechten voor gelijkberechtiging van vrouwen en mannen, en het voorstel om verschillende groepen verschillend te behandelen is volstrekt onacceptabel’. Hij vindt het een probleem dat mensen die al zo lang in Zweden wonen dit soort voorstellen doen.

The Local, Swedens news in English, 28 april 2006

‘Sharia een goede zaak’

Engeland, februari 2006

Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau ICM steunt 40% van Britse moslims invoering van de sharia in verschillende regio’s van het land, terwijl 41% daar juist op tegen is. Volgens het onderzoek zou 20% van hen sympathie hebben voor de zelfmoordaanslagen in juli 2005 op bussen en ondergrondse trein in Londen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Telegraph, naar aanleiding van de rellen naar aanleiding van de publicatie van de ‘Mohammed’’cartoons in de Deense krant Jyllands Posten.

Telegraph, 19 februari 2006

Gevangenen bekeerd tot islam

Frankrijk, januari 2006

Radicale moslims die tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld wegens terrorisme, zijn zeer overtuigend in hun pogingen medegevangenen te bekeren tot de islam.
Dit blijkt uit een rapport van de General Intelligence dienst (RG). Een dergelijk onderzoek is het eerste in zijn soort. Volgens het rapport vormt de gevangenis een vruchtbare bodem voor het verspreiden van de islam. Er zouden maar liefst 175 militante gevangenen de islamitische boodschap verspreiden, volgens de krant Le Figaro.

YNet, 13 januari 2006

Schapen gered van islamitische slacht

Italië, januari 2006

In Bagnaria Arsa, bij Udine, in noordoost Italië zijn 400 schapen in beslag genomen door de carabinieri. Een aantal lammeren was buiten geslacht, terwijl de Italiaanse wet voorschrijft dat slacht moet plaatsvinden in hygiënisch verantwoorde ruimtes. De schapen waren noch geregistreerd, noch gebrandmerkt.
De eigenaar was van plan 40 schapen te slachten en te verkopen voor het islamitische Eidfeest (Offerfeest).
De carabinieri vonden een aantal geslachte schapen. Twee schapen waren op een andere plaats geslacht en getransporteerd zonder verzendingslijst.

AGI online, 11 januari 2006

Dominee moet geloof onder geweldsdreiging afzweren

Turkije, januari 2006

Dominee Kamil Kiroglu in Ardana, werd op 8 januari direct na een kerkdienst die hij leidde, door vijf mannen met een slagersmes bedreigd. Ze dreigden hem te doden als hij niet zijn geloof af zou zweren en terugkeren tot de islam.
De groep bestond uit vier jongens van een jaar of negentien en een oudere man die de leider was. Deze is vermoedelijk afkomstig uit Turkmenistan en hij gaf aan dat hij handelde in opdracht van Al Qaida.

Compact Direct News, 20 januari 2006

Socialistische vrouwen dragen hoofddoek

Engeland, augustus 2005

De Socialist Workers Party gaf haar vrouwelijke aanhangers de opdracht hun hoofd te bedekken bij gemeenschappelijke demonstraties met islamorganisaties. Een van de demonstraties vond plaats voor de Israëlische ambassade in Londen en de andere op Trafalgar Square.
De Socialist Workers' Party is een Trotskistische Britse zusterorganisatie van de Internationale Socialisten. SWP werkt met andere linkse organisaties nauw samen met islamitische organisaties in de Stop the War Coalition, een coalitie die protesteert tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak.
De Stop the War coalitie bestaat uit 18 linkse en acht islamitische organisaties, waaronder de Muslim Association of Britain, die gebaseerd is op het gedachtegoed van de fundamentalistische internationale Moslims Broederschap.

History News, 23 augustus 2005
Inhoud syndiceren