Gedrag

Apotheker weigert morning-after pil te verstrekken

Engeland, oktober 2006

Toen de 37 jarige Jo Ann Thomas om de morning-after pil vroeg in de apotheek, kreeg ze te horen dat de apotheker haar eerst een paar vragen wilde stellen. Het personeel beschreef de apotheker als een diep religieuze moslim. Na een paar minuten wachten zei een assistente ‘Sorry, ik mag u de pil niet geven’. Na enig doorvragen begreep de vrouw dat de pil wel in voorraad was, maar de apotheker haar die niet wilde verkopen. Commentaar van de vrouw: ‘Ik vraag me af hoeveel jonge meisjes hij de pil al heeft geweigerd.’
Een woordvoerder van de apotheek-keten Lloyd, waar de apotheek deel van uitmaakt: ‘We bieden deze vrouw graag onze excuses aan. Maar de Royal Pharmaceutical Society heeft een ethische code die apothekers de mogelijkheid geeft om op grond van gewetensbezwaren medicijnen te weigeren. De code bepaalt dat als verstrekking van de morning-after strijdig is met hun religieuze of morele overtuiging, apothekers het recht hebben die te weigeren.’

Daily Mail, 13 oktober 2006

Stenigings poging op schoolplein

Frankrijk, oktober 2006

Tijdens een schoolpauze op het Jean Mermoz college in het 8ste arrondisement van Lyon gooiden vier jongens van 15 en 16 jaar stenen naar drie jonge meisjes. Een van de meisjes is een moslima. Het incident vond plaats tijdens de ramadan. Het moslim meisje at een snack op het schoolplein. De officier van Justitie in Lyon bevestigt dat de bekogeling volgde op het niet-opvolgen van de ramadan voorschrijften.
Azzedine Gaci, president Regional Council for the Muslim Religion (CRCM) zegt: ‘Als dit inderdaad wordt bewezen, is het onacceptabel. Jongeren hebben te weinig kennis van de koran. Zo mag een vrouw, als ze haar maandelijkse problemen heeft, wel eten.’
Volgens het hoofd van het Jean Mermoz college ging het om een incident dat niet vooraf was beraamd.
Twee van de vier jongens werden voor een week van school geschorst.

France EchosCom, 7 oktober 2006

Christelijke jongeren worden moslim

Nederland, oktober 2006

Nu de islam in ons land een godsdienst met vele honderdduizenden gelovigen is geworden, maken ook meer Nederlandse jongeren van christelijke huize een overstap naar de islam.
Universitair docent godsdienstwetenschappen en islamkenner dr. Gé Speelman van de Theologische Universiteit Kampen schat dat het gaat om tientallen jongeren, onder meer met een reformatorische achtergrond. Ook aanhangers van andere gezindten kijken volop rond op de 'religiemarkt'. 'Het lijkt erop dat katholieken de overstap gemakkelijker maken, mogelijk doordat zij vaak minder kerkelijk zijn dan andere christenen. Maar de belangstelling is algemeen. Mensen komen de laatste jaren ook steeds meer in het dagelijks leven in contact met moslims.’ Over het verschijnsel werd onlangs gepubliceerd door de Gereformeerde Bond.
Volgens Speelman spelen religieuze bespiegelingen soms helemaal geen rol in de keuze om te bekeren. ‘Vaak gaat het om een Nederlandse vrouw die een moslimman tegen het lijf loopt!’

Telegraaf, 9 oktober 2006

Sharia in erf- en contractrecht

Nederland, oktober 2006

Moslimouders in Nederland laten testamenten opstellen conform de islamitische shariawet. Ze laten daarin vastleggen dat dochters de helft krijgen van wat zonen ontvangen. Nederlandse notarissen kunnen daar wettelijk gezien niets tegen doen als ouders dit in hun testament laten vastleggen.
Dat zegt de Amsterdamse hoogleraar Ruud Peters, die expert is in islamitisch recht. Peters ziet toekomst voor de sharia in Nederland, niet in het strafrecht maar wel in contract- en erfrecht.
Volgens Peters biedt het vrije Nederlandse contractrecht ruimte voor contracten, die in overeenstemming zijn met de shariawet. Ze worden nu al gesloten, bijvoorbeeld bij leningen voor het opzetten van een zaak. De sharia verbiedt rente maar er zijn constructies om toch zaken te kunnen doen. Moslimzakenlui passen die constructies nu al toe, met assistentie van Nederlandse notarissen.

Trouw, 7 oktober 2006

Leraar moet onderduiken na kritiek op moslims

Frankrijk, september 2006

Een Franse docent filosofie die in een artikel op de opiniepagina van de krant Le Figaro kritiek uitte op het moslimextremisme, is met de dood bedreigd en ondergedoken.
Op 19 september schreef Robert Redeker, docent filosofie op een middelbare school, een artikel in Le Figaro getiteld: 'Wat moet de vrije wereld doen tegen de intimidaties van de moslimextremisten?'
Het was een vrij gematigd stuk, geschreven naar aanleiding van de ophef in de islamitische wereld over de citaten van de paus. Redeker wees erop dat de islam, zeker in de begintijd, voornamelijk met het zwaard is verspreid.
Nadat hij op de Arabische televisiezender al-Jazeera aan de schandpaal was genageld, ontving hij een tiental e-mails waarin hij met de dood werd bedreigd. In één ervan werden ‘de leeuwen van Frankrijk’ opgeroepen het voorbeeld te volgen van Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh.
Redeker is aangeslagen, blijkens een interview in de krant Sud Ouest. ‘Het ministerie van Onderwijs heeft niet eens een aanklacht ingediend nu één van zijn werknemers met de dood is bedreigd. Dat is laf, ze hebben me in de steek gelaten.’

Elsevier, 29 september 2006

Bidden onder werktijd

Engeland, september 2006

Islamitisch personeel van een warenhuis in Oldham klaagt dat hun werkgever geen faciliteiten aanbiedt om tijdens ramadan te bidden. De directeur had eerder weliswaar een gebedsruimte ingericht, maar deze beviel echter niet, omdat de muziek uit het warenhuis er nog te horen zou zijn.
Een ander punt van kritiek is het feit dat mensen door moeten werken op het moment dat de iftar-maaltijd zou moeten plaatsvinden. De iftar maaltijd tijdens de ramadan vindt elke avond plaats na zonsondergang.
Een woordvoerder van het warenhuis zegt: ‘We bekijken nu of we het eens kunnen worden en over manier waarop onze collega’s het beste hun vasten kunnen verbreken. Nu kunnen de mensen tijdens hun werk eten tijdens de iftar. We werken aan een oplossing’.

Oldham Advertiser, 27 september 2006

Veroordeling voor bedreigen Deense regering en voor antisemitisme

Denemarken, augustus 2006

Een Deense rechtbank heeft donderdag een lid van een radicaal-islamitische groep veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het bedreigen van de regering en aanzetten tot haat jegens joden.
Fadi Abdullatif, woordvoerder van de Deense afdeling van de radicale groepering Hizb-ut-Tahrir, had folders verspreid onder moslims met de oproep leiders te `elimineren` die hen ervan weerhouden zich aan te sluiten bij de Iraakse opstand. Volgens de aanklagers kwam dat neer op een direct dreigement aan de regering. Abdullatif werd ook schuldig bevonden aan het schenden van de anti-racismewetten door op de website van de groep het vermoorden van joden aan te moedigen.

Nieuws.nl, 17 augustus 2006

Aantal bekeerlingen tot islam neemt sterk toe

Duitsland, juli 2006

Afgelopen jaar bekeerden ruim 4000 Duitsers zich tot de islam, een tot nu toe ongekende toename.
Sinds 2000 bekeerden zich jaarlijks rond de 300 Duitse burgers tot de islam. In 2004 steeg dit aantal tot zo’n 1000. Vorig jaar waren het er echter minstens 4000, zo bericht de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea op grond van gegevens van het Centraal Instituut Islam-Archief Duitsland in het Duitse Soest.
Een plausibele verklaring voor deze ontwikkeling heeft het instituut niet, zei directeur Muhamad Salim Abdullah tegenover Idea. Waren het vroeger voornamelijk vrouwen die na een huwelijk met een moslim tot de islam toetraden, nu zijn het volgens hem mensen uit alle geledingen van de samenleving.

MoslimMedia, 12 juli 2006

Blinde jongen niet mee in taxi vanwege ‘onreine’ blindegeleide hond

Nederland, juni 2006

Sommige taxichauffeurs op het Centraal Station weigeren blinden en slechtzienden met een blindengeleidehond mee te nemen. De slechtziende Maikel Bader wilde met zijn hond in een taxi stappen, maar de islamitische chauffeur weigerde hem de toegang. Volgens Bader was dat vanwege zijn hond, een dier dat veel Marokkanen als onrein beschouwen. De politie sommeerde uiteindelijk een taxichauffeur om de jongen en de hond te vervoeren.
Een soortgelijk voorval deed zich voor in Engeland.

Video op AT5, 12 juni 2006

Invloed salafisme in Nederlandse moskeën

Nederland, juni 2006

Uit de vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding van de AIVD blijkt dat het salafisme aan invloed wint in een steeds groter aantal Nederlandse moskeeën. Het salafisme is een radicale stroming binnen de islam die een terugkeer bepleit tot de ‘pure islam’ uit de dagen van Mohammed. Aanhangers wijzen vaak de westerse maatschappij af en hebben kritiek op pogingen van andere moslims om te integreren. Het salafisme heeft banden met het wahabisme uit Saudi Arabië

Expatica, 7 juni 2006
Inhoud syndiceren