Gedrag

Wetgeving aanpassen voor moslims

Zweden, april 2006

De grootste Zweedse moslim organisatie wil dat er aparte wetten voor moslims komen. De Zweedse Moslim Organisatie (SMA) die 70.000 moslims vertegenwoordigt, stuurde een brief met die eis naar de politieke partijen. De SMA stelt onder andere voor dat imams op openbare scholen les kunnen geven aan moslimkinderen in de oorspronkelijke taal van hun ouders. Jongens en meisjes zouden gescheiden zwemles moeten hebben en echtscheidingen van moslims zouden goedgekeurd moeten worden door een imam.
De minister van integratie Jens Orback vindt de voorstellen absoluut onacceptabel: ‘we hebben geen gescheiden wetgeving in Zweden. We zijn allemaal voor de wet gelijk. We hebben lang moeten vechten voor gelijkberechtiging van vrouwen en mannen, en het voorstel om verschillende groepen verschillend te behandelen is volstrekt onacceptabel’. Hij vindt het een probleem dat mensen die al zo lang in Zweden wonen dit soort voorstellen doen.

The Local, Swedens news in English, 28 april 2006

‘Sharia een goede zaak’

Engeland, februari 2006

Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau ICM steunt 40% van Britse moslims invoering van de sharia in verschillende regio’s van het land, terwijl 41% daar juist op tegen is. Volgens het onderzoek zou 20% van hen sympathie hebben voor de zelfmoordaanslagen in juli 2005 op bussen en ondergrondse trein in Londen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Telegraph, naar aanleiding van de rellen naar aanleiding van de publicatie van de ‘Mohammed’’cartoons in de Deense krant Jyllands Posten.

Telegraph, 19 februari 2006

Gevangenen bekeerd tot islam

Frankrijk, januari 2006

Radicale moslims die tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld wegens terrorisme, zijn zeer overtuigend in hun pogingen medegevangenen te bekeren tot de islam.
Dit blijkt uit een rapport van de General Intelligence dienst (RG). Een dergelijk onderzoek is het eerste in zijn soort. Volgens het rapport vormt de gevangenis een vruchtbare bodem voor het verspreiden van de islam. Er zouden maar liefst 175 militante gevangenen de islamitische boodschap verspreiden, volgens de krant Le Figaro.

YNet, 13 januari 2006

Schapen gered van islamitische slacht

Italië, januari 2006

In Bagnaria Arsa, bij Udine, in noordoost Italië zijn 400 schapen in beslag genomen door de carabinieri. Een aantal lammeren was buiten geslacht, terwijl de Italiaanse wet voorschrijft dat slacht moet plaatsvinden in hygiënisch verantwoorde ruimtes. De schapen waren noch geregistreerd, noch gebrandmerkt.
De eigenaar was van plan 40 schapen te slachten en te verkopen voor het islamitische Eidfeest (Offerfeest).
De carabinieri vonden een aantal geslachte schapen. Twee schapen waren op een andere plaats geslacht en getransporteerd zonder verzendingslijst.

AGI online, 11 januari 2006

Dominee moet geloof onder geweldsdreiging afzweren

Turkije, januari 2006

Dominee Kamil Kiroglu in Ardana, werd op 8 januari direct na een kerkdienst die hij leidde, door vijf mannen met een slagersmes bedreigd. Ze dreigden hem te doden als hij niet zijn geloof af zou zweren en terugkeren tot de islam.
De groep bestond uit vier jongens van een jaar of negentien en een oudere man die de leider was. Deze is vermoedelijk afkomstig uit Turkmenistan en hij gaf aan dat hij handelde in opdracht van Al Qaida.

Compact Direct News, 20 januari 2006

Socialistische vrouwen dragen hoofddoek

Engeland, augustus 2005

De Socialist Workers Party gaf haar vrouwelijke aanhangers de opdracht hun hoofd te bedekken bij gemeenschappelijke demonstraties met islamorganisaties. Een van de demonstraties vond plaats voor de Israëlische ambassade in Londen en de andere op Trafalgar Square.
De Socialist Workers' Party is een Trotskistische Britse zusterorganisatie van de Internationale Socialisten. SWP werkt met andere linkse organisaties nauw samen met islamitische organisaties in de Stop the War Coalition, een coalitie die protesteert tegen de oorlogen in Afghanistan en Irak.
De Stop the War coalitie bestaat uit 18 linkse en acht islamitische organisaties, waaronder de Muslim Association of Britain, die gebaseerd is op het gedachtegoed van de fundamentalistische internationale Moslims Broederschap.

History News, 23 augustus 2005

Moord op man die weigerde moslim te worden

Engeland, september 2005

Gister diende voor de rechtbank de zaak van de ‘’The Muslim boys’ die Adrian Marriott uit Brixton, zijn zuster Tara en haar vriendin tot de islam wilden bekeren. De beide vrouwen deden de islamitische geloofsbelijdenis en kregen daarna hoofddoekjes.
Adrian Marriot echter werd bedreigd met een geweer door twee leden van de Muslim Boys. Op 8 juni bereikte de spanning haar hoogtepunt en werd hij neergeschoten door twee van de Muslim Boys op het station Loughborough Junction. Volgens de officier van justitie ging het om een samenzwering.
Brixton is berucht vanwege de vele bendes die er actief zijn. De Muslim Boys hebben een reputatie opgebouwd van onder geweerdreiging afgedwongen bekeringen van zwarte jongeren.

The Times, 7 september 2005

Bigamie door Marokkaanse mannen

Nederland, februari 2005

Sommige Marokkaanse mannen in Nederland hebben twee vrouwen. Zo blijkt uit een interview met een Marokkaanse vrouw met de schuilnaam Yasmine.
De meeste echtparen trouwen in het dorp waar een van beide partners vandaan komt. De huwelijksakte wordt vervolgens gelegaliseerd in de hoofdstad Rabat. Op dat moment is het huwelijk ook in Nederland erkend. Diverse Marokkanen omzeilen de Nederlandse wet, bijvoorbeeld door omkoping van de ambtenaar in het geboortedorp. Deze verschaft tegen flinke betaling een document waaruit zou blijken dat de man nog vrijgezel is.
Ook fraude komt voor: een Marokkaanse vrouw gaat naar een Blijf-van-m'n-Lijfhuis, doet daar net alsof haar huwelijk kapot is en krijgt daarom ten onrechte een uitkering. Enkele deskundigen op het gebied van vrouwenopvang erkennen dat sommige vrouwen zich met oneigenlijke motieven melden bij een Blijf-van-m'n-Lijfhuis. Ook zijn er Egyptenaren en Syriërs die al getrouwd zijn, maar hier doen alsof ze vrijgezel zijn. Ze trouwen met een Marokkaanse en krijgen daardoor automatisch alle gewenste papieren.
Het Marokkaanse consulaat in Amsterdam erkent de problemen: 'Maar het was vooral vroeger een probleem. Tegenwoordig zie je het nauwelijks meer', aldus een woordvoerder. Het voorstel om elk in Marokko gesloten huwelijk automatisch door te geven aan de Marokkaanse consulaten in Nederland, zodat het plegen van bigamie door in Nederland wonende Marokkanen niet langer mogelijk is, stuit volgens het consulaat op onoverkomelijke praktische bezwaren. 'Dan zouden alle burgerlijke standen in heel Marokko moeten worden geautomatiseerd'.

Volkskrant, 14 februari 2005
Maroc.nl, 18 februari 2005

Antisemitisme bij Franse moslims

Frankrijk, november 2003

Woordvoerders van de Franse joodse gemeenschap zijn bezorgd over het toenemende antisemitisme. Niet alleen neemt het aantal fysieke aanvallen op joden en joodse bezittingen toe, maar er vinden ook steeds vaker anti-joodse uitlatingen plaats.
Zo vroeg een Tunesische man, verdacht van poging tot chantage en fraude tegen zijn voormalige werkgever, het Franse hof om de rechter te diskwalificeren vanwege haar Joodse komaf. Hij stelde dat de rechter sympathiseerde met zijn joodse werkgever: ‘gezien de huidige geopolitieke situatie kun je je nauwelijks voorstellen dat de rechter de zaak onpartijdig zal beoordelen’.
Eerder deze week werd brand gesticht in een joodse school bij Parijs.
In Frankrijk wonen 5 miljoen moslims en 600.000 joden.

Religion News, 21 november 2003

Sportschool ramen dichtgeplakt om moskee-bezoekers niet te shockeren

| |

Nederland, 2006

Sportschool Shinobi-Iri in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam maakte tijdelijk gebruik van een ruimte in de ROC aan de Wormerveerstraat. In dit pand is ook een moskee gevestigd. De eigenaar van het pand, een woningbouwcooperatie plakte de ramen van de sportschool af met ondoorzichtig plastic, omdat anders teveel bloot te zien zou zijn voor moskee bezoekers.
De eigenaresse van de sportschool is verontwaardigd: 'Ik heb de buren uitgenodigd om eens langs te komen, maar dat deden ze niet'. Ook de sporters zelf zijn niet blij met de maatregel.

http://www.staatskrant.com/wijkcent/krant/editie/2006/06053503/txt/030101.htm
Inhoud syndiceren