Toespraak paus Benedictus XVI leidt tot felle protesten

Duitsland, september 2006

Talloze felle protesten in de moslimwereld en de moord op een Italiaanse non Leonella Sgorbati in Somalie volgen op de rede 'Geloof, Ratio en de Universiteit – Herinneringen en Bedenkingen' van paus Benedictus XVI in Regensburg. De protesten betreffen een citaat van de middeleeuwse Byzantijnse keizer Manuel II Palaeologus in een dialoog met een geleerde Pers: 'Toon mij dat Mohammed iets nieuws toegevoegd heeft. Je zal niets vinden buiten slechte en onmenselijke zaken, zoals het recht dat hij predikte om het geloof met het zwaard te verdedigen'.
De Marokkaanse ambassadeur bij het Vaticaan wordt teruggeroepen, de Iraakse verzetsgroep, Jaich al-Moedjahedin kondigt op het internet aan aanslagen in Rome en Vaticaanstad te zullen plegen, in Palestijnse gebieden worden vijf kerken aangevallen, de Turkse premier eist excuses van de paus, net als de Conferentie van Islamitische Landen, De Conferentie stelt in een verklaring 'De paus moet de woede die is ontstaan niet te licht opvatten'.

Wikipedia